Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUSocialdemokrater mot EMU - Medborgare mot EMU - europa ja/euro nej
Financial Times - Aftonbladet - BBC - EU Observer -Riksdagen - Sveriges Radio - SvT/EMU -SCB
Index A till Ö

Snabbkurs om EMU - Laguppställningen för och emot - The no campaign/England - TEAM- Corren


Aktuellt just nu: Stabilitetspakten - Tyskland - Konventet - Spricker- Valanalys


Click here for latest News in English

   

Helt klart gick partierna inte i takt med opinionen. Folk litade inte på politikernas omdömen om Europas framtid, men varför är svårt att svara på just nu, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
SvD 13/10 2003

 

EU-grundlagen kräver svensk grundlagsändring!
De partier som är positivt inställda till EU-samarbetet upprepar att det grundlagsförslag som skrivs är av mindre betydelse.
Mot detta står i stark kontrast statsvetenskaplig och juridisk expertis.

Man kan citera ur Uppsala universitets 9 september ivägsända remissvar till UD som konstaterar att den nya EU-grundlagen i princip kan slå all svensk grundlag över ända:
”Juridiskt synes en aktiv ratificering av artikel I-10 ge unionsrätten företräde även framför successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen” (s 4).
Barometern 11/10 2003

At the moment, Denmark, Ireland, France, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Portugal and the Czech Republic are set to have referendums.
It is also looking very likely in Italy, Belgium and Slovenia.

EU Observer 9/10 2003

Som liberal halvfederalist hoppas jag på fortsatt integration och därmed sammanhängande subsidiär
maktöverföring på ett begränsat antal områden. Men befarar det värsta, att inget ändras
.
Mats Johansson , SvD 12/10 2003

 

Det var inte demokratin som segrade i folkomröstningen den 14 september,
i synnerhet inte den representativa demokratin vars grundläggande institutioner (partier, riksdag, regering) var de som besegrades.
Det som segrade var frikopplingen av makt från ansvar.

Göran Rosenberg, kolumn DN 11/10 2003

 

DN startsida om EU:s nya grundlag

Fischer puts forward deal on new EU constitution
"The double majority reflects the twin nature of the EU as a union of states and a union of people, it is the only sensible way to go," Mr Fischer said. "The six largest member states represent 80 per cent of the EU's population and gross domestic product, against 20 per cent for the remaining 19 members."
Financial Times; Oct 07, 2003

Maria Abrahamsson
Avvikande mening om EU:s nya grundlag

av vilken anledning ska Sverige avstå makt till Frankrike och Italien?
SvD ledarsida 4/10 2003

The growing EU problem: 25 leaders and 25 opinions
the meeting failed to achieve what Italian planners had hoped.

And it exposed the enormous challenges facing the EU as it prepares to expand to a union of 25 countries representing 450 million people.
International Herald Tribune 6/10 2003

Varför har Ingvar Carlsson dröjt så länge med att berätta sin version?
Det har många undrat efter att den tidigare statsministern Ingvar Carlsson nyligen kommit ut med sina memoarer.
Citat även av Kjell-Olof Feldt och Bengt Dennis
Gunnar Örn, Dagens Industri 6/10 2003

Mr Duisenberg delivered a parting salvo at member countries that have flouted the eurozone's stability and growth pact, which sets out rules underpinning the euro
Financial Times 6/10 2003

Finansmannen Mats Qviberg är en av de hundratusentals borgerliga väljare som sade nej till euron.
- Det fanns många rationella skäl för att rösta nej, få för att rösta ja.
Och många inom näringslivet röstade nej, säger han.
Intervju SvD 6/10 2003

Hans Eichel, German finance minister: Germany might breach the stability pact by more than expected
borrowing in 2004 might exceed the government's forecast of 3.8 per cent of GDP "We'll see in November with the next tax estimate. It's possible that the growth and tax income data in the autumn will have to be corrected downward."
Financial Times 6/10 2003

Mot EU-staten
EU-konventets förslag till EU-konstitution för EU

En kritisk analys av Hans Lindqvist, oktober 2003, pdf

Europe's new constitution will not provide a functioning, coherent framework for economic policy.
Since the majority of the EU policy areas involve some form of economic co-operation, this is a serious flaw.

Wolfgang Munchau, Financial Times 6/10 2003

Om kronan blir hårdvaluta
Sverige har under lång tid haft betydande överskott i sina utrikes affärer.
När exporten är större än importen, brukar valutan appreciera förr eller senare
Lars Jonung, kolumn DN, 5/10 2003

France misses deficit deadline
The EU executive is expected to draw up detailed budget recommendations for France - the toughest sanction ever attempted against a country
BBC 3/10 2003

EU-ismen skapas med nya kompromisser
"Det är glada dagar för euro-pessimisterna."
Förhandlingarna om en europeisk konstitution kan sluta i ett nytt haveri, befarar Delors

Rolf Gustavsson, kolumn SvD 5/10 2003

The euro's deficit rules are apparently unenforceable yet unchangeable
Why is the Union now intent on incorporating this unworkable piece of legislation into its constitution?

The Economist 2/10 2003

"Om regeringen framhärdar i denna totala nonchalans som innebär att Göran Persson sätter fingret i magen på hela riksdagen, så kommer det inte ske ostraffat", utbrast i går kristdemokraternas Mats Odell. /EU-president/
Corren 3/10 2003

How should Europe's governments change the draft constitution?
The Economist, editorial 2/10 2003

Kan Sverige, som nu sagt nej till euron, skriva på ett fördrag där införandet av euron är obligatoriskt?
Sydsvenskan 3/10 2003

President Vaclav Klaus of the Czech Republic has already chilled the mood by refusing to attend today's ceremonial launch, and slamming the draft text as a blueprint for a European super-state.
"This is crossing the Rubicon after which there will be no more sovereign states in Europe with fully fledged governments and parliaments which represent legitimate interests of their citizens," he said.

"Basic matters will be decided by a remote federal government in Brussels, and Czech citizens will be only a tiny particle whose voice and influence will be almost zero."
Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph 4/10 2003

Lars Danielsson är statssekreterare, Perssons närmaste man. Han ska förhandla för Sverige under EU:s regeringskonferens om den nya grundlagen som börjar i morgon.
I gårdagens Svenska Dagbladet tyckte Lars Danielsson att EU:s framtidskonvent "har ägnat för mycket tid åt konstitutionella frågor och för lite åt sakfrågorna".
Framför allt tyckte han att det har diskuterats för lite jordbrukspolitik. Det är fantastiskt.
Ann-Charlotte Marteus, Expressens ledarsida 3/10 2003

Can the EMU persist and prosper without political union? If political union is unrealistic, what is the future of the euro?
Will Europe's coming pension crisis undermine the Stability and Growth Pact and jeopardize the ECB's commitment to long-run price stability? What are the costs and benefits of joining the euro zone?
Those and related issues are the focus of the Cato Institute's 21st Annual Monetary Conference, The Future of the Euro, cosponsored with The Economist.

Med en president skapas en formell och informell maktplattform som varken är önskvärd eller förutsedd i grundlagsförslaget.
SvD-ledare 4/10 2003

An increasingly prickly relationship between France and the European Commission has begun to produce an uncomfortable sensation:
is French Euroscepticism on the rise?

The Economist 2/10 2003

I dag samlas EU:s stats- och regeringschefer i Rom för att sätta i gång förhandlingarna om en ny författning.
Och högt flyger de högtravande orden medan tanken ofta nog stilla står.

DN-ledare 4/10 2003

French President Jacques Chirac told the conference that, while not perfect, the draft should be accepted fairly much as it is.
"To contest this or that element of the compromise would inevitably open a Pandora's box and could lead to the failure of the intergovernmental conference," he said.

BBC, with good links, as usual, 4/10 2003

Anders Sundström, socialdemokraternas ja-general:
Det som skiljer den här omröstningen från den om EU-medlemskapet är framför allt att kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet lyckades sämre bland sina väljare.

DN 2/10 2003

 

Carlsson drev dåraktig politik
Kjell-Olof Feldt i en kritisk replik på Carlssons nya bok "Så tänkte jag"

SvD Brännpunkt 1/10 2003

 

För Europas del är detta ett mardrömsscenario
Utvecklingen av den amerikanska dollarn som håller på att få dramatiska konsekvenser för världens ekonomier
Peter Wolodarski, signerat DNs ledarsida 25/9 2003

 

Utmaningen är att finna ett sätt att mobilisera folkliga känslor för byggandet av Europa. Möjligheten är att skapa ett mera demokratiskt Europa.
Utan det kommer det europeiska projektet att misslyckas.

Vernon Bogdanor, DN Debatt 24/9 2003

 

M ångrar att kampanjarbetare fick betalt
Fredrik Reinfeldt, ekot 24/9 2003

 

Sveriges underklass vände Europa ryggen
Vem kom på den dumma idén att folkomrösta om euron? Den dumma - och arroganta - överklassen trots att alla kan begripa att det är en alldeles för komplicerad fråga för att kunna överlämnas åt den direkta demokratin.
Richard Swartz, SvD:s medarbetare i Wien, SvD 24/9 2003

 

Själv trodde jag att det skulle bli alldeles jämnt, och förvånades över det starka utslaget.
Till sist röstade jag också, efter mycket funderingar och utan att vara starkt övertygad, nej.

Ur Tove Lifvendahls "veckobrev"

 

Trots en halv miljard kronor i insats led ja-sidan ett av de största nederlagen i de svenska folkomröstningarnas historia
Margit Gennser Dagens Industri 22/9 2003

 

Unionens förlorare: demos utan kratos
EU-KONSTITUTION/ Utkastet till ett nytt fördrag rensar upp i djungeln av lagar och regler, men behandlar inte två aspekter som är avgörande för Europas framtid: subsidiaritet och demokrati.
Av Michael Wohlgemuth
Axess

 

Enligt Prodi måste länderna som är med stärka sina maktmedel, och nejet innebär att Sverige hamnar utanför den processen.
- Man kan inte ha en gemensam valuta utan att medlemsländerna samtidigt utvecklar instrument för beslut om valutan, om hela den ekonomiska politiken. Det går steg för steg, sade han.
DN/TT 20/9 2003

 

För statsminister Göran Persson var det ett rejält bakslag att inte få väljarna med sig i eurofrågan. Det är han inte sen att erkänna själv:
"Jag har drabbats av det största nederlaget som en svensk statsminister någonsin drabbats av", sade han efter omröstningen.

Sydsvenskan 21/9 2003

 

Den avgörande bristen är att maktdelningen inom EU-systemet framstår som diffus och därmed inbjuder till politiska manövrer för att öka EU:s beslutsområde på ett oförutsett sätt.
SvD-ledare 21/9 2003

 

I Stockholm var det 512.000 som röstade nej, i de fyra nordligaste länen var det 418.000
Jan Svärd, Malmö, SvD Synpunkt 20/9 2003

Voters can be such a nuisance
Will Europe's leaders ever start listening to their citizens?
The Economist Sep 18th 2003

Åldersklyftan var ännu tydligare än alla de andra motsättningar som delar nationen;
bland 18-21-åringar röstade 70 procent nej, 26 procent ja
Mats Johansson SvD 20/9 2003

At least five existing EU members have said that they will hold referendums as early as next year to decide whether to accept the proposed constitution for Europe. And if a single country in the enlarged Union of 25 lands votes down the constitution, ‘‘legally speaking it will be dead,’’
International Herald Tribune 18/9 2003

Den svenska kronan stärktes ytterligare på torsdagsmorgonen.En euro kostar nu runt 9 kronor, den lägsta nivån hittills i år. Den kronförsvagning alla räknat med efter Sveriges nej till EMU har i stället förvandlats till en kronförstärkning.
DN 18/9 2003

IMF growth projections for 2003
Eurozone: 0.5%
UK: 1.7%
US: 2.6%
BBC 18/9 2003

Redan av Maastrichtfördraget, som trädde i kraft 1993, framgår att den gemensamma valutan är en förpliktelse.
Ingenting tyder på att det nya fördraget skulle bli mindre precist på den punkten. Sverige kan följaktligen inte acceptera en ny fördragstext och samtidigt hävda att resultatet i folkomröstningen respekteras.
Sydsvenskan 18/9 2003

Dutch slash spending in bid to bail out economy
"Within the space of a few years the Dutch economy seems to have been transformed from a miracle to a source for concern," said Gerrit Zalm, finance minister.
Financial Times September 16 2003

Socialdemokraterna gjorde faktiskt ett lika gott jobb som 1994 med att övertyga sina egna
Sämre gick det för folkpartiet och moderaterna, som den här gången fick med sig en lägre andel av de egna väljarna (71 respektive 74 procent).

Det politiska budskapet från de nejsägande medborgarna kan översättas ungefär så här: ”Vi önskar inte delegera mer makt till en överstatlig politisk nivå”, ”vi vill slå vakt om en svensk välfärdsmodell” och ”vi är bekymrade över EU:s brist på demokratisk kontroll och insyn”.
Henrik Oscarsson docent i statsvetenskap Göteborgs universitet
SvD Brännpunkt 18/9 2003

The referendum has sparked fears that if the future constitution is put to the vote, at least some of the 25 members will say No - and bring the whole project to a halt.
Any new treaty has to be approved unanimously by the enlarged EU
.
Financial Times 16/9 2003

Borgerligt nej största förändringen
Moderaterna och folkpartiet hade den största uppgången nej-röstande jämfört med EU-omröstningen.
27 procent av moderaterna och 30 procent av folkpartisterna röstade nej. Lägg till det nej-rösterna hos kristdemokraterna 57 procent och centern 80 procent.
SvD 17/9 2003

Sweden's emphatic 56-42 per cent vote against the euro raises serious questions for the European Union. The issue is not simply about the membership and prospects of the single currency.
It is about the nature of the EU and its relationship with its citizens.
Financial Times editorial 16/9 2003

Finansmännens seger över partierna
Före detta riksbankschefer, chefekonomer och finansmän åkte land och rike runt och varnade för riskerna med EMU. Tyskland blev ett avskräckande exempel.
Peter Wolodarski, signerat DNs ledarsida 18/9 2003

The future of Europe is Swedish
Larry Siedentop Financial Times September 15 2003

Inga fler folkomröstningar
"en kraftmätning mellan å ena sidan inhyrda, osynliga konsulter och å andra sidan passiva demokratikonsumenter utan eget ansvar"
Niklas Ekdal, signerat DNs ledarsida 15/9

Germany signalled its determination on Monday to press ahead with building a two-speed Europe, in the face of Sweden's resounding decision not to join the euro.
If any country refuses to ratify, the new constitution would be killed off, leaving the enlarged EU facing possible gridlock. Alternatively, countries refusing to ratify could be asked to leave the union.
Financial Times 15/9 2003

Borgerligt nej avgjorde folkomröstningen
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap vi Göteborgs Universitet, är en av de experter som pekat på att det var de många borgerliga nej-rösterna som avgjorde omröstningen till förmån för ett nej.
Klicka här

Sweden's rejection of the European Union's common currency was a coldly rational statement of mistrust in the euro.
It distanced itself from the stagnant economic performance of the euro zone, and flatly refused to place its monetary future under the sway of big countries like France and Germany, who have bent the euro's rules to suit themselves.
John Vinocur International Herald Tribune 15/9 2003

En solid riksdagsmajoritet, fyra av sju partier, stod på jasidan. Där fanns regeringen, det privata näringslivet, fackliga ledare plus de stora tidningarna. Ändå sade folket nej till euron i gårdagens folkomröstning.
Sydsvenskan 15/9 2003

The outcome will dissipate hopes of creating a momentum for the European Union's remaining non-euro members to join.
.The euro cannot be blamed for structural problems in France, Germany and Italy - which have deeper roots - but it is unsurprising that the Swedes opted to stick with what they knew.
Financial Times 15/9 2003

Det är svårt att komma ifrån tolkningen att nejsegern är en protest mot det politiska etablissemanget.
Utfallet kan i det sammanhanget också beskrivas som en reaktion mot jasidans utstuderat genomprofessionaliserade kampanjorganisation

Tommy Möller DN Debatt 15/9 2003

Sunday’s vote should prompt some soul-searching in other European countries too. Though the EU’s newcomers are enthusiastic, its current membership is jaded.
The Economist 15/9 2003

Nejsidans seger är ett allvarligt bakslag för den politiska och ekonomiska eliten i Sverige.
Henrik Brors 14/9 2003

In a statement, the European Commission said it had noted the result of the Swedish vote but still hoped that Sweden would keep the euro project alive. It added that the world's second currency was still a young one, and that its benefits were not yet clear to all parts of the European Union.
BBC 15/9 2003

Den som vill grunda sitt ställningstagande till euron på ekonomiska faktorer måste väga den långsiktiga vinsten av en något högre levnadsstandard på sikt i EMU, mot risken för större svängningar i sysselsättningen. Det finns inget givet svar på hur man ska göra den avvägningen, utan det måste vara upp till var och en utifrån den egna situationen och de egna värderingarna, skriver Lars Calmfors, professor och EMU-utredare.
DNs website 13/9 2003

 

Räntan, handeln och EMU - av svenska ekonomer som röstar nej
Stefan Carlén, Nils Gottfries, Mats Kinnwall, Nils Lundgren, Karl-Gustaf Löfgren, Lars Pålsson Syll, Roland Spånt, Gabriel Stein, Birgitta Swedenborg, Lars-Gunnar Svensson, Irene Wennemo, Stefan de Vylder, Michael Sohlman
Denna artikel var antagen för publicering i Dagens Nyheter men publiceringen avbröts.

 

PM Nilsson: Euron enligt Lindh
euron är en symbol för något, och symboler uppfattas på olika sätt. Anna Lindhs tolkning är en av de mest sanna; den symboliserar ett gemensamt vaktslående om demokrati, frihet och fred, en ljus europeisk ordning
PM Nilsson Expressen 14/9 2003

Anna Dahlberg: Håll fast vid Lindhlinjen
Hur vågade en späd kvinna från fjäderviktslandet Sverige läxa upp självaste USA?
Anna Dahlberg Expressen 13/9 2003

Med sorg har vi mottagit beskedet om att
Anna Lindh är död
Dagens Nyheter - Ekot

Sådana framträdanden hör inte till vardagen i svensk politik. Senast något liknande inträffade var för nästan exakt elva år sedan, då statsminister Carl Bildt och socialdemokraternas partiordförande Ingvar Carlsson träffade medierna i riksdagens andrakammarsal.
DN-ledare 9/9 2003

 

Att låta kostnaderna skena vid låst växelkurs, ger inget positivt omvandlingstryck - snarare ett utplåningstryck.
Det råder en utbredd uppgivenhet i näringslivet. Tron att borgerlig politik kan genomföras är liten. Därför hoppas man att Bryssel ska tvinga fram strukturella förändringar.
Lars Wohlin Dagens Industri 9/9 2003

 

Japartiernas ledare representerar 80 procent av väljarna i riksdagen, och nu lovar de trygghet, ökad ekonomisk tillväxt och ökat inflytande i Europa.
Grundorsaken till nejsidans stora försprång får snarast sökas i den växande politikermisstron och skepsisen mot hela EU-projektet.
Henrik Brors DN 9/9 2003

It is an extraordinary situation, in which the overwhelming might and money of the Swedish establishment is dedicated to getting a Yes vote - but most men and women in the street are stubbornly rejecting their arguments.
Mauricio Rojas: The country has traditionally been unified behind the state. The whole elite is being publicly humiliated
Quentin Peel, Financial Times 8/9 2003

Temo: 50 procent nej, 39 procent ja, 12 procent ännu inte bestämt sig eller ska rösta blankt
DN 9/9 2003

 

Om kronans knytkurs till euron anses bli fel eller om något annat oförutsebart hinder skulle dyka upp går det att skjuta upp inträdet i valutasamarbetet, försäkrade partiledarna.
Indirekt förmedlas ett budskap som spelar nejsidan rakt i händerna: att valutaunionen kan vara så farlig för Sverige att inte ens japartierna tror på att vi kan gå med 2006.
Sydsvenskan 9/9 2003

 

SvD ber att få reservera sig till protokollet med påpekandet att varje ny riksdag är suverän att pröva när ett nytt beslut ska fattas.
SvD 9/9 2003

 
   
   

Danske Bank: 44 procent ''ja'' eller ''troligen ja''
54 procent säger ''nej'' eller ''troligen nej''
.
Jämfört med undersökningen i augusti har nejsidans försprång ökat med 1 procentenhet.
DN 8/9 2003

As of now, it looks as if the Swedish nation has made up its mind to say No
It is hard to see what could stop a Swedish No at this late stage

BBC 8/9 2003

När bara sex dagar återstår till folkomröstningen och ja-sidans offensiv, åtminstone tillfälligt, kommit av sig, finns all anledning att fråga vad som händer vid ett nej.
Lena Mellin, Aftonbladet 8/9 2003

 

Assar Lindbeck är kritisk mot stabilitetspakten och dess konstruktion.
- Reglerna är fyrkantiga. Och de kommer säkert att ändras när det blir en konjunkturuppgång. Jag tycker det är feltänkt att knyta stabilitetspakten till årliga budgetunderskott. Det hade varit bättre att koppla det till exempelvis budgetunderskottet under en femårsperiod eller till statsskuldens storlek.
Assar Lindbeck SvD 8/9 2003

 

En valutaunion ökar handeln. Det kan röra sig om 30–50 procent på lång sikt.
Assar Lindbeck SvD 8/9 2003

 

Ska jasidan upprepa bedriften /från 1994/ måste den slå rekord.
I EU-valet gick mellan två och fyra procentenheter av väljarna över från nej till ja i valspurten.
En vecka före EMU-valet skiljer det mer än dubbelt så mycket
.
DN 8/9 2003

 

EU är den enda tänkbara demokratiska motvikten i världen till total amerikansk dominans
Jan Guillou Aftonbladet 7/9 2003

 

Nils Gottfries, en av de sex ekonomer och statsvetare som under ledning av Lars Calmfors utredde ett eventuellt svenskt inträde i EU:s valutaunion 1996, reserverade sig redan då mot att Sverige över huvud taget skulle sträva efter medlemskap.
Nu, i valkampanjens slutskede, har han också engagerat sig aktivt och gått med i borgerliga kampanjorganisationen Medborgare mot EMU.

DN 8/9 2003

 

Torbjörn Fälldin tar ställning mot EMU
Text-TV 7/9 2003

 

Debatt på Text-TV:
Lars Leijonborg, Anna Lindh, Maud Olofsson, Mattias Svensson, m fl
Text-TV 7/9 2003

 

"Skönt slippa penningpolitiken"
Kjell-Olof Feldt kommer att dra en lättnadens suck om vi byter valuta.
– Förlusten av en egen penningpolitik ser jag som en stor tillgång.

Om en annan centralbank övertog denna syssla vore det inget stort steg, sa Feldt.
– Det blir tyska tjänstemän istället för svenska som sätter räntan.
NVP 5/9 2003
Med replik av Leif Widén

 

Riv ur Dagens nyheters ledare lördagen den 15 mars och läs den när ni vill förstå utgången av folkomröstningen. För vinner den linjen som DN förespråkar har landets löntagare men också småföretagare alla skäl att rösta nej till EMU.
LO:s chefsekonom Dan Andersson, LOs website

 

Carl Bildt: En del säger att vi ska vänta och se. Men vi har sett. Euron är här och den är en succé.
Och den förre moderatledaren tog ton tillsammans med Arja Saijonmaa:
- Jag vill leva i Europa!

Aftonbladet 6/9 2003

 

Det finns fördelar med euron, men riskerna är stora.
Vår bedömning är att Sverige för närvarande bör avstå från att ta detta steg.

Roger Mörtvik, Samhällspolitisk chef,
TCO Irene Wennemo, Näringspolitisk chef, LO
DN Debatt 5/9 2003

 

Det var ett djärvt steg att införa euron.
Ökad handel är det starkaste ekonomiska argumentet för att Sverige ska införa euron

DN-ledare 7/9 2003

 

Folkets åsikter är inte till salu
Om det skulle visa sig att det faktiskt blir en majoritet för ett nej till euron den 14 september.
Om det alltså inte gick att påverka oss att rösta som kyrkan, staten och kapitalet sa åt oss att rösta.
Det skulle sända en signal om brist på förtroende för vad ledningarna för de stora etablerade politiska partierna säger och gör.

Dick Sundevall, journalist och författare Aftonbladet 6/9 2003

 

Lägg en filt över Bildt
Nu, 11 år senare, uppträder de huvudansvariga för vårt ekonomiska Poltava med Bildt i spetsen och lovar jungfrur i paradiset om vi binder kronan till euron i EMU.
Tomas Fischer, Aftonbladet 6/9 2003

 

Förra gången vi skulle in i det europeiska valutasamarbetet slutade det med 500 procents ränta, ett utbombat banksystem, 15 procents arbetslöshet och ett samlat budgetunderskott som var ungefär lika stort som alla gemensamma pensionspengar vi hade sparat ihop sen 50-talet.
Carl A Hamilton, Aftonbladet 30/8 2003

 

Ser ni inte dramat på kontinenten?
Vilka slutatser drar näringslivet av det som händer i Tyskland och Frankrike?
Varför måste man bejaka ett deltagande som inte känns bra, när nya vittnesmål om bristerna dyker upp varje dag?
Bengt Karlöf, konsult, författare och småföretagare Dagens Industri 2003-09-06

 

Man ska inte rösta ja till EMU i förvissning om att positiva handelseffekter kommer att leda till högre välfärd.
Några stabila empiriska bevis för att så blir fallet finns helt enkelt inte.

Bo Malmberg Dagens Industri 6/9 2003

 

Medan utrikesminister Jack Straw är beredd att kalla Irak-kriget ett strategiskt misstag, fortsätter Blair att försvara såväl alliansen med Bush-högern som det krig som drivit Irak in i blodigt kaos.
Med det undergräver Blair ytterligare sitt allt svagare förtroende hos allmänheten. Förödande för hans planer att vinna allmänhetens stöd exempelvis för medlemskap i EMU.
Premiärministerns avgång rycker allt närmare.

Aftonbladet ledare 6/9 2003

 

Nu när freden får anses säkrad inom Europeiska unionen vill de styrande i stället sätta den ekonomiska välfärden före demokratin. De anser inte att folk förstår sitt eget ekonomiska bästa.
Men det demokratiska underskottet i unionen och tanken på att Europeiska centralbankens mäktiga direktörer är oavsättliga och bortom varje kontroll får mig att rösta nej i folkomröstningen.
Leif Lewin, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.
DN Debatt 6/9 2003

 

Det är närmast sensationellt att en svensk företagsledare får vara med som en av sex debattörer i den sista prestigefyllda tv-debatten inför ett viktigt val.
Rune Andersson, ordförande i Electrolux och ledare för en egen företagsgrupp, skriver historia nästa vecka.
Hans nej till EMU är en förhoppning om ett Sverige långt liberalare än övriga Europa.

Dagens Industri ledare 6/9 2003

 

Finansmannen Mats Qviberg har bytt fot i EMU-frågan och säger nu att han ska rösta nej. En viktig orsak är "de dagliga utspelen och brösttonerna" från ja-sidans företrädare.
"Jag bestämde mig i onsdags när jag lyssnade på Jens Spendrup."
Dagens Industri 6/9 2003

 

Ruab: Nej 46,0 procent. Ja: 38,9 procent
Yngsta väljarna, mellan 18 och 34 år, mest euronegativa; 46 procent nej, 37 procent ja.
Dagens Industri 6/9 2003

 

USA-ekonomer skeptiska till stabilitetspakten
"Om vi skulle begära av Japan att de hade sin budget i balans skulle världsekonomin kollapsa", säger han.
Direkt 2003-09-05

 

Skippa EMU, så får vi större demokratiskt inflytande, säger finansmannen Sven Hagströmer. Sant eller falskt? - Sant, säger statsvetare
Aftonbladet 5/9 2003

New EU members warned against rush to join euro
The 10 new members of the European Union could damage the single currency and themselves
if they rush to join the euro, a senior EU economic official warned on Thursday.
Financial Times September 4 2003

Båda de stora paraplyorganisationerna Nej till EMU och Ja till euron anses fungera sämst. ”De åstadkommer mer förvirring än insikt”, lyder omdömet.
Däremot anses Medborgare mot EMU:s sajt föredömligt välstrukturerad med lagom långa texter.
SvD 4/9 2003

Backed by business, the yes side is probably outspending the no side by five to one.
Naturally, the no side points to Sweden's strong public finances, faster growth and lower unemployment: plainly, they say, the country is better off outside.
The Economist 4/9 2003

Sifo: Nej 47 procent (-1),
Ja 41 procent (+7)

DI/TT 5/9 2003

 

Det finns inget exempel på att en gemensam valuta har kunnat överleva utan en dominerande överstatlighet. Inte ser det bättre ut den här gången.
Erfarenheten visar att den enda möjligheten för att euron ska kunna bestå är att EU omvandlas till en federal centralmakt som suveränt kan styra över medlemsländerna.

Gunnar Johansson, styrelseordförande Persson Invest
Östersunds-Posten 5/9 2003

The Financial Times declared the EU's stability and growth pact dead a little over 10 months ago.
There is no need to revise that opinion. It has failed to prevent "excessive budget deficits" in Portugal, Germany and France.
Financial Times editorial 4/9 2003

Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig starkt från den i valutaunionen som helhet.
Att problemet med ”asymmetriska chocker” inte är något hjärnspöke visas av vad som hänt i Irland och Tyskland
Nils Gottfries Ekonomisk Debatt 2003, nr 4

 

– Vi kan fortsätta precis som idag även om det blir ett nej, säger Gunnar Lund.
Ekot 4/9 2003

In 1993, Czechoslovakia experienced a two-fold break-up:
On January 1 st, the country disintegrated as a political union, while preserving an economic and monetary union.
Then, the Czech-Slovak monetary union collapsed on February 8 th.
Click here

Socialdemokraternas tidigare partisekreterare och f d utrikesministern Sten Andersson har bestämt sig.
Han ska rösta nej,
hans budskap: Ja till EMU, men inte nu
DN 4/9 2003

This referendum could have much wider repercussions for Britain's future than either the war in Iraq or the Hutton inquiry.
The Independent editorial 2 September 2003


DN 4/9 2003

 

Ett vanligt argument på nej-sidan är att vi inte ska överge ett system som fungerar och som gör att Sverige har högre tillväxt än de övriga euro-länderna. Det låter kanske vettigt. Sverige har onekligen en hygglig tillväxt. Men
Expressen 3/9 2003

Pedro Solbes, the European Union monetary affairs commissioner, is battling to save his job amid growing calls from members of the European Parliament for him to be held responsible for the financial scandal at the EU's statistics office.
Financial Times 4/9 2003

Calmfors och Fölster i bråk om jobben
Det blir fler jobb om Sverige byter kronan mot euron, hävdar Svenskt Näringsliv och dess chefekonom, Stefan Fölster.
Det finns inget fog för det påståendet, kontrar professor Lars Calmfors.
Det interna bråket på jasidan är i full gång - igen.
DN 3/9 2003

France and Germany built the euro together. Now they are demolishing the stability pact together
The Economist 2/9 2003

Enligt Skops mätning leder nejsidan med 49 - 39, med 12 procent osäkra.
Mot en ledning med 53 - 38, och 9 procent osäkra, i den förra mätningen i månadsskiftet juni-juli.
2 september 2003

 

Anna Lindh och Göran Persson argumenterar för att Sverige måste ha inflytande i EMU. Det är välkommet, men uppdraget är svårt när de båda i andra fall hyllar myten om det svenska utanförskapets fördelar.
DN-ledare 3 september 2003

 

Vi vet ungefär vad som händer vid det tredje steget eftersom tolv länder redan är där och ytterligare ett tiotal är på väg dit. Den stora gåtan är vad det innebär att stanna på det andra steget.
Dagens Industri ledare 3/9 2003

 

En krona utan flyt
Sedan 1992 har marknaden - trots riksbankens försök att hejda det, och trots sunda statsfinanser - låtit kronan dala.
Expressen 2/9 2003
Kommentar av Rolf Englund:
Eurons första kurs mot kronan var 9.39 - den 5 januari 1999
Eurons kurs mot kronan är nu 9.17 - den 2 september 2003

 

Nationalekonomen Nils Gottfries, ledamot i den Calmforska EMU-utredningen, har detaljstuderat tolv av jasidans återkommande argument i debatten.
Gottfries slutsats är att teserna inte håller och att ett Sverige inom EMU får betydligt svårare att hantera ekonomiska kriser.
SvD Brännpunkt 2/9 2003

 

"Det finns en hemlig euroagenda i näringslivet. Man har gett upp hoppet om ett bestående regimskifte i svenskt politik och sätter nu hoppet till att EMU och Bryssel ska bestämma mer och tvinga fram strukturreformer och en företagsvänligare politik"
Lars Wohlin, Dagens Industri 2/9 2003
Michael Treschow avfärdar Lars Wohlins påståenden. "Det här låter som sista minuten-argument. Jag träffar rätt mycket folk i näringslivet och det här påstått dolda argumentet för ett ja har jag inte hört någon gång

Göran Persson attacked Germany, France and Italy - the eurozone's three biggest countries - for failing to prepare for euro membership and undermining the eurozone economy
His difficulties were compounded on Monday by Bundesbank president Ernst Welteke, who said he thought Germany would break the stability pact's limit of 3 per cent of gross domestic product in 2004 - the third year in a row.
Financial Times 1/9 2003

Lamont: Svenskt nej motverkar byråkratiserat Europa
- Genom att stå utanför euroområdet kan Sverige och Storbritannien försvåra skatteharmonisering - något som går hand i hand med europrojektet. Det sade lord Lamont, tidigare brittisk finansminister, när han idag besökte Sverige vid ett seminarium arrangerat av Medborgare mot EMU.
Talare vid seminariet var också tidigare riksbankschefen Lars Wohlin:
- Det krävs en oberoende svensk riksbank för att hindra svenska löner från att stiga mer än i omvärlden. Annars får vi kostnadskriser och arbetslöshet. Finanspolitiska ingrepp kan inte hålla inflationen i schack. Särskilt inte som Sverige har en tradition av minoritetsregeringar som knappast lär få politisk majoritet för obekväma beslut som kräver lång framförhållning.
Klicka här

If Sweden says yes it will hugely increase the pressure on Britain to join the single currency. Similarly a referendum in Britain and a yes vote will increase the pressure on Sweden.
Lord Lamont, September 1st, 2003
from a discussion with Lars Wohlin, former Central Bank Governor of Sweden
in Stockholm at a meeting organized by Medborgare Mot EMU/Citizens against EMU

France has admitted that its budget deficit this year will be 4% of gross domestic product - a level way above Brussels rules on fiscal discipline.
BBC 1/9 2003

Vi har enats om att skapa ett fristående ekonomiskt råd om euron införs i Sverige
Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO, Göran Tunhammar, vd Svenskt Näringsliv m fl
DN Debatt 1/9 2003

 

Ekonomiprofessor Harry Flam och fil dr Håkan Nordström finner i en svensk sammanfattning av forskningsrapporten Trade volume effects of the euro att ett deltagande i valutaunionen skulle innebära att svensk handel ökar med cirka tio procent på några års sikt
Mats Johansson, SvD-ledarsida 31/8 2003

 

Två veckor kvar till euroomröstningen och nejsidan leder. Fortfarande.
Det betyder ingalunda att loppet är kört. Men debatten och medierapporteringen har sannerligen inte gått jasidans väg under den senaste veckan.
Sydsvenskan 31/8 2003

 

Jesper Katz, Medborgare mot EMU, Veckans Profil i Studio EMU
Studio EMU 28/8

 

I stället för att kraftfullt förklara varför han anser att det är avgörande för Sverige att vara med i euro-projektet ägnar han sig åt att diskutera ett eventuellt haveri av stabilitetspakten.
Helle Klein, Aftonbladet 30/8 2003

 

Lappkastet beror på nej-sidans kraftiga övertag i opinionen.
Deras mest slagkraftiga argument är att om man röstar nej så behåller svenska folket friheten att ändra sig. Det har ju till och med statsministern sagt.
Lena Mellin, Aftonbladet 30/8 2003

 

SvD om Perssons vänta och se-utspel:
Borgerliga euroanhängare lär inte bli mer motiverade av att se räven söka fler utgångar ur grytet
SvD-ledare 30/8 2003

 

Det är den så kallade stabilitetspakten som fått Persson att börja sväva på målet
DN-ledare 30/8 2003

Indeed, this Constitution does not create a federation (whatever defines a federation),
but a single State that looks like a "federation".

Sharon Ellul Bonici Coordinator of TEAM
TEAM Chronicle, 25 July 2003

Vi borde vänta och se om euron består provet
Vi ska säga ja eller nej till att byta ut kronan mot euron. Men till vilket pris? Det får vi inte veta förrän efter det att vi har bestämt oss för ja eller nej.
Carl-Henrik Arosenius, Dagens Industri 30/8 2003

 

Frankrike skapar svängrum på andras bekostnad
Mitt i den svenska EMU-kampanjens slutskede kommer nya rapporter om spänningar inom eurozonen.
Frankrike bryter mot stabilitetspakten
Fredrik Braconier, SvD Näringsliv 29/8 2003

The French jobless rate had risen to 9.6% last month
BBC 29/8 2003

En informell allians av EU-länder ska pressa EU-kommissionen att omtolka stabilitetspakten.
Det sa Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder till journalister i Berlin, enligt Financial Times.
"Vi vill inte lämna stabilitetspakten men vi vill tolka den på ett ekonomiskt förnuftigt sätt"
Dagens Industri 29/8 2003

A Swedish message for the British 'yes' men
Swedes are set to say 'no' to the euro, adding to our Government's woes

Mary Ann Sieghart, Times 29/8 2003

Carl Bildt: Vi är inte mogna för en världsvaluta nu. Men som vision, ja. Mer av valutastabilitet i världen.
Mötet mellan domedagsprofeten Per Gahrton och väckelsepredikanten Carl Bildt
DN 29/8 2003

 

När regeringen har sagt att Sverige avser att gå med i EMU från 1 januari 2006 så är detta alltså inget garanterat datum?
Göran Persson: Det kan det naturligtvis inte vara förrän vi förhandlat färdigt.

Ekot 29/8 2003

 

Skapandet av den Europeiska monetära unionen, EMU, var utan motstycke, något som lovade mer integrerade och större marknader. Stimulansen av handel och investeringar är uppenbar. Men kommer euron att bestå?
Två aktuella utvecklingar kommer att ge svaret. Den första gäller utgången av de strider som pågår i Frankrike, Tyskland och på andra håll om reformeringen av socialförsäkringarna. Den andra är debatten om huruvida "sociala rättigheter" ska skrivas in i utkastet till EU:s författning.
Georges de Ménil, professor i ekonomi vid Ècole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales i Paris
DN 28/8 2003

 

Lars Wohlin förvånas över att svenskt näringsliv så ovillkorligt ställt sig på ja-sidan.
- Det är mycket konstigt att man inte ställt några som helst villkor för ett EMU-medlemskap utan istället lagt sig platta som rödspättor i dyn.
Referat i Östra Småland 28/8 2003

 

Svenskt Näringsliv avvisade till en början både buffertfonderna och det ekonomiska rådet. Men ju sämre det gått för jasidan i opinionsmätningarna desto större har kompromissviljan varit.
Direktörerna på Svenskt Näringsliv borde ta en titt i sitt eget historiearkiv, alternativt fundera på om deras organisation har en framtid.
DN-ledare 28/8 2003

 

Vart tog SAF vägen?
Sture Eskilsson, Brännpunkt 17/10 2001

Euro enthusiasts expect defeat in sceptical Sweden
Braced for defeat in Sweden's euro referendum next month, Goran Persson, the prime minister, has confessed for the first time that it may be too late to overcome entrenched scepticism.
By Ambrose Evans-Pritchard in Falun
Daily Telegraph 29/08 2003

Vi tror att politikerna är mycket räddare för marknaden än för kompisarna i Bryssel. Det har vi fått bekräftat när vi ser att de stora EMU-länderna överskrider stabilitetspakten.
Rune Andersson, Ekot 27/8 2003

 

Ja-sägaren Fredrik Reinfeldt tror att det blir nej:
- Om folk inte förstår vad det innebär om det blir ett nej, så kommer de att rösta nej. Många verkar tro att inget förändras då.

Aftonbladet 26/8 2003

Romano Prodi, European Commission president, will back a tough line against France and any other member that continue to flout the eurozone's budget deficit rules
Financial Times 28/8 2003

Nackdelen med att inte kunna bedriva en egen penningpolitik är begränsad
Assar Lindbeck Sydsvenskan 27/8 2003

According to Stern, a German news magazine, at least one Commissioner - the Vice-President of the Commission Neil Kinnock - was knowledgeable of apparent wrongdoing at Eurostat, much earlier than first assumed, or admitted by Commissioners.
EU Observer 28/8 2003

Ett ofta återkommande argument på nej-sidan är att endast en svensk centralbank kan föra en politik som passar svensk ekonomi.
Ta till exempel krisen i början av 90-talet. Den tyska återföreningen utsatte tysk ekonomi för hårda påfrestningar varpå Bundesbank kraftigt höjde räntan. Alla andra europeiska länders centralbanker fick rätta sig efter den tyska, oavsett om de behövde höjd ränta eller inte.
Expressen ledare 27/8 2003

 

Sverige bör vänta med EMU tills euroländerna har klarat ut sina ekonomiska problem
Det anser en chefsanalytiker på amerikanska Morgan Stanley

SvD Näringsliv/TT 27/8 2003

France is set to become the first country of the eurozone to admit it will breach the rules of the stability and growth pact, by exceeding budget limits in three consecutive years.
Financial Times 26/8 2003

Exemplet Spendrup visar att den fiffige redan nu kan placera sina tillgångar, fullt lagligt, i utlandet och undgå svensk förmögenhets- och arvsbeskattning. Om Sverige går över till euron behövs ingen fiffighet för att föra ut pengar. De kommer att flyta ut mycket fortare än ölet och spriten flyter in.
Tomas Fischer, bokförläggare, Dagens Industri 27/8 2003

 

- När företag fattar investeringsbeslut så är det inte grundat på vilken valuta som används. Ett sådant utspel är bara ja-sidans försök att skrämmas.
Kommentar till att utrikesminister Anna Lindh och Ericssons VD Carl-Henrik Svanberg hotar med att företag lämnar Sverige om det skulle bli nej i folkomröstningen.
Staffan Ahlberg, styrelseproffs och
medlem i Medborgare mot EMU, 26/8 2003

 

Jag måste fråga mig om Europas ledande politiker de senaste 30 åren varut naiva dumskallar eller ondskefulla fiender till demokratins idela? Gjorde de ett misstag som ville bygga upp EU och EMU?
Rolf Gustavsson 24/8 2003

 

Ett av nejsidans favoritnummer är att Tysklands ekonomiska kris beror på euron
Sydsvenskan ledare 26/8 2003

 

Visst slipper företagen bekymra sig för växelkursvariationer gentemot andra EMU-länder, om vi går över till euron. Men Sveriges reala konkurrenssituation kan ändå påverkas i oönskad riktning.
Nils Gottfries, Dagens Industri 26/8 2003

Big Lies about Central Banking
Europe's growth languishes, because the ECB is constrained by its single-minded focus on inflation
Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics

Nu får den Hitlervänliga Vichyregimen i Frankrike fungera som ett argument mot svensk övergång till euron.
Det är den brittiske ekonomen Bernard Connolly, inbjuden av Medborgare mot EMU, som står för den drastiska liknelsen.

Johan Schück, DN 26/8 2003

But the question is whether Finland's economic performance is down to the euro
Christopher Brown-Humes, Financial Times August 25 2003

För att byta valuta ska det bestämmas hur många euro det ska gå på en svensk krona.
SvT lät Handelsbankens chefekonom Jan Häggström svara på vad kursen har för betydelse för svenska konsumenter.

Sveriges Television

 

Ränteförändringars betydelse - denna överkurs i den ekonomiska teorin
SvD-ledare 26/8 2003

 

Italien och Tyskland överens om EU-gränspolis
tyskarna ska ansvara för bevakningen av EU:s yttre landgränser
Ekot 25/8 2003

The Italian and German governments have agreed to seek a quick adoption of the European Constitution, with as few changes as possible.
Meeting with his Italian counterpart on Saturday in Verona the German Chancellor Gerhard Schröder spoke in favour of having the draft Constitution adopted without changes.

EU Observer 25/8 2003

53 procent (+1) säger "nej" eller "troligen nej"
43 procent "ja" eller "troligen ja"

opinionsundersökning från Danske Bank, DN 26/8 2003

Det kan bli ett ja den 14 september, och det mesta fortsätter som förut fast med nya sedlar och mynt.
Det kan bli ett nej, med smygande konsekvenser för Sveriges tillväxt, inrikespolitiska landskap och position i Europa.
Ett tredje alternativ är att det blir ett verkligt rungande nej

DN-ledare 26/8 2003

 

Jag var en millimeter ifrån att rösta nej till EU i folkomröstningen hösten 1994
Jakampanjen hade varit hemsk. Den låtsades som om frågan gällde ett frihandelsområde
jag höll på att spy när jag på valdagens kväll såg de hånflinande fånarna fira segern på Södra Latin i Stockholm.

PM Nilsson, Expressen 24/8 2003

 

Paradoxen är att de partier som tidigare mest ansetts vara emot att försöka finjustera ekonomin med politiska medel, moderaterna och folkpartiet, nu kan förknippas med just det.
Anders Jonsson, SvD 25/8 2003

 

Tre s k äldre statsmän tog till orda om euron. Det var Bildt, Adelsohn och Lundgren.
Att kalla korrekta påpekanden om att euroländerna Tyskland, Frankrike och Italien plågas av en dålig ekonomisk utveckling och finansiella spänningar får inte betecknas som skrämselpropaganda.
Bakom deras ställningstagande skymtar en dold agenda - att bygga en europeisk union med 300-400 miljoner invånare. Detta erkänner Bildt i DN den 18 september. EMU ser han som ett steg på vägen mot ett europeisk imperium.
Har Adelsohn och Lundgren samma mål?
Margit Gennser, SvD Brännpunkt 25/8 2003

When the Swedes' Social Democratic prime minister, Goran Persson, last November announced a referendum on adopting the euro, he was confident they would say yes. Polls showed a small but steady majority that way, and he had just been re-elected.

Today, after months of “yes” propaganda from his party and the opposition alike, and lobbies advertising as if kronor grew on trees, polls still show a solid majority saying no.
The Economist 21/8 2003

Svenske mästaren i devalvering, förre finansminister Kjell-Olof Feldt, vill nu eliminera möjligheten att devalvera - eller att låta kronan falla.
Vad som avgjorde saken var att man trots stigande arbetslöshet stramade åt finanspolitiken och började höja skatter och skära ner utgifter.
DN 25/8 2003

 

Mot partistyrelsens vilja bestämde S-kongressen att EMU-frågan skulle avgöras i en folkomröstning
Anders Jonsson, SvD 23/8 2003

 

Göran Persson - nejsidans bästa vän
Nu är det jaet till euron som ska motiveras, inte nejet
Anders Isaksson, DN 23/8 2003

 

66-82 mdr kostar euron
Hans Lindqvist SvD Brännpunkt 23/8

 

Vi röstar om en valuta utan att änna till kursen
Fredrik Braconier, SvD Näringsliv 9/8 2003

 

Sifo: Nej 50 procent (+1),
Ja oförändrat 34 procent

DI/Direkt 22/8 2003

 

Till vilken knytkurs kommer övergången från krona till euro att ske?
Skall vi betala runt 8 kronor eller runt 9 kronor när vi efter ett ja måste växla våra kronor mot euro?
Blir 20 000 kr/månad 2 500 euro/mån eller 2 200 euro/mån?
Nog är det fantastiskt att avkräva ett helt folk besked om de vill växla sina pengar till en ny valuta utan att ens tala om till vilken kurs det kommer att ske.
Björn von der Esch, Södermanlands Nyheter 14/8 2003

 

Björn von der Esch 5 bästa argument mot EMU
Södermanlands Nyheter 21/8 2003

 

Berlusconi vill stressa fram en ny grundlag för EU.
Helst ska den vara klar redan i december

Aftonbladet ledare 22/8 2003

 

Carl Bildt: Kronan har fallit med två procent mot dollarn de senaste två dagarna
Ja-trion Carl Bildt (m), Mauricio Rojas (fp) och Anna Ibrisagic (m) har begett sig till de invandrartäta norra förorterna utanför Stockholm för att vinna invandrare för euron
DNs ledarsida, signerat Magdalena Nordensson 21/8 2003

 

Det är Carl Bildts fel eller förtjänst att sju miljoner väljare avgör om Sverige ska byta valuta eller inte.
Lena Mellin, Aftonbladet 22/8 2003

 

Euromedlemskap leder inte till något reformtryck, snarare tvärtom.
Gabriel Stein, Uppsala Nya tidning, 20/8 2003

 

- Vår penningpolitik, liksom den europeiska centralbankens penningpolitik, sätter gränser för inflationen. Vår riksbank liksom den europeiska centralbanken har fört samma räntepolitik.
- Därför är den europeiska räntesättningen rätt för oss och de övriga inom unionen.

Fredrik Reinfeldt, ref. i NSD 20/8 2003

 

I EMU kan "regionen" Sverige få samma problem som Norrland
Svante Nycander, f d chefredaktör för Dagens Nyheter

Dagens Industri 21/8 2003

 

Borgerliga euroskeptiker
Skulle det bli ett nej blir det stark medvind för dem som står till vänster, misstror marknadsekonomin och ifrågasätter Riksbankens självständighet
Carl B Hamilton, SvD ledarsida 2003-08-21

 

Frankrikes BNP sjönk under andra kvartalet
Tyskland och Italien befinner sig redan i en recession.

SvD Näringsliv 2003-08-21

Informal General Affairs and External Relations Council (Riva del Garda, 5-6 September)
Ministers for Foreign Affairs of the European Union

The meeting is an occasion to examine the major questions on the international scene. Ample space is being set aside to discuss the passage from the Convention to the Intergovernmental Conference, which the Italian Presidency has suggested should open on October 4.
Klicka här

Carl Bildt har ett särskilt ansvar för att det blev en folkomröstning om euron och inte ett riksdagsbeslut.
När ledaren för det största oppositionspartiet i riksdagsdebatten 1997 överraskade med att föreslå folkomröstning, var syftet att snabba på en svensk övergång till euron. Så blev det inte. Däremot blev det folkomröstning.
Dagens Industri ledare 20/8 2003

The euro has hit four-month lows against the dollar, as dismal European economic data contrasts with optimism in the United States.
BBC 19/8 2003

Bildt is back!... de svepande gesterna och den sedvanliga självsäkerheten känns irriterande välbekanta
Sveriges framtid i Europa och Europas framtida utveckling är vad EMU handlar om.
Låt oss därför lämna räntenivåer, överskottsmål och stabiliseringspolitik.

DN-ledare 20/8 2003

Bankgesellschaft and several other German banks engulfed in bad loans and creating a financial headache just as horrible as the 1980s bubble in Japan
Gillian Tett, Financial Times 16/8 2003

För borgerliga tvivlare är det betydligt lättare att säga nej i dag än det var för nio år sedan.
Aftonbladet ledare 19/8 2003

 

Det finns inget nej nu-ja sedan. Göran Persson måste övertyga sina väljare om att läget har förändrats sedan han ville vänta och se.
Dagens Industri, ledare 19/8 2003

 

Riksdagsledamoten Lotta Nilsson-Hedström, språkrör för miljöpartiet 1999-2002
gör på sin hemsida på internet kopplingar mellan Hitler och EMU, skriver Gefle Dagblad.

Text-TV 19/8 2003

 

Jag är motståndare till den gemensamma finanspolitik och de stora regionala transfereringar som väntar i förlängningen av EMU.
Nästa steg blir i så fall en EU-moms, som man säkert kommer att försöka sälja som ett nytt fredsprojekt.

Lars Wohlin, DN 19/8 2003 i duell med Urban Bäckström

 

Jag ser ingen annan historisk möjlighet att säkra fred och frihet än att
successivt bygga en federation av nationalstater mellan Ryssland och Atlanten, Ishavet och Medelhavet.
Detta är ett arbete utan modell och utan slut.
Steg för steg bygger vi ett gemensamt demokratiskt beslutsfattande i alla de frågor som vårt samarbete omfattar.
Rom byggdes inte på en dag,

Carl Bildt, DN Debatt 19/8 2003

Germany is on course to breach the European Union's budget deficit rules again next year unless it does more to cut spending, the Bundesbank warned yesterday.
Mounting concern over the eurozone's ability to shake off economic stagnation pushed the euro to a two-week low against the dollar of $1.1169.
Financial Times 19/8 2003

Vår vision i ett femton-tjugoårsperspektiv ser ut så här:
– Europa, från Atlanten till Ural och Bosporen, har blivit helt. EU har 40 medlemmar och över 800 miljoner invånare. Det innebär att samtliga länder som helt eller delvis ligger i Europa, alltså även Ryssland och Turkiet, är medlemmar.
Cecilia Malmström, (fp),

 

Bijan Fahimi, partistyrelseledamot (fp):
Jag skall rösta nej eftersom ett ja är oåterkalleligt. Ett nej är inte oåterkalleligt.

Dagens Nyheter 18/8 2003

 

Märkligheter som sprids som om de vore sanningar, är att det går så mycket bättre för Danmark, Sverige och Storbritannien för att de står utanför euron.
Barometern 18/8 2003

 

Det kan fortfarande bli en ja-seger, även om sannolikheten minskar för varje dag utan sving i mätningarna.
Alltså måste man börja fundera på de långsiktiga effekterna av ett nej.

Niklas Ekdal, politisk redaktör, DN 17/8 2003

Det vore fel att nu börja luckra upp stabilitetspaktskraven bara för att vissa länder har svårt att klara dem. Men ...
EU-parlamentarikerna Olle Schmidt (fp) och Göran Färm (s)
GP 11/8 2003

Självklart finns det också fördelar med ett eventuellt nej. Sveriges ekonomiska öde ligger kvar i våra egna händer.
Någon katastrof är det förstås inte som väntar.
Niklas Ekdal, politisk redaktör, DN 17/8 2003

The European Commission has warned Germany radical restrictions
on its domestic fiscal policymaking as early as the beginning of next year
if it looks set to exceed the stability pact's deficit limit in 2004
.
Financial Times 18/8 2003

Tänk dig experimentet: Sverige har fyra, fem olika valutor i Svealand, Götaland, Norrbotten och Skåne
Carl Bildt i Ja-annons Aftonbladet 13/8 2003

 

Familjen Spendrup har nyligen förlorade ett stort skattemål.
Familjen sålde sina aktier till ett irländskt brevlådeföretag, som ägdes av ett Spendrupbolag på skatteparadiset Cypern. Sedan såldes aktierna vidare till ett holländsk bolag (Spendrup Holding BV), som ägdes av ett annat Spendrupbolag på skatteparadiset Nederländska Antillerna.
Detta bolag ägdes i sin tur av stiftelserna Jens Spendrup Foundation och Ulf Spendrup Foundation i Lichtenstein.
SvD Näringsliv 9/8 2003

 

Vår fattigdom beror på den politik som förs, inte på de deprecieringar av kronan den framtvingar
Carl Rosenblad, Dagens Industri 15/8 2003

 

Innan jag får några kloka svar på hur den havererade stabilitetspakten ska kunna återupprättas och hur man ska kunna undvika att euron leder till mer skatter och en centralisering av politiken, så kan jag inte rösta ja till euron.
Johan Norberg
liberal debattör och bland annat författare till Till världskapitalismens försvar

 

Mina trätobröder på nejsidan brukar raljera och säga att olika valutor inte är något problem; att småföretagare minsann grejar att hantera en miniräknare.
Pernilla Ström, Smedjan 19/6 2003

 

Carl Bildt blir kollega med Percy Barnevik
Dagens Industri 12/8 2003

 
 

Debattskriften "EMU – ett demokratiskt dilemma"
beskriver valutaunionens politiska dimensioner, men också dess effekter på folkstyret och på EU:s utveckling som helhet. I fyra essäer beskrivs fyra av EMU:s demokratiska dilemman:
1) EMU skapades av politiska skäl och syftar till att driva på den politiska integrationen. Men EMU försöker säljas med ekonomiska argument.
2) När ett land förlorar räntan och växelkursen som "säkerhetsventil" vingklipps demokratin. Men riksdag och regering måste ändå ta det politiska ansvaret för välfärd, lönebildning och sysselsättning. Det skapar politiska spänningar.
3) EMU grundas på en tro på en "naturlig" ekonomisk och politisk ordning som står över intressekonflikter i samhället. Det kan leda till en avideologisering av politiken som riskerar att försvaga demokratin.
4) EMU syftar till att centralisera makten och på sikt omvandla EU till en stat med egen beskattningsrätt. Förslaget till ny grundlag visar att det är en politisk realitet. Grundlagen ger EU symbolerna och makten att agera som en stat.
Författare: Drude Dahlerup, Henrik Dahlsson, Margit Gennser, Sverker Gustavsson och Kerstin Jacobsson
Pressmeddelande från Europa ja – euro nej, 14 augusti 2003

Var är Leijonborg, Lundgren och Svensson? Var är alla folkpartister, moderater och kristdemokrater? Har de överlämnat hela valkampanjen åt Svenskt Näringsliv?
Och vad kommer det sig att nej-sidan stärker sina positioner även i deras partier?
Aftonbladet ledare 16/8 2003

 
   

Lena Mellin: Därför kan ja-sidan förlora EMU-valet
Göran Persson har begått en rad strategiska missar.

Aftonbladet 15/8 2003

 

Sifo: Nej 49 procent (+1), Ja 34 procent (-1)
DN 15/8 2003

Recession gripped Germany, Italy and the Netherlands
The weakest numbers of all came from the Netherlands
"It's worse than Germany now,"
International Herald Tribune 15/8 2003

Uppgörelsen om finanspolitiken mellan LO och regeringen dominerade gårdagens debatt, till fördel för Maud Olofsson. Anna Lindh försökte med varierande framgång byta ämne och infallsvinkel.
Jasidan har hamnat i en självförvållad fälla genom att så hårt trycka på behovet av att samla i ladorna och förbereda sig för "det värsta". Närmast opåkallat förs nu mardrömsscenarier fram som många väljare inte visste var möjliga.
Mats Wiklund, signerat, DNs ledarsida 15/8 2003

 

Det socialdemokraterna och LO kommit överens om duger inte, men kan ses som ett förhandlingsbud.
Fredrik Reinfeldt, DN 15/8 2003

 

Utanförskapet - EMU-debattens vanligaste retoriska grepp
Statsminister Göran Persson använder det i varje artikel, varje anförande. Så gör alla hans lydiga eftersägare.
Sture Eskilsson, Dagens Industri 15/8 2003

 

Om Sverige går över till euron och råkar ut för en djup lågkonjunktur riskerar arbetslösheten att öka två-tre gånger mer än normalt. Det varnade Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, för så sent som 1999. Nu förnekar han riskerna.
Intervju i Dagens Industri 15/8 2003

 

LO har sålt sig dyrt. Medan Odell, Leijonborg och Reinfeldt biter ihop tänderna
Barometern 14/8 2003

 

Läser man gårdagens LO-dokument noga, kan man vara lugn.
Det kommer att fylla sin funktion under valrörelsen, men kommer inte att innebära några avgörande finanspolitiska förändringar efteråt.
DI-ledare 14/8 2003

Can Bildt be trusted to protect Sweden's welfare?
Bo Malmberg Financial Times; Aug 14, 2003

SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet. Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas
klicka här

 

Socialdemokraterna och LO gör nu i traditionell korporativistisk stil upp om den ekonomiska politikens utformning efter ett svenskt EMU-medlemskap.
Nej, i överenskommelsen nämns inte ordet buffertfonder. Men i praktiken är mål och medel desamma som under de tidigare förhandlingarna: att motverka konjunkturnedgång och överhettning med politiska medel.
DN-ledare 14/8 2003

 

Linjen blev "vänta och se". Det har vi nu gjort i sju år.
Det var från början oklart huruvida det vi skulle vänta på var Europa eller oss själva.
Hans Bergström, DN 14/8 2003

 

- Kräv av de tre borgerliga ja-partierna att de ansluter sig till överenskommelsen med LO.
Om du /Person/ inte gör det, eller misslyckas i dina försök, kommer jag och många andra ja-anhängare att säga "EMU ja, men inte nu".
- Men om moderaterna ställer sig bakom uppgörelsen - då blir det ja från mig i folkomröstningen, säger

Sten Andersson, DN 13/8 2003

German bank fears
BaFin, the chief financial regulator, is making regular appearances at the board meetings of Germany's big banks - Deutsche, Commerzbank, HVB and Dresdner Bank
Financial Times 13/8 2003

LO och socialdemokraterna överens om finanspolitiken vid ett eventuellt EMU-medlemskap
Överenskommelsen innebär inte att LO överger sin neutrala hållning inför folkomröstningen om eurons införande i Sverige.
LO 13/8 2003

The leader of the Danish Social Democrats in the European Parliament, Torben Lund would like to see the European Constitution turned down in a referendum next year.
"We are 5 per cent from a real European federal state"
EU Observer 13/8 2003

Den "vackra tanken”- Europa och freden - ska prägla Persson valkampanj
Det är en lysande retorik, en övertygande argumentation för att gå med i EU. Men trots allt är vi redan EU-medlemmar och folkomröstningen handlar inte om något utträde ur gemenskapen utan om ett medlemskap i valutaunionen EMU.
Östra Småland 13/8 2003

The main argument by Carl Bildt for Swedish euro membership ("The myth of Swedish superiority", August 6) is that outside economic and monetary union Sweden would be a country with a very weak economy.
This does not tally with the facts.

Margit Gennser, Financial Times, 12/8 2003

Varför får svenska folket inte säga sitt?
Barometern 9/8 2003

Since early 2001, the eurozone has experienced rising unemployment, falling output and inflation higher than the ECB's target level of 2 percent
The Stability and Growth Pact Revisited, Levy Institute, Policy Note 2003/2

Nu hänger det tyvärr på Göran Persson
Skulle du köpa en begagnad bil av denne man? Nehej, men en gemensam europeisk valuta då?
DNs politiske chefredaktör Niklas Ekdal 10/8 2003

EU's democratic dilemma
The real question is how member states adapt their democracies to this evolving European public sphere.
Vivien Schmidt, Financial Times, 10/8 2003
The author is professor of international relations at Boston University

Perssons Vägskäl
I dagsläget ser det ut som en majoritet av det svenska folket kommer att rösta nej till euron
Claes Arvidsson, Inblick, SvD ledarsida 88 2003

 

Den svenska kronan kommer att bli starkare om Sverige röstar nej till EMU. Det säger Steve Barrow, valutaanalytiker på investmentbanken Bear Stearns i London.
Dagens Industri 2003-08-09

 

Enligt Danske Bank är världens finansmarknader redan inställda på ett nej. Sannolikheten att svenskarna röstar ja är så låg som 3 procent, enligt bankens analys av prissättningen på valuta- och räntederivat.
"O ja, marknaden tror på ett nej", säger Klas Eklund, chefsekonom på SEB.
Dagens Industri 2003-08-09

 

Vad jag tycker är fel är när inget politiskt mål anses vara värt att sätta makten på spel för eller avgå på eller, ja faktiskt, riskera partiets enighet på.
Göran Persson har tänkt sig att lugnt sitta kvar och regera vidare som om inget har hänt (med stöd av två EU-fientliga partier) i den händelse folkomröstningen skulle gå hans övertygelse emot
Göran Rosenberg DN 8/8 2003

Parallels between the American boom of the second half of the 1990s and the present European recession.
In both cases, policymakers decided that the economic conditions they observed were driven by structural factors.

Paul de Grauwe, Financial Times, August 7 2003

Demokratin - inte EU - avgörande för fred
Sven Rydenfelt, professor, Hedersordförande Medborgare mot EMU

SvD Synpunkt 8/8 2003

 

Sifo: Nej 48 procent (minus 1), Ja var oförändrat på 35 procent, osäkra 16 procent (+1)
Gallup:Nej 44 procent, 35 procent ja, osäkra 21 procent
klicka här

 

Buffertfonderna är överflödiga
SvD-ledare 8/8 2003

 

”euron. Det är den svenskarna ska rösta om i höst, inte om Sverige ska vara med i EU”
SvD-ledare 8/8 2003

Italy has officially entered recession
preliminary figures indicated that its economy shrank in the April to June period. Italy has now met the traditional definition of recession - an economy shrinking over two successive quarters - for the first time in 11 years.
The news adds to fears that growth across Europe overall is likely to be flat at best for the second quarter. Of the other two, Germany may well show contraction as well, while France's growth is expected to be stagnant at best.
BBC 8/8 2003

Irlands rekordhöga tillväxt är ett minne blott
BNP växte bara med 0,5 procent i årstakt under första kvartalet i år
Dagens Industri, Gunnar Örn, 7/8 2003

IMF warns house prices may have risen too high
Irish Times 7/8 2003

Agneta Dreber och Gunnar Högmark kan inte förstå hur man kan vara marknadsliberal och samtidigt vara emot EMU. Jag försäkrar att det går alldeles utmärkt.
Birgitta Swedenborg, SvD 7/8 2003

Maktdelning kräver eftertanke
Det vilar något hysteriskt över önskan att med blixtens hastighet göra de fyra stora till viljes i maktfrågan. Problemen behöver tänkas igenom utifrån nyckelbegreppen folkstyre, självbestämmande och folklig acceptans.
Sverker Gustavsson, SvD Brännpunkt 7/8 2003

 

Utanförskapets risker är stora och stora kostnader med alternativet att vänta-och-se.
Carl B Hamilton, Sydsvenskan 5/8 2003

Wanja Lundby-Wedin och Göran Persson presenterar gemensamt program om EMU och överskottsmål - EMU-skatt och buffertfonder - den 15–16 augusti.
Aftonbladet 6/8 2003

 

EMU och risken för finanskriser
Anhängare av ett svenskt medlemskap i EMU hävdar ofta att valutaunionen skulle skydda oss mot valutaspekulation och valutakriser. Vanligt är också att man hänvisar till de svenska erfarenheterna i början av 1990-talet, och ledande företrädare för ja-sidan har till och med använt hotet om "500 procent" som argument.
Så byggs konspirationslegenden upp: det var inte en stollig politik, utan illasinnade valutaspekulanter, som skapade den svenska 90-talskrisen.
Stefan de Vylder, 2003

Germany's seasonally unadjusted unemployment rate rose to 10.4% in July, up from 10.2% in June.

That means an extra 94,500 people were out of work in July, bringing the total to 4.35 million.

BBC 6/8 2003

Demoskop: Nej 47, Ja 33, 20 % osäkra
DN 6/8 2003

 

Höstens folkomröstning handlar inte i första hand om hur den femåriga räntan i Sverige kommer att utvecklas jämfört med räntan i dagens euroländer, utan om Europatanken som sådan.
Ulf Adelsohn, Carl Bildt och Bo Lundgren
SvD Brännpunkt 6/8 2003

 

Mycket skiljer vänsterns många euromotståndare från de mer teoretiskt inriktade marknadsliberala nejsägare som finns i politikens motsatta ytterkant.
Ulf Adelsohn, Carl Bildt och Bo Lundgren
SvD Brännpunkt 6/8 2003

Italy, the current holder of the EU presidency, wants to launch an inter-governmental conference of EU leaders in early October and conclude negotiations on the text by the end of the year.
But Finland, Austria and Lithuania said on Monday that the discussions were too important for them to commit to such a tight schedule.
BBC 6/8 2003

Nej-sidan har bevisbördan
Redan om några år kan alltså alla EU-länder utom Sverige ha euron eller vara fast knutna till den
Dagens Industri, ledare 6/8 2003

 

So far, the No side is solidly ahead in all the opinion polls. That is hardly surprising.
Carl Bildt, Financial Times 6/8 2003

 

Regeringen Persson struntar i riksdagsbeslut, döljer fakta i samtalet om EU:s konstitution och undanhåller svenska remissinstanser ett betydelsefullt minoritetsförslag.
Per Gahrton och Gustav Fridolin SvD 6/8 2003

 

Argumenten tryter
"ännu ett försök från nejsidan att skrämma folkopinionen för ett EU som blivande superstat"
SvD-ledare 6/8 2003

 

Brev från Björn von der Esch till talmannen Björn von Sydow om riksdagens behandling av konventets förslag
29/7 2003

 

OECD: Sveriges förutsättningar bättre än euroländernas
DN 4/8 2003

 

"Jasidan har misstolkat sin handelsguru Andrew K Rose"
Bo Malmberg DN Debatt 2/8 2003

 

Utan en mobilisering som innebär en kraftig överströmning av s-sympatisörer till jasidan är folkomröstningen förlorad.
Samtidigt måste kampanjen balanseras så att borgerliga väljare inte stöts bort.

Sydsvenskan 4/8 2003

 

En skrämmande debatt
För alla socialdemokrater som är uppfostrade med demokratin som ledstjärna torde denna folkomröstningskampanj hittills ha varit närmast chockartad.
Lotta Gröning-Degerlund, Norrländskan 2/8 2003

 

Göran Persson: För mig har euron blivit en ideologisk fråga
Intervju i Tiden (s) nr 3, 2003

 

"Rösta ja för dina barns skull"
Göran Persson, Björkvik 2/8 2003 SvD/TT

 

En förebild finns: den insats Göran Persson gjorde under ordförandeskapet i EU
Mats Johansson, SvD 3/8 2003

 

Persson framhöll att EU kan vara den enda realistiska part i världspolitiken som kan balansera ett annars allsmäktigt USA.
Göran Persson, Björkvik 3/8 2003 SvD/TT

 

Rösta nej - för frihetens skull
Som liberal och tidigare anställd vid moderaternas riksdagskansli möts jag ibland av höjda ögonbryn när jag nu arbetar för ett nej till EMU. Jag menar att europositiva liberaler begår ett misstag.
Mattias Svensson, SvD 2/8 2003

 

Citatsamling Göran Persson om EMU

 

Margit Gennser: Det är en demokratisk nödvändighet att riksdagen extrainkallas för att behandla förslaget till ny EU-grundlag.
Margit Gennser, ordförande för Medborgare mot EMU, frågar i sitt brev till statsministern:
1. På vilket sätt är riskerna nu mindre än tidigare för att EMU leder till en utveckling mot det federala Europa som Du tidigare har varnat för? 2. Vilka punkter i konventets förslag till konstitution för den Europeiska Unionen kommer Du att motsätta Dig? 3. Kommer riksdagen att extrainkallas för att diskutera och ställning till förslaget och på vilket sätt kommer det svenska folket och dess valda representanter att kunna debattera och påverka den svenska regeringens ställningstagande vid den kommande regeringskonferensen?
Pressmeddelande från Medborgare mot EMU

 

Sifo: 49 procent nej, en ökning med 2 procentenheter jämfört med förra veckan.
Jasidan har samtidigt minskat med 1 procentenhet till 35 procent.

SvD/TT 1/8 2003

 

Debatten om EMU har startat - i USA
Andrew Sullivan skriver i den republikanska tidskriften The New Republic om hur euron hotar viktiga amerikanska intressen.
Sveriges Television 31/7 203

THE THREAT OF EUROPEAN INTEGRATION.
The New Republic
The Euro Menace by Andrew Sullivan

Gamla gardet /Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg/ har rätt om Riksbanken
"För mig som socialdemokrat är det otänkbart att säga att det är bättre att vi sköter oss själva. Självklart ska vi delta", sa Ingvar Carlsson
Dagens Industri ledare 2003-07-26

 

Ekonomiska makteliter har mycket mer att bestämma om vi inte är med i EMU. Är vi med, får vi en politisk maktelit, som är vald för att påverka
Mona Sahlin, DN 1/8 2003.

 

Med kortkort hos makteliten
Maria Ludvigsson, SvD ledarsida 1/8 2003

 

Euron tvingar inte fram mer marknadsekonomi och konkurrens. Den är bara en förutsättning för politikens förande. Och euron ställer inte krav på vare sig större överskott, buffertfonder eller en särskild stabiliseringspolitik.
Gunnar Hökmark, SvD ledarsida 31/7 2003

 

Demoskop genomför löpande mätningar av den svenska opinionen i eurofrågan.
Vi gjorde på uppdrag av Eurofakta en särskild mätning där ett antal extra frågor ställdes.

Demoskop ägs av Peje Emilsson, Kreab
Kommentar av Mikael Gennser
Per Hörnsten, DN Debatt 31/7 2003

 

Länder kan lova att försvara varandra militärt inom EU:s ram, i likhet med de försvarsgarantier som redan finns inom Nato.
Aftonbladet, ledare 31/7 2003

 

orimligt att i en representativ demokrati folkomrösta om en detalj i ett idépaket om Europas framtid
Hanne Kjöller, signerat, DNs ledarsida 31/7 2003

 

Euron tvingar inte fram mer marknadsekonomi och konkurrens. Den är bara en förutsättning för politikens förande. Och euron ställer inte krav på vare sig större överskott, buffertfonder eller en särskild stabiliseringspolitik.
Gunnar Hökmark, SvD ledarsida 31/7 2003

 

Förre statsminister Ingvar Carlsson avvisade på tisdagen kravet att Svenskt Näringsliv ska redovisa hur mycket pengar de satsar på ja-kampanjen för EMU. "Frågan är ointressant", sa han.
DN 29/7 2003

 

EMU är ett experiment, men det fungerar. Europa kan utgöra en balans mot USA och det är bra
Att vänta och se är att delta på ett halvhjärtat vis

Margot Wallström. DN 29/7 2003

 

Av någon anledning har svensk EMU-debatt främst handlat om konjunkturpolitiska risker. Många företrädare på nejsidan inför folkomröstningen menar uppenbarligen att dessa risker är avgörande skäl för Sverige att "vänta och se" hur euron kommer att fungera i praktiken, i stället för att nu rösta ja. Denna fripassagerarstrategi är knappast heroisk.
Assar Lindbeck, DN Debatt 30/7 2003

Citatsamling Assar Lindbeck om EMU
i pdf-format

 

"Jeg var måske lidt naiv"
Chirac og Schröder spiller hasard med Europas økonomiske union - og dermed med professor Niels Thygesens livsværk.

Berlingske Tidende 26/7 2003

 

Felaktig historieskrivning
Docenten Bo Malmberg hävdar att om bara kronan hade släppts loss redan 1985, så skulle 90-talskrisen aldrig ha inträffat.
Kjell-Olof Feldt SvD Brännpunkt 29/7 2003

 

Att välja ja-vägen är att återknyta till vårt europeiska arv och skapa en motvikt mot ett starkt amerikanskt inflytande.
Nyamko Sabuni riksdagsledamot (fp) och Cecilia Wikström riksdagsledamot (fp)
Dagens Industri 29/7 2003

 

Euron – för våra barns skull
Nyamko Sabuni riksdagsledamot (fp) och Cecilia Wikström riksdagsledamot (fp)
Dagens Industri 29/7 2003

 

Carl Rosenblad hävdar (DI 22/7) att det är lätt för mindre exportföretag att valutasäkra sig. Men anta att en liten företagare gör en investering på 5 miljoner kronor i en fabrik som exporterar till euroområdet.
Stefan Fölster, Dagens Industri 29/7 2003

 

Europa kan på många andra sätt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt, göra sig gällande i en värld där USA utövar ensidig maktarrogans.
Gunnar Fredriksson, Aftonbladet 28/7 2003

 

Om ett land frånhänder sig penningpolitiken, framför allt räntan men även valutan, då blir det löntagarna som får fungera som stötdämpare i ekonomin. I ekonomiskt avseende är detta den centrala punkten i EMU-frågan.
professor Sten Johansson, chef för LO:s ekonomiska forskningsinstitut Fief.

Not all Swedish business people are avid europhiles. Some ask: Why not wait and see how the euro experiment works for other countries before taking the plunge?
Business Week, august 4-11 2003

Om vi lyfter på locket till det Leijonborgska hjärnkontoret och tittar in en stund tror jag följande taktiska tankekedja formerar sig: Svenskarna är negativa till EMU och positiva till EU.
Insändare Borås Tidning 27/7 2003

 

Ja-sidan ökar, Nej-sidan leder
DN/TT 27/7 2003

 

"vad gäller saken egentligen". Att byta kronan mot euron är det korta svaret. Det är emellertid närmast en symbolhandling. Men symbol för vad?
För om vi i Sverige ska vara med eller om vi ska stanna på reservbänken.
Ja, så enkelt kan det uttryckas
.
DN huvudledare 27/7 2003

The stability pact needs to be "modernised and whipped into shape"
EU Trade Commissioner Pascal Lamy
EU Observer 25/7 2003

Kjell-Olof Feldt saknar insikter
Replik på Feldt
Bo Malmberg SvD Brännpunkt 27/7 2003

Kjell-Olof Feldts selektiva minne
Replik på Feldt
Rolf Englund inte på Brännpunkt 27/7 2003

Don't rush into the euro, central bankers say
The Economist 24/7 2003

Även Lundgren har tvekare
Bland tveksamma moderater finns sannolikt också en frestelse att rösta "mot Persson" snarare än mot euron
SvD-ledare 26/7 2003

 

- Vi ska inte ha någon buffert för något som är bra. Tvärt om är euron en buffert för svensk ekonomi
- Det finns inte något "vänta och se". Antingen är vi med eller står utanför
.
Moderaternas ledare Bo Lundgren DN 27/7 2003

 

Ett Europa. Utan murar. Utan gränser.
Moderaternas ledare Bo Lundgren
Simrishamn 26/7 2003

 

Det finns nu tonvis med belägg för att euron leder till ökad handel.
Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv
Corren 24/7 2003.

 

- Jobben kan, på marginalen, bli lite osäkrare, bedömer Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco och försiktigt positiv till EMU.
UNT/TT 24/7 2003

 

- En svensk tvåbarnsfamilj kan spara 30.000 kronor per år till följd av prispress och ökad konkurrens om Sverige går med i EMU. Så lyder regeringens senaste argument inför folkomröstningen den 14 september.
July 23 (Reuters)

Nations must vote on EU constitution
No European, however enthusiastic for a united Europe, should overlook the shortcomings of the constitution produced by Valéry Giscard d'Estaing's convention.
Pedro Schwartz Financial Times July 20 2003
The writer is professor of economics at the Autonomous University

På onsdagen 23/7 försvagades dollarn kraftigt. När den svenska marknaden stängde kostade en dollar 8,07 kronor, 11 öre mindre än på tisdagen.
Euron sjönk 6 öre till 9,23 kronor.
Mer om USD/SEK
Dollarberoendet

 

Om det blir nej i folkomröstningen blir den svenska kronan kvar som en självständig valuta.
I det dagliga livet blir det mesta som förut; men inte helt och hållet

Mats Hallgren, EMU-skolan, del 4, SvD 24/7 2003

 

Man behöver inte göra frågan om eurons införande så stor och komplicerad. I grunden handlar det om att vi som bor, lever och arbetar i Sverige, och om att företagen, av en mängd praktiska skäl ska använda samma valuta som våra grannländer, handelspartners och konkurrenter.
Hur kan personer som hyllar marknadsekonomi, personer som Sven Hagströmer, Per-Olof Eriksson, Maud Olofsson, Rune Andersson, Birgitta Swedenborg m fl, vara emot att Sverige inför euron?
Agneta Dreber, SvD ledarsida 24/7 2003

The Economist Intelligence Unit (EIU) ranks the 60 biggest countries in the World according to 70 criteria which affect the attractiveness of a state as a business location.
EU countries are well placed, with 6 countries - Holland, Finland, the UK, Denmark, Ireland and Sweden - in the top 10.
EU Observer 22/7 2003

För bara ett år sedan sa 62 procent av Göteborgarna ja till EMU - nu är det bara 45 procent som är för
GT 22/7 2003

 

Om stabilitetspakten ska vara en stabilitetspakt och inte bara allmänt prat ska den gälla för alla. De hårda reglerna ska inte bara gälla små utkantsstater, som Portugal, Finland eller Sverige.
Barometern 22/7 2003

 

Sveriges ekonomi klarar inte euron
Svenskt Näringslivs chefsekonom, Stefan Fölster, har fel när han säger att det är svårt för företag att valutasäkra sig
Carl Rosenblad, ordförande i Consilium
Dagens Industri 2003-07-22

 

Det ser ganska mörkt ut för jasidan
En av flera förklaringar är att EMU av många uppfattas som ett elitprojekt
Borås Tidning 21/7 2003

Membership of the European Union is set to swell from the current 15 members states to 25 next year. But can an expanded EU really work?
BBC 16/7 2003

- Jag känner väldigt mycket äckelkänslor inför utanförskapet.
Alla har väl någon erfarenhet av detta. Att inte bli vald till knattelaget i fotboll.

Michael Treschow, Aftonbladet 7/7 2003

 

Det är redan klart, det blir ett nej
Experterna på finansmarknaden tar ut nejsegern i förskott
Mats Johansson, SvD 22/7 2003

 

Gemensam valuta ger varken fred eller välstånd
Replik på Carl Bildt
Staffan Ahlberg, Dagens Industri 22/7 2003

 

Rune Andersson är förvånad över att så många inom svenskt näringsliv säger ja till EMU och tror att många förblindats av de kortsiktiga fördelarna med euron.
EMU-projektet är en konstruktion av visionära politiker utan stark ekonomisk förankring
Intervju med Electrolux ordförande Rune Andersson, DI 19/7 2003

 

Leijonborg talade om nej-sidans "dolda agenda" som innebär att ett EMU-nej på sikt leder till ett EU-nej.
Det lät lite väl mycket Arkiv X över det

Sundsvalls Tidning 20/7 2003

 

Det går inte att hävda att orsaken till att det "gått bra" för Sverige är att vi fört en självständig penningpolitik.
Kjell-Olof Feldt, SvD Brännpunkt 20/7 2003

 

Det finns starka ekonomiska skäl för att ha en buffert i statsfinanserna om man ska gå med i EMU
Det ger oss en bättre start med euron än de länder, exempelvis Tyskland, som var med från starten och som inte tänkte på stabiliseringspolitiken

Lars Calmfors Ekot 17/7 2003

Watching the governments of the euro zone dealing with its stability and growth pact is a little like watching an escapologist struggling free from a tight knot of rope. With each successive move, there is a growing sense that it is only a matter of time before they break loose.
link to "Europe's population implosion"
Economist 17/7 2003

Ett höjt överskott i de offentliga finanserna har samma funktion som de buffertfonder som LO krävt för att säga ja till ett medlemskap i EMU. Det hävdar Lars Calmfors
Ekot 17/7 2003

 

LO och buffertbluffen
Alla vill nu ha en "buffert" inför ett EMU-medlemskap - även de borgerliga

Nils-Eric Sandberg, kolumn SvD 17/7 2003

 

Tyskland lånar till skattesänkningar
- Förutsatt att våra kalkyler håller kommer vi uppfylla kraven i stabilitets- och tillväxtpakten, sade Schröder
SvD Näringsliv 17/7 2003

 

Ja-sidan fortsätter tappa i EMU-opinionen
DI/Direkt 2003-07-17
30 procent ja, en nedgång med 3 procentenheter sedan den förra mätningen. Nej-sidan stärks något till 50 procent

 

Euromotståndarnas argument kan delas in två seriösa kategorier.
De kan benämnas Calmfors- respektive Lundgren-falangen
.
Pontus Braunerhjelm, Dagens Industri 16/7 2003

 

Euron är ett betalningsmedel, men den representerar också en ekonomisk politik som sätter Keynes på sin rätta plats
SvD-ledare 16/7 2003

 

Jasidan ger sig alltså inte. Trots att hela våren dominerades av en debatt om buffertfonder - som skadade eurons sak i Sverige - försöker man nu starta en ny diskussion om statens konjunkturpolitik. Det är både feltajmat och feltänkt.
DN-ledare 16/7 2003

 

/Moderateranas Ja-kampanjledare/ Thomas Gür är nejsägaren som ändrat uppfattning
MUF:s Blått, nr 1 2003

 

Det allra märkligaste nej-argumentet är att vi ska rösta nej nu
för att vi kan ändra oss sedan.

Dagens Industri, ledare 15/7 2003

 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv jublar varken över det höjda överskottsmålet eller det ekonomiska rådet, men kan acceptera dem om det hjälper till att ro i land ett ja till euron.
- Absolut, ett höjt överskottsmål tycker vi är onödigt men vi motsätter oss inte det, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.
DN 5/7 2003

 

Niklas Ekdal, på Herbert Tingstens stol,om konservativt tänkande och utopiskt
Med kommentar av Rolf Englund
Signerat, DNs ledarsida, 13/7 2003

 

Vi ser att avsaknaden av nationell penningpolitik ställer nya krav på politiken.
Göran Persson och Wanja Lundby-Wedin

DN Debatt 13/7 2003

French President Jacques Chirac has reopened the debate on the EU's Stability and Growth Pact
EU Observer 14/7 203

Gallup Nej 49 procent och Ja 33 procent.
Skop 53 (+3) procent nej, 38 (oför.) procent ja, 9 osäkra.

SvD 12/7 2003

 

Trots en del stickspår som centerledaren Maud Olofsson och Hitler har det överskuggande temat varit hur den svenska ekonomin ska skötas om det inte längre finns någon egen ränta att spela med.
Anders Jonsson, Lördagsanalys, SvD 12/7 2003

PDF Document
Final reader-friendly EU Constitution draft

EU Observer 10/7 2003

- Det beror på Göran Persson, säger exempelvis LO:s chefsekonom Dan Andersson som försäkrar att han ännu inte bestämt sig för hur han ska rösta.
Anders Jonsson, Lördagsanalys, SvD 12/7 2003

 

Tänk om Tyskland, för säg två år sedan, hade kunnat sänka sin ränta kraftigt. Det hade naturligtvis haft positiva effekter för investeringar, produktion och sysselsättning. Att förneka det är att förneka alla kända ekonomiska samband.
Stefan Carlén Förbundsekonom Handelsanställdas förbund
Norrländska Socialdemokraten 9/7 2003

 

Tysklands inträde i EMU 1999 skapade naturligtvis inte svårigheterna men förvärrade dem.
Detta är nejsidans argument. Och det ligger en del i dem.

Peter Wolodarski, DNs ledarsida 9/7 2003

 
 

I sitt tal försvarade också Anna Lindh EU:s ställning utrikespolitiskt efter oenigheten under kriget i Irak. Enligt Lindh behövs EU för fred på Balkan och för fred i Mellanöstern. Framförallt behövs EU som en balans till USA.
Ekot 11/7 2003

 

Enligt utrikesministern /Anna Lindh/ kommer det att dröja minst åtta till tio år innan Sverige kan ha en ny folkomröstning om det blir ett nej i höstens val.
Ekot 11/7 2003

 

I går kom det genombrott som ja-sidan så länge har trängtat efter.
Anna Lindh var magnifik i sitt tal i Almedalen.

Hon liknade Olof Palme där hon stod på scen. Samma energi, samma internationella utblick och samma glädje över att de egna argumenten bär. Ännu ingen arrogans.
PM Nilsson, Expressens ledarsida 11/7 2003

After nearly two years of self-imposed silence, Iain Duncan Smith picked a good time and a good place to set out his vision of the future of Europe. The timing was right, because yesterday the draft European Constitution was finalised by Valery Giscard d'Estaing.
Daily Telegraph 11/7 2003

Janet Bush, Director of New Europe, formerly Economics Editor, The Times
Klicka här

The EU's draft Constitution was given a positive send-off by its craftsmen at a final ceremony to mark the end of the Convention on Europe's Future.
EU Observer 10/7 2003

Sweden's minister for euro issues Gunnar Lund told Reuters in June that if the lead of euro sceptics in opinion polls does not shrink to single digits by July, the chances of winning the vote would be slim.
2003 July 7 (Reuters)

Scandal at Eurostat
commissioners allowed this state of affairs to arise without asking too many questions.
Financial Times editorial, July 11

Finns det utrymme i statens finanser för skattesänkningar, bör skatterna också sänkas. Följaktligen säger vi nej till förslaget om höjt överskottsmål i statsfinanserna.
Göran Tunhammar

VD Svenskt Näringsliv på DNs ledarsida 19/3 2003

Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has said his country will use the "art of mediation" to reach agreement on the new European constitution during its six-month European Union presidency.
It would lead to a Europe capable of speaking with "one voice" and sharing the values of democracy and freedom with its partner the United States,

BBC 7/7 2003

Vi beklagar, men detta kan inte uppfattas på något annat sätt än att Reinfeldt förespråkar överbeskattning
SvD-ledare 10/7 2003

 

Anna Lindh säger, med självklar tillhörighet i den europeiska politiska adeln, att det är komplett obegripligt att det finns så många som inte vill införa euron i Sverige. Kanske är det en anledning till problemen inom den socialdemokratiska ja-kampanjen.
De står främmande inför vad som just nu är en stabil majoritet av deras väljare. Det måste vara svårt att övertyga människor om man inte alls begriper vad de oroar sig för.

Isobel Hadely-Kamptz, Expressens ledarsida 9/7 2003

Germany gets its way on immigration policy
Last minute changes to the draft EU constitution have seen Germany get its wish for immigration policy to remain in the hands of the member states.
Now the revised text says that the article on immigration policy shall not affect the rights of each member state to set the number of immigrants coming from third countries.

EU Observer 9/7 2003

Ja-sidans problem är tydliga här i Visby. På den borgerliga kanten har en strategi varit att utmåla nejsägarna som skumma extremister.
När jag redan på måndagen stötte ihop med en grupp typiska ungmoderater, den moderna sorten, snygga, etniskt heterogena och klädda i tajta ljusblå t-shirts, trodde jag förstås att de jobbade i någon av ja-kampanjerna. På nära håll såg jag att i mörkare blått på deras tröjor stod Medborgare mot EMU.

Isobel Hadely-Kamptz, Expressens ledarsida 9/7 2003

At a hastily arranged meeting on Wednesday (9 July), administrative reform Commissioner Neil Kinnock and his monetary affairs colleague Pedro Solbes told the European Parliament that Eurostat offices had been raided the night before and all its files secured.
EU Observer 9/7 2003

I praktiken innebär fp-förslaget, som enligt Leijonborg är förankrat med ledningarna i samtliga japartier, att överskottsmålet "under ett antal år" höjs från 2 procent av BNP, till 2,5 procent. Den halva extra procentenheten innebär ett höjt offentligt sparande, motsvarande cirka 12 miljarder kronor årligen.
DN nyheter 9/7 2003

 

Flera av mina präktigt borgerliga bekanta har tagit ställning mot euron på sistone.
Tidigare har en tvehågsen inställning varit det vanliga. Inte ens hos "naturliga" euroanhängare har man märkt mycket av den entusiasm som rådde inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 1994.
Men nu har jag flera gånger hört ett "nu har jag faktiskt bestämt mig för ett nej".
Vadan detta?

Johan Stymne, Svensk Tidskrift (Redaktörer Per Heister och Klas Östman)

German unemployment has fallen to 4.26 million - or 10.2% of the workforce
BBC 8/7 2003

Det är nonsens att Tysklands ekonomiska problem beror på euron. De beror istället på återföreningen.
Joschka Fischer 8/7 2003 Direkt

 

Överskottsdiskussion gynnar inte ja-sidan. Visst är det bra med en enad ja-sida. Men inte till vilket pris som helst.
Norrköpings Tidningar 8/7 2003

 

Enligt LO är EMU ett så väldigt riskprojekt att alla tänkbara skyddsmekanismer måste inrättas. Den som tror att detta gynnar ja-sidan riskerar att få fel
utstrålningen från EMU som ett elit- och överhetsprojekt tilltar

Borås Tidning 8/7 2003

 

Som det ser ut i dag kommer ja-sidan att förlora folkomröstningen 14 september.
Kommentar: Henrik Arnstad 7 juli, Text-TV
Henrik Arnstad Redaktör, SVT:s webbplats om EMU Webbadress: svt.se/emu

 

Gallup:
Ja 31 % (-3), Nej 48 % (+2)

Klicka här för fler siffror

 

Euron ger inte lägre räntor
Nils Lundgren Dagens Industri 8/7 2003

 

Högaktuellt
Vi kräver mer för att säga ja
Wanja Lundby-Wedin.
Aftonbladet 2003-02-20

Preparations for the mandate of the intergovernmental conference to fine-tune the draft constitutional treaty are currently being drawn up by EU member states.
the timetable is set to be agreed next Wednesday or Thursday (16-17 July)
EU Observer 8/7 2003

Att euron ger ökade resurser är alltså tämligen okontroversiellt.
Klas Eklund kolumn SvD ledarsida 7/7 2003

"We know them, the German people. They always want to be the best in the class and inhabit our beaches in the summer, punch-drunk with arrogant self-confidence."
Italian under-secretary of State for Industry, Stefano Stefani

EU Obsever 7/7 2003

Två frågor kommer att dominera varje kvällssamtal över ölglasen i bersåerna i det gröna Visby.
Hur ska nejsidan kunna förhindra ett nederlag?
Om det inte går, hur ska man i så fall hantera den öppna förtroendekrisen mellan väljare och ledning för flera av de politiska partierna och organisationerna som ett nej skulle innebära?
5 juli 2003 Björn Elmbrants fredagskrönika

 

- Vi tror inte någon går ur, då havererar alltihop.
Göran Persson

Expressen/TT 2003-05-13

 

Socialdemokratiska kvinnoförbundets nyvalda ordförande Nalin Pekgul tänker rösta ja
Jfr: EMU är ett hot mot välfärden
Nalin Pekgul i Arbetet 2000-02-07
Text-TV 7/7 2003

 

Bo Lundgren höll ett EMU-tal med väl kända argument för – som att ett svenskt medlemskap skulle leda till ökad handel och tillväxt, fred och gemenskap. Motståndarsidans argument är vulgära, hävdade Bo Lundgren.
Ekot 7/7 2003

Chancellor Gerhard Schroeder insisted that Germany could afford the stimulus of income-tax cuts without having to raise other taxes, because the economy would grow fast enough to offset lost revenue.
But Hans Reckers, a board member at the Bundesbank, argued that government growth forecasts were "much too optimistic", and that Germany's budget was "catastrophic in the medium term".
BBC 7/7 2003

Dan Andersson: Jag håller med om nästan allt som Fredrik sagt. Att moderaterna nu också står bakom överskottsmålet tycker han är bra.
DN 7/7 2003

 

Sture Eskilsson: Var ligger moderaternas smärtgräns för EMU-medlemskap?
Pressmeddelande från Medborgare mot EMU 2003-07-05

 

EMU den nya vägen till löntagarfonder
Sture Eskilsson Gotlands Allehanda 6/7 2003

 

Moderaterna, säger han, vill ha ett ökat överskott i budgeten ett tag för att betala av på statsskulden, men det ska vara under begränsad tid.
Bo Lundgren i Ekot 6/7 2003 17.45

 

Bästa argumentet för ett nej är att beslutet brådskar inte. Försiktigheten är det väsentliga. Det är inte det minsta farligt att stå utanför
Margit Gennser intervjuad av Kristianstadsbladet 5/7 2003

 

Ja-sidans "käcka rapporter med tvivelaktiga uträkningar"
DN-ledare 5/7 2003

 

Lars Calmfors: Trots att jag inte ser EMU som någon ekonomisk fördel, ska jag ändå rösta ja - inte på grund av, utan trots, den ekonomiska argumentation som jasidan hittills fört fram
Min egen uppfattning är att de troliga inkomstökningarna inte väger upp den ökade risken för mycket hög arbetslöshet vid enstaka tillfällen
Lars Calmfors DN Debatt 5/7 2003

 

Om LO fortfarande lider av beslutsvånda så tycks de borgerliga japartierna i alla fall vara beredda att sluta upp bakom Göran Perssons lösning med ökat budgetöverskott och en snabbare skuldamortering för att öka landets ekonomiska manöverutrymme vid en övergång till euron. Det finns en viss logik i detta: säkert överväger en del borgerliga väljare att rösta nej därför att de är oroliga för vad som händer med välfärden och jobben vid en ekonomisk kris när Europeiska centralbanken sköter penningpolitiken.
Samtidigt kan en sådan bred uppgörelse - paradoxalt nog - ge alla dem som varnar för farorna med ett euromedlemskap vatten på sin kvarn. Det blir närmast ett indirekt erkännande av att ett medlemskap är riskfyllt och något som kräver ekonomiska säkerhetsåtgärder. Ännu ett självmål är det sista jasidan behöver.
Sydsvenskan 4/7 2003

 

Nej-sidans ledning i juni är den största som Ruab uppmätt.
51,5 procent säger nej till euron, mot 35,3 procent för ett ja.

Mindre än hälften av de borgerliga väljarna (48 procent) är för ett svenskt eurointräde.
DI 2/7 2003

 

Mer än hälften av svenska folket, 51,5 procent, säger nej
Ett nej är inte ett "vänta och se".
Om ja-sidan kan förmedla innebörden av detta utanförskap kommer opinionen att vändas före den 14 september.

Dagens Industri ledare 2/7 2003

 

Historiska erfarenheter visar alldeles entydigt att gemensamma och stabila valutor, i förening med fred, ger förutsättningar för en exceptionell välfärdsutveckling.
Varför ska Sverige stå vid sidan av detta?

Replik på Staffan Ahlberg 12/6
Carl Bildt i Dagens Industri 1/7 2003

 

Tyskland har redan brutit mot reglerna i EU:s stabilitetspakt två gånger så nu krävs att man drar ner på de offentliga utgifterna. Allt annat är ohållbart.
DN-ledare 1/7 2003

 

Moderaterna kan tänka sig såväl avbetalning på statsskulden som en budgetmarginal för att bemöta konjunktursvängningar vid ett EMU-medlemskap.
DN 1/7 2003

 

Underskotten i den tyska budgeten innebär ett hot för EU:s stabilitetspakts existens.
Det sade Wolfgang Wiegard, ordförande i förbundskansler Gerhard Schröders råd av ekonomiska rådgivare, vise män, i en intervju med Tagesspiegel på måndagen, enligt Bloomberg News.
(Direkt) 2003-06-30

 

- Den gemensamma valutan är ett steg på vägen mot fördjupad politisk enighet, mot ett slags Förenta Europa.
Om det blir några fler steg vet vi inte, vi vet inte ens om euron överlever de påfrestningar som spänningarna
mellan femton eller tjugofem ekonomier utsätter den för.

Dagens Nyheter, huvudledare 30/6 2003

 

Enligt Persson kommer regeringen, tillsammans med andra, att före folkomröstningen om euron den 14 september, presentera förslag om hur finanspolitiken ska se ut vid ett medlemskap i EMU.
DN 30/6 2003

 

Enligt Padoa-Schioppa, som är ledamot i Europeiska centralbankens direktion, är det inte märkvärdigare att ECB sätter samma ränta för hela euroområdet än att tyska Bundesbank tidigare gjorde det för hela Tyskland, med deras stora regionala skillnader.
DN Ekonomi 30/6 2003

 

Fromlet tillstår inga samband mellan Tysklands negativa utveckling och euron och det gör inte heller Anders B Borg i sitt genmäle.
Margit Gennser SvD Brännpunkt 29/6 2003

 

Bo Lundgren med på LO-buffertfonder - vilket magplask
Norrbottens-Kuriren 29 juni:

 

Moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson
DÄRFÖR SÄGER JAG NEJ TILL EMU - nu!

 

På ett plan handlar folkomröstningen i september om euron
75 procent av medborgarna i de 12 euroländerna positiva. Tyvärr är det osäkert om svenskarna ska få möjlighet att dela den erfarenheten.

SvD-ledare 29/6 2003

 

Facket måste facket bygga upp ett internationellt samarbete. /Det är/ den stora frågan. Större än frågan om en gemensam valuta
Wanja Lundby-Wedin Aftonbladet 29/6 2003

 

Euron är ju ingen småsak, utan den viktigaste symbolen för den europeiska unionens fasta gemenskap
PM Nilsson Expressens ledarsida 29/6 2003

 

Ett ja bäddar för mer av det dåliga
Vissa av eurons anhängare tycks se ett ja som ett steg på vägen mot liberalisering av Sverige. Sanningen är nog att inrikespolitiska överväganden avgör färdriktningen oavsett om vi ansluter oss till europrojektet eller ej.
Per Ericson, ledarskribent på SvD
Inblick Avvikande mening

SvD 29/6 2003

 

Det riktigt stora problemet för jasidan är inte att så många socialdemokrater är emot euron, utan att så många borgerliga är det.
Per T Ohlsson Sydsvenskan 29/6 2003

 

EMU-motståndarna har en betryggande ledning i opinionen och kan lugnt ta semester i likhet med övriga Sverige. Ja-sidans utsikter att vända den negativa trenden har knappast ökat sedan vårens gamla fondspöke ånyo släppts in på scenen.
Borås Tidning 27/6 2003

 

Det gäller att omvända nej-sägare som vill vara med i EMU i framtiden, men inte nu
- Vi måste förklara vad priset är om vi står utanför 15 år till

Anders Sundström intervjuad i SvD 28/6 2003

 

Visst skulle LO vara en viktig ja-röst i EMU-debatten. Men om priset för medverkan heter buffertfonder får det vara.
Den buffert som vi redan har /3+2 procent/ borde räcka
SvD-ledare 28/6 2003

 

Det är ett pris som Tysklands nationella centralbankschef, Ernst Welteke på Deutsche Bundesbank, är villig att betala.
- Jag har ännu inte funnit ett enda övertygande argument om att den tyska situationen har någonting med EMU att göra.

Johan Schück och Leila El-Sherif, DN 28/6 2003

 

Man bugar här för Amerika. Detta förefaller ännu mera obegripligt när man vet hur antiamerikansk folkopinionen ofta är i Sverige.
Arja Saijonmaa DN Debatt 28/6 2003

 

Ja-sidan blir alltmer desperat.
I varje parti finns ett motstånd mot partilinjen. Men inte ens bland japartierna finns det nu något parti där jasidan samlar över 50 procents stöd. Även på den borgerliga sidan väger nej en smula tyngre än ja, 42 procent ja mot 43 nej.
DN-ledare 28/6 2003

 

Bo Lundgren (m) kommer inte att spräcka ja-samarbetet med socialdemokraterna, även om en överenskommelse om EMU-buffert genomförs med LO
-Det är klart vi kan hålla sams - det kan vi redan i dag, säger han till svt.se. Moderatledaren Bo Lundgren är till och med positiv till att dialogen mellan Göran Persson och LO:s Vanja Lundby-Wedin är i gång.
SvT 27/6 2003

 

Sture Eskilsson intervjuad av Per Dahl
Vi ska inte inbilla oss att ett litet land som Sverige har ett dyft givet inflytande i EU, oavsett euro eller inte
EU har blivit ett kompensationsprojekt för svenska politiska eliter. Och till de politiska eliterna räknar jag även de stora organisationerna, också näringslivet
Barometern 26/6 2003

 

Persson är rädd och det är Svenskt Näringsliv också. Nu kan LO pressa fram än hårdare villkor.
Vill man ha EMU får man ta LO:s krav på köpet.

Corren 27 juni 2003

 

När jag har följt debatten har jag ibland uppmärksammat argument som inte alltid har bekräftats av ekonomisk forskning.
Handel, räntor, tillväxt, Tyskland
Villy Bergström anförande 26/6 2003

 

Margit Gennser, ordförande i Medborgare mot EMU, anklagar ECB och euron för lågkonjunkturen i Europa.
Det finns naturligtvis kostnader förknippade med att införa euron, till exempel att ECB:s räntebeslut kommer att baseras på prisutsikterna i hela området snarare än i Sverige, men ...
Anders Borg SvD Brännpunkt 27/6 2003

 

Ja-sidan får bara 31 procent av sympatierna i Sifo Det är en störtdykning från 37 procent i förra mätningen.
Nej-sidan har samtidigt stigit från 48 procent till 52 procent.

Text-TV 27/6 2003

A meeting is starting at an 18th Century chateau near Berlin on Saturday that could further threaten the credibility of the European Union stability pact.
The German government is already in breach of the pact, but it is considering making tax cuts, effective from 1 January next year, which would almost certainly put it in breach for a second year - and quite possibly also for a third.
BBC 27/6 2003

- Jag vet hur viktig stabilitetspakten är för mig som anhängare av en nationell finanspolitik men en europeisk penningpolitik.
Det som ska förena eld och vatten det är stabilitetspakten
EMU-beslutet större än EU-beslutet
Göran Persson i Europa-Posten nr 7/2002

Gennser: Ge besked om EMU-skatter
- Istället för att strö omkring tomma löften måste Göran Persson ge besked om EMU-vardagens krassa verklighet. Hur mycket kommer företagare och konsumenter att behöva betala i skatt till EMU-bufferten? Hur mycket ökar krånglet av att skattenivåerna går upp och ner efter ekonomins svängningar? Blir det ett korporativt råd av fack- och näringslivshöjdare som dikterar finanspolitiken i framtiden?
Pressmeddelande Stockholm 2003-06-27

The German life insurance sector has suffered its first company collapse in 50 years.
BBC 27/6 2003

Vårt voteringsresultat i Karlstad har vi vårdat för dåligt.
Helmut Kohl sa: min farfar dog i första världskriget, min far dog i andra världskriget.
Alf Svensson Ekot 26/6 2003

 

Euron strider mot den liberala idén om ett Europa med mångfald och konkurrens.
Johan Norberg, Timbro
DN 24/6 2003

 

Joschka Fischer till Almedalen för Ja-sidan
Han kommer på inbjudan av sin svenska kollega Anna Lindh.
DN 24/6 2003

The perils of political Europe
Ever closer political union could mean ever louder criticism of “Brussels"
This week, Gerhard Schröder, the German chancellor, made the latest of a series of recent attacks on “Brussels bureaucrats”
The Economist June 26th 2003

Mohammed Saed Kadhum Al-Sahaf
Kurdo Baksi, journalist och författare, är lycklig över att Mohammed Saed Kadhum Al-Sahaf, bättre känd som Bagdad-Bob, äntligen sitter bakom lås och bom i Irak. Han minns när Bagdad-Bob var ”Saddam Husseins knähund” i Sverige. Och hur han flydde för livet när han mötte hundratals upprörda irakier i Stockholm.
Aftonbladet 27/6 2003

Mohammed Saed Kadhum Al-Sahaf
presstalesman för Ja-sidan

Former Iraqi Information Minister Mohammed Saeed al-Sahhaf - dubbed "Comical Ali" for his deadpan insistence that Iraqi forces were crushing the invading Americans - appeared in brief interviews on Al-Arabiya and Abu Dhabi TV on Thursday.
BBC 26/6 2003

 

Svenskt Näringsliv positiv till att återuppta samtalen med LO om åtgärder inför ett EMU-medlemskap .
- Vi är öppna för en diskussion, säger Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs chefsekonom.
DN 27/6 2003

 

Ett ja ger högre skatter
Om tanken är att Europeiska centralbanken ska förändra politiska styrkeförhållanden i Sverige i en riktning som moderaterna själva inte klarat av, går man förmodligen från askan rätt in i elden.
Kurt Wickman Timbros Smedjan

 

Centerpartiet får 8,1 procent, den högsta siffran för partiet sedan juni 2001. Och det är en kraftig uppgång, från 5,6 procent i majmätningen. Partiet tar framför allt väljare från folkpartiet
DN 27/6 2003

 

Personalen fördubblades samtidigt som förlusterna rusade i höjden. Vd:ns ersättning fördubblades trots att bolaget var på väg mot konkurs. Det är bara en detalj i Riksbankens urusla affärer i de två bolagen Pengar i Sverige AB och Svensk Kontantförsörjning.
DN 27/6 2003

 

Peter Eriksson befarar att statsminister Göran Perssons och andra ja-debattörers tal om att kronan återigen riskerar att utsättas för hårt tryck utanför euroområdet är ett argument som skrämmer och biter bland väljarna.
DN 24/6 2003

 

"Att säga nej till EMU är inte att säga nej till EU, utan det är ett nej till att EU utvecklas i centralistisk, överstatlig riktning. Ett nej är heller inte för evigt, det är inte ristat i sten", skriver Östgöta Correspondenten (ÖC).
ÖC är därmed en av de största borgerliga tidning som tar ställning emot svenskt EMU-inträde.

Ledare 13/6 2003

 

Osäkerhet om de ekonomiska följderna, små fördelar och uppenbara risker, men med all säkerhet nya och eviga begränsningar av folkstyret. Ungefär så kan summeringen göras. Det talar starkt emot ett svenskt inträde.
Carl Tham, DN Debatt 25/6 2003

 

Ger EMU högre handel och tillväxt?
Lars Wohlin
Management Magazine

 

Sällan har ett ämne varit sämre lämpat för en folkomröstning. Det är tekniskt ytterst komplicerat, nästan omöjligt för gemene man att begripa.
Europa behöver utveckla en ny typ av relation till supermakten USA, som samarbetspartner och som motvikt. Då måste vi stå starka och eniga. Den gemensamma valutan är ett av medlen att göra våra intressen gällande.
Sverker Åström Aftonbladet 23/6 2003

 

Alla starka skäl talar för att socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och den globala rättviserörelsens anhängare bör säga ja till den gemensamma valutan euro och därmed förena sig med övriga Europas politiskt radikala krafter.
ANDERS EHNMARK, BROR PERJUS, författare, föreläsare och medlem i Attac; MATTIAS GOLDMAN, nätverket Grön euro, m fl
DN Debatt 23/6 2003

SvD:s famösa omsvängningsledare
"Det skulle se ut; SvD på samma barrikad som rasister, nejsägande kommunister, grönpartister och Inger Segelström"

 

Opinionsmätarna ser hur skepsisen mot euron bara växer. Eller är det EMU-motståndet som nejsägarna själva vill kalla det. De har på klassiskt konservativt maner pekat på hur bra den nuvarande ordningen är och hur farlig en förändring kan bli.
DN-ledare 24/6 2003

 

Jag har varit tveksam och skeptisk, men har efter moget övervägande bestämt mig för att rösta ja
Hans Wallmark, intervjuad i SvD 22/6 2003

 

Regeringens svikna vallöften från förra året och Perssons allt yvigare löften i EMU-frågan har knappast heller bidragit till någon positiv image.
Göteborgs-Posten 22/6 2003

 

Myntunion utan fiskal union äventyrar demokratin
Sverker Gustavsson Ekonomisk Debatt 2003, nr 4

Europe's voting reform will shift power balance. Little attention has been paid to the most critical: the reform of EU decision-making procedures.
This lack of scrutiny is astounding. Decision-making rules are at the heart of any constitution.

By Richard Baldwin and Mika Widgren, Financial Times June 23 2003
The authors are professors of economics at the Graduate Institute of International Studies in Geneva
and at the Turku School of Economics in Finland respectively
Highly recommended

30 miljoner borta i Askus konkurs
Formgivare, fotografer, Friskis & Svettis. Närmare 130 leverantörer har förlorat miljontals kronor på den kritiserade Askuskonkursen. I början av april satte ägarna av konsultbolaget Askus företaget i konkurs. Några dagar innan avgick den kända styrelsen med namn som Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll
DN 22/6 2003

 

Det har funnit en stark tilltro till den socialdemokratiska kampanjmaskinens förmåga att vända nej till ja. Som framgick av SCB:s majundersökning är verkligheten en annan. Socialdemokraterna är för närvarande ett parti som tycks ha sett sina bästa dagar.
Det bådar gott inför nästa riksdagsval... det bådar däremot illa för euroomröstningens vidkommande
SvD ledare 22/6 2003

 

Förtvivlat. Det är jasidans läge inför euroomröstningen den 14 september.
Per T Ohlssn Sydsvenska 22/6 2003

 

Stora medier ägnar sig åt en mer negativ nyhetsrapportering än 1994. Det tar sig bland annat uttryck i ett missvisande språkbruk.
Folkomröstningen skildras som ett val mellan ja och nej till EMU, den europeiska valutaunionen.
Så är det inte.

Per T Ohlsson Sydsvenskan 22/6 2003

 

Megalomanin skenar i den växande skaran stats- och regeringschefer, där den minsta potentat uppträder som solkungen själv, inbäddad i ett följe av rådgivare, diplomater, PR-maskinister, livvakter och betjänter.
Rolf Gustavsson kolumn SvD 22/6 2003
Fotnot: Megalomani: storhetsvansinne

 

Slutsatsen är att vi i dag inte kan veta vilka effekter ett svenskt EMU-medlemskap kommer att ha på handeln.
Det ekonomiska forskningsläget kan därför sägas ge fortsatt stöd åt en vänta-och-se linje

Bo Malmberg, Institutet för Framtidsstudier, SvD Brännpunkt 19/6 2003

 

Det överdrivna mardrömsscenario som euromotståndarna till vänster förberett faller sedan EU:s framtidskonvent presenterats på sin egen orimlighet. Visst finns det brister i förslaget. Stora som små. Men någon superstat är det inte frågan om. Tvärtom präglas konventsdokumentet av mer öppenhet, fördjupad demokrati och tydligare maktdelning.
Smålands-Posten, Martin Tunström 18 juni 2003

 

Föga vettigt att hänvisa till den kraftigt försvagade dollarn som ett argument mot EMU.
Skattehöjningsvägen är inte är det enda sättet att lösa Tysklands budgetbekymmer

Replik på Margit Gennser
Hubert Fromlet SvD Brännpunkt 18/6 2003

 

När centerns partisekreterare Jöran Hägglund säger att partiets "nej inte är för evigt", är det en sanning med modifikation.
Ett nej är ett nej. Ett ja är ett ja
Smålands-Posten, Martin Tunström 18 juni 2003

 

Persson är nöjd med sin regering, fast fem i den är opassliga till den 15 september. En av de bästa landet haft, säger han själv.
Då borde ju inte den möjliga efterträdarfrågan vara så svår att lösa.
Aftonbladet ledare 20/6 2003

Where to file it, Europe's proposed constitution
Europe's constitutional convention has produced a lamentable piece of work
The Economist June 19th 2003

51 procent nej, 35 procent ja, 14 procent har ännu inte bestämt sig. Det innebär en övervikt på hela 16 procentenheter för nejsidan. För en månad sedan var nejsidans ledning 48-34
DN/Temo 20/6 2003

Sun - 18 Jun 2003
Blair’s “love the euro” campaign hit trouble last night as a new poll showed opposition is growing — and trust in Brussels has collapsed. The EU’s own survey shows 63 per cent of Brits are against the single currency — up from 61 per cent six months ago.
It revealed just 34 per cent trust the European Parliament and only 32 per cent trust the European Court of Justice. Just 29 per cent have faith in the Commission itself — the EU’s civil service.
And, alarmingly for Mr Blair, support for our membership of the EU has fallen to 30 per cent.

De viktiga väljarna som inte tagit ställning har större förståelse för nejsidans argument.
DN/Temo 20/6 2003

 

Medborgare mot EMU:
Folkpartiet tredje största nejparti

Pressmeddelande 2003-06-19

 

Om det blir ett ja träder Sverige in i valutaunionen 2006 och inför euron som betalningsmedel. Beslutanderätten över vår styrräntenivå övergår då till Europeiska centralbanken, ECB.
Om det istället blir ett nej, så är det i stora drag "business as usual" för Riksbanken.

Lars Heikensten, 2003-06-17

 

I princip skulle en lämplig anslutningskurs för kronan kunna beräknas genom att ta fram en prognos för den nominella kron/eurokursen vid just den tidpunkten som ERM2-anslutningen förväntas ske.
Det hela kompliceras dock av att det finns flera teorier för växelkursens bestämning och att prognoserna också i sig är osäkra.

Lars Heikensten, 2003-06-17

 

Kd tystar nej-sägare
Ekot 18/6 2003

Trichet frikänd av fransk domstol
CNN Wednesday, June 18, 2003 Posted: 1204 GMT

Just nu blåser det nej-vind i opinionen. Enligt SCB skulle 44 procent av svenskarna rösta mot EMU, medan bara 33 procent skulle rösta ja. Det finns sannolikt flera förklaringar. En viktig sådan är emellertid den torftighet varmed delar av ja-sidan hittills valt att föra kampanjen.
Göteborgs-Posten 18/6 2003

The proposed EU constitution fundamentally changes the union
Then it is champagne all round and much mutual backslapping. A new state is being born, and I leave as quickly as possible.
By David Heathcoat-Amory, Daily Telegraph 18/6 2003

Enligt nya modellberäkningar som gjorts av Riksbanken ligger en rimlig knytkurs i spannet 8:50-9:00 kronor per euro.
- Sanningen behöver nödvändigtvis inte ligga i mitten, säger Heikensten

SvD Näringsliv 18/6 2003

It was never really about the economics; even Tony Blair now tacitly admits it. For all the economese jargon, the 18 volumes, the complex equations, the issue of the British and the euro is really about who we are as a people.
Sunday Telegraph editorial 15/6 2003

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg (m) kritiserar regeringens vårproposition, främst för att regeringen inte upprätthåller trovärdighet kring målet om 2 procents genomsnittligt överskott i de offentliga finanserna. Jag kan till fullo instämma i den kritiken, även om det är märkligt att den framförs från det parti som för egen del inte stöder ett överskottsmål.
Karin Pilsäter Dagens Industri 18/6 2003

The succession at Europe's central bank could be decided in a Paris courtroom on Wednesday as a fraud case that could make or break Bank of France Governor Jean-Claude Trichet comes to a close.
Mr Trichet is the anointed successor to current European Central Bank President Wim Duisenberg, who is set to step down on 9 July. But that could all change at around 1130 GMT if judge Olivier Perusset rules
that Mr Trichet is guilty of complicity in allegedly hiding losses at then state-owned bank Credit Lyonnais in the early 1990s.

BBC 18/6 2003

Med Konjunkturinstitutets senaste analys får de svenska eurovännerna välbehövlig gratisammunition inför höstens folkomröstning. Annars har de inte haft någon lyckad vår. I sin iver att förklara eurons fördelar har de delvis underminerat sin egen trovärdighet. Särskilt med det fullständigt obegripliga misstaget att betala pr-konsulter för att göra ekonomiska analyser till stöd för den egna saken.
Komentar av Gunnar Örn Dagens Industri 18/6 2003

This behaviour falls well short of the promises of zero tolerance of fraud and protection for whistle-blowers that this commission headed by Romano Prodi made when it took over from the disgraced Santer commission in 1999.
Financial Times editorial 18/6 2003

SCB: Stor övervikt för NEJ till euron i maj
Ca 33 procent svarar att de skulle rösta JA till euron medan ca 44 procent skulle rösta NEJ.
Ca 24 procent vet inte hur de skulle göra
Bland männen är det jämnt mellan JA och NEJ medan NEJ har stor övervikt bland kvinnorna.
SCB 17/6 2003

Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has made a dramatic court appearance to defend himself against corruption charges. Mr Berlusconi, accused of bribing judges over a business deal in the 1980s, told the packed Milan court that the chief prosecution witness was a compulsive liar.
BBC 17/6 2003

Hur mycket visste Romano Prodi och tre andra kommissionärer -Neil Kinnock, Pedro Solbes och Michaele Schreyer- om de ekonomiska oegentligheterna på EU:S statistikmyndighet Eurostat?
Studio Ett 17/6 2003

Romano Prodi and three senior European commissioners will on Tuesday be drawn into the biggest financial scandal since the last Commission was forced to resign in disgrace in 1999.
Financial Times 17/6 2003

KI att gratulera till anmärkningsvärd precision
- Konjunkturinstitutet är att gratulera till sin sensationella precision i förutsägelsen att EMU-medlemskap skulle ge 0,3 procent högre tillväxt. Få klarar av att förutsäga så små avvikelser på några års sikt. Jag är mycket intresserad av hur denna beräkning gått till.

Det säger Björn von der Esch, riksdagsledamot (kd) och styrelseledamot i Medborgare mot EMU, med anledning av konjunkturinstitutets prognos för 2004 och 2005.
Pressmeddelande 2003-06-17

Det statliga organet Nutek har undersökt 14.000 småföretagares åsikter om EMU-medlemskap.
4% svarar att de skulle förlora på att Sverige är utanför EMU. 20% svarar att det skulle vara bra att vara med i EMU.
76% svarar att ett medlemskap inte påverkar dem nämnvärt.

TV-Aktuellt 16/6 2003 och Ekot 17/6

While the CDU party seems prepared to endorse the draft, Bavarian prime minister and CSU leader, Edmund Stoiber said he would not be ready to ratify the paper in the German Bundestag as it stands, according to German media reports.
Mr Stoiber is in particular concerned that the Union will gain competencies to co-ordinate labour market, tax- and social policies.
EU Observer 16/6 2003

EMU är i gungning
Antingen tvingar EMU-problemen EU att snabbt bli en centraliserad superstat eller så spricker EMU
Margit Gennser, SvD Brännpunkt 16/6 2003

Margit Gennser är ordförande i Medborgare mot EMU och var riksdagsledamot (m) 1982-2002
klicka här

Euro or no, we will never be 'at the heart of Europe'
It is not, of course, remotely surprising that the European monetary union as we know it is fundamentally flawed since, as is openly avowed by its continental promoters, its raison d'etre is not economic but political. There is nothing remotely disreputable about this: what is disreputable is to deny it.

Nigel Lawson, Daily Telegraph 15/6 2003

Låt oss anta att Sverige den 15 september vaknar upp efter ett nej till euron. Det kan gå så.
Kurt Wickman, Sydsvenskan, 16/6 2003

 

Man får räkna med att EMU-länderna kommer att vidta olika former av motåtgärder mot oss om vi genom ränte- och valutaoperationer försöker skaffa oss fördelar på deras bekostnad.
Carl Johan Åberg, Aftonbladet 16/6 2003

 

Vem är boven i stagnationsdramat? Svaret måste spåras till den ekonomiska politik som bedrevs i Sverige, främst under 1950- och 1960-talet
Lars Jonung, DN 15/6 2003

 

Att säga nej till EMU är inte att säga nej till EU, utan det är ett nej till att EU utvecklas i centralistisk, överstatlig riktning.
Corren 13/6 2003

 

Det finns nu två folkvalda församlingar: riksdagen och EU-parlamentet.
Men ett land kan inte ha mer än en folkvilja

Agne Gustafsson, Sydsvenskan 15/6 2003

 

Går vi in på för svag nivå får vi en bra boom ett par år, sedan blir det inflation med krav på åtgärder.
Blir kursen för hög blir det högre arbetslöshet, och då måste ekonomin stimuleras.

Urban Bäckström, Kristianstadsbladet 13/6 2003

European Constitution,
Readerfriendly Edition, Part I
Official Documents European Constitution Parts I and II
European Constiutiton Volume II
EU Observer 13/6 2003

Håller de politiska argumenten för EMU?
Birgitta Swedenborg
Ekonomisk Debatt 2003, nr 4, s 20-26

Det är slående att många ekonomer menar att politiska argument talar för EMU-medlemskap, även om ekonomiska argument inte gör det. Artikeln granskar några av dessa politiska argument.
Jag vill tacka Hans Tson Söderström och Nils Lundgren för värdefulla synpunkter.

EMU är både ett politiskt och ett ekonomiskt projekt. Dess huvudsakliga konsekvenser är ekonomiska men dess yttersta syfte är politiskt, nämligen att genom närmare ekonomisk integration driva fram en närmare politisk union mellan EU:s medlemsstater. Den svenska debatten om EMU har hittills främst handlat om de ekonomiska aspekterna av EMU-projektet, men politiska argument anförs nu allt oftare till stöd för ett svenskt EMU-medlemskap. Dessa argument har stor sprängkraft men har inte utsatts för en tillnärmelsevis lika noggrann granskning som de ekonomiska.

Det kanske vanligaste politiska argumentet för EMU är att den monetära unionen är en del av det europeiska fredsprojektet och att Sverige måste visa solidaritet med detta genom att gå med i EMU. Andra politiska argument är att Sverige för att få inflytande inom EU måste vara med i EMU och det europeiska samarbetet fullt ut eller att ju fler länder som är med i EMU, desto viktigare är det för Sverige att vara med. Det är särskilt slående att många ekonomer motiverar sitt EMU-stöd med sådana politiska argument.

Men håller argumenten för en närmare granskning? Den frågan motiverar denna artikel.

Hela Birgitta Swedenborgs artikel i utskriftsvänlig format - klicka här

A contemptible deal
Germany would help France water down the farm reform in return for French support in opposing proposals it dislikes in the takeover directive
Financial Times editorial, June 13 2003

Robert Goebbels
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
Vice ordförande Europaparlamentet
Ledamot Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Europeiska unionen, det vill säga de stater som utgör unionen, har under årens lopp skapat en ekonomisk och social modell, som visserligen säkert kan göras bättre, men som saknar motsvarighet i världen.
Även om USA propagerar för sitt "American way of life" utan förbehåll, och även om vissa delar av deras "street culture", från Wall Street till Sunset Boulevard med Silicon Valley emellan, onekligen är tilldragande, har det gamla Europas rikare kultur och sociala modell kanske en diskretare men, för de flesta i världen, större charm.
Klicka här för mer av Goebbels

 

Motståndet mot EMU fortsätter att öka
Gallup: 49 procent nej, en uppgång med 7 procentenheter
Ja 32 procent, en minskning med 4 procentenheter

Dagens Industri 14/6 2003

The 12-nation eurozone is in even worse economic trouble than previously thought. The warning, from European Central Bank President Wim Duisenberg, comes just a week after the ECB slashed interest rates by half a percentage point to 2% in the face of fears of deflation and renewed recession.
BBC 12/6 2003

Insikten om att vi i vår världsdel har en ny historisk möjlighet och att det bygge som heter Europeiska unionen inte kan stå stilla. Vinterns Irakkris erinrade om de gamla nationernas ryggmärgsreaktioner, och om vad ett Europa delat i intressesfärer innebär. På åtskilliga håll såg man gamla skuggor röra sig och blev angelägen om att hitta tillbaka till det som - trots allt - är vårt gemensamma hus.
DN huvudledare 14 juni 2003

Professor Carl B Hamilton verkar inte (vilja?) förstå hur centralt det är att ha en uppfattning om målet för det ännu ofärdiga EU-projektet, innan man kan ta ställning till EMU.
Staffan Ahlberg, grundare av IBS, medlem Medborgare mot EMU
Dagens Industri 12/6 2003

It does not take a PhD in economics to understand the essential issue in the euro debate:
Should ultimate responsibility for the management of the British economy stay in Westminster or be transferred to Frankfurt and Brussels?
The economic choice in joining the euro or staying out is even clearer. If Britain keeps the pound, we must accept currency movements. If we join the euro, swings in inflation, unemployment and wages will potentially increase.
Anatole Kaletsky, The Times, June 12, 2003

Den fortsatta vandringen på vägen från folkhemmet till fattigstugan är inte ödesbunden. Det duger inte att det mest EU-kritiska, EMU-negativa och Natofientliga folket i unionen tror att läget förbättras av att vi ställer oss utanför Euroland.
SvD-ledare 12/6 2003

A half-serious proposition
Whatever the economic arguments for Britain's joining the euro, the case for Germany's quitting looks stronger.

The Economist print edition 12/6 2003

Sverige och Storbritannien är de två EU-länder som kommer att få betala det högsta priset för att byta valuta till euron. I Storbritannien blir följden högre inflation och i Sverige fallande priser och löner.
Roland Vaubel, ref. Sydsvenskan 11/6 2003

 

Dagens verklighet ställs mot förespråkarnas drömmar Sveriges utanförskap kan karaktäriseras som att stå utanför i värmen och titta in i kylan.
Sven Hagströmer, medlem Medborgare mot EMU, Aktiespararen nr 6/7 juni 2003

 

Tre nationalekonomer som säger nej
Birgitta Swedenborg, Lennart Låftman och Stefan de Vylder
Videoklipp, Sveriges Television

 

En valuta fungerar mera effektivt ju fler som använder den.
Ulf Jakobsson, Kolumn, SvD ledarsida 11/6 2003

"I've been wrong so far, so I don't have too much confidence in my view. But I think within the next 10 to 15 years the eurozone will split apart. The British government, on balance, should stay out of it."
Milton Friedman, Financial Times, June 06, 2003

Vi är många som i dag ser med oro på delar av den europeiska integration, vars idéer vi en gång var de första att bejaka.
Sullivans slutsats är att Förenta staterna nu systematiskt måste bevara och bygga ut relationerna med Storbritannien och Östeuropa för att hejda den antiamerikanism som växer sig stark i EU:s centrum.
Per Ahlmark Kolumn i DN 2002-06-11

The analysis of fiscal policy within a currency union.
This responds to a genuine challenge: how to reduce economic instability in member states when monetary policy is set for the European Union as a whole.
The answer, it suggests, is to transform fiscal policy.
The ideas are radical and, in the European context, explosive.

Martin Wolf, Financial Times June 11 2003

18 EMU studies accompany the Treasury's assessment of the five economic tests and inform the assessment.
The studies have been undertaken and commissioned by the Treasury. Some of the studies have been split up to ensure faster and easier download.
They are available in Adobe Acrobat Portable Document Format (PDF).
Click here for list of reports

 
 

Assessing the euro assessment
BBC 9/6 2003

Sverige har några magra år framför sig. Kronans förstärkning mot dollarn och andra valutor väntas slå hårt mot svensk industri. Först om två tre år kommer företagen att vara i form för nya stora investeringar, spår Svenskt Näringsliv.
"Vi har ett stålbad framför oss, inte minst bland underleverantörer", säger chefsekonomen Stefan Fölster.

Dagens Industri 11/6 2003


Skeptikerns bekännelse
Det är svårt att säga ja till euron. Skälet är att euron - och hela EMU-projektet - är en komplicerad fråga: att säga ja är, om man så vill, mer krävande än att säga nej.

Per T Ohlsson Sydsvenskan 8/6 2003

There was little surprise in Monday's announcement that four of the five tests for euro entry had not been passed; but there were two genuine shocks.
One lay in the specific reasons advanced by the chancellor for his verdict, which make early British membership of the currency union all but inconceivable. The second was the nature of the evidence in the 18 supporting studies that convincingly undermined Mr Brown's assertion that his decision was based purely on the economics of euro entry.
Mr Brown thinks the country passes only one of the five tests
On the other four tests, the chancellor awarded fails. But he also made clear that only two of those tests matter.
One is whether there is sustainable and durable economic convergence with the eurozone
The other is whether there is sufficient flexibility in the economy to deal with problems that emerge when convergence is incomplete.

Financial Times editorial 10/6 2003

Ledarredaktionen, Göteborgsposten 28/5 2003:
- Björn von der Esch blandar friskt påståenden, förmenta hot och felaktigheter. Till exempel att ett ja är oåterkalleligt medan ett nej ger oss möjlighet att ändra oss. För detta har han inget som helst stöd.

Klicka här

Never in human history can so many have written so much for so small a result.
After publishing 18 detailed studies, plus a 246-page assessment, the Treasury's answer on UK membership of the European single currency remains what it was in 1997: "not yet". It is a warmer "not yet".
But whether and when the UK will join remains obscure. The most plausible conclusion is that it is not going to happen in the next few years.The perfect result for a sceptical nation

Martin Wolf, Financial Times June 10 2003

Inför folkomröstningen i september påminner jasidan om att nationalekonomerna är för euron. Det kan rent av bli lite tjatigt att ständigt få höra att 61 procent av de svenska professorerna i nationalekonomi är för och bara 20 procent mot. Eller att det är en ännu större andel Nobelpristagare i ekonomi som också gillar euron. Men det behövs nog.
Claes Arvidsson, SvD ledarsida 10/6 2003

Germany has been called everything from the sick man of Europe to the sleeping giant of the European Union. But in a little-noticed consequence of Europe's constitutional convention, Berlin has emerged as perhaps the biggest winner in the Union's internal power struggle.
A landmark compromise negotiated last week gives Germany significantly greater voting weight while replacing the old system where Germany was at par with Britain, France and Italy.

Intrenational Herald Tribune 10 june, 2003

För att rädda folkstyret och därigenom freden krävs enligt Sverker Gustavsson "av allt att döma egen ränta och växelkurs som säkerhetsventiler".
Birgitta Swedenborg kommer till samma slutsats i tidskriften Ekonomisk Debatt

Anders Jonsson, SvD 7/6 2003

The Economist about Mr Brown
Click here

Flytande krona mer stabil än euron
Bengt Kriström Jonas Ljungberg Birgitta Swedenborg Lars Pålsson Syll

Klas Eklund och Carl Johan Åberg, tillsammans med åtta andra nationalekonomer, påstår att ”Euron lyfter Sverige”. Artikelförfattarna behandlar EMU-medlemskapets risker för svensk ekonomi på ett förvånansvärt lättsamt sätt.
SvD 3/6 2003

UK's euro decision
BBC, 9 June, 2003 good links

"Euro-ja som att knyta jollen till 'Titanic'"
Anders Ferm, DN Debatt 7/6 2003

 

Evigt liv för EMU?
Stefan de Vylder i tidskriften Socialpolitik nr. 2/2003

We the people do not understand
Larry Siedentop, Financial Times, 4/6 2003

"Jag tycker man har anledning att vara försiktig med att köpa hus", säger Riksbankschefen Lars Heikensten.
Samtidigt beslutar han och kollegerna i direktionen att sänka reporäntan med hela 0,50 procentenheter till 3,00 procent, på grund av den svaga internationella tillväxten.
"Varning för husras" Peter Wolodarski, signerat, DNs ledarsida 6/6 2003

 

Lars Heikensten

 

Andelen svenskar som säger ja till fullt medlemsskap i valutaunionen EMU har minskat, enligt en ny opinionsundersökning från Skop.
38 procent säger ja till ett medlemskap, 50 procent säger nej.
12 procent har ännu inte bestämt sig.
-Det är första gången i en Skop-undersökning som nej-sidan leder även bland dem som tror att de ska rösta i september
Text-TV 6/6 2003

Ministers had gathered to hammer out one of the biggest decisions of Tony Blair's premiership as they considered the case for joining the single currency. The decision they reached will not be made public until Monday, when Mr Brown will announce it in the Commons. But it is understood the ministers accepted the chancellor's recommendation that economically the time was not right.
BBC, 5 June, 2003 good links

Det blir högre export redan nästa år om Sverige röstar ja till EMU i höst, spår Exportrådet. Tvärtom. Exporten blir lägre, säger ekonomerna på SEB.
DN 6/6 2003

 

Ja-laget vann onsdagens tv-sända eurodebatt. Inte för att argumenten var vassare än vanligt, utan därför att nejsidan försökte övertyga med tankegröt. Ta bara det irrelevanta inpasset om att Sverige behöver "en egen verktygslåda" och därför bör byta regering snarare än valuta.
Maria Abrahamsson SvD ledarsida 6/6 2003

 

Lars Calmfors, Sveriges meste EMU-utredare, har ett problem. Han ser helst ett ja till euron, men tycker att nejsidan har bättre ordning på de ekonomiska argumenten.
Värst är, enligt honom, när jasidan påstår att EMU leder till fler jobb.

DN Ekonomi 6/6 2003

The fact is that each successive EU treaty has added new and little noticed powers to Brussels institutions, often involving majority voting. It is arguable that the EU now emerging is sufficiently different from anything approved by the 1975 referendum as to justify a fresh appeal to the British voter.
Samuel Brittan Financial Times 6/6 2003

Ett ja till EMU i höstens folkomröstning kommer sannolikt att förstärka krisen i livbolagsbranschen.
Lägre räntor ökar risken för att Finansinspektionen, FI, sänker diskonteringsräntan. Det skulle tvinga ett antal livbolag till kapitaltillskott i mångmiljardklassen.
Dagens Industri 5/6 2003

 

Centerns Maud Olofsson ställde den centrala frågan:
– Vad är det för instrument ni har om Sverige hamnar i kris och vi inte kan använda räntan?
På den frågan blev ja-partierna svaret skyldig.

Aftonbladet, ledare 5/6 2003

 

Ett mynt är inte bara ett betalningsmedel, utan också en symbol för en politisk gemenskap. Den svenska kronan är en symbol för Sverige. Euron är en symbol för Europas politiska enande. Frågan den 14 september gäller om Sverige vill vara med och dela och stärka den enheten. Är vi med eller inte?
PM Nilsson: Ja-sidan måste skärpa sig Expressen ledare 5/6 2003

 

Den skeva svenska mediebilden av ekonomers professionella bedömning har förmodligen sitt upphov i den så kallade Calmfors-utredningen från 1996. I den hävdades att det är "svårt att tro att enbart övergången till en gemensam valuta kan ha särskilt stora effekter (på handel mellan länder)". Denna slutsats byggde emellertid inte på solida resultat i nationalekonomisk forskning.
Stefan Föster, Dagens Industri 5/6 2003

 

Från proposition till riksdagsbeslut på två dagar, och däremellan motionstid och utskottsbehandling. Det är den demokratiska tågordningen när regeringen pumpar in miljardbelopp i ABB. ABB blir inte lottlöst utan får 1,24 miljarder kronor. Men inte från köparna utan från Svensk Exportkredits kassa.
DI-ledare 5/6 2003

BRITAIN has become the No1 place for foreign firms to invest since we decided to stay with the Pound. The UK is now the most popular destination for inward investment, while countries using the euro have seen their share of foreign cash nosedive. Britain has now outstripped France as the European base for manufacturing.
http://www.nejtillemu.com/eurosceptics.htm#no1

Även jag har en gång sagt: låt oss vänta och se hur det går. Men vid den tiden fanns valutaunionen bara på papperet.
Nu har den gemensamma valutan funnits en tid. Dåliga tider och vikande konjunktur världen över har satt valutaunionen på hårda prov - och den har varit framgångsrik.

Göran Persson i foldern "Trygghet tillsammans - Mina skäl att rösta ja till euron". Presenterad 28 maj 2003

 

Riksbankens officiella valutakorg, TCW-index är missvisande eftersom flera andra länder i Asien och Latinamerika har valutor som nära följer dollarkursen
Sedan bottenrekord i september 2001 har kronan stärkts med nästan 40 procent mot USA-dollarn
Dagens Industri 4/6 2003 , reporter Johanna Saldert

 

EMU har en inbyggd skevhet som hotar demokratin. Politikerna förlorar makten över de ekonomisk-politiska besluten, men behåller ansvaret för välfärd och sysselsättning.
Sverker Gustavsson, Uppsalaprofessor i statsvetenskap, intervjuad i DN 31/5 2003

 

Ett folk under en konstitution med en stark, om än begränsad, centralmakt. En valuta, ett banksystem, en armé och stor, men begränsad självständighet för delstaterna.
Expressens Ann-Charlotte Martéus om EU och USA 4/6 2003

 

Den 9 juni avger Storbritanniens regering sitt utlåtande om huruvida landet uppfyller de fem kriterier för en övergång till euron som satts upp av finansdepartementet. Det mesta pekar på att beskedet blir "vänta och se".
Klas Eklund Kolumn SvD ledarsida 4/6

Persson faces uphill battle in euro campaign
A No vote would be highly damaging for the SDP, which has run Sweden for all but nine of the last 71 years. It would also be a further rebuff for the single currency - the Danes rejected it in September 2000. It would add to the impression that countries that give their citizens a specific vote on the euro tend to stay out.

"The referendum can still be won - but that's not the way it's heading at the moment," admits Carl Bildt, the former Swedish prime minister and a leading Yes campaigner.
Financial Times, 5/6 2003

Om "Princetonprofessorn Lars E O Svensson" och Nils Lundgren och hans bok
Det har spritt sig en föreställning i EMU-debatten om att de flesta ekonomer är emot euron. Politiskt kan det finnas fördelar för Sverige att gå med i valutaunionen, får vi veta, men ekonomiskt talar nästan allt emot.
DN-ledare 4/6 2003

 

Michael Treschow intervjuad i BBC om varför Ja-sidan gått bakåt
"Det beror på att det skapats en myt om att det efter en Nej-seger blir som i dag och att man kan vänta och se och gå med senare om EMU blir framgångsrikt"
BBC World Service TV Business Report 2/6 2003

 

"Allt som vanligt den 15 september"
Per Gahrton, Sydsvenskan, 30/5 2003

 

SACO kommer att verka för ett ja till euron. Det sade SACO:s ordförande Anna Ekström vid organisationens presskonferens på måndagen. Som ett i led det arbetet har SACO-styrelsen uppdragit åt SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg att ta fram en rapport i frågan.
SACO 2/6 2003

 

Tio skäl varför ja-kampanjen fallerar
Med 105 dagar kvar till folkomröstningen om euron sprider sig desperationen i ja-lägret.
Vad gör vi för fel? Varför sjunker stödet i opinionsmätningarna?
Hur kan det komma sig att gamla EU-vänner nu säger nej?

Peter Wolodarski, signerat, DNs ledarsida 2/6 2003

 

Framtidskonventet blir helt avgörande för vilket slags EU som vi med ett ja till EMU blir oupplösligt sammanbundna med. Det är därför demokratiskt otillständigt att tvinga svenska folket att ta ställning till EMU några månader innan EU:s framtida maktstruktur och uppgifter blivit kända för allmänheten.
Björn von der Esch, Dagens Industri 31/5 2003

EU ska i framtiden ledas av en vald president. I utbyte får de mindre länderna behålla var sin EU-kommissionär, åtminstone ett tag till. Det anses bli den troliga kompromissen om EU:s framtid.
På måndag lägger konventets ledning fram ett nytt förslag till hur unionens institutioner ska se ut och ledas.

DN 1/6 2003

Expressens politiske redaktör PM Nilsson:
Det finns tre skäl för Sverige att gå med i valutaunionen EMU

Expressen 1/6 2003

 

Med EMU hamnar ännu fler beslut längre bort
Sture Eskilsson, Dagens Industri 31/5 2003

 
 

Sverige behöver sannolikt ingen folkomröstning, även om det kan vara klokt att vänta med ett definitivt ställningstagande intill dess att vi mer i detalj vet regeringskonferensens resultatet.
Carl Bildt, Bildt -brev den 30 maj 2003

By the end of the Convention's plenary session on Friday (30 May), some 92 delegates, including vice president Guiliano Amato, had signed a petititon calling on Member states to have a referendum on the constitution
EU Observer 31/5 2003

Ny Gallup-mätning: Starkt stöd från centerväljarna för partiets EMU-linje!
Pressmeddelande från Medborgare mot EMU
Stockholm 2003-05-30

Detta kan läsas nu

 

- Även jag har en gång sagt: låt oss vänta och se hur det går
Göran Persson, DN 30/5 2003

 

Oavgjort resultat i drabbning om euron
Signerat Maria Carlshamre
DNs ledarsida 30/5 2003

 

Lena Hjelm-Wallén varnar Valéry Giscard d´Estaing; EU:s framtidskonvent riskerar förlamning om han fortsätter driva kravet på en mindre EU-kommission. Sanningens minut närmar sig för EU:s framtidskonvent, som i dag, fredag, möts i Bryssel.
DN 30/5 2003

British prime minister Tony Blair believes that Britain does not need to have a referendum on the new European Union constitution because it will not bring a fundamental change to the British constitution.
EU Observer 29/5 2003

Den fråga som vi alla ska besvara den 14 september är om Sverige ska införa euron som valuta eller inte. Men i frågan ligger mycket mer. Folkomröstningen handlar i grunden om hur vårt Sverige ska utvecklas i framtiden.
Det finns inte något vänta och se.

Bo Lundgren i riksdagen 28/5 2003

Valéry Giscard d'Estaing, president of the Convention on Europe's future on Thursday, 29 May receivec the Charlemagne Prize for the "fostering of a United Europe" amid a barrage of criticism for his latest constitutional proposals.
EU Observer 29/5 2003

Göran Persson börjar få rätt om att nej-sidan inte har några vackra argument mot EMU. Efter gårdagens debatt i riksdagen framstår nej-partierna vänstern, miljöpartiet och centern mest som ett gäng egoistiska bypolitiker
Expressen ledare 29/5 2003

The mendacious attacks by much of the British press on the European convention's draft constitution are a powerful argument against a referendum on the subject.
The draft constitution could force Britons to sell their houses for less than their market value, said The Daily Telegraph. "Britain would simply cease to exist as a sovereign nation," the Daily Mail claimed.
It would sweep away the common law, according to The Times - whose sister paper, The Sun, said it handed control of Britain to Europe.

Financial Times editorial 29/5 2003

Jag vill att ni ska bestämma – inte marknaden sa statsminister Göran Persson. Frågan om makten, om var och av vem besluten ska fattas, är själva skärningspunkten mellan ja- och nej-partiernas ställningstaganden. Där ja-sidan vill vidga politikens makt och inflytande genom gemensamma beslut i EU och EMU gentemot marknadens och det globala kapitalets kraft, varnar nej-sidan för en elitstat där medborgarna i de enskilda länderna förlorar möjligheten till självständiga beslut.
Aftonbladet ledare 29/5 2003

The big three economies of continental Europe have suffered relatively little from the bursting of the stock market bubble and have been spared the imbalances that continue to afflict the US economy. Yet they face a much bigger long-term structural challenge than the US in the shape of worsening demographics. The political will to confront that challenge is now being put to a test that could have profound consequences for the future of the eurozone.
John Plender Financial Times 30/5 2003

Vi måste säga nej till EMU. En valutaunion utan gemensam politisk ledning kommer inte att fungera.
Per-Olof Eriksson Aftonbladet 28/5 2003

 

Timbros grundare i Lördagsintervjun
Hur blev SAF:s ”propagandachef” motståndare till EMU? Sture Eskilsson, fd Informationschef på SAF och grundare av Timbro, frågas ut av Tomas Ramberg.
P1 Lördag 31/5 2003

Ekots Lördagsintervju
Sture Eskilsson

 

I Storbritannien, precis som i Sverige, kom debatten om medlemskap i EU (EG) främst att handla om priset på spaghetti. Att unionsmedlemskap faktiskt innebär nationalstatens delvisa uppgivande av sin suveränitet förtegs energiskt.
Ann-Charlotte Marteus, Expressens ledarsida 28/5 2003

 

I den moderata riksdagsgruppen har det hittills inte funnits någon avvikande röst.
Men nu avslöjar riksdagsledamoten och den kända nationalekonomen Anne-Marie Pålsson att hon inte håller med

Ekot 28/5 2003

 

Adolf Lundins son Lukas Lundin slutförde i går en av sitt livs största affärer i Syriens huvudstad Damaskus. Tanganyika Oil, där familjen Lundin är huvudägare, tar över ett större oljefält i östra Syrien. Så mycket som 2 miljarder fat olja beräknas ligga i reserverna. Värdet på den utvinningsbara oljan beräknas till 1 miljard kronor.
Dagens Industri 27/5 2003
Carl Bilt sitter i styrelsen för Lundin Oil

 

EU är ingen stat och bör inte heller bli det.
Den uppfattningen delar även Valéry Giscard d'Estaing, vilket märks tydligt i konstitutionsutkastet. Artikel I-5 slår fast att "unionen skall respektera den nationella identiteten hos sina medlemsstater". För att understryka detta ytterligare har förslaget att döpa om EU till Europas förenta stater strukits.
Sydsvenskan 27/5 2003

 

Steget
Ska vi ta steget ut i Europabygget, växla kronan mot euron och låta finansminister Bosse Ringholm ta plats med de andra finansministrarna, när de försöker få fart på ekonomin, öka sysselsättningen och samtidigt hålla balans i de offentliga budgetarna?

DN ledare 27/5 2003

 

Experterna på svenska räntor, räntefondförvaltarna, är betydligt mer negativt inställda till EMU än väljarna i stort, visar en DI-enkät. Bland dem som förvaltar svenska räntefonder är nej-sidan i absolut majoritet.
Dagens Industri 26/5 2003

Controversial plans for sweeping changes to the way the European Union works - including a call for an elected EU president - have been published.
The draft proposals from the convention on Europe's future also include an elected foreign minister and backing for a common foreign policy.

BBC Monday, 26 May, 2003
PDF Document Draft Constitution - Volume I - Revised text of part I

I en färsk analys varnar investmentbanken HSBC för att svenska aktier drabbas hårt av den starkare euron mot dollarn om vi går med i EMU.
"Den potentiella effekten på svenska marknaden av en stark euro kan bli allvarlig, eftersom tillverkare av industri- och teknologiprodukter svarar för nästan 40 procent av den svenska aktiemarknaden - en siffra liknande Tysklands", sammanfattar banken.
EMU sänker börsen, Dagens Industri, reporter Gustaf Tapper, 24/5 2003

 

Europafacket är ett första, trevande försök att skapa en europeisk facklig struktur.
Målet är ökad rättvisa, strategin är ett federalt Europa

Aftonbladet ledare 25/5 2003

Fears that Germany may be heading for the damaging combination of deflation and recession that has plagued Japan for more than a decade were fuelled earlier this week by the International Monetary Fund said Germany faced a "considerable" risk of mild deflation over the coming year and warned that the deep-seated economic woes of Europe's biggest economy could quickly spill over into the rest of the eurozone.
Financial Times 23/5 2003 and IMF Report

   

Gapet växer
I DI/Ruabs undersökning för maj är det bara 35,5 procent ja-röster mot 43,9 procent nej-röster.

Dagens Industri ledare 24/5 2003

Snow, the US Treasury secretary, effectively abandoned the previous administration's strong dollar policy over the weekend by issuing his own definition of what constitutes a strong currency. It does not include market prices.
David Hale Financial Times May 20, 2003

Nej-sidan inför höstens folkomröstning om EMU tycks ha ett stabilt övertag.
48 procent nej, 37 ja, 13 procent tveksamma/inte veta, enligt Sifo

DN/TT 23/5 2003

 

"Sture Eskilsson tar upp Tyskland, och säger att landet drabbats hårt på grund av påfrestningar skapade av EMU. Det är ju totalt fel."
Göran Svensson, VD, Schwedische Handelskammer, Düsseldorf

Unless monetary policy is loosened, such a level of competitiveness /in Germany/ could take a decade to attain.
By Hans-Werner Sinn

Financial Times May 20 2003 20:05
Highly recommended

Hagströmer och Qviberg på kollisionskurs om euron
Radarparet bakom HQ sitter på var sin kant i eurofrågan. Sven Hagströmer är emot, Mats Qviberg för. Men en sak är de ense om: kronan blir kvar som valuta i Sverige.
Dagens Industri 23/5 2003

 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv gjorde en brakförlust på över 1,7 miljarder kronor förra året. Samtidigt gav ordföranden Sören Gyll sin VD Göran Tunhammar en halv miljon kronor i extra ersättning för hans arbete under 2002.
Dagens Industri 22/5 2003

 

Nu mer än 50.000 besök
hos nejtillemu.com
sedan starten november 1999

klicka här

Two high-ranking officials in Eurostat, the EU statistical office, Yves Franchet, its long-serving director-general,
and Daniel Byk, director of one of Eurostat's six departments, have been temporarily removed from their post after allegations of fraud involving the two men have come into the open.

EU Observer 21/5 2003

De ekonomiska aspekterna av beslutet den 14 september är väsentliga främst i det större perspektivet. För att erinra om detta har Klas Eklund, SEB:s chefsekonom, ställt samman de ekonomiska argumenten för att Sverige nu fullt ut ska bli medlem av den europeiska valutaunionen. För vår långsiktiga tillväxt - så kan Klas Eklund sammanfattas.
DN-ledare 22/5 2003

Most economists do not currently see deflation as an imminent threat to the eurozone.
"I don't think it is just around the corner, except in Germany," said Robert Barrie of Credit Suisse First Boston.

Financial Times 21/5 2003

Det är bara att ta båten till Helsingfors för den som vill ta del av erfarenheterna på plats.
DN-ledare 22/5 2003

Inflation in the developed world is at its lowest in almost half a century. This should be a moment of triumph for inflation-busting central banks. Yet instead, many economists are fretting that they have succeeded too well. Prices have been falling in Japan since 1995; in America and Germany the risk of deflation is greater than at any time since the 1930s.
The Economist, editorial 15/5 2003

Det ger också större trygghet mot eventuella spekualtioner - minns 1990-talets valutakriser. Om svensk ekonomi är en del av en större enhet står den stadigare, kronan och Ericssonaktien beror inte längre av varandra.
DN-ledare 22/5 2003

 

- Hur gör man för att spekulera sönder en valuta som flyter?
Fredrik Reinfeldt: En flytande krona öppnar inte för den typen av spekulationer.

Expressen 14/5 2003

 

EMU ökar risken för nya kostnadskriser
Lars Wohlin
Jönköpings-Posten 13/5 2003

 

EMU-blocket hade nolltillväxt första kvartalet i år, rapporterade Eurostat nyligen. Och utsikterna framöver ser minst sagt bleka ut, inte minst för Europas största enskilda ekonomi, Tyskland. Vad EMU-ländernas exportföretag - och för den delen hela ekonomierna - minst av allt behöver är en "revalverad" euro.
Lars-Georg Bergkvist, SvD Näringsliv 21/5 2003

 

De tunga direktörsnamnen på nej-sidan tänker ofta lite för kortsiktigt om Sverige och EMU, anser euroförespråkaren Jacob Wallenberg, styrelseordförande i bankkoncernen SEB.
- Jag ser lite mer till helheten, de stora filosofiska frågorna

TT 2085 2003

 

Gordon Brown, den brittiske finansministern, väntas inom kort förklara att Storbritannien inte är redo att gå med i EMU.
Gordon Brown har nu låtit det brittiska finansdepartementet göra en ny studie (som sägs omfatta över 2.500 sidor) av hur Storbritannien klarar de fem testerna. Slutsatserna ska presenteras på annandag pingst, den 9 juni.
Dagens Industri 21/5 2003

 

Jag tycker det är viktigt för ABB:s svenska del att Sverige blir medlem i den europeiska valutaunionen eftersom det skulle dra till sig fler investeringar, säger Jürgen Dormann.
Ekot 21/5 2003

 

Vänster för EMU

 

om kampanjbidragen
Björn von der Esch (kd) och Statsminister Göran Persson (s)
Riksdagen 15 maj 2003

 

Du har tidigare känt en oro för att hela europrojektet skall spricka och att det finns en sådan risk, vari består den enligt Dig?
Varför svängde hon i EMU-frågan?

Ebba Lindsö, blivande VD för Svenskt Näringsliv
Ekots lördagsintervju 17/5 2003

 

Jag fruktar att det våras för kejsarvansinnet i Europa och att jag måste överge mitt experiment att se positivt och optimistiskt på framtiden.
Rolf Gustafsson kolumn SvD 18/5 2003

 

Nej-sidans argumentation blir alltmera besynnerlig.
Låt oss följa Finlands exempel den 14 september!

Carl B Hamilton Dagens Industri 16/5 2003

It´s tough when prices rise. But falling prices can be even worse. Deflation brought down Weimar Germany, it´s crushing Japan, and it could be coming to you soon
David Pilling, FT´s Tokyo bureau chief, FT 17/5 2003

Europa behöver federalism
Inom några år kan EU vara en politisk, ekonomisk och mänsklig gemenskap för 450 miljoner européer
KU-ledamoten Tobias Krantz (fp).
SvD Brännpunkt 17/5 2003

The dollar recently hit a four-year low in its value against the euro; most experts believe that it will not regain its strength for some time. And that points to a truth that is yet to be fully recognised on both sides of the Atlantic: a US dollar whose value relative to the euro has plummeted by about 40 per cent since late 2000 and whose depreciation has sharply accelerated in recent weeks will have more serious consequences for the transatlantic relationship than all the earnest diplomatic manoeuvres, speeches and articles on the subject.
By Moisés Naím, Financial Times 18/5 2003
The writer is editor ofForeign Policy magazine

Det är bara bland moderaternas väljare som en majoritet i dag säger att de ska rösta ja i folkomröstningen.
I folkpartiet finns det knappt en enda politiker som är öppen EMU-motståndare, men en majoritet av partiets väljare säger ändå att de ska rösta nej eller vill inte ta ställning.

DN nyhetsplats 19/5 2003

 

Vi lutar åt ja
SvD-ledare 14/5 2003

 

LO:s chefekonom Dan Andersson anklagar statsminister Göran Persson för att vara
respektlös i EMU-debatten och inte ta LO-medlemmars oro för jobben på allvar.

Ekoit 15/5 2003

 

Kommentar av Margit Gennser med anledning av uppropet “A Voice for Millions”
Stockholm 2003-05-14

 

RE: Den mest enfaldiga och okunniga Ja-artikel man sett på länge
Johan Mårtensson i GP 13/5 2003

European Commissioner and former Conservative cabinet minister Chris Patten has made a scathing attack on the prime minister's approach to joining the euro.

The government is due to announce by 7 June whether or not it will hold a referendum on the single European currency.

Mr Patten is accusing the prime minister of failing to show leadership on the euro debate and failing to exert his authority over Chancellor Gordon Brown.
BBC 14 May, 2003

Göran Persson 1997:
– Det kanske i första hand handlar om hur Sverige ska styras i framtiden. Ska vi styra oss själva eller ska vi lämnas till en överstatlig nivå i Bryssel, i Frankfurt eller någon annanstans. För om EMU innebär det är det något annat än vad många människor tror.
och 2003
Ekot 14/5 2003

Into a new era
Last week was a watershed in the history of monetary policy.
Thirty years of overriding attention to inflation are at an end.

The world's most important central banks - the Federal Reserve and the European Central Bank - admitted that inflation might fall too low.
By Martin Wolf
Financial Times May 13 2003

– I en vanlig valrörelse måsta man som politiker, av och till, erkänna att oppositionen har rätt. Även om man inte gör det offentligt. Här känner jag att det inte finns ett enda argument mot som jag tycker är varken vackert eller hållbart.
Nu har statsminister Göran Persson börjat åka runt och argumentera för ett svenskt medlemskap i EMU. Men han själv förnekar att han nu satt igång kampanjen. I stället handlar det om folkbildning hävdar han.
Ekot 14/5 2003

 

Den inre marknaden är EU:s viktigaste ekonomiska projekt. Men nationella valutor med rörliga växelkurser fungerar som handelshinder. Därför är en gemensam valuta ett naturligt och nödvändigt steg för att realisera den gemensamma marknaden.
Pontus Braunerhjelm, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Richard Friberg, Mattias Ganslandt, Hans Genberg, John Hassler, Ulf Jakobsson, Pehr Wissén Carl Johan Åberg
SvD Brännpunkt 14/5 2003

A 24-hour national strike is taking place in France, in what is seen as the biggest challenge yet to the centre-right government of Prime Minister Jean-Pierre Raffarin.
Planes, trains and buses ground to a halt, schools were shut and newspapers failed to appear on the stands as public sector workers stayed at home in protest at Mr Raffarin's plan to reform the country's pension system.

BBC Tuesday, 13 May, 2003

Att "vänta och se" är detsamma som att ställa sig utanför. Då hamnar vi i ett helt nytt läge.
Anna Lindh DN nyhetsplats14/5 2003

The U.S. trade deficit, $43.5 billion in goods and services, widened in March to the second highest on record.
May 13 2003 Bloomberg

Filip, 9 år, vill vara med i EMU; han tycker att man ska göra saker tillsammans. Att mamma heter Anna Lindh har inte med saken att göra, om man får tro vad utrikesministern berättade i går i Stockholm vid en diskussion hos jarörelsen.
Mats Johansson SvD 14/5 2003

The Ecofin Council (EU ministers of economy and finance) adopted today, 13 May, a long-discussed directive for the protection of pensioners. The directive focuses on creating an internal market for occupational pensions requiring that funds hold sufficient assets to cover their commitments.
EU Observer 13/5 2003

Tro, vetande och risker i EMU-frågan
Niclas Larsson och Mattias Svensson
aktiva i Medborgare mot EMU
Men när vi väl bestämt oss för att delegera makt och befogenheter till EU:s institutioner, skicka iväg guldreserven till Frankfurts bankvalv, smälta kronorna och bränna upp sedlarna - då är det för sent att gå tillbaka till en självständig penningpolitik, hur mycket man än ångrar sitt beslut.
Corren 13/5 2003

Rarely can a central bank's decision to leave interest rates unchanged, accompanied by a statement of less than 200 words, have had such an impact.
The US Federal Reserve's warning about too-low inflation on Tuesday can be taken as a fundamental reorientation of policy to cope with a world where, for the first time in decades, deflation has become a real threat to the world's largest economy.
By Alan Beattie FT.com site; May 09, 2003

Man fråga kan fråga sig vad det finns för skäl att gå med i EMU. Det finns ekonomiska argument som talar för. Men de väger ganska lätt.
Bengt Westerberg Göteborgs-Posten 9/5 2003

US backs off from 'strong dollar'

US Treasury Secretary John Snow has broken with the long tradition of backing a strong dollar, hinting that the boost to exports from a weaker greenback is a welcome change.
BBC Monday, 12 May, 2003

 

Living with a lower dollar
The threat is that the cold wind of recession and rapidly falling inflation could envelop the continent unless domestic demand rises strongly.
Finamcial Times, editorial, May 10 2003

Folkomröstningen handlar om huruvida vi ska ta tredje steget i EU:s valutasystem och därmed få samma valutapolitik och ränta som EMU. Men partierna har bestämt att frågan ska formuleras som om vi ska införa euron som valuta, alltså som om det handlar om hur sedlarna ska se ut.
Nils-Eric Sandberg, SvD Kolumn 13/5 2003

This is it: the moment that we have repeatedly been told would never come about. The EU is about to transform itself, de jure and de facto, into a single state. The European Convention, which has been meeting this past year under the chairmanship of the former French president Valéry Giscard d'Estaing, will issue its final text in June. That draft will be adopted by the EU's leaders next year, and a new polity will be born.
Europe: the wolf is here
Daily Telegraph editorial 12/5 2003

Krig har alltid vinnare och förlorare. Saddam Hussein - död eller på flykt - är naturligtvis Irakkonfliktens stora förlorare. Men också Tyskland har förlorat mycket, inklusive de många amerikanska trupper som enligt uppgift ska flytta till baser i andra länder.
Trots planerna på att skapa en europeisk armé tillsammans med Frankrike, Belgien och Luxemburg är Tyskland mindre relevant i världspolitiken nu än före Irakkriget.

Michael Mertes Översättning: Peter Wolodarski
Michael Mertes var tidigare utrikespolitisk rådgivare till Helmut Kohl
DN 12/5 2003

Drabble was referring to her loathing of America. Her list of American horrors, apart from the war in Iraq, was standard issue. "I detest," she wrote, "Disneyfication… Coca-Cola… burgers… American infantilism... American imperialism..." and so on.
Anti-Americans are really against liberal democracy
Barbara Amiel, Daily Telegraph 12/5 2003

 

Even though Germany, the biggest economy in the euro zone, is suffering from a crisis of historic magnitude and is close to deflation, the European Central Bank has refused to cut interest rates. It must give equal weight to other members like Ireland, where inflation is close to five per cent.

Furthermore, the Stability and Growth Pact, which underpins the euro, restricts government borrowing and the German chancellor, Gerhard Schröder, is actually having to raise taxes even though growth is stalling. No wonder the latest poll shows support for his Social Democrat/Green coalition has fallen to only 27 per cent.
The five euro tests have been failed
By George Trefgarne, Daily Telegraph, 12/5 2003

De dåliga nyheterna duggar tätt över ja-sidan, en klar - och ökande - ledning för nejsidan. Förra helgen tog Fria moderata studentförbundet ställning mot /EMU/, beslutet understryker att även borgerligheten är splittrad.
Persson kan komma att avå vid ett nej. Det kan förefalla som ett gyllene läge för moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna inför nästa riksdagsval. Men denna taktiska kalkyl blir mindre tilltalande när man begrundar vad statsminister Margareta Winberg, finansminister Peter Eriksson och utrikesminister Lars Ohly kan ställa till med fram till 2006.
Sydsvenskan ledare 11/5 2003

America's view of European unity
Gerard Baker

Financial Times, May 8 2003

- Ett ja medför positiva förbättringar medan ett nej innebär att politiken kommer styras av personer som Gudrun Schyman, Lars Ohly och Per Gahrton
Bo Lundgren DN nyhetsplats 11/5 2003

Why we should stick with sterling
Samuel Brittan

Financial Times 9/5 2003

Den tilltänkte moderatledaren Fredrik Reinfeldt illbakavisade bestämt nejsidans argument att Tysklands pressade ekonomi skulle vara en följd av EMU-inträdet
DN nyhetsplats 11/5 2003

If the dollar contiunes to decline- something that should be expected given the unustainable US current account deficit of 5 per cent of gross domestic product - the probability of exported disinflation from the US to Europe looms large. Deflation in Germany is becoming more likely every month
Financial Times editorial 8/5 2003

I samband med att Marika Ehrenkrona tvingats avgå har hon fått framställa sig som ett offerlamm i pressen. Styrelsen har också kritiserats för att ha tagit politiska hänsyn. Ingenting av detta är riktigt.
Calle Friedner, SvD Brännpunkt 9/5 2003

 

"Jag lyssnar inte mer till Göran Persson än någon annan i EMU-debatten",
"EMU är ett dödsdömt projekt, det finns inga förutsättningar att kunna ha en gemensam valuta i dagens Europa"

Per-Olof Ericsson, Dagens Industri 10/5 2003

 

Ja-kampanjens tyngsta aktör hittills från näringslivet heter Wallenberg. Finansmannen Jacob Wallenberg avsätter nu tid i kalendern för att resa runt och agitera för att Sverige ska få sitta med vid euro-bordet.
DN 10/5 2003

 

Göran Persson sätter inte sig själv i pant för ett ja i folkomröstningen. Sverige ska regeras även om nej-sidan vinner och det tänker han ta ansvar för.
DI 9/5 2003

 

Carl Bildt tänker satsa helhjärtat på att övertyga svenskarna om fördelarna med euron
DN nyhetsplats 9/5 2003

 

"De europeiska symbolerna gör det möjligt att identifiera Europeiska unionen som en politisk enhet.
Sedan 1986 används den flagga som antogs av Europarådet som Europeiska unionens flagga. Den består av en cirkel med tolv gula stjärnor på himmelsblå botten (siffran "12" är en symbol för fulländning och enighet).
Europeiska unionens hymn är "Till glädjen" ur Beethovens nionde symfoni.
Den 9 maj, Europadagen har instiftats till minne av Robert Schumans deklaration 1950, som anses som Europeiska unionens födelse."
Europeiska Unionen

 

Sverige har förlorat 100.000 jobb på att inte vara med i EMU hävdar Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv
professor Lars Calmfors kallar Fölsters uttalande grovt osakligt

Dagens Industri 8/5 2003

 

Det kan ju faktiskt inträffa att valdeltagandet i höst blir mycket lågt och att nejsidan vinner en knapp seger
Maria Abrahamsson, SvD ledarsida 8/502003

Blair must ensure 'not yet' does not mean 'never'
The PM must prevent Brown staging another fait accompli on the euro If Tony Blair really wants to take Britain into the euro while he is Prime Minister, he needs a strategy for entry. At present, he is tied to a strategy for indefinite delay. Mr Blair surrendered the initiative in October 1997 when he gave Gordon Brown control over the assessment.
Peter Riddell, The Times 8/5 2003

Henson Family to Buy Back Muppets (The deal of the decade?) Reuters ^ | Wednesday May 7, 2003
Kermit the Frog, Miss Piggy and their Muppet friends are homeward bound. Ailing German media company EM.TV & Merchandising AG said on Wednesday it agreed to sell Jim Henson Co., the producer of the Muppets, to the children of their creator -- the late Jim Henson -- for $89 million.
EM.TV bought Henson from the family for $680 million at the peak of the stock market bubble in 2000. It has since sold off pieces of the company, including the Sesame Street characters and its stake in children's network Noggin.
http://www.muppets.com/

Euro Tumbles as German Unemployment Rises to Five-Year High , May 7 (Bloomberg)
-The euro had its biggest tumble against the yen in 14 months after a government report showing German unemployment rose in April heightened investor concern that Europe's economy is weakening.
The currency's 1.7 percent slide erases its advance in the past six days. The euro also had its biggest drop against the dollar in more than a month.

Ja till EMU blir ett adjö till demokratin
Partipiskan viner. Göran Persson har uppenbarligen tagit mycket illa vid sig av den artikel som Leif Pagrotsky skrivit
Sture Eskilsson

Dagens Industri 7/5 2003

 

Hur kom finansmannen Gustaf Douglas över tre omsusade Malevitjtavlor?
Det är fortfarande oklart. Men om författaren Bengt Jangfeldt verkligen stal tavlorna var det på sitt sätt det perfekta brottet

Staffan Skott, DN, 7/5 2003

UK euro decision expected next week
After nearly six years of silence on the issue, the UK Government is poised to deliver its verdict on the five economic tests, which will determine whether or not Britain joins EMU
EU Observer 6/5 2003

Likriktningen breder ut sig
Efter att i mer än 30 år ha arbetat för ett marknadsliberalt Sverige, med vad detta innebär av tolerans för olika åsikter och olika lösningar på problem, känns det svårt att se hur likriktningen tycks breda ut sig, om inte i näringslivet så i näringslivets organisationer.

Margit Gennser, Dagens Industri 7/5 2003

 

Inför folkomröstningen om euron hävdar många att Tyskland utgör ett varnande exempel. Exakt på vad är dock oklart. För egen del ser jag inte de tyska problemen som skäl att säga nej till euron - däremot som en varning om vad som sker om arbetsmarknaden är för stel och kostnaderna för höga.
Klas Eklund, kolumn SvD 7/5 2003

 

31 procent ja, 46 procent nej. 28-29 april. Gallups förra undersökning mars, 35 procent ja och 40 procent nej.
De osäkra har minskat från 25 till 23 procent.

TT/DN 7/5 2003

 

Bara en av våra fem viktigaste handelspartners, Tyskland, ingår i valutaunionen. De övriga är USA, Danmark, Norge och England och det är till dessa länder, som ligger nära geografiskt och språkligt, som småföretag brukar börja exportera till.
Han befarar att en ökad stabilitet i växelkurserna gentemot euroländerna får motsatt effekt för handeln med de länder som baseras sin politik på dollarn: USA, Mexiko, Kina och andra länder i Fjärran Östern.
Pagrotsky intervjuad i Corren, 6/5 2003

 

"Vi har ett eurokonto hos Kristianstad Sparbanks lokalkontor i Knislinge. Dit har vi också kopplat en checkkredit i euro. Att växla till kronor varje gång man får en betalning i euro verkar lite underligt. Mitt gratisråd till /SN:s vice ordförande/ Björn Andersson är; använd eurokonto i stället så sparar du mer än 200.000 kronor om året."
DI 29/4 2003

 

Finansmannen Gustaf Douglas tycker att debatten om euron har missat sakfrågorna. I ett utspel kallar han nu förre styrelsekollegan och nej-sägaren Sven Hagströmer för mupp.
"Jag är väldigt glad att Gustaf Douglas gått in på sakfrågorna", säger Sven Hagströmer något avmätt
di.se 6/5 2003

 

Ja till euron framstår som etablissemangets och borgerlighetens projekt. Vänsterdimensionen i att delta i EMU fullt ut och vara med och bygga ett starkare EU som kan värna fred och europeiska värderingar i en USA-dominerad värld riskerar att gå förlorad.
Aftonbladet 6/5 2003

 

Krisen i den tyska ekonomin är redan djup. Men om ett år, när EU utvidgas österut, kan den förvärras avsevärt. Den tyska utvecklingen är en bomb som väntar på att brisera.
Peter Wolodarski, DN 5/5 2003

 

När styrkorna formerat sig har det politiska landskapet i Sverige förändrats.
Jesper Katz, borgerlig EMU-motståndare i organisationen Medborgare i Europa, uttrycker det så här:
- Det handlar om en fråga, två svar, fyra perspektiv och sex olika debatter.

DN, nyhetsplats 5/5 2003

 

Ökande EMU-motstånd bland moderater
Studentförbundet säger nej till EMU

Pressmeddelande 2003-05-04

 

Nejkampanjen kan inte vara en integrerad del av en regering som säger ja till euron
Den gränsen som passerades när Leif Pagrotskys artikel i Tiden placerades på regeringens egen hemsida.
Alternativet är att avgå.

Sydsvenskan 4/5 2003

 

Ddet vilar något märkligt över att partieliten i flera partier går på tvärs mot partimedlemmar och folkvilja. Det visar också att EMU och EU är eliternas projekt. Trots sina många hundra miljoner i propagandamedel så har man svårt att få folket med sig och nu ser man sig nödsakad att även strypa debatten genom att förbjuda EMU-motståndare att delta. Samma fenomen finns inom kd som inte beviljar några kampanjmedel till EMU-motståndarna (organisationen KALE).
Dennis Brinkeback Landstingspolitiker kd i Stockholms läns landsting
Aftonbladet 4/5 2003

 

Förstamajtalet dränktes i burop. Partiet är i uppror. Opinionssiffrorna katastrofala. Den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder kämpar för sin politiska överlevnad. På den extra partidagen den 1 juni ska reformprogrammet Agenda 2010 lotsas förbi fackliga protester och angrepp från den socialdemokratiska vänstern.
Aftonbladet ledare 4/5 2003

 

Det kunde ha varit en scen ur Gudfadern; Leif Pagrotsky, Marita Ulvskog och deras statssekreterare ges ett erbjudande som de inte kan tacka nej till från familjens rådgivare Lars Stjernkvist.
Visst får de säga vad de vill om EMU inför folkomröstningen, bara inte vad de tycker. Det är ingen order, ty inom socialdemokratin kan alla göra som de vill, givet att de tycker som ledaren. Ett gott råd, vänner emellan, helt enkelt.

Mats Johansson, SvD 4/5 2003

 

Fler sådana försök att med demokratisk centralism stävja den socialdemokratiska splittringen och jasegern är förlorad. Medborgarnas ljumma inställning till sakfrågan kan lätt förvandlas till en het symbolfråga om pampväldet i socialdemokratin, till en förtroendeomröstning om Göran Persson. Gissa hur många borgerliga väljare som då med entusiasm kommer att masa sig till vallokalen för att rösta ja.
Mats Johansson, SvD 4/5 2003

 

På samma sätt fungerar just nu talet om Persson som Europas blivande president. Kan man tänka sig något mer demobiliserande än en ledare som misstänks agera med sitt eget bästa för ögonen, snarare än landets? Fortsätter detta prat blir statsministern en tillgång för nejsidan.
Mats Johansson, SvD 4/5 2003

 

Tyskland befinner sig i en svår kostnadskris. Vad som krävs är radikala strukturgrepp
Kan Schröder klara pärsen? Kanske. Kommer hans förslag att få landets ekonomi på fötter? Förmodligen inte.

DN-huvudledare "Europas sjuke man" 4/5 2003

 

Giscard d´Estaings reformförslag för EU
The Economist 24 april 2003, översättning Leif Widén

 

Om vi inför euron i Sverige får svensk ekonomi större stabilitet och ett skydd mot stora valutasvängningar.
Det är tryggare med en stor gemensam valuta än med en liten egen valuta, speciellt i oroliga tider. Vår krona är en lättare måltavla än euron för valutamarknadens spekulation.

Gunnar Lund, Göteborgs-Posten 29/4 2003

Retail sales in Germany fell back sharply in March, below even the most pessimistic forecasts. In real, or inflation-adjusted terms, sales dropped by 3% in March compared with February, and lost 4% on the year.
The sales data from the Federal Statistics Office will alarm policymakers as Europe's biggest economy struggles to shrug off the effects of the downturn
.
BBC 2/5 2003

HAN SOM BESTÄMMER
Som en befälhavare som kräver disciplin, skriver Göran Greider om statsministerns agerande i de senaste dagarnas eurobråk.
Partimedlemmar bör visa respekt för partikongressens beslut, förklarar Göran Persson.
Aftonbladet 3/5 2003

 

Persson ägnar hela talet åt att argumentera för eurons ekonomiska fördelar och han är ganska oblyg i sina vädjanden. En EMU-anslutning ger högre tillväxt och mer pengar till välfärden.
De ekonomiska argumenten är också delvis falska. Vi vet faktiskt inte om en EMU-anslutning gynnar eller missgynnar svensk ekonomi.

PM Nilsson, Expressen 2/5 2003

By the first week of June, Gordon Brown, the chancellor of the exchequer, must announce the results of the most comprehensive study the Treasury has ever made of a single decision: whether or not Britain should join the euro.
His answer will be: not yet.
This will make it virtually impossible to join the euro before the next election, which will probably be in 2005
Five tests and a funeral

The Economist 1/5 2003

Göran Persson måste visa att det är den socialdemokratiska partikongressens uttalande om högt i tak som gäller framöver. Inte maktspråk och tystnad.
Aftonbladet ledare 2/5 2003

 

Så sent som 1997 var Göran Persson motståndare till en euroanslutning och det skulle dröja innan han började svänga. Och Göran Persson har villigt tagit in så många som fem euromotståndare i regeringen.
Vad hade han väntat sig?

Dagens Industri ledare 2/5 2003

 

Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Belgien häromdagen tog ett gemensamt initiativ för att skynda på försvarssamarbetet inom EU. Det visades återigen påfallande tydligt att de femton medlemsstaterna har vitt skilda uppfattningar om vilken EU:s internationella roll bör vara och i vilken mån ambitionerna ska kunna backas upp militärt. Det visades också att det i grunden är synen på USA som är avgörande.
Per Ahlin, DNs ledarsida 3/5 2003

 

Branschförbundet Skogsindustrierna säger bara "nja" till medlemskap i EMU. Förbundet intar därmed en mer reserverad hållning än moderorganisationen Svenskt Näringsliv som är odelat för ett EMU-medlemskap.
Dagens Industri 2003-05-02

 

Tysklands ekonomiska problem är relevanta inför den svenska folkomröstningen om EMU. Tysklands kris kan bli Sveriges. Hur avser svenska politiker att hantera ekonomiska kriser om Sverige röstar ja?
Per Lundborg, professor Göteborgs universitet
Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF)
SvD Brännpunkt 29/4 2003

 

- Jag hävdar att EMU-beslutet paradoxalt nog är större än EU-beslutet. Jag kommer att vara den som i framtiden anklagas eller hyllas för om den här kampanjen blir seriös eller inte seriös.
- Ingen ska kunna komma efteråt och säga "du sade inget". För om man efteråt kan säga att "vi gick med i EMU och de här jäkla politikerna de visste om de här problemen men de sade ingenting".
Då kommer vi att få en svekdebatt av generationskaraktär kring svenskt folkstyre. Och det har vi inte råd med.

Göran Persson i Europa-Posten nr 7/2002

 

Det gäller att komma i gång, för hittills är det nej-sidan som argumenterat bäst säger Olle Schmidt, EU-parlamentariker för folkpartiet
Ekot 27/4 2003

 

Upprorsstämning råder i EU:s framtidskonvent. Orsaken är ordföranden Valéry Giscard d'Éstaings förslag till hur unionen ska ledas. Det betraktas av många av de 105 ledamöterna som ett försök till statskupp.
De små länderna ser sin ställning hotad i framtidens EU.

DN/TT 27/4 2003

After questioning more than 50 witnesses, British MPs are expected to announce today that all five economic tests for Britain’s entry into the euro have not been met - although there will be risks in whatever decision the British government takes, reports the BBC.
The chancellor is expected to say before 7 June that the five economic tests for joining the currency have not been met.
EU Observer 28/4 2003

Om folkomröstningen resulterar i ett nej? Måste då inte statsminister Göran Persson avgå?
Rolf Alsing, Aftonbladet 24/4 2003

 

Nils Lundgren om EMU
”Europa ja – euro nej!” (Fischer & Co)

Referat och kommentarer av Leif Widén

 

Varför skall väljarna låta sig övertygas av en regeringschef som inte ens kan övertyga sina närmaste medarbetare?
Sydsvenskan 27/4 2003

 

Snart sagt varje dag träder någon framstående medlem av regeringspartiet fram och förklarar varför hon eller han inte vill byta kronan mot euron. Också de EMU-kritiska regeringsmedlemmarna börjar märkas, alldeles tydligt är att Leif Pagrotsky och hans meningsfränder inte kommer att nöja sig med en reservation till protokollet om EMU.
DN-ledare 27/4 2003

 

Partilinjen: Den socialdemokratiska partikongressens beslut är klart: Sverige bör fullt ut delta i den ekonomiska och monetära unionen.
Men, det står självfallet var och en fritt att ha en kritisk syn på EMU.

 

PM Nilsson: Antiamerikanismens antisemitiska rötter
Expressen 27/4 2003

 

Den europeiska mardrömmen
Tyskland är inte Sverige i kvadrat. Tysklands problem är långt värre än så. Arbetslösheten överstiger 10 procent, tillväxten är närmast obefintlig, budgeten går med underskott, banksystemet skakar, risken för deflation är överhängande och landets industri befinner sig i en svår kostnadskris. Den tyska utvecklingen är en europeisk mardröm, vars slut vi ännu inte sett skymten av.

Peter Wolodarski DN 27/4 2003

The gulf between Gerhard Schröder, the German chancellor, and his party critics deepened on Friday after leftwingers and trade unionists attacked sweeping plans to change the state pensions system.
Financial Times 26/4 2003

Av allt detta kan man nu inte dra slutsatsen att förlusten av nationell penningpolitik helt skulle kompenseras av ett minskat behov av en egen konjunkturpolitik, och av mindre störningar av den svenska ekonomin från valutamarknaden. Som en beredskapsåtgärd är det därför klokt att följa det vanliga rådet att förstärka statsfinanserna i samband med ett inträde i EMU. Därmed skulle budgetutrymmet öka för en expansiv finanspolitik (minskade skatter eller ökade statsutgifter) i lågkonjunkturer.
Assar Lindbeck på DN Debatt 27/4 2003

 

I princip råder det knappast någon oenighet bland väl informerade personer om dessa olika slag av effektivitetsvinster vid ett inträde i EMU. Oenighet gäller bedömningar om hur stora de kan tänkas vara, och hur de skall vägas mot nackdelar i andra avseenden, främst inom konjunkturpolitiken.
Assar Lindbeck, DN Debatt 26/4 2003

 

ett av nejsidans huvudargument - att kronans bevarande är nödvändigt för att hantera externa chocker. I så fall skulle Sverige behöva delas i regionala valutaområden. Det kanske finansknuttar mot euron kan fundera över
Mats Johansson, SvD 26/4 2003

 

Än så länge har nejsidan en trumf på hand i känslan att det är säkrast att "vänta och se". En annan plusfaktor för utanförskapets vänner är risken att borgerliga väljare stannar hemma för att de inte vill stödja Göran Persson.
Mats Johansson, SvD 26/4 2003

 

Sifos aprilmätning: 50 procent nej, 34 procent ja, 16 procent osäkra Det är framför allt bland borgerliga väljare som opinionen svängt.
För en månad sedan var det klar ja-majoritet i den gruppen, men nu väger det jämnt

DN 26/4 2003

 

Att stå upp mot världens enda supermakt har på kort tid blivit en tysk specialitet, i klass med produktionen av bilar, bratwurst och surkål.
Peter Wolodarski, DN 26/4 2003

BBC about Joschka Fischer

Följ pengarna! Det låter som en kurs på Handelshögskolan. Just nu ägnar sig Svenskt näringsliv åt att driva kampanj för euron.
Johan Hakelius i Aftonbladet 23/4 2003

 

Egen krona bästa försäkringen i en allt mer globaliserad värld
Håkan Larsson, Krokom Riksdagsledamot för centerpartiet i Jämtlands län Aktiv i nätverket "Europa ja ? euro nej"
Nya Dagen 24/4 2003

 

Nu i april ställde LO-Tidningen den fråga som ska besvaras i folkomröstningen: ”Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?”
61 procent svarade nej, 25 procent svarade ja och 14 procent sade ”vet ej”. Svarsfrekvensen var 80 procent.
På åtta månader har nej-sidan fördubblats och ja-sidan näst intill krympt till hälften.
LO-Tidningen 25/4 2003

 

Utdrag ur rapport från moderaterna:
Ja till euron den 14 september

- Jag är förvånad över att inte fler ser behovet av mekanismer som kan träda in, om regering och riksdag inte ensamma förmår att klara uppgiften
Utan buffertfonder, som bidrar till att stabilisera lönebildningen, bör Sverige inte gå med i EMU, anser han
- I dag skulle jag rösta nej, och så blir det nog

P-O Edin, intervjuad i DN 25/4 2003

FRONT PAGE - FIRST SECTION:
Blair to rule out early referendum on entry to euro

By Cathy Newman, Chief Political Correspondent Financial Times; Apr 24, 2003

Göran Persson lyckades i samband med EU-ordförandeskapet transformera sig från kommunalpamp till Europapolitiker. Det är mänskligt om hans intresse för svensk inrikespolitik tröttas och en mer internationell roll tränger sig närmare hjärtat och plånboken.
Men ett mästarprov återstår innan Persson upptas bland Europas statsmän. Han kan inte gärna bli EU-rådspresident efter att ha förlorat folkomröstningen om euron den 14 september. Det skulle inte Jacques, Tony och Gerhard se som någon merit hos en småstatsspelare. (SvD-ledare 25/4 2003)

 

I en valutaunion råder bara en ränta och den måste sättas så att den passar hela områdets ekonomi. Sveriges andel av euroområdets ekonomi är några få procent. Oproportionerligt hänsynstagande till den svenska ekonomin vore tjänstefel av de tjänstemän som har att fatta besluten. Om valutaunionen som helhet ska fungera i längden måste helhetens intressen få styra. Det kan vi inte påverka. Så ser verkligheten ut
Leif Pagrotsky, SvD 25/4 2003

 

Valéry Giscard d´Estaings förslag ett gigantiskt misslyckande
Aftonbladet 15/4 2003

With just 60 days to go before the Convention on the Future of Europe is meant to finish its draft constitution for the European Union, consensus should be emerging.
Instead a bitter row has broken out between Valéry Giscard d'Estaingand the European Commission, backed by various unhappy national governments and Euro-parliamentarians.
The Economist, April 24th 2003

Moderaterna har det motigt att övertala sina väljare att rösta ja till EMU. Även inom näringslivet finns en utbredd skepticism
– Det beror på att en hel del namnkunniga personer har fört fram nej-invändningar som handlar om mycket svåra frågor exempelvis om hur valuta- och penningpolitiken ska se ut när man inte har någon nationell riksbank Det är lite trendigt att säga nej till EMU.

Fredrik Reinfeldt, Ekot 25/4 2003

 

Leif Pagrotsky trappar upp och är nu på god väg att bli en galjonsfigur för nejrörelsen.
Henrik Brors på nyhetsplats i DN 24/4 2003

 

Det är uppenbart att Tysklands mer än tio år gamla ekonomiska problem inte beror på den fyraåriga euron
/Replik på Medborgare mot EMU:s Margit Gennser och Kurt Wickman/
Svenskt Näringslivs Johnny Munkhammar och Fabian Wallen
SvD Brännpunkt 24/4 2003

 

I valen 1932 fick Hitler 37 procent av rösterna och blev landets största parti. Bruning avgick, och inom ett år satt den tidigare obetydlige korpralen från Böhmen som ny tysk rikskansler. Historikerna har inte varit nådiga i sin dom över den ekonomiska politik som förde Europa till krigets rand. Men dagens EMU påminner inte så lite om guldmyntfoten.
Sören Wibe, Värmlands Folkblad 15/4 2003

 

"de allra flesta ekonomer förespråkar ett svenskt medlemskap"
Erik Ullenhag och Cecilia Wigström, riksdagsledamöter fp

Upsala Nya Tidning 23/4 2003

 

Det är något sovjetiskt över den gamla stilen att fatta beslut centralt om vad medlemmarna ska rösta på
SvD-ledare 23/4 2003

alla de 47 medlemsförbunden är för EMU. Därmed är frågan vad Svenskt Näringsliv ska tycka klar.
säger Jonas Frycklund på Svenskt Näringsliv.

 

Några citat ur den av Ja-sidans ledande kampanjorganisation Sverige i Europa utgivna
skriften av Mats Svegfors med titeln "Det finns inget nja till euron"
- Personligen är jag på framförallt ekonomisk-tekniska grunder tveksam till den gemensamma valutan. Och jag anser inte att det svenska beslutet borde fattas nu
.
Rolf Englund 23/4 2003

 

EMU-papperen på bordet, Ringholm
Aftonbladet, ledare 23/4 2003

 

LO-ledningen kunde hoppas att EMU-mardrömmen var över, när statsminister Göran Persson för några veckor sedan bestämde sig för att inte tillgodose LO:s krav på buffertfonder. I stället hade den bara börjat.
DN nyhetsartikel 23/4 2003

 

Antag nu att Sverige kommer med i EMU och får euron som valuta. Så stiger lönerna mer i Sverige än i konkurrentländerna. En rad företag slås ut.
Keynesianism är meningslös som stimulanspolitik i Sverige

Nils-Eric Sandberg, SvD Kolumn 23/4 2003

 

Den förre talmannen Birgitta Dahl skrev i en debattartikel i Göteborgsposten att EMU-medlemskapet kan äventyra folkstyret., är ett kraftfullt steg mot ett federativt EU, där de nationella parlamenten och folken får allt mindre att säga till om. Miljöminister Lena Sommestad håller med. Hon tror dessutom att ett EMU-medlemskap är dåligt för miljön.
Ekot 22/4 2003

 

Folkstyre ja - EMU nej
Jag misstror i grunden den utveckling, som i dag präglar EU. Det pågår en sorts glidande men obeveklig rörelse utan tydliga beslutspunkter i riktning mot ett alltmer överstatligt, federativt EU, där de nationella parlamenten och medborgarna får allt mindre att säga till om.
Birgitta Dahl, GP, 20/4 2003

 

Riksbankens frigörelse från politiken var ett viktigt steg för att bryta den svenska 90-talskrisen.
SvD-ledare 22/4 2003

Britain must avoid Germany's mistake
By Martin Feldstein

Published: April 21 2003 19:11

Vi är medlemmar i vänsterpartiet och anser att Sverige ska gå med i den monetära unionen EMU
Lennart Värmby, Carlos Soto och Andreas Bogatic p
DN Debatt. 22/4 2003

 

Jag undrar ändå om inte lågprisflyget kommer att få en minst lika stor (om inte större) betydelse för den europeiska integrationen än till exempel euron.
Peter Wolodarski, DN 22/4 2003

 

"landet föll ned i en djup kris i början av 1990-talet och kronan tilläts flyta"
"de ekonomiska argumenten, om än inte lika uppenbart som de politiska, talar för att Sverige bör säga ja till euron"
Krisens arkitekter och byggmästare Kjell-Olof Feldt, Johan Gernandt, Sven Hulterström, och Bengt Westerberg
DN Debatt 19/4 2003

 

47 procent nej, 39 procent ja, 13 procent vet inte
DN/Temos aprilmätning 19/4 2003

 

Att, som regeringen i budgetbilagan, använda förenklade halvsanningar för att locka fler att rösta ja är en dålig strategi.
Denna retoriska balansgång måste EMU-anhängarna klara bättre än hittills. Annars blir det svårt att få opinionsvindarna att vända

Sydsvenskan 19/4 2003

 

Den rörliga växelkursen har tjänat oss väl/.../ Sveriges kraft i EU-samarbetet bör läggas på att främja flexibilitet, folklig förankring och ökad öppenhet. Såvitt jag kan bedöma bidrar en valutaunion inte till något av det
Leif Pagrotsky i Tiden (s) april 2003

 

Synd att Persson redan nu uteslutit en separat folkomröstning om den nya EU-konstitutionen.
Aftonbladet, ledare 18/4 2003

 

Ingen i panelen reagerade på att Tony Blair placerades i samma kategori av ledare som Saddam Hussein och Benito Mussolini, och Göran Hägg förblir säkert en respekterad deltagare i svensk offentlig debatt. Sådant är det svenska värderingsklimatet.
Hans Bergström, DN 17/4 2003

 

En antiamerikans bekännelser
Det fanns dagar då jag önskade att det skulle gå åt helvete för amerikanerna i Irak.

Ann-Charlotte Marteus på Expressens ledarsida 17/4 2003

Mini-summit on April 29. The leaders of Belgium, France, Germany and Luxembourg will discuss the creation of a European defence union.
Charles Grant and Ulrike Guerot

Financil Times 17/4 2003

I Sverige är det i det närmaste tabu att tala om EU som en federation, men det är svårt att se hur unionen kan överleva med 25 medlemmar, i förlängningen ännu fler, utan att samtidigt ta steg i federativ riktning.
Aftonbladet ledare 17/4 2003

The Convention on the future of Europe must end its work by 20 June and present the result of its work in the form of a constitutional treaty to the EU summit in Thessaloniki. This was the clear message from the heads of state at the European Union meeting in Athens today, 16 April.
EU Observer

TCO tar inte ställning till ett svenskt medlemskap i EMU.
- Men jag kommer med största sannolikhet att rösta ja, säger TCO:s ordförande Sture Nordh till TT.

DN 17/4 20036

 

Regeringen tror att ett ja till EMU skulle ge svensk tillväxt en snabb skjuts uppåt.
"Väl optimistisk" säger ekonomiprofessor Lars Calmfors om regeringens bedömning

DN nyhetsplats 17/4 2003

 

Moderaternas kampanj för ett svenskt ja till euron har fungerat som en katalysator för partiets inre restaurering.
Gunilla Carlsson, DN Debatt 17/4 2003

 

De nya medlemsländerna tillför unionen 75 miljoner nya invånare.
Totalt kommer EU den 1 maj 2004, då de nya medelemmarnas formella inträde sker, att ha 451 miljoner invånare.

SvT Text 16/4 2003

 

Ny bok om EMU av Nils Lundren
Klicka här

 

Ett av Lindsös argument är att Sverige ska gå med i EMU därför att euroområdet utgör hälften av Sveriges utrikeshandel.
När blev 40 procent hälften?

Tomas Graveley, SvD Brännpunkt 16/4 2003

 

Tänk en gång till, Ebba Lindsö!
Sture Eskilsson
SvD Brännpunkt 15/4 2003

 

Hon förnekar bestämt att trycket från Svenskt Näringslivs styrelse, medlemmar och andra har påverkat hennes euroanpassning.
"Jag har inte alls påverkats. Det här är min personliga åsikt", säger Ebba Lindsö.

Dagens Industri 14/3 2003

- Det kan till och med vara en styrka att jag verkligen har tänkt igenom den här frågan och gått från att vara skeptiker till att bli ja-sägare
Ebba Lindsö SvD 14/4 2003

 

Det finns säkert de som kommer att säga att hon har sålt sig för positionen och lönen.
Ur ledare i Dagens Industri 14/3 2003

 

I dag ska jag försöka förklara varför jag tror att nejsidan underskattar de ekonomiska vinsterna av ett EMU-medlemskap.
Och i en kommande artikel ska jag diskutera varför jakampanjen överdriver fördelarna med att byta kronan mot euron.

Peter Wolodarski, DNs ledarsida 14/4 2003

 

Lönebildningen har varit mitt första och viktigaste frågetecken.
Det andra har varit oron för att hela europrojektet skulle kunna spricka. Naturligtvis finns en sådan risk.
Därför kommer jag rösta ja till euron den 14 september.
Ebba Lindsö

SvD Brännpunkt 13/4 2003

 

Är det inte uppenbart att vi, med Tyskland för ögonen, borde dröja med att ta ställning till den gemensamma valutan?
Det måste vara fel att gå över till euron om vi inte har en god uppfattning om vilken typ av ekonomisk anpassning som kommer att krävas om vårt kostnadsläge på nytt blir för högt. Risken för det är stor. Därför tänker jag rösta nej den 14 september
DN:s förre politiske chefredaktör Svante Nycander

DN Debatt 12/4 2003

/Englands finansminister/ Gordon Brown left it to MPs to infer that there was no compelling case for joining the euro in a hurry
The Economist 10/4 2003

Riksdagen får inte bli ett rundningsmärke i skattefrågor efter ett svenskt EMU-medlemskap.

- Det kommer i konflikt med det som är en av riksdagens kärnuppgifter, att se till att svenska folket sig självt beskattar

Göran Persson. i rikdagen 10/4, ref DN 11/4

 

Det var Investors förre ordförande Percy Barnevik som lovade Ericssons ordförande Michael Treschow den kontroversiella extraersättningen på sammanlagt 11 Mkr för 2002 och 2003. Det löftet fick Michael Treschow redan i oktober 2001, flera månader innan han tillträdde.
DI 10/4 2003

 

Det är dags att bemöta de krafter som eftersträvar en starkare centralism på subsidiaritetens bekostnad
SvD-ledare 12/3 2003

While we liberate Iraq, Europe is busy planning to enslave us
European Union's first constitution will be a done deal, and, from what we have seen of the text so far, it will usher in a new order that overturns the governing basis of British parliamentary democracy for ever.
By Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph 3/4 2003

Sedan euron infördes har handeln mellan euroländerna har ökat med 29 procent sedan euron infördes, medan svensk export till dessa endast har ökat med 12 procent under samma period.
Johnny Munkhammar Fabian Wallen, Svenskt Näringsliv, på SvD Brännpunkt 10/4 2003

Alongside the shooting war in Iraq, another, less sensational conflict has broken out. This is a struggle for influence between Europe and the United States.
Perhaps the most determined opponent of the Anglo-American project is the German Foreign Minister Joschka Fischer.

BBC 8/4 2003

Gatumusikanterna i Bremen har fått Anne Wibbles pris för föredömligt ledarskap. Det hävdar Stig Henriksson, kommunalråd (v) i Fagersta, som tar emot priset i dag, torsdag, i Riksdagshuset.
DN, nyhetsplats 10/4 2003

France, Germany and Portugal are all forecast to be in breach of the EU stability and growth pact rule to hold budget deficits below 3 per cent of gross domestic product this year. If policies stay unchanged, the Commission suggests Italy will join the ranks of stability pact delinquents next year
Financial Times editorial, 9/4 2003

Det blir inte ett federalt EU om man med det menar en federation av amerikansk modell, "det är omöjligt" på grund av de kulturella skillnaderna mellan EU-länderna.
Giscard d´Estaing, DN 9/4 2003

Germany is of particular concern: as IMF points out, 2003 will be the third consecutive year that Europe’s largest economy has grown at a rate of less than 1%. There is not much sign of any improvement, either.
The Economist 9/4 2003

"övertygade anhängare framstår som charlataner eller naiva idealister. Där någonstans finns Svenskt Näringsliv idag"
"Alla måste älska EMU" Ledare i Affärsvärlden 8/4 2003

Av: Thomas Peterssohn

 

Skillnaden mellan ja och nej i EMU-frågan liknar skillnaden mellan religion och vetenskap, där jasidans tro och förhoppningar står mot nejsidans ekonomiska argument.
Carl Rosenblad, Dagens Industri 8/4 2003

 

Euron ger fördelar för handeln, säger EMU-förespråkande Företagarnas riksorganisation i ett pressmeddelande. Men studien bakom slutsatsen vill organisationen inte släppa ut innan den "förenklats".
- Jag har aldrig hört något liknande. Ska de hävda något måste de förstås släppa källorna. Nu drar man ju slutsatsen att det är något lurt, säger Mattias Svensson på Medborgare mot EMU.
DN nyhetsplats 8 april 2003

What is the single factor uniting Europe's worst performing economies? The answer is: they all use the euro, while those countries still using their own currencies are doing rather well, according to the European Commission's spring forecasts published on Tuesday
Financial Times 8/4 2003

Klas Eklund: På något decenniums sikt förefaller det som om handeln kan komma att öka med 50 – 60 procent.
Ja-sidan 8/4 2003

 

LO-kongressen var klarsynt. Buffertar behövs som skydd för något som är känsligt och värdefullt mot stötar och skador.
Nils Lundgren tillsammans med centerns Lena Ek
Publicerad i Göteborgs-Posten 4 april 2003

 

Låt medborgarna ta ställning till EU:s nya grundlag i folkomröstningar på samma dag i hela EU! Det kräver nu mer än hälften av medlemmarna i EU:s framtidskonvent. Men Sveriges ledamöter håller enad front mot folkomröstningskravet.
DN 8/4 2003

 

Vi vet i dag hur den ekonomisk-politiska regimen ser ut vid ett utanförskap. För ett meningsfullt val krävs att vi medborgare också får veta hur den ekonomisk-politiska regimen kommer att se ut utan en svensk penningpolitik.
Peter Norman VD, Sjunde AP-fonden
Daniel Barr chefsanalytiker, Sjunde AP-fonden
Dagens Industri 5/4 2003

 

Statsministern spelar ett högt spel där LO:s beslut nu kommer att tolkas som ett stöd för nej-sidan.
Aftonbladet ledare 8/4 2003

Reports on Tuesday said Chancellor Gordon Brown had been pressing for clearance to deliver his verdict on the currency during his Budget statement. The suggestion prompted speculation that the government is set to say the UK is not yet ready to join the euro.
BBC 8/4 2003

Alla talare vid konferensen var uttalat för ett svenskt EMU-inträde.
"Argumenten för valutaunionen är mycket starkare än vad jag insåg för fem år sedan", sa professor Assar Lindbeck i sitt anförande.

Svenskt Näringslivs konferens, ref i DI 8/4

ONE WORLD, ONE MONEY?
by Milton Friedman and Robert Mundell

"Policy Options is Canada's premier public policy magazine"

Egentligen vore världen det optimala valutaområdet.
Robert Mundell, ref i DI 8/4 2003

 

- Jag vet inte om jag känner mig överkörd
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin DN 8/4 2003

 

I TV-debatten om euron påstod Lars Wohlin upprepade gånger att ett ja till euron är för evigt, medan ett nej lätt kan ändras. Detta är helt fel.
Svenskt Näringslivs Johnny Munkhammar Pressmeddelande 3/4 2003

 

"optimalt valutaområde"? Begreppet är teoretiskt, men har inte sin motsvarighet i verkligheten
Robert Mundell, DN 7/4 2003

 

Att döma av de irländska erfarenheterna spelar det alltså ingen roll om Sverige röstar ja eller nej till EMU i september. Handeln med euroländerna lär varken bli större eller mindre för det.
Gunnar Örn, DI 7/4 2003

 

Om vi är rädda för framtida störningar i den svenska ekonomin är det säkrare att satsa på en anslutning till euron. En forskare som i dag hävdar detta är Robert Mundell
Ulf Jakobsson, Kolumn, SvD ledarsida 7/4 2003

 

De kloka nejsägarna säger ibland saker som är tänkvärda. Men vad är deras alternativ?
Göran Skytte, kolumnist i SvD, 5/4 2003

The head of the European Central Bank (ECB), Wim Duisenberg, has agreed to stay on past his scheduled retirement date while his designated successor awaits a trial verdict.
"If Trichet is not in a position to get the job, another Frenchman will be nominated,"

BBC 6/4 2003

Jag kommer att rösta nej till euron. Jag har svängt det sista kvartalet
Herman Lindqvist i SvD 28/3 2003

The Convention on the Future of Europe today has revealed the long-awaited ratification and withdrawal from the Union articles
EU Observer 4/4 2003

"Jag har inte bestämt mig"
Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande

Ekots lördagsintervju 5/4 2003

 

"Ja till EMU" har spruckit
Ja-sidan inför folkomröstningen om EMU är nu splittrad i minst tre falanger. Göran Persson har anledning att vara nervös.

Lena Melin Aftonbladet 5/4 2003

 

"Under cirka 70 av de senaste 100 åren har Sverige haft en fast växelkurs mot viktiga valutor. Periodvis har det fungerat bra, periodvis sämre."
RE: 1992 gick det jättedåligt
Irma Rosenberg, Jönköping 2003-04-04

 

LO kommer inte att ta ställning i den kommande folkomröstningen om euron
Aftonbladet, 5/4 2003

 

LOs chefsekonom Dan Andersson har rätt:
LO bör säga Nej till EMU
- LO bör följa rådet från sin chefsekonom. Det säger Rolf Englund, en av grundarna av Medborgare mot EMU, i en kommentar till LOs beslutsvånda om buffertfonderna.

Pressmeddelande 4/4 2003

 

LO:s styrelse kommer troligen att avstå från att ta ställning för eller mot ett svenskt medlemskap i valutaunionen EMU. När styrelsen träffas på måndag är det mest sannolika att den konstaterar att LO-kongressens villkor för att säga ja till EMU inte är uppfyllda.
Ekot 4/4 2003
LO:s ordförande i Lördagsintervjun 5/4

 

Vi är inte världens största ekonomi och har inte världens största valuta.
Utanför, med en liten och sårbar valuta, blir det nödvändigt att ha än större ekonomiska muskler.
Anders Sundström och Stavros Giangozoglu.

Uppsala Nya Tidning 3/4 2003

Jacques Delors said the EU's flagship project of economic and monetary union was "not working", because of the failure of governments to work together on fiscal policy.
Financial Times 2/4 2003

Robert Mundell

Pressmeddelande Stockholm 2003-04-03
Resultat av ekonomipristagarnas synpunkter på EMU:
7-1 till EMU-kritikerna
Enigheten bland ekonomipristagare är näst intill total om att EMU är ett problematiskt och riskabelt projekt ur ekonomisk synvinkel. Kritiken mot EMU-projektet kommer från såväl marknadsliberalen Milton Friedman som den närmast socialdemokratiske Robert Solow. Bara Robert Mundell (som fick priset 1999) avviker med sin positiva syn på EMU-projektet. Det kan nämnas att Robert Mundell arbetat som rådgivare åt Europeiska Centralbanken.
Det framkom när Medborgare mot EMU, i samarbete med Europa Ja – Euro Nej, presenterade en dokumentär där ett antal nobelpristagare i ekonomi diskuterar EMU-projektet. Medverkar gör Robert Solow, Milton Friedman, Robert Mundell, James Mirrlees, Lawrence Klein, Daniel McFadden, Robert Merton och Myron Scholes
klicka här

Han /Gunnar Lund/ vände sig mot argumentet att vi endast har finanspolitiken kvar om vi går med i EMU.
- Penningpolitiken finns kvar men har flyttat upp på europeisk nivå som vi tillsammans utformar och i nio av tio fall kommer penningpolitiken att vara väl utformad för Sverige.

SvD näringsliv 3/4 2003

 

Assar Lindbeck:
Stabiliseringspolitiskt är det visserligen en nackdel med att ge upp den egna valutan. Men
fördelarna med en mer effektivt fungerande ekonomi väger tyngre, eftersom resultatet blir en höjning av levnadsstandarden.

Intervjuad av Johan Schück i DN 2/4 2003

 

Nejsägare vann EMU-debatt på poäng
Svinproducenten och finansmannen Rune Andersson vann i en EMU-debatt på hemmaplan i Hässleholm igår mot EU-parlamentarikern Karl Erik Olsson

Land, 2/4 2003 .

 

Ett medlemskap i EMU handlar inte främst om ekonomi, utan om politik
Ekonomer skulle aldrig ha uppfunnit en gemensam valuta för Europa

PM Nilsson Expressen 2003-04-01

World trade leaders have failed to reach a compromise on agriculture ‘modalities’ – the methods for achieving negotiation objectives - before a 31 March deadline.
EU Observer 1/4 2003

Dessutom har det bisarra nu inträffat att enskilda LO-förbund redan har gått ut och tagit ställning för euron utan att invänta resultatet av arbetsgruppens förhandlingar.
Corren 1/4 2003

 

Strunta i LO-basen
SvD-ledare 1/4 2003

 

Nu strider ja-sidans falanger
En samlad ja-sida hade givetvis haft sina fördelar. Men ...

Sydsvenskan 1/4 2003

 

Endast i tre län är jasidan i ledningen - Stockholm, Skåne och Blekinge
DN nyhetsplats 1/4 2003

 

Lars Wohlin: Om jag vetat att ett ja till EU också är ett ja till EMU hade jag röstat nej till EU
Länstidningen Östersund 31/3 2003

 

EU:s medborgare betalar i dag cirka 400 miljarder kronor för en politik som fördubblar matpriserna, gynnar storjordbrukare och förpestar handelsrelationerna med resten av världen
Kurt Wickman visar övertygande att det inte tycks finnas någon annan lösning än att låta varje land ta ett eget ansvar
DN-ledare 31/3 2003

 

- Vi förlorar vår nationella självbestämmanderätt i fundamentala avseenden. Ett ja är oåterkallerligt och för evigt. Jag tror att det är slutet i stort sett för Sverige som självständig nation
Lars Wohlin
Ref. i Östersunds-Posten 29/3 2003

 

LO-styrelse kommer inte att fatta något beslut om EMU i morgon måndag den 31 mars 2003.
"Styrelsens slutbehandling av EMU-frågan kommer istället att äga rum vid styrelsemötet den 7 april. Skälet är att det ännu inte finns något beslutsunderlag att ta ställning till. Huruvida LO ska ställa sig positiva till ett svenskt EMU-medlemskap avgörs slutligen av LOs representantskap."
Pressmeddelande från LO 2003-03-30

 

Att byta kronan mot Euro kan bli ett riktigt dåligt byte!
Sven Bergström, (c)

Pressmeddelande 29/3 2003

 

Regeringen säger ja till EMU – det gör inte LO. Sprickan mellan LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och statsminister Göran Persson djupnar.
För närvarande har de olika åsikter om precis allt.

Lena Melin, Aftonbladet, 30/3 2003

 

Nu är Europa Marit Paulsens vision
Förut var det socialismen i kommunistisk tappning
"Att byta ut sedlar och mynt är ingen stor sak. Det har vi gjort många gånger förr i historien"

Under sitt arbete i Europaparlamentet har hon också blivit mer övertygad om att
"EU bör utvecklas i en mer federal riktning"

 

Oförändrad ledning för Nej-sidan 46-39 i Sifo
DN/TT 28/3 2003

Opinionen i EMU-frågan böljar fram och tillbaka
25 procent av dem som betecknar sig som klart vänster i dag för EU. Samtidigt är 20 procent av dem som anser sig vara klart höger inte nöjda med EU.

Göteborgs-Posten 29/3 2003

 

Röstar vi ja accepterar vi för överskådlig framtid detta nyliberala ekonomiska system. Röstar vi nej kan vi dels vänta och se hur det går och ändrar vi oss kan vi gå med senare.
Lotta Gröning-Degerlund, Norrländska Socialdemokraten 28/3 2003

The Convention on the Future of Europe has started work on what to do when a country voluntarily wants to leave the new Union
EU Observer 28/3 2003

Får Mats Svegfors rätt när befarar att ett nej - på tvärs mot vad Lars Wohlin och andra liberala nejsägare önskar - i själva verket stärker de krafter som arbetar för ett mer inskränkt och bakåtsträvande Sverige?
Det är den avgörande frågan.

Klas Eklund, kolumn SvD ledarsida 29/3

 

Samt ännu en bok från Fischer & Co
Nils Lundgren: Europa Ja Euro Nej - De bästa argumenten mot EMU

Nils Lundgren, ledande ekonom och nejsidans starkaste kort inför folkomröstningen, går igenom jasidans bästa argument och kontrar med nejsidans bästa.
Nils Lundgren vänder sig till alla oss medborgare som inser att frågan är viktig men som kanske inte har studerat den tillräckligt. Här söndersmulas jasidans hopp om att vinna den intellektuella striden inför folkomröstningen.
Ute i bokhandeln den 8 april. Inbunden. Ca-pris 129 kr. ISBN: 91-7054-975-3

Vid seminariet underströk Gunnar Lund att ekonomierna i Europa närmar sig varandra. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige följer allt närmare utvecklingen i hela EU. En följd av detta är att riskerna för att med en separat svensk lågkonjunktur hamna ur fas med EU därför blir allt mindre.
Vi kan förlita oss till den europeiska centralbankens räntejusteringar.

Anders Wettergren, krönika, GP 27/3 2003

 

Sanningen är ju den att LO-kongressens beslut innebär antingen ett ja om fondkravet anses uppfyllt eller ingen rekommendation alls
Eric Erfors, Expressens ledarsida, 28/3 2003

 

Sverige behöver inte öka beskattningen när vi övergår till euron. Men av någon obegriplig anledning ger socialdemokraterna och folkpartiet mer eller mindre oavsiktligt det intrycket.
Anders Wettergren, krönika, GP 27/3 2003

 

Aftonbladets ledarsida hoppas att EU i framtiden ska utveckla en mer gemensam utrikes- och säkerhetspolitik... motvikt mot USA:s världsdominans.
Aftonbladet 28/3 2003

 

Två av Riksbankens högsta chefer, som på torsdagen höll var sitt tal på temat EMU.

Vice riksbankschef Villy Bergström har länge varit skeptiskt inställd till ett svenskt inträde i EMU. I sitt tal i Brunnsvik på torsdagen antydde han att han tänker rösta nej den 14 september

Riksbankschefen Lars Heikensten tänker däremot rösta ja. DI 28/3 2003

An initiative by Belgium to create a "core" of countries to push forward European Union defence co-operation. Romano Prodi, European Commission president, will endorse the Belgian initiative today
Financial Times 26/3 2003

Det är en döbelnsmedicin som Rosenblad med flera förespråkar
Lennart Nilsson och Anders Narvinger
Ordförande, resp. VD i Sveriges Verkstadsindustrier
Dagens Industri 27/3 2003

Edith Cresson has become the first former Commissioner to be charged with corruption.
Ms Cresson, who is also a former French prime minister, has been charged by the Belgian authorities with counterfeiting benefiting from professional contracts.
EU Observer 25/3 2003

"När tyskarna väl klarat att följa stabilitetspakten, kommer ingen annan att tillåtas bryta den."
"Jag är motståndare till en europeisk federation. Kanske den är möjlig i en avlägsen framtid, när vi som sitter här försvunnit till saligare ängder. Därför är detta en viktig fas.
Jag vill inte vara med och tvinga fram en finanspolitik på europeisk nivå."
Göran Persson, Dagens Industri 27/3 2003

This /Iraq/ war shows the need to construct a united Europe and
rapidly create a European defence force. This war demonstrates the urgent need for Europe to advance political union, to become a federal Europe, both more democratic and integrated.
Laurent Fabius,

formerly prime minister of France
Financial Times 26/3 2003

Stefan Fölster: Svenskt Näringsliv förordar ingen särskild knytkurs för kronan
"Vi tror mest på en marknadsbestämd kurs. Det är bättre än att ha någon politiskt eller administrativt frampressad kurs."

Dagens Industri 26/3 2003

Fråga statsministern: Diskuterades nere i Bryssel över huvud taget inte den fråga som är så helt avgörande för EU:s framtid, nämligen framtidskonventet?
Björn von der Esch (kd):

Anf. 62 Riksdagen 25/3 2003

Vill folkpartiet helhjärtat ha ett ja i folkomröstningen om EMU? Då måste partiet respektera LO:s krav om trygghet för vanliga löntagare. Tar politikerna inte det på allvar är utgången given.
Det blir ett nej i folkomröstningen om euron.

Aftonbladet ledare 25/3 2003

European Commission:
Croatia, Serbia-Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina and Albania will be members too

Financial Times 25/3 2003

Ebba Lindsö är ju ingen vanlig kappvändare
DI Weekend 22/3 2003

 

Styrelseproffsen Sören Gyll, Lars Berg och Carl Wilhelm Ros hoppar av styrelsen för det krisdrabbade management- och pr-konsultföretaget Askus.
Dagens Industri, nyhetsplats 25/3 2003

 

Finns det något land där en av de allra viktigaste frågorna - vilken valutaregim man ska ha - kan avgöras av styrelsen i en intresseorganisation?
Dagens Industri, ledare 25/3 2003

 

LO tvekar om euron
Sydsvenskan 25/3 2003

 

Tillbaka till fonderna I går skulle LO:s styrelse ha uttalat sig om organisationens villkor för att säga ja till EMU hade blivit uppfyllda eller ej
Corren 25/3 2003

 

Arbetarrörelsens jakampanj har kört fast i försöket att ena LO och socialdemokraterna om en EMU-buffert. Den gemensamma arbetsgruppen, under finansminister Bosse Ringholms ledning, lyckades inte få fram ett förslag till LO-styrelsens möte på måndagen
DN nyhetsplats 25/3 2003

 

LO:s styrelse beslutade idag att bordlägga frågan om huruvida man vill rekommendera LO:s representantskap att ställa sig positiv till ett svenskt EMU-medlemskap.
LO (24/3)

 

Har Calmfors i grunden fel?
Rolf Englund 24/3 2003

 

"ett höjt överskottsmål i de offentliga finanserna" Det kan låta harmlöst men är ett steg i fel riktning.
DN-ledare 24/3 2003

 

Framtid i Frihet - Nej till Euroism
Rolf Englund på internet 24/3 2003

 

När Klas Eklund, chefsekonom på SEB, ska förklara sin inställning till EMU och euron visar han en bild på sitt barnbarn Viggo. Det kan tyckas lite emotionellt.
Södermanlands Nyheter 22/3 2003

 

Om det var folkomröstning i dag skulle 45 procent av svenskarna rösta nej, 42 procent rösta ja, medan 12 procent inte vet hur de skulle rösta.
DN/Temo 23/3 2003

 

Göran Perssons taktik tycks vara att få med sig de borgerliga partierna på att höja det långsiktiga överskottsmålet. Sådan kohandel borde de borgerliga avhålla sig från.
Fredrik Tenfält, Göteborgs-Posten 19/3 2003

 

Persson håller inte måttet
Expressen 22/3 2003

 

Buffertfond splittrar ja-sidan inför omröstningen om EMU
SvD nyhetsplats 22/3 2003

 

Eurons framtid tycks vara hotad från flera håll
frågan är hur meningsfullt det skulle vara att slå vakt om en union som främst hade till uppgift att betala ut jordbruksstöd till franska bönder.

Storbritannien står utanför och viljan att ändra på den saken ökar knappast mot bakgrund av den växande politiska klyftan i förhållande till Frankrike och Tyskland. Frankrike och Tyskland har å andra sidan tidigare visat en benägenhet att sätta nationella intressen före EMU i synen på stabilitetspaktens krav, även om de i teorin är med på noterna.
SvD-ledare 22/3 2003

 

Demokratier angriper inte varandra, men ibland måste demokratier stå upp mot diktaturer genom att gå i krig. Det är läget.
SvD-ledare 21/3 2003

 

"en hård kärna av folkpartister (även kända som Hamilton/Munkhammarliberalerna) som är så förälskade i EMU-projektet att de i princip är beredda att offra vad som helst och argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem"
Peter Wolodarski, DNs ledarsida 19/3 2003

 

På måndag, den 24 mars, sammanträder LO-styrelsen. Den skall då fatta beslut om LO:s villkor för ett ja till EMU, av vilka buffertfonderna är ett, kan anses uppfyllda.
Efter mötet med Lundby-Wedin ställer sig statsministern på LO:s sida.
DN nyhetsplats 19/3 2003

The war in Iraq may constitute "exceptional circumstances" leading to a relaxation of the Growth and Stability Pact, the Commissioner for Monetary Affairs, Pedro Solbes said.
EU Observer 20/3 2003

Bo Lundgren: Krig kan fortfarande undvikas
Pressmeddelande, 2003-03-18

 

Rörlig växelkurs, stabila statsfinanser som kan anpassa efterfrågan eller större variation i trygghet och inkomster?
Dan Andersson, DNs ledarsida 17/3 2003

 

Ebba Lindsö är uppenbart ingen hängiven EMU-förespråkare
Om hon fick jobbet utan att säga ja till organisationens aktuellaste hjärtefråga, då måste hon vara oerhört bra på alla andra sätt. Eller rekryterarna inkompetenta.

Dagens Industri, ledare 18/3 2003

 

Ebba Lindsös jobb är att göra, inte att tycka",
säger Jens Spendrup DI 18/3

 

Sverige ska vara en del av ett större valutaområde – euro-området. Det minskar riskerna för valutaspekulation och räntechocker. Ett ja till euron är i hög grad ett sätt, inte bara att stärka svensk ekonomi utan också att minska riskerna för att nedgång förvandlas till fritt fall och problem växer till katastrof.
Fp partistyrelse 17/3 2003

 

Folkpartiet säger nej till buffertfonder, men säger ja till höjt överskott i de offentliga finanserna.
Därmed öppnas vägen till en kompromiss mellan regeringen och fp
DN nyhetsplats 17 mars 2003 15:43

 

Svart måndag för jasidan
Bråket om buffertfonderna kan avgöra folkomröstningen om EMU. Folkpartiets och kristdemokraternas lama hållning riskerar att leda fram till ett nej.
Med sex månader kvar till folkomröstningen har alla EU-positiva krafter i Sverige anledning att vara djupt oroade över hur detta kommer att sluta.

DN-ledare 17/3 2003

 

Ebba Lindsö: "Det stämmer att jag har gjort skeptiska uttalanden om EMU"
SN-ordföranden Sören Gyll: "Jag är säker på att Ebba Lindsö kommer att ta ställning till EMU på ett mycket sakligt sätt, bara hon får tid på sig".

DI 17/3 2003

 

Calmfors bekräftar: Ingen ökad osäkerhet vid EMU-nej
Margit Gennser: Ja-sägarna borde ge besked om hur det ska gå till. Vill ni minska statens andra utgifter? Tänker ni införa en kraftigare överbeskattning? Blir det buffertfonder? Ska ekonomin dikteras av ett ekonomiskt råd?

Medborgarre mot EMU: Pressmeddelande

 

Leijonborg har nyckelrollen
Striden tycks märkligt nog inte främst stå mellan ja och nej, utan mellan ja-anhängarna.

Aftonbladet 16/3 2003

 

Jacob Wallenberg varnar för att EMU-projektet kan drabbas av barnsjukdomar:
"Det kan vara en mognadsprocess. I USA hade man till en början vissa problem när den gemensamma valutan introducerades"
Dagens Industri 15/3 2003

 

Likgiltiga storbolagsdirektörer och moderater i konflikt med näringslivet är inte de bästa förutsättningar för att mobilisera borgerligheten inför EMU-omröstningen
DN, nyhetsplats 15/3 2003, reporter Henrik Brors

 

Kampanjen för ett svenskt medlemskap i EMU har den senaste veckan skadats allvarligt. Det är LO:s krav på särskilda fonder som skapat splittring, både till höger och vänster om blockgränsen
DN-ledare 15/3 2003

 

"Vad skall ersätta penningpolitiken?"
EMU-förespråkarna har ett problem. De har inte något gemensamt förslag om vad som skall ersätta den nuvarande penningpolitiken som ekonomisk stabiliseringsfaktor.
Jesper Katz,
doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet och utbildningsansvarig vid Medborgare mot EMU
Sydsvenskan 14 mars 2003

 

Mats Svegfors: "Nej, jag har inte ändrat åsikt i sak"
"Vår linje var entydigt att säga nej. Men ..."

Mats Svegfors intervjuad i SvD Näringsliv av Hans O Alfredsson 14/3 2003

 

295 000 kronor i månaden blir vd-lönen för Ebba Lindsö när hon tar över Svenskt Näringsliv i oktober.
SvD Näringsliv 14/3 2003

 

Vad tycker Svenskt näringslivs nya vd Ebba Lindsö om EMU? Är hon EMU-motståndare? Ja, det är mycket möjligt. Lindsö vill nämligen absolut inte svara på frågan förrän hon har tillträtt som vd i oktober. Alltså efter EMU-omröstningen. Nu rullar kampanjmiljonerna inför omröstningen. Att den tillträdande vd:n då inte har något att säga om EMU är pinsamt. Gärna fri företagsamhet, men inga fria åsikter.
Expressen-ledare 14/3 2003: Hemliga EMU-klubben

 

Medvind för Anderssons nej-sida
Electrolux ordförande Rune Andersson ser med glädje på hur den svenska opinionen vänt från tidigare övervikt för ett euroinförande till ett nej till euron

DI 13/3 2003

 

Säger du att det här är politisk taktik?
– Jag kan bara säga att som ekonom kan jag inte förstå den typen av resonemang. Jag kan också inse att det kan vara politiskt taktiskt besvärligt om man vill argumentera för ett EMU-medlemskap att samtidigt gå ut och säga att man måste ha ett högre budgetöverskottsmål.

Lars Calmfors om Göran Perssons utspel, Ekot 13/3 2003

 

Ebba Lindsö tar över som VD för Svenskt Näringsliv den 1 oktober i år och slipper därmed ta ställning inför EMU-valet i höst.
DI 13/3 2003

 

Kostnaden för terminssäkring av 10 miljoner kr är 2.000 kr
Klas Eklund, SEB

BBC: European shares crash
Germany is now in the grips of a market downturn worse than it suffered in the Great Depression, calculations at investment bank Merrill Lynch have revealed.
more, more .......

"Även om enstaka produkter eller företag kan drabbas av betydande svårigheter..."
Tomas Pousette och Per Magnus Wijkman om dollarberoendet

Dagens Industri 12/3 2003

 

Det är dags att bemöta de krafter som eftersträvar en starkare centralism på subsidiaritetens bekostnad
SvD-ledare 12/3 2003

 

Regeringen förespråkar att kronan byts mot euron. Det finns goda skäl till det:
Tillväxten, handeln och köpkraften ökar.
Men makten över räntan flyttas till Frankfurt
Klas Eklund SvD 12/3 2003

 

EU - verkligheten bakom retoriken
Sven Rydenfelt
Hedersordförande i Medborgare Mot EMU

FöretagarFörbundets tidning Fria Företagare
Nr 1, 7 mars 2003

 

– Det är skandalöst att landets EMU-minister, Gunnar Lund, medvetet går ut med direkt felaktiga uppgifter om att handeln mellan EMU-länderna har ökat sedan EMU sjösattes.
Jonas Sjöstedt 10/3 2003

Germanys leading pensions association warns that statutory contributions will have to increase sharply to cover a looming gap caused by feeble growth in Europe's biggest economy.
Financial Times 11/3 2003

- Det är oansvarigt av ja-sidan att inte har en genomtänkt strategi för hur vi ska kompensera bortfallet av en självständig penningpolitik om Sverige går med i EMU, säger Nils Lundgren, ordförande för nätverket Europa ja - euro nej.
Nils Lundgren, Pressmeddelande, 5 mars 2003

 

LO kräver 10 miljarder per år för ja till EMU
Ekot 11/3 2003

 

De skrev på - utan koll
Expressen, nyhetsplats 11/2 2003
reporter Ingvar Hedlund

FAREED ZAKARIA has a Big Idea. The world, he says, is suffering from a surfeit of democracy.
The Economist 6/3 2003

ABFs "objektiva" material i sin folkbildningskampanj om EMU ska utgöras av en bok av EMU-anhängaren Tommy Svensson
Robert Sundberg Dala-Demokraten 10/3 2003

The Commission Vice-President Neil Kinnock has denied claims that he purposely refused to disclose a letter sent to him last year which attacked the Commission's accounting system, saying this letter was just a "private internal note."
EU Observer 11/3 2003

EU-kommissionär pressas om avstängning Ekot 10 september 2002

Malta-politiker: "Vi kommer att föra in en stark Medelhavsdimension i Europasamarbetet"
DN, nyhetsplats 11/3 2003

 

Därför förlorade moderaterna makten i Stockholms stadshus: Kristina Axén Olin syntes för lite. I alla fall enligt partiets egen valanalys
DN nyhetsplats 11/3 2003

 

Det är inte, som Rune Andersson tycks anse, den rörliga kronkursen som skänkt oss svenskar de senaste årens ekonomiska stabilitet. Skälen är snarare en framgångsrik budgetsanering med stora uppoffringar från löntagarna, en trovärdig inflationsbekämpning och EU-medlemskapets fördelar.
Gunnar Lund, DI, 10/3 2003

 

"För det första är detta ingen fond, det är ett höjt överskottsmål", skrev Munkhammar och fortsatte i samma stil. Detta är vad jag kallar för koko-argumentation”
Peter Wolodarski DN 10/3 2003

 

EU har långt kvar till målet att bli världens starkaste ekonomi. Detta enligt en brittisk rapport som läggs fram på måndagen. Sverige får dock beröm.
DN nyhetsplats10/3

 

Facken tar inte ställning till EMU EMU är en politisk fråga och därmed inget för facket. Det anser en överväldigande majoritet av fackförbunden inom LO, TCO och Saco
Ekot 10/3

 

Den akuta krisen 1990-93 framstår som den oundvikliga konsekvensen av magnifika misstag i den ekonomiska politiken.
Lars Jonung, kolumn DN, 9/3 2003

 

För första gången sedan DI/Ruab började mäta EMU-opinionen är det övertag för nejsidan.
DI 8/3 2003

 

Leif Pagrotsky i Ekots Lördagsintervju
8/3 2003

 

"Ja till EMU också för kvinnornas skull"
"På varje hundralapp en man tjänar är kvinnans andel 80 kronor"

Cecilia Wikström, Riksdagsledamot (fp), Uppsala och
Inga-Kari Fryklund, Regionchef Svenskt Näringsliv, Uppsala
UNT 8/3 2003

 

- Tror Göran Persson att han kan lura i människor vad som helst för att få dem att rösta ja till EMU?
Camilla Sköld Jansson
EMU-politisk ansvarig i (v)
med anledning av statsministerns utspel om att vi behöver ett högre överskottsmål om vi står utanför EMU
Pressmeddelande 030307

 

Dollarberoendet (ny sida)

 

Moderaterna är ensamma på jasidan om att ta strid mot regeringens planer på en EMU-buffert
Lundgrens reaktion är "obegriplig", menar Svenskt Näringsliv, vars EU-expert Johnny Munkhammar tycker att regeringens förslag är "harmlöst"

DN 5/3 2003

 

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson:
- Det är skamligt. Det är bara ett sätt att komma undan debatten om buffertfonderna

SvD/TT 7/3 2003

 

Ja-sidan har tappat 1 procentenhet till 35 procent medan nej-sidan ligger kvar på 43 procent.
Affärsvärlden 7/3 2003

 

Vi vill ha en flytande krona som ställer in sig på rätt kurs, varken hård eller mjuk.
Tro mig, EMU kommer att spricka!
P-O Eriksson Dagens Industri 7/3 2003

German unemployment has risen to 11.3%, its highest level during the government of Chancellor Gerhard Schroeder
BBC 7/3 2003

”Därför säger vi ja till euron”
Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (m), Ulf Dinkelspiel, m fl
Debattartikel i Expressen 1/3 2003

The euro has gained sharply against the US dollar, reaching a new four-year high of $1.1067
BBC 7/3 2003 Euron

- Det är oansvarigt av ja-sidan att inte har en genomtänkt strategi för hur vi ska kompensera bortfallet av en självständig penningpolitik om Sverige går med i EMU, säger Nils Lundgren, ordförande för nätverket Europa ja - euro nej.
- Om EMU är ett sådant stabilt och framgångsrikt projekt, varför behövs då buffertfonder eller överskott i statsfinanserna som säkerhet?
Eurozonens djupa ekonomiska kris visar att EMU är ett riskprojekt, säger riksdagsledamot Lena Ek, vice ordförande i Europa ja - euro nej och ledare för centerpartiets Nej till EMU-kampanj.
- Avsättningen av 10 miljarder kronor årligen till buffertfonder är en slags EMU-skatt utan betydelse. Om Sverige hamnar i en ekonomisk kris liknande den 1992 krävs betydligt större belopp. Att höja överskottsmålet i statens finanser minskar också utrymmet för sociala reformer eller för att sänka skatterna,
säger Nils Lundgren.
Pressmeddelande 5/3 2003

An explosive letter obtained by the EUobserver castigates the Commission's accounting system as "vintage public sector in the 60's" and characterises the accounts department in DG Budget as "haunted by a profound lack of qualified staff, a host of vacancies/absentees in crucial functions [and] an entrenched mindset."
EU Observer 4/3 2003

Rävsax kring ja-kampanjen
Corren, ledare, 3/3 2003
En lysande artikel, enligt Rolf Englund

There could be no excuse for continuing to dodge the need for a new stability pact. The existing pact has been dead for some time and the effort is on to write new budgetary rules.
Financial Times ediorial 3/3 2003

Jag tror för min del att länder måste klara sina interna problem själva. Lika svårt som det är att införa demokrati utifrån i ett land som inte är vant vid den, lika svårt är det att införa en förnuftig ekonomisk politik den vägen.
Ändå kommer jag nog att rösta "ja" i september.

Per Dahl, politisk chefredaktör, Barometern 3 Mars 2003

 

Ja till Euron blir en rejäl skattehöjning
Lena Ek, centerpartiet 4/3 2003

 

Finansutskottets betänkande 2002/03:FiU24
Folkomröstning om införande av euron (prop. 2002/03:46)

 

En europeisk skatteunion skulle visserligen ofrånkomligt leda till ett federalt Europa
- men vore då en europeisk demokrati så skräckinjagande?

Dan Jönsson DN Kultur 4/3 2003

State Street Global Advisors, the US fund manager, one of the world's largest with $760bn of assets under management, said a single monetary policy was by its "very design pro-cyclical and destabilising"
Financial Times 2/3 2003

Dumt att skrota kronan för Euron EMU-länderna fick högre priser
Sven Bergström, Forsa riksdagsman (c) och aktiv i Medborgare mot EMU

Hudiksvalls Tidning 4/3 2003

 

Mitt argument gäller bara om LO:s krav på omfattande buffertar och buffertfond genomförs. Men om nu inte arbetarrörelsen kan ge buffertar till löntagarna så har de skäl att rösta nej nu och avvakta.
Dan Andersson, chefsekonom, LO
2003-01-31

 

LRF tar ställning för EMU
SvD 4/3 2003

 

Regeringen har beslutat att höja det årliga målet om överskott i statens finanser. En buffertfond?
Nej, bara ett höjt överskottsmål, skriver Johnny Munkhammar, Svenskt Näringsliv.

 

Finansminister Bosse Ringholm ville på måndagen inte bekräfta vad andra vet, att LO viker sig i frågan om buffertfonder.
SvD-ledare 4/3 2003

 

Ja-sidans ekonomiska paradargument håller inte. Hittills har handeln mellan EMU-länderna inte ökat snabbare än med länderna utanför
Affärsvärlden 25/2 2003

 

Euroanhängarna i ”Sverige i Europa” har från och med denna vecka startat upp i Skellefteå.
Västerbottens Folkblad 4/3 2003

 

Mats Johanssons förlegade diagram
Rolf Englund 3/3 2003

 

Kostnader för en gemensam valuta
Att övergå till euron är en stor och mycket kostsam reform.
Varför skulle den inte leda till prisökningar?

Leif Widén 2/3 2003

 

En reservfond menar man skall kunna rädda landet om tiderna blir sämre och euron sviktar. Det är ett resonemang vars innebörd är oerhört ifrågasatt
Claes-Göran Hegnell, pol red, Smålandsposten 3/3 2003

 

Ett annat ord för dessa fonder är skatter, vilket bland andra ekonomiprofessorn och socialdemokraten Sören Wibe har påpekat. Buffertfonden är ingenting annat än en EMU-skatt.
Expressen, ledare 3/3 2003

 

Under senare år har EU utvidgat sin makt inom många områden. Frågan är vad som till slut blir kvar på nationell, regional och kommunal nivå.
Ulrika Mörth, Olof Petersson och Jonas Tallberg, SNS i DI 3/3 2003
Författarna medverkar i SNS Demokratiråd som i juni kommer med en rapport om demokratin i EU.

 

Som buffertfond låter det förhållandevis modest. Bufferten ska, enligt de obekräftade planerna, börja byggas upp tidigast 2007 - och oavsett om Sverige då sagt ja till euron eller ej. Dagens Industri, ledare 3/3 2003

 

Den handlar om vi vill ha ett starkt Europa och i förlängningen om vilken världsordning vi vill se. Vi måste visa enighet och gemensam militär styrka
Ulf Dahlsten, DN Debatt 2/3 2003

 

Bara nu inte LO dummar sig
Mats Johansson, SvD 2/3 2003

 

Förslag om buffertfonder döms ut
Regeringens förslag om buffertfonder får skarp kritik av både EMU-motståndare och delar av den politiska oppositionen.
Fonder för att minska risken för ekonomiska kriser är verkningslöst och fel väg, är några av omdömena.

DN 2/3 2003

 

Verdun, Auschwitz, Dresden, Katyn och Srebrenica. De enda argument som behövs för EMU är några ortnamn. Miljoner döda talar för europeisk integration, och det vore osolidariskt av Sverige att ställa sig utanför.
Niklas Ekdal, politisk redaktör DN 2/2 2003

 

Jan Björklund använder ett klassiskt debattknep i tisdagens inlägg:
Nej-sidan har ingen trovärdighet eftersom antidemokrater och extremister kan komma att deltaga i kampanjen.

Tom Heyman GP 1/3 2003

 

EMU-skatt

Regeringen är beredd att avsätta drygt tio miljarder kronor per år till den buffertfond som LO krävt för att säga ja till ett svenskt EMU-medlemskap.

Ett nyinrättat ekonomiskt råd skall lägga förslag om hur pengarna bör användas.
DN 1/3 2003

 

För snart tre år sedan skrev jag min första krönika i egenskap av Borås Tidnings politiske redaktör. Detta är den sista
Johan Sundeen 2003-02-28

A different view of euro-sclerosis
The main arguments against the UK's joining the euro relate to the positive advantages of a floating exchange rate; and it is on this that UK euro-opponents should concentrate.
By Samuel Brittan, Financial Times, February 28 2003

Konventets uppdrag är klart och tydligt: lägg förslag till en genomgripande ombyggnad av EU. Förslaget skall ligga på EU-toppmötets bord i Thessaloniki i midsommar.
Rolf Gustavsson SvD 28/2 2003

Poland, along with the other accession countries, wants full participation in the IGC that will ratify the future constitution and is calling for the IGC to at least carry on until after May 2004, when the ten accession states are set to accede to the EU.

It was supported by Sweden and Finland.

Italy, for its part, is pushing for the IGC to be wrapped up during their presidency in Rome.

I slutet av februari uppger 46 procent av de tillfrågade att de skulle rösta nej till att införa euron som valuta om det vore folkomröstning i dag.
39 procent skulle rösta ja

Sifo/SvD/TT 28/2 2003

Gordon Brown seems to be winning his fight to put off a euro referendum
The Economist print 27/2 2003

Genom att införa euron och därmed ta ännu ett steg i det valutasamarbete där vi redan ingår, fortsätter vi att bidra till bygget av ett Europa där fred och välstånd säkras genom frihet och frihandel.
Det skriver moderaternas partiledare Bo Lundgren tillsammans med partiets Europatalesman Gunilla Carlsson
Sydsvenskan 26/2 2003

 

Tysklands kris är vår
Exportutsikterna försämras ytterligare av de senaste månadernas stärkta euro
Dagens Industri, ledare 28/2 2003

 

Euron ökar riskerna för egna företagare
Rune Andersson (Replik på Gunnar Lund)
Var har han funnit uppgifter som tyder på att handel och investeringar ökar i Tyskland?
Dagens Industri 28/2 2003

 

Det svenska EMU-motståndet fortsätter att växa
I februari sade hela 50 procent nej
SvD/TT 27/2 2003

 

Svenskt Näringslivs nya reklamfilmer om EMU har spelats in i kommuniststaten Kuba.
Expressen 27/2 2003

 

"... bättre för Sverige att vänta och se vad som kommer att hända. Att ett nej blir mer sannolikt behöver inte vara negativt för kronan eftersom Sverige ser starkare ut än omvärlden"
Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB

Germany's stagnation is beyond its control
By David Mackie and Silvia Pepino
The writers are, respectively, chief economist for Western Europe
and eurozone economist at JP Morgan

Financial Times 27/2 2003

Räknas Sverige i Europa?
"civilisationen i Europa bygger på rätten att vara och göra annorlunda"
Mattias Svensson
Timbros Smedjan 27/2 2003

 

Statliga fastighetsjätten Vasakronan räddar sitt fjolårsresultat genom att bortse från den oberoende marknadsvärderingen som gjorts av bolagets fastigheter
Georg Danell, Managing Partner, Kreab AB, Chef Kreab Bryssel, Styrelseledamot i Vasakronan och Stiftelsen Svenska Dagbladet

 

Det mesta talar alltså för att löneökningstakten för närvarande ligger på en nivå som kommer att leda till stigande arbetslöshet. Med medlemskap i EMU och ett lägre inflationsmål blir kravet om återhållsam lönebildning än mer akut.
SvD-ledare 27/2 2003

 

Den europeiska upplösningen griper omkring sig.
Senast är det Frankrike som säger nej till det europeiska monetära samarbetets krav på budgetdisciplin.
DN-ledare 27/2 2003

 

"frälsningsläror som drar fram genom näringslivet. De handlar båda om nej till EMU"
Dagens Industri, ledare 24/2 2003

 

Utan Europas förenta stater kommer EMU att spränga EU
Staffan Ahlberg
Dagens Industri 24/5 2003

Defiant France rules out austerity package
Financial Times, February 25 2003

Hubert Fromlet:
”Vid en fastighetskrasch kan det anses mycket värdefullt för ett land att självt kunna reglera räntan”.
Min uppfattning är att vi i Sverige inte har förstått vilken roll vår folkomröstning har i Storbritannien"

Dagens Industri, 24/2 2003

 

När det gäller EMU-debatten finns det ett argument som jag har synnerligen svårt för. Inte för att det skulle vara särskilt besvärligt att bemöta. Heller inte för att det skulle vara intellektuellt tungt eller värst sannolikt. Nej, min antipati beror på att det röjer en inställning till omvärlden som jag tycker genuint illa om. Argumentet går ut på att Sverige inte ska gå med i EMU eftersom "EMU kommer att spricka".
Pernilla Ström
Kolumn i DN 25/2 2003

The European Central Bank on Monday sought to allay fears of a banking crisis in Germany
Financial Times 25/2 2003

Carl Bildt
Arbetet i det europeiska konventet saknar historiska förebilder
Och jag tror att det är viktigt att vi fullt ut ser att det handlar om en författning för en framväxande federation
Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, 11 februari 2003

Jacques Chirac, has strongly criticised EU Agriculture Commissioner, Franz Fischler, for his "obstinacy" over the reform of the Common Agriculture Policy
EU Observer 24/2 2003

PM Nilsson: Europa eller väst?
En ny vänsterståndpunkt har dykt upp i debatten om Irakkriget: EU måste stärkas för att värna "europeiska värden"
Expressen 23/2 2003

Anti-Americanism "light"
Moisés Naím
Financial Times 24/2 2003

Ansökan om kampanjmedel Föreningen för fördelning av medel på nej-sidan i folkomröstningen om EMU den 14 september 2003 har beslutat att 6 miljoner ska delas ut till organisationer som inte deltagit i tidigare fördelning.
Läs här om reglerna för bidrag

 

"Låt det stå alldeles klart: det svenska EMU-motståndet bärs upp av solitt demokratiska krafter. Men ..."
Sydsvenskan 23/2 2003

 

Min skolning som ekonom säger mig att euron knappast är det avgörande fredsinstrument som dess fäder hoppades
Klas Eklund, SvD kolumn ledarsidan 22/2 2003

 

Nej-sidan leder
Ökningen av EMU-motståndet märks mest i grupper där anhängarna varit i stark övervikt tidigare. Det är bland storstadsbor och i åldersgruppen 30-44 år
DN 22/2 2003

 

Jasägarna både till höger och vänster vill att Sverige deltar fullt ut som EU-medlem.
- Övergången till euro är en naturlig följd av det svenska EU-medlemskapet, säger de på båda håll. Men sedan blir det krångligt. De har olika uppfattningar om vad EU ska vara till för, vad det ska syssla med och var beslutsmakten ska ligga.
DN-ledare 22/2 2003

Old America v New Europe
The Economist Feb 20th 2003

Federala förtrupper?
vi bedyrade vår federalism; Barbro Hedvall på DN, Göran Rosenberg,
Ann-Charlotte Marteus och jag själv

PM Nilsson Expressen 21/2 2003

Romania, along with Bulgaria, is hoping to join the EU in 2007

Klas Eklund var "trottare" - kanske han även nu ingår i "förtruppen" - eller var det bara Lenin?

 

"Det är bra med samma pengar i Skåne och Norrland, och på samma sätt är det bra med samma pengar i Sverige och Finland, Italien och Holland. En gemensam ekonomi växer bättre med en gemensam valuta."
Carl Bildt på Ja-kändisarnas egen sida

För en seriös diskussion, se Calmfors

 

"Med en gemensam ränta för hela EMU-området kan tydligen inte ens Tyskland få en välanpassad ränta”
Bo Elfström
Barometern februari 2003
civilingenjör och tidigare fabrikör Han har också varit verksam vid Finansdepartementet

 

Alla var (inte) där
Johan Hakelius om "Kändisar för EMU"
SvD 21/2 2003

 

MUF om EMU
Under trettiotalet och under tiden efter 1970, då den svenska valutan inte har haft någon varaktig knytning till något internationellt valutasystem, har det däremot gått sämre med vårt lands ekonomiska utveckling.
websidor 21/2 2003
med kommentar av Rolf Englund

 

Euron kan svårligen särskiljas från övriga EU:s framtid.På en gemensam marknad är det logiskt med en gemensam valuta.
Bo Lundgren
Tidningsartikel, 2003-02-18

 

Kroatien lämnar på fredagen in sin ansökan om medlemskap i EU

 

Stefan Carlén:
Det finns risk för att LO:s och socialdemokraternas arbetsgruppmedvetet förhalar presentationen av sin rapport om stabiliseringspolitiken
DI 18/2 2003

 

Alltför ofta framställs det som om endast politiska skäl talar för en svensk euroanslutning.
Gunar Lund DI 20/ 2003

 

Jag hoppas kunna verka för ett svenskt EMU-medlemskap. Men det förutsätter att LO-kongressens krav har uppfyllts
Wanja Lundby-Wedin
Aftonbladet 20/2 2003

 

Det enade Europa
en dröm om öppna gränser, fred, välstånd
en mardröm om en förkvävande stormakt med globala anspråk

DN-ledare
20/2 2003

 

Farligt göda antiamerikanismen
Ralf Dahrendorf DN, kolumn 20 2003

 

Göran Persson: riksdagsledamöterna att de kan bli tvungna att avbryta sitt sommarlov för att ta ställning till regeringens förslag till EU-konventet

 

Jag är beredd att avstå lite formell makt
Anna Grönlund (fp)
Hallandsposten 2003-02-19

 

Var finns EMU-sidans tidtabell för reformerna?
Carl Rosenblad Dagens Industri 18/2 2003

Tony Blair has signalled that a European summit in March will be a key factor in whether the UK votes this year on whether to join the euro single currency.
BBC 18/2 2003

Kommer Frankrike och Tyskland att överta rollen som avskräckande exempel i världsekonomin från Japan?
SvD-ledare 18/2 2003

European clash over UK spending plans
Financial Times
February 18 2003 20:57

Kändisar för EMU
Tio av kändisarna bakom uppropet presenterades i Teaterbaren i Kulturhuset.

 

Artikel 16 ligger snubblande nära federalisternas våta dröm om att EU:s institutioner med Europaparlamentet i centrum ska få befogenhet att själva bestämmavilka maktfunktioner som unionen ska ha
SvD-ledare 16/2 2003

France's economic ties to Iraq
BBC 13 February, 2003

Gamla utopier och nya
Anders Isaksson
Dagens Industri 14/2 2003

Ever closer in all but name
The Economist print edition 13/ 2003

Fransk politik är billigt effektsökeri
Ulf Nilson Metro 2003-02-12

Gudrun Schyman har avgått från sin post, men är fast bestämd att behålla en position i det politiska rampljuset. Gudrun Schyman kräver i brevet att få slippa sitta i något riksdagsutskott, där det tunga tidskrävande arbetet i riksdagen utförs, och att även i fortsättningen få använda pressekreterare. Kraven uppfattas som magstarka av många vänsterpartister.

 

ECB:s uppgift allt omöjligare
Margit Gennser
ordförande i Medborgare mot EMU, riksdagledamot (m) 1982-2002
Dagens Industri 14/2 2003

 

Nytt stålbad?
Både Riksbanken och det statliga konjunkturinstitutet varnade under en utfrågning i riksdagens finansutskott på torsdagen för att de svenska lönekostanderna ökar alltför snabbt och måste ner till 3,5 procent om året
Dagens Eko 13/2 2003

 

Tyskland är det uppenbara exemplet.
Lars Calmfors, Affärsvärlden 12/2 2003

 

Jag var kort sagt i Berlin
Göran Rosenberg

 

Det är osannolikt att EMU-medlemskapet påverkar räntorna, annat än på marginalen.
SvD-ledare 12/2 2003

 

Det är fult att sparka på den som ligger, ja.
Men det stämmer inte i fallet Gudrun Schyman
SvD-ledare 13/2 2003

 

Gudrun Schyman debatterar om EMU, men inte med Medborgare mot EMU. Ekot

 

Det är lite sorglustigt att se de borgerliga kampanjorganisationernas företrädare vrida sig som maskar när än den ena och än den andra borgerligt sinnade ekonomen, företagaren eller debattören går ut och offentligt deklarerar att de inte är för EMU.
Marie Söderqvist
Expressen 2/12 2003

Fears of renewed recession in Europe have been stoked by news that French firms have turned in their worst monthly performance for five years.
BBC 12/2 2003

Expressens ledarsida är, liksom regeringen, för ett medlemskap i valutaunionen EMU.
Men inte till vilket pris som helst.
Inte till priset av en valdebatt som är så förenklad att den blir lögnaktig

Expressen 12/2 2003

 

Det händer ungefär vart femte år: en bok dyker upp, och den både förändrar och bekräftar mitt sätt att se på världen. Så känns det att nu läsa Kenneth M Pollacks "The Threatening Storm. The Case for Invading Iraq"
Per Ahlmark DN 9/12 2003

 

EMU är ett projekt som aldrig tidigare prövats i historien,
och som därför i hög grad vägleds av känslor och fromma förhoppningar
Corren 11/2 2003

 

Osaklig EMU-kampanj från ja-sidan
Mattias Svensson Folket 2003-02-10

 

Bengt-Christer Nilsson
Vår verkliga finans och sysselsättningspolitiska frihet blir större inom EMU, trots att riksbankens styrning av den korta räntan överförs till den europeiska centralbanken
medlem i Fackliga röster för Europa

 

Folkomröstningen handlar inte om huruvida det är en bra idé att skapa ett valutasamarbete inom EU
Gunnar Axén (m) och Robert Tenselius
Norrköpings Tidningar 8/2 2003

 

Europa nej-sidans bästa argument
Niklas Johansson Veckans Affärer 2003-02-10

 

När Ronald Reagan blev president 1980 gick jag i sexan i Lund.
Först när kalla kriget tog slut fattade jag att Ronald Reagan hade rätt och alla andra fel.
PM Nilsson i Expressen 9/2 2003

That F-word /federalism/
Feb 7th 2003 The Economist

Borgerliga kommer aldrig tycka att buffertfonder är vettiga
Corren 8/2 2003

 

"Dessa argument mot en svensk euroanslutning är förvisso alla värda att pröva"
Ulf Dinkelspiel, VD i Exportrådet och styrelseordförande i Stiftelsen Sverige i Europa.

 

Ingen räddning i sikte för Tyskland
SvD-ledare 10/2 003

 

Lena Hjelm-Wallén: Jag ser med stigande frustration hur konventet börjat förhandla som i en regeringskonferens DI 8/21 2003

 

Robert af Jochnick:
"Euron är bra för de mindre företagen. Det väger tyngst för mig."

 

43 procent nej, oförändrat
36 procent ja, ner från 42 procent

DI/Demoskop 8/2 2003

 

Märklig moderat hållning
Corren 31/1 2003

The Economist 6/2 2003
Cocooned in its Frankfurt tower block, the ECB remains reluctant to accept that the bank has a role to play in fostering growth

Det finns ju så mycket roligt att tacka ja till
Det påstått halvkonservativa partiet tycks inte se några problem över huvud taget
Thomas Engström
SvD Kultur 30/1 2003

Rumsfeld compares Germany to Cuba

"Det är viktigt att fundera på hur vi som medlemmar i EMU ska kunna skapa goda förutsättningar för en stabil utveckling med fortsatt låg inflation
Lars Heikensten 3/2 2003

Social justice, solidarity and equality should be part of the EU's values found the group
while full employment, social justice leading to social peace, lifelong learning and a high degree of social protection should be part of the objectives of the Union.... more

Ett 20-tal företrädare för allt från Folkrörelsen Nej till EU till Kristdemokrater mot EMU enades om hur man ska fördela de 48 miljoner kronor som enligt ett regeringsförslag ska gå till nej-sidans kampanj.
En gemensam styrelse med representanter utsågs som ska sköta den formella utbetalningen och hanteringen av stödet. Ekot 4/4 2003

 

Tyskland - Europas sjuke man
DN-ledare 4/2 2003

German retail sales fell last year for the first time since 1997, as recession-hit consumers reined in spending.
BBC 3/2 2003 with picture of Schröder

Man kan ana konturerna av en uppgörelse S och LO om buffertfonder

 

Sverige är tyvärr ännu inte moget att gå med i EMU
Carl Rosenblad
styrelseordförande i Consilium AB
Dagens Industri 3/2 2003

Chirac sees a united Europe as a necessary counterweight to the American hegemon.
The Economist 30/1 2003

Gyllenhammar:
EMU-projektet introducerades långt innan man hade nått den grad av integration och harmonisering som jag anser är nödvändig.
DI 3/2 2003

German Chancellor Gerhard Schroeder's Social Democrats
have suffered crushing defeats in two state elections
CNN 3/2 2003

I Tyskland fungerar oljan som totalförklaring till allt som rör USA:s utrikespolitik
PM Nilsson Expressen 3/2 2003

Tysk ekonomi blir bättre
"if everything goes well and we do not have a war in Iraq"

Financial Times 30/1 2003

Det finns plastkort
Se själv

You can pay with a card nowadays

- Det är styrkan i argumenten om fred och samarbete, om svenska företags konkurrenskraft och de praktiska och ekonomiska fördelarna för familjerna som kommer att framhållas inför folkomröstningen.
säger Kristdemokraternas Ja-general, placeringsrådgivaren Göran Hägglund


Mr Blair suggested during a meeting with Convention President, Valéry Giscard d'Estaing, that he would accept plans to extend qualified majority voting (QMV), even in foreign policy.

However, the proviso for protecting national interests would be that member states would have to agree to use QMV as each decision arose.

He did not fully endorse the Franco-German paper on institutional architecture in a future EU.... more

"Euron har förvärrat de tyska problemen"
Replik på Johnny Munkhammar
Margit Gennser

 

Anti-amerikanism
Barbro Hedvall
DN 30/1 2003

 

USA och Europa - före detta allierade?
Robert Kagan: "It is time to stop pretending that Europeans and
Americans share a common view of the world

Sylvia Asklöf Barometern 28/1 2003

Sweden, Finland, Ireland call for time to debate EU constitution

"Å en sidan - å andra sidan"
Heikensten om stabilitetspakten

 

Här pågår en tyst, konstitutionell revolution
Rolf Gustavsson

 

Regeringens beslut att Sverige bör gå med i EMU den 1 januari 2006 vid ett ja i höstens folkomröstning är i linje med vad Riksbanken förespråkar.
anser vice Riksbankschef Kristina Persson, men vad säger grundlagen?

 

De borgerliga ja-partierna vill göra upp med regeringen
om att ha ett nationellt inflationsmål även vid ett svenskt EMU-medlemskap. EMU-minister Gunnar Lund är öppen för idén, men LO säger blankt nej. 3

 

Det finns också ”borgerliga” argument mot att Sverige skall gå med i euron som måste respekteras och bemötas.
Bo Lundgren 2003-01-27

 

Det är fasligt vad det koketteras inom vissa näringslivskretsar om EMU nu för tiden.
Det har nästan blivit trend att säga att man är emot
Pernilla Ström
DN 27/1 2003

The Euro: One Size Fits None
Jürgen von Hagen:
Britain, Sweden, and Denmark - If I were them, I wouldn't join until Germany has reformed

Business Week 24/1 2003

43 procent säger att de skulle rösta ja
medan 44 procent skulle rösta nej

DN 25/1 2003

The euro zone's woes seem to be persuading Britain, Sweden, and Denmark -- the three EU countries that don't yet use the single currency -- to stay away.
The betting on the Continent is that the Swedes will reject introducing the euro when they vote on Sept. 14.
Business Week 24/1 2003

Vi kan bortse från dagens EU-prat i Bryssel, Berlin och Paris. Ty den starkaste demokratin har äntligen bestämt sig: massmördare ska inte styra världens framtid.
Per Ahlmark i DN 25/1 2003

 

”Vi vet att regimer med flytande växelkurs fungerar”
Assar Lindbeck
Ekonomisk Debatt 1994, nr 5 s.489

 

En federation är ett småstatsintresse, inte ett stormaktsintresse
PM NILSSON Expressen 2003-01-19

 

Förslag klart till regler för folkomröstningen om euron
Pressmeddelande Statsrådsberedningen 2003-01-23

 

När Handelsbankens ekonomer i går meddelade att de trodde på ett nej i folkomröstningen var det första gången som en stor och oberoende institution talade ur skägget
SvD Näringsliv 24/1 2003

 

Tyskland, Frankrike och Gudrun Schyman ställer sig vid sidan av kampen mot diktaturen i Irak
SvD 24/1 2003

 

De som vill gå med i EMU för att de vill sitta med det bord där besluten fattas kan glömma det nu. Det finns ingen plats för oss där. Svenska folket blir ingen fullvärdig deltagare.
Leif Pagrotsky, DN 23/1 2003

Voting in EU institutions is so heavily weighted in the smalls' favour that it borders on the anti-democratic.
The Economist 23/1 2003

Nya gränser för Frankland
Den visionen, om en union inom unionen, presenterade häromdagen de båda EU-kommissionärerna Günther Verheugen och Pascal Lamy.
SvD-ledare 23/1 2003

Giscard against parliament electing Commission president

Riskerna med ett inträde i valutaunionen bör inte överdrivas
Sydsvenskan 23/1 2003

 

Margit Gennser tycks underskatta ECB:s kompetens och oberoende när hon påstår att ECB kommer att anpassa penningpolitiken till de tyska behoven.
Hubert Fromlet Dagens Industri 23/1 2002

 

"Vad skall Riksbanken göra mellan nio och fem när Sverige har gått med i EMU?"
LO-ekonomerna Dan Andersson och Lena Westerlund
DN Debatt 23/1 2003

 

Apropå EMU visade folkpartiets Lars Leijonborg i riksdagen upp en gammal pappersfemma som nu i Sverige är utbytt mot en mynt-femma.
– Precis så odramatiskt kommer det att kännas om och när Sverige byter till euro-sedlar.

 

Stockholms Handelskammares vd, Peter Egardt, anser ändå att resultatet understryker betydelsen av ett EMU-medlemskap

 

Det spelar ingen roll om Sverige går med i EMU eller inte, tillväxten blir ändå i stort sett densamma under de närmaste åren, konstaterar Nordea i sin senaste konjunkturprognos. Jan 22

 

Liberalen satsar på kronan
Erik Lakomaa Nyliberalen Nr 4 2002

 

Fransmännen började oroa sig för att de proamerikanska och frihandelsvänliga britterna skulle bestämma dagordningen. Man kan nästan höra hur ropen ekade mellan Berlins väggar: Achtung, Engländer!
Sydsvenskan 22/1 2003

The German European Commissioner Günter Verheugen and his French colleague Pascal Lamy have called for a Franco-German federation.
EU Observer 21/1 2003

EU:s framtidskonvent höll på måndagen och tisdagen sin första stora debatt om maktfrågorna i unionen
- Många tycker att det här liknar en statskupp från de stora staterna, sade den finländske EU-parlamentarikern Seppo Eskänen

Storm clouds are gathering over Paris
France receiving a warning that it must fix its budget deficit by 2006 or face the consequances.
BBC 22/1 2003

Ja till EMU betyder också ja till ett federalt EU
Johan Lybeck Dagens Industri 2002-09-25

The French minister of Foreign Affairs, Dominique de Villepin has backed the idea of a Europe-wide referendum on a future European Constitution.

Mr Villepin said it was important to have a foundational act that would see all the peoples of Europe reunite on the same day backing simultaneous referenda in the EU on the future Constitution as an excellent idea.

Ekonomiska rådets yttrande över SOU 2002:16: Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Vi vill särskilt framhäva riskerna för makroekonomiska störningar som förvärras av fall i tillgångspriser, t.ex. på aktier eller fastigheter.

 

Lars Calmfors: "Personligen är jag för en EMU-anslutning"
tilldelas Söderbergska priset 2003

Prissumman är 800.000 kronor

 

State of The Union
Rolf Englund

Internet 20/1 2003

 

"meningen med föreningen"
Mats Johansson SvD 19/1 2003

 

Ja-sägaren Annika Åhnberg gör avbön: "Kommunismen helt enkelt fel!"
Göteborgs-Posten 17/1 2003

 

Europaparlamentarikern Olle Schmidt (fp)
Att Sverige inte hinner ändra den nationella lagstiftningen tills dess (grundlagsändringar kräver två beslut med riksdagsval emellan) gör inte så mycket. Detta eftersom EG-rätten står över nationell rätt.
DI 20(1 2003

 

Jag är monarkist – för jag vill bevara Sverige
Herman Lindqvist

kollektivt självmord, vilket verkar vara den kurs Sverige nu är inne på
obetydlig randstat i Europas utkant. Ju fler medlemmar EU får, desto svagare hörs Sveriges stämma i Bryssel.
Aftonbladet 20/1 2003

 

Varken krona eller euro är för evigt!
Skulle Sverige absolut vilja återgå till en nationell valuta någon gång så är det inte förbjudet. Visst skulle det vara både dumt och krångligt – men inte omöjligt. Att utträde inte finns beskrivet i fördragen och regelverken innebär inte att utvägen är stängd.
påstår Johnny Munkhammar EU-expert, Svenskt Näringsliv

 

Göran Persson tror inte på ett mer federalt Europa
intervjuad i DN 20/1 2003

 

Det fransk-tyska förslaget är en kompromiss mellan nationalstatslinjen enligt vilken EU ska fortsätta framåt på den mellanstatliga vägen, och den federala
en saklig och informativ ledare ur DN 17/1 2003

 

Varför tvingar JA-sidan fram en folkomröstning omedelbart före omvälvande förändringar av EU?
Björn von der Esch
Radions Klarspråk 4 jan 2003

The French Minister for Social Affairs, François Fillon, is conducting a European tour to investigate different national pension systems in the EU. This follows promises by the French prime minister, Jean-Pierre Raffarin, to reform the French system by 2003 amid warnings from the European Commission that the failure of EU member states to revise their pension plans will lead to an explosion of public debt, reports Le Monde.

Bättre Sverige som ett självständigt "Europas Kanada" än att reduceras till ett "Europas Norrland"
Håkan Larsson (c)

Hudiksvalls Tidning 15/1 2003

 

Ja-sidan:
Klart att det finns frågetecken om eurons framtid.

 

Moder Svea överlever
Statsministern: ”Sverige kan inte leva med ett nej till EMU.”
Johan Hakelius Aftonbladet 15/1 2003

Germany's economic growth slowed to 0.2% last year, its lowest annual rate since the recession in 1993. BBC 16/1 2003

Den europeiska gemensamma
skattepolitiken måste bekämpas

Barometern 14/1 2003

 

Frankrike och Tyskland gör upp om EU:s framtid
Ekot och The Economist 15/1 2003

 

EU utan stjärnor
"Att Sverige utpekas som ett tätgruppsland säger åtskilligt om hur illa ställt det är"
SvD-ledare 15/1 2003

Commission report

Tidigare lät det minst sagt annorlunda när Göran Persson beskrev EMU.
Då återspeglade hans uttalanden en uppfattning om att beslutet om EMU är historiskt och mycket långtgående.
"Frågan om Sverige skall bli medlem av en europeisk valutaunion är ett av de största och mest vittomfattande beslut som vårt land stått inför på mycket lång tid" skrev han till exempel i SvD 961229.

Camilla Sköld Jansson
EU/EMU-politiskt ansvarig vänsterpartiet

"ja-sidan riskerar att gå ett gruvligt nederlag till mötes"
"ja-sidan vill inte ha någon debatt om eurons politiska dimension eftersom det skulle föra upp frågan om en europeisk federation på dagordningen"
Fredrik Malm
ordförande för Liberala ungdomsförbundet
Sydsvenskan 14/1 2003

 

Andelen säkra EMU-anhängare har minskat från 65 procent till 53 procent medan
motsvarande andel säkra nej-sägare har ökat från 56 till 60 procent.

 

Sedan 1970 har den svenska kronan halverats i värde gentemot våra konkurrentländer. Vi har blivit fattigare, bland annat som en följd av denna metod
Johnny Munkhammar, DI 13/1 2003

It takes time to build a United States
if the constitution had provided for secession, the US would have disintegrated on any
number of occasions in its first 100 years.

By Stephan Newhouse
The writer is chairman of Morgan Stanley International
Financial Times, January 13 2003

Riskabelt gå in i EMU med tillväxten som gisslan
Mats Lind, ränteanalytiker, Öhman Fondkommission, Dagens Industri 13/1 2003

 

Ur ekonomisk synvikel är EMU ingen bra idé
Sten Lengroth, förvaltare AMF Pensions Räntefond Sverige, Dagens Industri 13/1 2003

 

Har Göran Persson och socialdemokraterna givit upp om EMU-omröstningen?
Det är nog fler än folkpartiets ledning som undrar. Nejsidans folk syns och hörs, de spänner musklerna och förefaller glädjas åt kampanjen och valet. På jasidan är det rätt tyst.
DN huvudledare 13/1 2003

 

Oron sprider sig på jasidan.
DN, Henrik Brors 11/1 2003

 

Euron är nästa steg för att fullborda EU:s och utvidgningens intentioner om ett fredligt, gränslöst Europa
Anna Lindh, Gunnar Lund och Anders Sundström

 

Lena Hjelm-Wallén:
EMU är ju delvis ett enormt experiment.För dem som vill ha Europas förenta stater är det enkelt. Men det vill inte jag.

 

Det är självklart att vi skall samordna viss verksamhet, säger socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist. Men vi får inte undanhålla väljarna att det finns olika skäl för att säga ja till EMU. Stjernkvist pekar exempelvis på att den socialdemokratiska kampanjen för EMU bland annat kommer att handla om att valutaunionen behövs som en motvikt till det globaliserade kapitalet.
- Att stärka politikens inflytande över kapitalets makt är viktigt för mig, men jag har insett att moderaterna har andra grunder för sitt ställningstagande, säger Stjernkvist.

EU Commission president, Romano Prodi, promised today in Athens, that all Balkan countries "can become members of the EU one day." He said the Balkan countries would not necessarily become members on the same day, as each of them would follow their own course and be judged on their own merits.
"But in the long run Balkans belong strictly to the EU", he said.

EMU-anhängarna tappar mark. Opinionssiffrorna sjunker och en rad kända ekonomer med borgerlig framtoning argumenterar för att svenskarna skall rösta nej till valutaunionen den 14 september.
- Nej-sidan har för närvarande mycket bättre genomslag i debatten, konstaterar folkpartiledaren Lars Leijonborg som säger sig vara "rejält orolig".

 

Medborgare för EMU – ett självklart val
Johanna Möllerström m fl
Aftonbladet 2003-01-10

 

Europa och USA fjärmar sig alltmer från varandra. USA har en "religiös" syn på det som händer i världen medan EU har en mer "sekulariserad" inställning, säger unionens utrikespolitiske representant Javier Solana

About half the businesses in the UK want the government to wait and see how the euro develops before deciding to join the single currency even if the economic tests were satisfied, BBC

Tyskland kan vara ett varnade exempel för EMU-debatten Går det dåligt för Tyskland, kan viljan att gå med i deras klubb ta stryk
Klas Eklund, ekot, 8/1 2003

Germany must take action on its looming budget deficit by 21 May or face punishment, the European Commission has warned, BBC

Kronan nådde på tisdagen sin starkaste nivå sedan början av 2001

 

EMU-tabellen glömmer /grund/lagen
Per Gahrton, Sydsvenskan 8/1 2003

 

Peter Wolodarski om Tyskland
"Arbetsmarknaden är för stel, välfärdssystemen för generösa, skatterna för höga och reglerna som styr företagen för många" DN 7/1 2003

 

Opinionsundersökningar visar nu hur nej-sidan successivt stärks, samtidigt som den kombinerade ja-sidan fortfarande ger ett rätt famlande och svagt intryck i debatten.
Carl Bildts veckobrev 7 januari 2003

 

Successivt växer den nya federationen av Europas nationer fram.
Carl Bildts veckobrev 7 januari 2003

 

Det ekonomisk-psykologiska tvärstoppet i den tyska ekonomin
Carl Bildts veckobrev 7 januari 2003

 

Heikensten, en okunnig riksbankschef:
"skatter kan bara betalas av dom som jobbar"
Ekots lördagsintervju 4/1 2003, 7:40

 

Regeringen bör bekämpa EU-förslag som står i strid med svensk grundlag (tryckfriheten)
GP 6/1 2003

Sweden can thrive without the euro
By Soren Wibe, Financial Times, January 6 2003

”alla amerikaner, hur mitten-vänster-liberala de än är, är skyldiga”
Johan Hakelius Aftonbladet 6/1 2003

In the next two weeks, France and Germany have promised to table joint proposals on institutional reform. They want to mark the 40th anniversary of their Elysée treaty, which laid the foundations for Franco-German co-operation.
Financial Times editorial 6/1 2003

EMU och Swedenborg
Ulf Jakobsson och Pehr Wissén

 

"Ny folkomröstning möjlig efter 2006"
Olof Ruin DN Debatt 2003-01-04

Bank of France Governor Jean-Claude Trichet has gone on trial A conviction could jeopardise a plan for Mr Trichet to replace Wim Duisenberg as president ECB
BBC 6/1 2003

Tänk om det inte fungerar
Valutaunionen är ett stort vågspel, om den skulle förverkligas. Det kan visserligen hända att en gemensam valuta skulle tvinga fram den anpassning som krävs för att den ska fungera: en samordnad finanspolitik, flexibla arbetsmarknader, och överföringar av människor och resurser mellan länderna. Men tänk om det inte fungerar.
Gunnar Wetterberg
DN Debatt 95-07-18

Germany’s economic outlook continues to deteriorate, along with that for the rest of the euro area.
The government now faces the prospect of a strike by millions of public-sector worker
The Economist 2/1 2003

Den 11 januari 2003 arrangerar Palmecentret, EU 2004-kommittén och ABF Stockholm ett möte om EU och demokrati. Diskussionen kommer att ske mot bakgrund av debatten i framtidskonventet och dess förberedelser av nya beslutsformer inom unionen.

 

Rörligheten finns kvar med euron
"Genom att gå med i eurosamarbetet kan vi uppnå fördelarna med en större valuta utan att överge grundtanken med en rörlig växelkurs"
Jonas Frycklund EMU-ansvarig Svenskt Näringsliv

 

Nej-sidan ökar sitt övertag i EMU-opinionen.
Om det var val i dag skulle 50 procent rösta nej medan 45 procent skulle rösta ja till EMU-inträde.

 

Den mer allmänna spådomen är att en brittisk folkomröstning ligger flera år bort i tiden.
Ekot 3/1 2003

57 percent of Germans are keen to see the return of the Deutsche mark
CNN 1/1 2003

"Om vi får problem blir det oerhört svårt att rätta till det utan en egen penningpolitik och en egen valuta"
Jörgen Appelgren, ekonom, Nordea
intervjuad i SvD Näringsliv 2/1 2003

 

Jag röstar nej.
Jag tror att Sverige kan stå på egna ben. Det är kanske lite fegt men jag röstar nej nu så får vi se sedan”

Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB Merchant Banking
Intervjuad i SvD Näringsliv 2/1 2003

Leading British and international economists, including three Nobel-prize winners have questioned the importance of the five economic tests, saying that the decision whether Britain should join the eurozone would be rather based on political rather than economic factors.
The economists include: professor Gary Becker, University of Chicago, Sir Alan Budd, provost of Queen's College, Professor George Akerlof at the University of California and Martin Weale, director of National Institute of Economic and Social Research.

I juni när EU:s framtidskonvent lägger fram sitt förslag till europeisk konstitution måste kanske Lena Hjelm-Wallén, regeringens representant, reservera sig mot en rad punkter i den nya grundlagen.
Ja-sidan i folkomröstningen om euron står då inför en svår debatt om EU:s utveckling.

Aftonbladet 2/1 2003

The British Europe minister Denis MacShane has accused Germany of wanting an all-powerful "kaiser" at the top of the European Union.

"Man må hoppas att en ny konstitution för EU blir basen för en stabil och kraftfull utrikespolitik och en konkurrenskraftig ekonomi"
Pehr G Gyllenhammar DN Debatt 31/12 2002

 

"Han ser EMU som ett politiskt projekt som kan fungera i teorin men aldrig i praktiken"
Arne Karlsson, VD, Ratos

Picture the scene, a year from now. At a grand ceremony in Rome,
under the auspices of the Italian presidency of the European Union, 25 countries assemble
to sign a historic new constitution for Europe.

George Parker, Financial Times 30/12 2002

Europeiska centralbanken oroar sig för att missa prisstabilitetsmålet
och därför tillåter man en alldeles för hög arbetslöshet

J Bradford DeLong
professor i nationalekonomin vid University of California i Berkeley, Översättning: Peter Wolodarski, DN 27/12

 

"EMU oroar mig starkt"
Birgitta Swedenborg
SvD Brännpunkt 29/12 2002

 

Göran Persson:
"det vore väldigt märkligt att snabbt köra en ny folkomröstning. Så går det inte till"

 

Sören Holmberg: om debatten blir sådan att ett ja är ett ja för evigt, medan ett nej innebär en ny omröstning, så gynnar det också nej-sidan.
RE: Och just så är det ju.

 

Den svenska kronan ligger åtta på listan med en förstärkning /mot dollarn/ på 18 procent, efter en kontinuerlig uppgång under hösten.

Anti-Americanism is real and has been growing ever since the September 11th attacks
The Economist editorial 2/1 2003

Stig Ramel
"solidaritet med Europa, bl a som en nödvändig balans till ett USA, vars supermaktsdominans innebär ett växande problem för världen"
SvD Brännpunkt 23/12 2002

"The issue is not "America" at all.
It is competitive market capitalism"

Samuel Brittan about The Eagle's Shadow: Why America fascinates and infuriates the world
a book by Mark Hertsgaard, Bloomsbury

"Tyskland kommer att bli en av nej-sidans trumfkort"
Viktor Munkhammar, DI finanskrönika 23/12 2002

 

Med euron som medel
Sydsvenskan 22 december 2002

 

För jordbruket, som lyder under en gemensam politik och där många priser och ersättningsnivåer sätts i euro, blir det nästan en nödvändighet att vara med i EMU för att säkra de intäkter som det kapitalintensiva jordbruket har.
25 centerpartister med EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson i spetsen på DN Debatt (20/12).

67.8% of Germans saying they are dissatisfied or outright unhappy with the euro
EU Observer 20/12 2002

EMU är i första hand ett politiskt projekt, inte bara ett ekonomiskt. Det borde bättre avspeglas i debatten inför folkomröstningen.
Det hävdar 25 centerpartister med EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson i spetsen på DN Debatt (20/12).
Charlotta Friborg på DN:s ledarsida 21/12 2002

 

Sverige växer med euro
Bo Lundgren
SvD Brännpunkt 21/12 2002

 

Herr Krökén vet svar på EMU-frågan
Rolf Gustavsson SvD kolumn 22/12 2002

 

Nils-Eric Sandberg :
"Sverige har förlorat i tillväxt jämfört med andra industriländer"
Kolumn SvD ledarsida 27/12 2002

 

I Ekots lördagsintervju sa Persson att det blir aktuellt med en ny folkomröstning om svenska folket säger nej nästa år. 21/12 2002

 

Om vi säger nej till EMU gör vi hela EU en tjänst
Margit Gennser
Dagens Industri 19/12 2002

 

Opinionsmätarna ger emellertid nejsidan mycket goda chanser, oroande goda för dem som i likhet med DN vill se Sverige som fullvärdig medlem
i den europeiska valutaunionen EMU.
DN-ledare 19/12 2002

A draft European constitution, code-named “Penelope”
The Economist 12/12 2002

Ännu är ingen stolt över att vara europé
Sylvia Asklöf, politisk redaktör

Barometern, Onsdag 18 December 2002
Highly Recommended

 

Alla som vill att Sverige ska vara en aktiv del av det nya Europa måste bilda opinion i sin omgivning.
DI-ledare 18/12 2002

 

Anders Sundström presenterade på tisdagen socialdemokraternas kampanj för ett ja till EMU - "Socialdemokrater för Europa".
- Vi har fått ihop ett jättebra gäng som ska leda kampanjen, sade Anders Sundström.

The European Commission is aiming at a reform of the pension system in order to avoid poverty among the elderly population of the EU and the overburdening of future generations.

SCB: Endast 37 procent av s-väljarna för EMU

 

Med affischnamn som riksdagsledamoten Björn von der Esch, skulle kd säkert kunna locka till sig många borgerliga EMU-motståndare
SvD-ledare 17/12 2002


 

Tyskland är på väg in i en djup politisk kris. I detta läge pågår jakten på syndabockar. Euron, och stabilitetspakten är självklara kandidater.
Klas Eklund, kolumn på SvD ledarsida 17/12 2002

 

Tysklands dilemma blir smärtsamt tydligt
Rutger Palmstierna intervjuad i DN 17/12 2002

 

Grundlagens bestämmelser om riksbankens ensamrätt att utge sedlar och mynt måste ändras, innan Sverige kan anslutas till EMU (RF 9:13)
Agne Gustafsson. SvD Brännpunkt 17/12 2002


 

I sitt svar till mig och andra EMU-skeptiker använder professor Braunerhjelm, SNS, den klassiska debattekniken att låtsas tala om ett ämne medan han i själva verket talar om något helt annat
En liknande misstolkning gör docent Carl Johan Åberg (12/12)
Johan Lybeck DI 17/12 2002


 

Jacob Rennerfelt 2002:
Är det en slump att historien är full av diktatorer som använt sig av folkomröstningar?

Jacob Rennerfelt 1997:
Den stora andel av den moderata väljarkåren som är skeptisk eller negativt inställd till EMU välkomnar säkert å andra sidan Margit Gennsers försök att med denna bok bryta tystnaden.

Läs och jämför


 

”Sedan 1973 har Sverige haft alla möjligheter att hantera sin egen penningpolitik”
Ulf Jakobsson och Pehr Wissén
SvD Brännpunkt 12/12 2002

Argentina will continue to default on $1bn of debt owed to the World Bank, a move which will effectively isolate the country from all major international lenders.
BBC, 13 December 2002

"Nedskrivningarna av kronans värde bär en stor del av ansvaret för krisen 1990-1992"
Carl Johan Åberg DI, 12/12 2002

BBC Historical maps of Europe
Excellent.

"Kronans övervärdering i början av 1990-talet och normpolitikernas kollaps berodde på en oförmåga att ta itu med kostnadsutveckling, arbetsmarknad, sjukskrivningar, socialförsäkringssystemens utformning med mera"
Pontus Braunerhjelm
professor, VVD, SNS

 

Europafokus intervju med Sture Eskilsson, känd bland annat för att ha startat tankesmedjan Timbro10/12 2002

Europe risks destruction
/enlargement/
By Martin Wolf

Financial Times, December 10 2002

"Inget framkom som motiverar en folkomröstning"
SvD-ledare 10/12 2002

 

"Ge gärna Turkiet en positiv signal"Sydsvenskan 10/12 2002

 

"ett fredligare och friare Europa"Aftonbladet 10/12 2002

 

"nejsägarna till höger och vänster"
SvD-ledare 10/12 2002

 

Statsrådet Gunnar Lund, tog det stora greppet och gjorde - helt berättigat - euron till fredsmyntet
DN-ledare 10/12 2002

 

Politisk prestige och inte ekonomiska fakta låg bakom när den europeiska valutaunionen skapades. Röstar vi ja riskerar vi att snart komma upp i den tyska arbetslöshetsnivån och ner i den tyska tillväxtnivån
Rune Andersson och P-O Eriksson
SvD Brännpunkt 9/12 2002

The head of Argentina's Central Bank has resigned in the midst of the country's worst economic crisis in history.
BBC, 9 December, 2002

EU:s ekonomiska stabiliseringspakt hotas av ett sammanbrott. Men den svenska regeringen och euroanhängarna vill inte debattera problemen av rädsla för att störa den kommande folkomröstningen.
Lars Calmfors DN Debatt 9/12

 

Buffertfonder ger ett nej till EMU
Ulf Jakobsson Kolumn SvD 9/12 2002

 

"Det skrivs historia när EU:s framtidskonvent vrider och vänder på byggstenarna i vad som ska bli en konstitution för unionen"
SvD-ledare 9/12 2002

 

"ett förenat Europa med en regering, ett parlament, en beskattning,
ett försvar och medlemsländerna som delstater med delstatsregeringar och -parlament.
ett mål att sträva mot"

DN-ledare 9/12 2002

 

"Dennis och Wohlin överdriver Riksbankens betydelse"
Urban Bäckström DN Debatt 8/12 2002

 

För egen del landar jag därför i ett Ja - om än osäkert och med viss vånda.
Klas Eklund

 

"Vi ska bygga världens första supranationella demokrati i världen." Så sammanfattar EU-kommissionens ordförande Romano Prodi det förslag till EU:s framtid som han i går överlämnade till konventet, som ska baka ihop alla idéer om EU:s framtid.

"from the Atlantic coast of Ireland to the borders of Syria, Iraq and Iran,
from the Baltic to the Black Sea"

By Philip Stephens
Financial Times, December 5 2002

Nu leder nej-sidan
- En viktig anledning till att nej-sidan vunnit mark är att det kommit in nya avsändare på nej-sidan.
Då tänker jag på kända näringslivsmän som anfört ekonomiska motiv mot EMU, tillägger Mats Odell.

Finansvision 5/12 2002

 

EMU mer än pengar
Vid medlemskap behövs buffertar i stabiliseringspolitiken. Men absolut inga buffertfonder.
Carl B Hamilton SvD Brännpunkt 5/12 2002

 

"Den gemensamma valutan manifesterar i sig
de europeiska nationernas och folkens öde"
Jacob Wallenberg
DN Debatt 4/12 2002

 

Varför ja till euron?
Göran Rosenberg

Att jag är för euron beror således på att jag är för en federation.
Något annat övertygande skäl att säga ja har jag nämligen svårt att se.

Valéry Giscard d'Estaing, president of the Convention on the Future of Europe, outlined his vision on Europe before the French National Assembly. With an audience of 150 deputies, including French prime minister Jean-Pierre Raffarin, Mr Giscard spoke for almost an hour about a future European constitution and the reform of European institutions after enlargement.

Undvik debatt med
Kamporganisationen Riksbanksdirektörer och valutahandlare mot EMU

Mats Johansson
SvDs ledarsida 2/12 2002

Should Britain Join The Euro?: The Chancellor's Five Tests Examined
Patrick Minford
Institute of Economic Affairs

”Sker det riskerar vi att förlora folkomröstningen”
Carl Bildt veckobrev 2/12 2002

As some EU member states are non-aligned or neutral it is proposed to establish a new Euro defence-zone, similar to that of the Eurozone set up by the Maastricht Treaty where not all member states participate.

Mot vårt svåraste beslut
DN-ledare 2/12 2002

 

Ja-sidan har till att börja med en mycket svårare motståndare den här gången. EMU-skeptiker finns inte bara bland skogsmullarna och den nationalromantiska vänstern, utan inom högern och bland personer med stor trovärdighet i ekonomkretsar.

Nyligen kallade en borgerlig nej-grupp benämnd Medborgare mot EMU till presskonferens. Bland namnen märks styrelseproffset Rune Andersson, SNS-ekonomen Birgitta Swedenborg och förre riksbankschefen Lars Wohlin. Mycket kan sägas om dessa personer, men de kan inte beskyllas för att representera en verklighetsfrånvänd vänster.
Ledare Expressen 30/11 2002


 

Varför överge utmärkt krona?
Tom Heyman SvD Brännpunkt 30/11 2002

 

"Många av eurons vänner har betraktat omröstningen som närmast en formalitet.
Nu får de nog kavla upp ärmarna.
Utfallet kan mycket väl bli nej."
SvD-ledare 30/11 2002

 

Begrav buffertfonderna bums
SvD-ledare 30/11 2002

 

Till skillnad från folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994 har nej-sidan nu en bred bas av nyanserade och ansedda företrädare med högst varierande politiska inriktningar. Det handlar om namnkunniga politiker, ekonomer, företagsledare och även tidigare riksbankschefer. Dessa kan knappast avfärdas som EU-fientliga eller okunniga.
Ledare Sydsvenskan 30/11 2002

 

Stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i EMU
Sten Johansson FIEF - Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning

 

Att det måste bli en folkomröstning är numera ett politiskt faktum.
RE: Bra historik
Mats Hallgren SvD 29/11 2002

 

Världen öppnas med euro
Ulf Dinkelspiel SvD Brännpunkt 28/11 2002

EU states to face procedures for high debts
Prodi calls for "intelligent" implementation of the /Stability/ Pact

EU-kommissionen föreslår ökad flexibilitet för EMU-länder med starka statsfinanser. Förslaget gynnar länder som Tyskland och Frankrike - men slår hårt mot exempelvis Italien.

 

"Folkets utslag behöver inte följas"
Olof Ruin på DN Debatt 27/11 2002

 

Ett stopp i EMU-processen skulle inte ge någon anledning till oro för hur det skulle slå mot kronan och på finansmarknaderna.
SEB Merchant Bankings chefsanalytiker Robert Bergqvist
DI 27/11 2002

 

Det är därför dags att inse att en gemensam valuta förutsätter inte bara gemensamma budgetregler utan också en gemensam budgetpolitik.
Expressen-ledare 27/11 2002

 

Utformningen av EMU-valsedeln het fråga DN 27/11 2002

The Franco-German motor recently revived with a deal on CAP has entered an equally controversial field: defence. In a paper to be submitted to the Convention on the Future of Europe, foreign ministers Dominique Villepin and Joschka Fischer outline a strategy for future European security and defence policy (ESDP).

European pillar in NATO Basing their proposal on the article 17 of the Amsterdam Treaty which refers to "progressive framing of a common defence policy" the Franco-German idea, which is likely to carry a lot of weight in the Convention, suggests introducing a passage in the new treaty on "common solidarity and security."

De som är säkra motståndare till svensk EMU-anslutning
har blivit fler än de säkra anhängarna.

DN 26/11 2002

 

Nu när socialdemokraterna sent omsider bestämt sig för
att låta svenska folket rösta om EMU börjar motståndarna mobilisera sig
och de märkligaste allianser ta form.

Pernilla Ström
DN 25/11 2002

 

Margit Gennser, ordf. i Medborgare mot EMU:
Pressmeddelande 26/11 2002
Den fråga som svenska folket i folkomröstning ska besvara bör således vara om Sverige nu ska ansluta sig till EMU. Ordet nu ska finnas med i själva frågan.

 

Nej-sidans framgång kan skjuta på EMU-val
Finansvision 26/11 2002

EU enades på måndagen om budgeten för 2003. För Sveriges del beräknas den preliminära medlemsavgiften öka till 23,5 miljarder kronor.
EU-budgeten nästa år omfattar 873 miljarder kronor. Mest kostar jordbruksstöden, 403 miljarder kronor.
Kostnaderna för EU:s byråkrati ökar till 48 miljarder kronor.

 

Det här borde vi rösta om
Gunnar Örn, DI 25/11 2002

 
 

Riksdagen måste ta tillbaka makten
/grundlagen/

Aftonbladet 24/11 2002

EU stability pact faces far-reaching reform plan

Slagsmål i vidgat EMU
/Göran Tunhammar, Agneta Dreber och Mats Hulth har fel/

Stefan de Vylder
SvD Brännpunkt 24/11 2002

France is also ready to accept Turkey from a religious point of view, Mr Chirac refuted the argument that the Union is not ready to accept 60 million Muslims. He asked, rhetorically, if Turkey is indeed a Muslim country and he added that this issue should not be seen in terms of a clash between two civilisations.

Bengt Dennis i Ekots Lördagsintervju

 

MUF röstade om EMU. Ja vann med 64-33. Tove Lifvendahl avstod.
DN/TT 24/11 2002

 

Svårare för ja-sidan
/Dennis och Eskilsson/

Borås Tidning 23/11 2002

 

Sifo om EMU: 41 procent mot - 37 för
SvD Näringsliv 22/11 2002

 

Stödet för EMU rasar
enligt DN/Temos novembermätning.

The organisation for economic cooperation and development, OECD, criticised at the Stability and Growth Pact, which underpins the Euro, saying that it has not worked and that it should be improved. This is the second substantial blow to the Pact after Commission president, Romano Prodi, called in "stupid" last month.

Stabilitetspakten

- Det blir inga Europas förenta stater, det kan jag lova! Lena Hjelm-Wallén

 

Personligen har jag svårt att se någon ekonomisk nettofördel med ett medlemskap:
jag tror snarare att det innebär en ekonomisk nackdel.

Lars Calmfors
SvD Brännpunkt 22/11 2002

Older Eurocrats in Brussels have often been driven by
a post-war idealism that may now be fading
(freden)
The Economist 21/11 2002

Michael Treschow:
"Jag har inte tänkt färdigt /om EMU/ ännu"

DI/Direkt 22/11 2002

 

Kronkrigarna från valutafronten firar Poltavaföreningen höll möte.
Carl A Hamilton
Aftonbladet 22/11 2002

 

Går verkligen allt för sig i dagens Sverige?
LO och Folksam
Fredrik Braconier

 

Så mycket tjänar de svenska EU-topparna
Finansvision 21/11 2002
reporter Lotta Dinkelspiel

 

Låt marknaden avgöra EMU-frågan
Mattias Svensson Kolumn Timbros Smedjan
21/11 2002

 

Gårdagens tioårsjubileum för friheten för den svenska kronan firades med två välbesökta tillställningar. /Medborgare mot EMU och SNS/
PM Nilsson: Sluta prata pengar Expressen-ledare 20/11 2002

 

Bengt Dennis:
Jag kommer att rösta Nej till EMU

(TV8 19/11 2002)

Gerhard Major
Financial Times editorial

November 20 2002
Highly recommended article

Efter tio år med rörliga växelkurser och en bra ekonomisk utveckling ter sig inte ett skakigt EMU särskilt lockande.
Affärsvärlden 19/11 2002

France has raised its budget deficit forecast for 2002 to 2.8% of gross domestic product (GDP), one day after the European Commission issued the country with an "early warning" over its existing deficit.

Nu vill etablissemanget återgå till fast växelkurs - den här gången i form av ett osäkert EMU-projekt
Affärsvärlden 19/11 2002

 

Vart tar EU-projektet vägen?
EU och EMU är primärt politiska, inte ekonomiska, projekt. Johan A Lybeck
SvD Brännpunkt 20/11 2002

 

EMU är dåligt, trots s-ja
Dala-Demokraten-ledare 18/11 2002

 

Näringslivshöjdare säger nej till EMU
Rune Andersson har sällskap i föreningen av bland andra Sandviks förre koncernchef Per-Olof Eriksson, förre riksbankschefen och borgerlige statssekreteraren Lars Wohlin och SNS-ekonomen Birgitta Swedenborg. Till dem sällar sig nu också den omskrivne förre SAF-ideologen Sture Eskilsson och finansmannen Sven Hagströmer.
TT-referat från MMEMU:s presskonferens 19/11 2002

 

Johan Hakelius om Anders Sundström
Aftonbladet 19/11 2002

 

Ett enat Europa kan utmana USA
Aftonbladsledare 19/11 2002

 

Carl Bildt är stolt och nöjd
"Devalvering är ofta den fega utvägen, och en flytande valuta som vi har nu
är ibland ett sätt att dölja den fegheten."

Carl Bildt, DN 19/11 2002

 

Johan Schück: Flytande krona förkortade krisen DN 19/11 2002

 

"Jag vågade inte säga vad jag trodde"
På morgonen den 19 november 1992 satt Villy Bergström, då LO-ekonom, och funderade på hur han skulle ducka för tv-teamets frågor om att kronan skulle släppas fri.
DN Ekonomi 19/11 2002

 

Kronfallet som skakade Sverige
"Lars Jonung är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan och verksam som forskare i Bryssel och fristående kolumnist i Dagens Nyheter"
RE: Och så var han rådgivare i Bunkern åt statsminister Carl Bildt, vilket kanske borde ha nämnts.

DN Debatt 2002-11-19

 

Utanförskapet alltför dyrt
Göran Tunhammar, vd, Svenskt Näringsliv
Agneta Dreber, vd, Livsmedelsföretagen
Mats Hulth, vd, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
SvD Brännpunkt 2002-11-18

 

Dags för rejäl EMU-debatt
Socialdemokratiska motståndare till ett svenskt medlemskap i EMU hävdar att
partikongressens kriterier ännu inte är uppfyllda. Det är i huvudsak riktigt.

Aftonbladsledare

 

Lars Wohlin: Sverige förlorar Riksbanken
SvD Brännpunkt 16/11 2002

Financial Times editorial: The problem is that the four largest trading zones could each benefit from a depreciation:
Simultaneous depreciations are, of course, impossible. But with the US dollar still perched so precariously over such a large current account deficit, the greenback is most likely to fall.

EMU hotar fosterländskt fack
SvD-ledare 2002-11-16

Stricken giant holds back Europe's economy
By Brian Groom, Financial Times, November 15 2002

"EMU är ett särintresse för eliten"
Det är en alltmer skrattretande missuppfattning att en svensk anslutning till valutaunionen EMU ger bättre ekonomisk stabilitet. Vi har redan en väl fungerande penningpolitik och mycket starkare statsfinanser än euroområdet, som är på väg in i en svår kris. EMU är ett särintresse för den svenska eliten
Karl-Gustaf Löfgren, Nils Lundgren, Sören Wibe och Carl Hamilton, alla styrelseledamöter i "Europa ja - euro nej" DN Debatt 2002-11-16

 

Sidbytare Anders Sundström blir ja-general
DN 16/11 2002

 

Det kan bli tre linjer i folkomröstningen, enligt SEBs chefsanalytiker, Robert Bergqvist.

 

Vill vi ha Europas förenta stater?
Carl Schlyter SvD 15/11 2002

 

"kul; en folkomröstning för eller mot Göran Persson"
Mats Johansson i SvD 2002-11-15

 

Margot Wallström: Fel döpa om EU.
- Det är fel ände att börja i. Det ger fel signaler.

Germany must go shopping
the eurozone monetary policy works very differently from in the Anglo bloc
By John Plender, Financial Times, November 14 2002

En övergång till EMU skulle kosta de svenska bankerna 4 miljarder kronor

 

Nej till EMU har rätt
Aftonblads-ledare 2002-11-14

 

Sture Eskilsson ny medlem hos Medborgare mot EMU

 

Centerns 10 punkter om EMU


 

Lena Sundström, kolumn Metro:
Jag sitter och läser i tidningen Resumé om det nya spelet och läromedlet Greppa euron som är utformat som en solig resa genom Europa, riktat till gymnasieungdomar. Spelet är framtaget av branschorganisationen Svenskt Näringsliv och ska inom kort lanseras för landets gymnasielärare, som ska kunna använda det i sin undervisning. Tidningen Resumés jury, som utsåg spelet Greppa euron till månadens webbvinnare, motiverade sitt val med "Listig manipulering att övertyga ungdomarna som i sin tur kan påverka sina föräldrar".

BBC: Germany is facing the humiliating prospect of a formal reprimand from the European Commission for breaching rules on budget limits.

Mer om Tyskland

Birgitta Swedenborg och Sven Hagströmer nya medlemmar hos Medborgare mot EMU.


 

Statsvetaren Agne Gustafsson uppmanar riksdagsmännen att göra revolt och rösta emot partilinjerna.
Sveriges riksdag riskerar att rösta bort sig själv när ledamöterna den 20 november tar ställning till ett vilande grundlagsförslag, som i praktiken ger hela makten till EU.

Moderaterna EU-grupp European People's Party (EPP)
sticks to Giscard's line on Turkey

EU Observer 2002-11-12

Hans Wallmark,
en euroskeptiker i partistyrelsen (m)

Britain would be mad to join the euro
By Martin Taylor, Financial Times
The writer is chairman of W.H. Smith

Anf. 43 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):
Snabbprotokoll 2002/03:12 Onsdagen den 6 november 2002

Giscard d'Estaing:
admitting Turkey would be "the end of the European Union"

Perssons presidentförslag på EU:s bord


A constitution of elites
By Quentin Peel
Financial Times, November 5 2002

"En union av Europas länder för att matcha USA"
Dala-Demokraten, ledare 2002-11-06


 

”Valet gäller Sveriges fulla deltagande i det stora europeiska samarbetsprojektet”
Barbro Hedvall DNs ledarsida 2002-11-07

 

Tysklands kris talar för euron
Att som nationalekonomen Stefan de Vylder delvis skylla Tysklands ekonomiska problem på euron håller inte, skriver Jan Herin, Svenskt Näringsliv.
. Vad hade hänt då, om Tyskland exempelvis hade devalverat en nationell valuta?

Unemploment is high, bankruptcies are rife, banks are teetering and taxes are going up.
How did the German economy get this bad?
Time 2002-10-03

Har Sverige förbundit sig att gå med i EMU?
Villy Bergström: Ja, vi har skrivit på Maastrichtavtalet och när villkoren är uppfyllda måste vi gå med.

 

SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Svenskt Näringsliv får härmed avge följande synpunkter på rubricerat betänkande.
Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet.
Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas.


Europe’s stability pact to take more account of inflation and unemployment.
EU Observer 2002-11-05

 

LOs remiss-svar om buffertfonder

 

"Jag har aldrig tidigare upplevt manipulation, mörkande och 'låtsaspolitik' som i fråga om Sveriges relationer till EU"
Villy Bergström DN 2002-11-05

 

DN har länge förespråkat att Sverige går med i EMU. Det står vi fast vid. Men ....

 

Tom Heyman: Replik på Johnny Munkhammar (Svenskt Näringsliv)

 

Vem bryr sig om grundlagen?
Rolf Englund

Barometern 2002-10-25

 

På tisdag bildar EMU-motståndarna en interimsstyrelse
för en socialdemokratisk nejkommitté.

DN 2002-10-30

A new superpower is emerging
By Michael Prowse, Financial Times, Nov 01, 2002
Very Important Article

 

"Större EU försvagar Sverige"
professorn i EU-rätt Ulf Bernitz

DN Debatt 2002-10-30

"Vi behöver ett gemensamt EU-försvar"
tidigare statssekreteraren och Postgeneralen Ulf Dahlsten DN Debatt

 

Alla inser att stabilitetspakten inte fungerar
PM Nilsson Expressen 2002-10-30

 

Bohmans förskingrade arv
Margit Gennser
Borås Tidning 2002-10-30

 

Europas Förenta Stater?
Per Dahl, Barometern

2002-10-29

 

- EU är ingen stat och man ska inte förvrida bilden av vad EU är
säger regeringens representant i konventet Lena Hjelm-Wallén

 

Politisk kalkyl för EMU-inträde
Borås Tidning, ledare

2002-10-29

As Mr Giscard d'Estaing unveiled plans to rebrand the EU as "United Europe," it emerged that French President Jacques Chirac had cancelled December's traditional Anglo-French end-of-year summit with British prime minister Tony Blair.

"Motsättningarna mellan LO och SAP och konflikterna inom LO vad gäller EMU"
Aftonbladetledare 2002-10-29

To be sure, Mr Chirac won a victory of sorts in Brussels. He cajoled a weak German chancellor, lacking a clear vision of the future of Europe, into accepting a deal that will hurt, not help Germany. Yet the president was acting from a position of weakness rather than strength. To equate the farm deal either with renewed French leadership in Europe or with a rebirth of the Franco-German axis is to misunderstand how much Europe has changed.

"Stabilitetspakten är inte någon tätsittande tvångströja.
I själva verket rymmer den ett stort mått av flexibilitet"

SvD-ledare 2002-10-29

Europe's future
A skeleton emerges from the EU closet

The Times 2002-10-29

Var fjärde svensk har redan euro i plånboken efter resor till euroländerna
/partistyrelsens ja/
DN-ledare 2002-10-29
RE: Vad har dom andra i sina plånböcker?

"If France does well by cutting taxes and pursuing a laxer fiscal policy than the one demanded by the Commission and the ECB, other countries will surely follow"
Anatole Kaletsky, The Times, October 10, 2002

Partistyrelsen (s):
Sverige redo för euron

Giscard presents draft constitutional treaty
28.10.2002 - 19:42 CET

The new EU provided for by this outline will be built on "a federal basis" (article 1) including a "common defence policy to defend and promote the Union's values in the wider world". (article 30). In article 38 the draft provides for European direct taxation by stating that "the Union budget is fully financed by own resources."

Storbankernas fondbolag har de senaste fem åren inkasserat 8 miljarder kronor

Germany's Economic Ills
Martin Feldstein

Even with such a more active fiscal policy, the effect of the EMU is likely to mean greater cyclical fluctuations in unemployment and higher average levels of unemployment than would have been possible with national monetary policy and a national currency.

Om euron blir Sveriges valuta sjunker den inte i värde vid en inflation. Istället uppstår arbetslöshet.
Johnny Munkhammar EU-expert vid Svenskt Näringsliv
Sydsvenskan 26 oktober 2002

Giscard d'Estaing hopes EU will be called "United Europe"
and will propose a formal way out of the EU

Om man kringgår stabilitetspakten blir det svårare att argumentera för en svensk euroanslutning
Fredrik Reinfeldt DI 2002-10-26

. För de mest övertygade anhängarna (true believers) är Europa inte bara en mekanism utan en tro. Det är i god överensstämmelse med kontinentens historia. Religion, revolution, socialism och nationalism har varit saker att leva, dö och döda för. Att bygga ett enat Europa är en annat storslagen uppgift (another grand cause). Men hur ädla motiven än må vara måste EU bedömas av hur den löser sin uppgift. Vad är då den Europeiska Unionens uppgift, frågar Martin Wolf, en av de ledande skribenterna på Financial Times.

Men vart syftar det då? Till en federation?
Eller en av regeringarna driven integration? En storspelare i världspolitiken?
Barbro Hedvall på DNs ledarsida 2002-10-26

Draft Constitutional Treaty of the European Union

Rolf Englund talar i London hos Brugge-gruppen

 

EMU – ett haltande projekt
Antingen skapar euro-länderna ett Europas Förenta Staterna eller så spricker valutaunionen på sikt
Krönika Veckans Affärer

Just some days after Romano Prodi called the euro-zone's Stability and Growth Pact "stupid", the European Central Bank, (ECB) revealed an unprecedented statement to defend the pact, saying it was "indispensable for economic and monetary union".

Folksamdirektör vägrar att vittna
/det konkursade före detta dotterbolaget Folksam International/
/Folksam Saks ordförande, LOs Wanja Lundby-Wedin, säger att Folksam har hanterat försäljningen av dotterbolaget Folksam International korrekt/

Draft Constitutional Treaty of the European Union

KU bortförklarar grundlagen
Björn von der Esch på SvD/Synpunkt

2002-10-24

The Stability and Growth Pact is stupid
What word better describes a regime that tells economies in recession to raise taxes and cut spending?
The Economist, editorial 2002-10-24

I måndags diskuterade LO:s styrelse hur lönebildningen ska hanteras, akut i år och långsiktigt inför LO:s remissvar på EMU-utredningen, som ska lämnas 1 november.
Förbunden var inte överens.
Aftonbladet ledare 2002-10-24

 

Inte i första hand för att EMU-inträdet brådskarDI-ledare 2002-10-22

Farewell to the stupidity pact?
The Economist 2002-10-22

EMU bäddar för bråk
Stefan de Vylder

Göteborgs-Posten 2002-10-22
RE: En lysande artikel

A trap of Berlin's own invention
This is what happens to a country that enters a currency union
at an overvalued real exchange rate

By Martin Wolf

Kan EU verkligen bli demokratiskt?
Aftonbladet ledare om EU-president

 

Europeiska unionen skriver historia.
"EU-president är ingen bra idé"

Margot Wallström

 

Leif Pagrotsky är emot EMU

 

Till Medborgare mot EMU
Tack för Ert brev av den 30 augusti 2002.
Bo Lundgren har bett mig besvara det.
Stockholm 26 september 2002
Kristina Linhahl
handläggare (m) i grundlagsfrågor och EG-rätt

Budget rules are still 'stupid', Prodi says
BBC 21 October, 2002

Jfr Englund, augusti 2001

Riksbankens yttrande över betänkande "Stabiliseringspolitik i valutaunionen" (SOU 2002:16).
Buffertfonder och EMU-skatt

Romano Prodi faces EU grilling
over his comments that the rules governing the single currency are stupid

Tystnaden förblir total
Riksdagens beslutet om maktöverlåtelse till EU
antogs i strid med vår grundlags bestämmelser
Björn von der Esch
Radions Klarspråk 2002-10-18

UK wants reform on EU government borrowing
/Stabality Pact/

Financial Times October 20 2002

Göran Persson: Sverige går bara med i "fungerande" EMU
Sverige kommer bara att gå med i EMU och övergå till euron om stabilitetspakten garanterat gäller samtliga medlemsländer.

EU's Prodi Calls Deficit Reduction Accord `Stupid'
Paris, Oct. 17 (Bloomberg)

Göran Persson, statsminister:
Jag vill att EU ska få en statsminister

2002-10-15

Solana: Europe to become a Super Power

Har media något ansvar?
Tom Heyman
Göteborgs-Posten 2002-10-17

A constitution for Europe
Jack Straw, Britain's foreign secretary

Oct 10th 2002 The Economist

P1 torsdag 10 oktober kl 16.05

EMU-omröstningen - hur ska nej-sidan kunna hålla samman? Inom kort spikas datumet för folkomröstningen om EU:s valutaunion EMU och ja- och nej-sidan ligger nu i startgroparna för att dra igång sina kampanjer. Nej-sidan är en brokig samling organisationer från vänster till höger på den politiska skalan. Kan nej-sidan enas under ett gemensamt paraply?

Finns det ej borgerligt nej och ett vänster-nej till Emu? Hur ska pengarna fördelas? Studio Europa samlar företrädare för nej-sidan för att diskutera argumenten och nej-kampanjen inför folkomröstningen om EMU. Medverkande: Sören Wibe, socialdemokratisk riksdagsman och ordförande i Socialdemokratiska EU-kritiker, Camilla Sköld Jansson, riksdagsman för vänsterpartiet och EU-ansvarig i partistyrelsen, Ulf Holm, riksdagsman för miljöpartiet och EU-ansvarig i partistyrelsen, Lars Wohlin, f d riksbankschef och medlem i Medborgare mot EMU samt företrädare för centerpartiet.

Lyssna här


France is right to breach the stability pact
David Walton, cheif European economist at Goldman Sachs. Click

10 countries - the 13 applicants minus Bulgaria, Romania and Turkey - invited to join the EU by 2004.
BBC presents a guide to the runners and riders.Click

Klarar EMU det tyska testet?
Peeter-Jan Kask

Why France disdains America
John Vinocur International Herald Tribune

Vykort från Barcelona
Helena Klingspor

ledarskribent Arbetarbladet (s), Gävle.

France faces rebuke over budget deficit
Financial Times, October 9 2002

EMU-anslutning? - Nej tack!
Dala-Demokraten (s) 2002-07-10

Testimony before the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament
Monetary policy can certainly not heal structural problems in the economy, such as those underlying the high level of unemployment.
Dr. Willem F. Duisenberg, President of the European Central Bank, Brussels, 8 October 2002.

Hederstalarna på Fria Moderata Studentförbundets 60-årsjubileumsmiddag 26 oktober är nu klara. Dessa är den franske liberale ikonen och författaren av "Imorgon kapitalism" Henri Lepage (EMU-motståndare)
och Studentförbundets förre Förbundsordförande och Svensk Linje-redaktör Carl Bildt.

France defiant over budget deficit cuts
France on Monday night defied its partners in the eurozone, and refused to start cutting its budget deficit in 2003, in breach of its commitments under the European Union's growth and stability pact.

Spring inte ifrån facket, Persson
Nyss förklarade LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin frankt att hon inte kan förorda ett medlemskap utan den grund som LO-kongressen år 2000 ställde upp.
Aftonbladet, ledare 8 oktober 2002

Irish urged to support enlargement after No vote

Pressuppgift: Anders Sundström ska leda arbetet med hur socialdemokraterna ska arbeta under folkomröstningskampanjen om svenskt EMU-medlemskap. med länkar

Svenskt Näringsliv noterar att nejsidan får hjälp av ett antal direktörer. Men det påverkar inte den officiella linjen, eftersom alla de 47 medlemsförbunden är för EMU. Därmed är frågan vad Svenskt Näringsliv ska tycka klar.
Sen får enskilda medlemmar tycka som de vill, säger Jonas Frycklund på Svenskt Näringsliv.

The chairman of the European Convention, Valéry Giscard d’Estaing is ready to present a 10-page draft for a European Constitutional treaty in the next Convention meeting, 28 October.
The draft is expected to follow the sketch set up in an earlier paper, which was leaked in June to the EUobserver.com. The big task for Mr Giscard d’Estaing will be to bridge the views of European federalists with inter-governmentalists.

En brokig samling på var sida
Lars Wohlin Rune Andersson Per-Olof Eriksson Bengt Dennis Hans Lindqvist Sören Wibe
Dagens Nyheter 2002-10-07

Ja-sägarna

Kamp i (s) mellan ja eller nej till EMUSören Wibe

Ireland: The Alternative White Paper on the Treaty of Nice Revised Edition
for the Nice Re-Run: 19th / October 2002

Anne Wibbles pris för föredömligt och nydanande samhällsengagerat ledarskap år 2002har gått till Anna Lindh.

 

Bankerna smiter från sitt ansvar
Riksgäldskontorets chef Thomas Franzén

 

s beslutar om EMU-omröstning i november

 

Märkliga bud i EMU-frågan
SvD-ledare 2002-10-04
Blottas nu en lucka i den socialdemokratiska ledarkaderns hyfsat entydiga EMU-stöd? Något lurt är i alla fall på gång i Rosenbad vad gäller EMU-frågan.

Scandalous
Europe's common agricultural policy should be scrapped, not defended

The Economist editorial, Oct 3rd 2002

Många av oss har sett filmen där en tapper amerikansk patrull räddar menige Ryan. I början av filmen var det hemska scener från den hemska stranden vid Omaha Beach. De invaderande befriarna kom under häftig beskjutning från en bunker som försvarade Festung Europa.
Det var nödvändigt att rensa bunkern. Det var svårt, men det gick, med hjälp av några tappra män, några handgranater och en eldkastare.
Carl Bildt, Bo Lundgren, Gunnar Hökmark och Per Unckel bör betänka detta.
Rolf Englund i NWT 2001-06-11


Lär av Tyskland och England och säg nej till EMU
England som valt att stå utanför EMU har en arbetslöshet som är mindre än hälften av Tysklands, landet som låst sin valuta, skriver dagens debattörer. Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB och före detta ordförande i Trelleborg och P-O Eriksson, "styrelseproffs" och före detta VD i Sandvik
Dagens Industri 2002-09-30

Agneta Dreber Ja-sidans nya talesperson

 

Demokratiminister Britta Lejon tveksam till ett svenskt EMU-medlemskap

Lithuania adds strain to Kaliningrad talks
EU Observer 2002-10-02

Ekonomer om EMU
Lars Wohlin Stefan Fölster Mats Kinnwall Lars Svensson
Affärsvärlden 2002-10-02

France and Germany to solve CAP disagreements

Hökmark lämnar politikens centrum

 

Gunnar Hökmark. Jag avgår

 

Svenskt näringsliv satsar inför EMU-omröstning
Ekot måndag 30 september 2002

På måndagen argumenterade industrimännen Rune Andersson och P-O Eriksson för att Sverige bör lära av Tyskland och Storbritannien och säga nej till EMU.
DI nyhetsplats 2002-09-30

"Det här kan självfallet användas som argument av EMU-motståndarna. Man ska inte undergräva förtroendet för stabilitetspakten vid dess första stora påfrestning", säger ekonomiprofessorn och EMU-anhängaren Carl B Hamilton.

 

Riksbanken rensar ut försvarare av grundlagen
Riksbanken utser ny chefsjurist
DI 2002-09-24

 

Sverige bör vänta med EMU! Johan Lybeck

Vad Lybeck sade förr

LO-Wanja om EMU och tidpunkten för folkomröstningen

EU starts action against Portuguese deficit

Var EU verkligen värt att fira?
Åsa Tillberg DI 2002-09-23

The current state of the French and German economy has for the first time forced the EU Commission to give in and relax demands of balanced budgets as defined in the Stability and Growth Pact.

Stabilitetspakten

Vår framtid - valrörelsens största ickefråga
Barometern 2002-09-21

Mr John Rogers SC, former Irish Attorney-General
" The Union is supposed to be built on the principle of democracy... The Irish people decided against Nice and that has been ignored. And really, one would have to be very concerned about the future of the Union when it does something like this... I think that it is important to democracy in the Union that small states like Ireland are not pushed around..."

The National Platform

Sverige i Europa - om konstitutionella vägval och framtidsdebatten
SNS Seminarium 27/9 9.00 - 12.00

The leader of the European Liberals in the European Parliament Graham Watson said on Tuesday that European Union countries should be given the right to withdraw from the EU.... more

Lilla My (Margit Gennser) lämnar riksdagspolitiken
Timbros Smedjan Publicerad 2002-09-19

The Irish prime minister, Bertie Ahern, this afternoon announced that he has set the date for the second referendum on the Nice Treaty. It will take place on Saturday, October 19.
Mr Ahern said that it would be a disaster for both Ireland and the applicant countries if it were to be rejected.

Sören Wibe

A new EU agreement will ensure immigrants' and refugees' rights to move about in the EU area,
taking their social security with them.

"You can take it with you"

EMU-inträde 2005 kräver snabbt agerande
DI 2002-09-17

Germany sits on the brink of deflation
Financial Times

En svensk tiger när demokratin hotas (grundlagen)
Carl A Hamilton i Aftonbladet 2002-09-12

Fråga av Bengt-Ola Ryttar (s) till finansminister Bosse Ringholm om Riksbanken och EMU (sep 2002)

Enligt Dagens Nyheter har Riksbanken hemligstämplat en rapport angående internationella kapitalrörelser hösten 1992. Det är anmärkningsvärt att Riksbanken, som skaffat sig ett gott renommé för sin öppenhet, hemligstämplar en rapport som skulle ha varit viktig för allmänhetens och politikernas bedömning av kronfallet och ERM:s sammanbrott.

Den tillträdande regeringen bör i samband med regeringsförklaringen sätta ett datum för EMU-folkomröstning, helst i vår,
enligt Svenskt Näringsliv. (DI 2002-09-12)

Folkpartitoppen hårdlanserar Lars Leijonborg
DN Debatt 2002-09-12

Geoffrey Howe: This week, a number of pro-European British Conservatives, including Leon Brittan, Kenneth Clarke, Michael Heseltine, Douglas Hurd and myself, have published a contribution to the convention debate.
We hope it will embolden the UK government to take clearer, more active positions on issues and encourage pragmatists on the Continent to support institutional changes that can improve the way the EU functions without converting it into a federal state.... more

EMU-beslutet större än EU-beslutet
Göran Persson i Europa-Posten nr 7/2002

The EU Commission’s Internal Audit Service, (IAS) pointed to serious budget control problems before the chief accountant of the EU Commission, Marta Andreasen, was removed from office in response to her criticism of the audit methods used.... more

Riksdagsvalet är även ett EU-val
SvD nyhetsplats 2002-09-11

94 per cent of Germans believe in "Teuro" effect

EU-kommissionär pressas om avstängning, Ekot 10 september 2002

The German malaise: a 'barricaded society',
International Herald Tribune

Klyftan USA-EU kan inte undvikas (Freden) Per Ahlmark
DN 10 september 2002

Ireland's once so successful "Celtic Tiger" economy has been hit by negative economic developments recently, which might undermine the government at a very critical time, analysts in Dublin fear just around a month ahead of the planned second referendum on the Nice Treaty.
Without the approval of the Irish, the Nice Treaty will not be passed in the whole of the EU.... more

Brev till Riksdagens konstitutionsutskott (grundlagen)
från Björn von der Esch (kd), ledamot av KU

2002-09-06

Seven conservative prime ministers gather today in Sardinia, at Silvio’s Berlusconi residence, to decide on the crucial points of a European constitution that conservatives across Europe intend to table to the Convention on the future of Europe, which is currently preparing far-reaching EU reforms.... more

Den offentliga makten tog business class till Bryssel (Grundlagen)
Carl A Hamilton

The second Nice poll in Ireland is expected to be held towards the end of October

Hård revisorskritik mot EU-kommissionen

Christian-democrat leaders of the European Union will on Monday meet in Sardinia to debate the broad lines of a European constitution.

Klas Eklund:
Visst skulle Sverige klara sig utan EMU

EU issues in the Swedish election campaign
The major parties in Sweden have so far succeeded in keeping the EU and EMU issues out of the election campaign. But a fortnight before the election date, people are beginning to ask questions

Grundlagsändring oroar väljare
DN Nyhetsplats, reporter Sophie Petzell
2002-09-05
Plötsligt har den pågående grundlagsändringen om EU dykt upp i valrörelsen. Djupt bekymrade medborgare undrar om Sverige är på väg att sälja ut all beslutanderätt till EU.
Folk ringer till tidningarna, talar ut i radions ringa-in-program och frågor ställs till partiledarna - bland annat i en tv-utfrågning av statministern.

Members of the European Parliament called on Wednesday for a united voice of Europe on the Iraq issue and warned against unilateral action of the United States against Baghdad. MEPs almost unanimously agreed that a military attack on Iraq could be envisaged provided it is backed by the United Nations Security Council.

Regeringen erkänner att lagligheten i riksdagens ratificering av Nice-fördraget kan ifrågasättas

 

EU-frågor borta i valdebatten DN Nyhetsplats 2002-09-05

French minister: No to Nice won't stop enlargement

A second refusal of the Nice Treaty by the Irish in a referendum will not stop enlargement of the European Union, French minister for European Affairs, Noëlle Lenoir claimed in Strasbourg on Tuesday, according to the Agence France Press, (AFP).

Personvalskampanjen 2002
Opinionssiffror om EMU

 

EMU handlar minst av allt om att växla pengar. Göran Persson bör inte underskatta människors förmåga att tänka själva. Norrländska Socialdemokraten 2002-08-31

 

Socialdemokraterna säljer ut Sveriges inflytande
Charlotte Cederschiöld (m),
Europaparlamentets vice talman

A /Stability/ pact worth keeping
By Jürgen Stark
The writer is vice-president of the Bundesbank

Financial Times

RE: Kan Afghanistan ha en egen valuta så kan nog Sverige det också.

Euron är inte oundviklig.

Så det så.

BBC: Under a re-denomination plan, all existing notes will be replaced, and three noughts will be chopped from the Afghani's value.

Experts say establishing one, stable currency is key to the country's economic development, ensuring the banks work effectively, public sector workers are paid and taxes are collected.

Göran: Är det så att vi får problem med ett inträde i EU kan vi också aktivera den sjuåriga övergångsregeln (arbetskraftsinvandring)

Giscards summer reading: federalism in the U.S. The future Europe takes form
International Herald Tribune

Taktik gömma EMU-frågan
Mats Hallgren, SvD 2002-09-02

Slawomir Wiatr, Polish minister in charge of European information, allegedly in office to convince Poles to vote "yes" in a EU referendum planned next year confessed he had worked for the communist spy service.

Jonung: Håller vi på att upprepa samma misstag som gjordes i den ekonomiska politiken under 1980-talet?

Dublin to present referendum bill next week

Politikerna blir nervösa av folks verkliga åsikter, Herman Lindqvist

EU foreign ministers meeting informally on Friday in Elsinore confirmed their willingness to accept ten new countries as member states.

Mer om utvidgningen

Förre riksbankschefen Bengt Dennis tänker rösta nej till EMU i den kommande folkomröstningen.

Financial Times: Göran Persson, Sweden's prime minister, yesterday removed another barrier towards membership of the economic and monetary union, saying the three economic conditions set for entry by the ruling Social Democratic party had been met.

Föredrag av Johan Norberg vid Näringslivets Fonds årsmöte den 27 augusti 2002.

Van Buitenen leaves EU Commission

Öppet brev till partiledarna Medborgare mot EMU
Om grundlagen i valrörelsen

The British pro-euro campaign might suffer a remarkable drawback as one of its biggest donors, the trade union Amicus, might withdraw their funding. Derek Simpson, Amicus' new leader, has threatened to hold a ballot among union members on their opinions on the euro. "I want the union's money spent on the members, not euro propaganda," Mr Simpson said to BBC Radio 4

Om moderaterna gör ett halvknackigt riksdagsval och om Stockholmsmoderaterna regerar vidare kan det uppstå ett intressant läge i m-toppen.

Starka krafter kommer då att agera för att få bort Bo Lundgren och ersätta honom med Kristina Axén Olin.

EU's recovery may have been washed away
Anatole Kaletsky

Highly recommended

Folkpartiet vill ha ex-kommunist i regeringen

Tänka sig att Per Ahlmarks gamla parti, som kallar sig liberalt vill ha en fd kommunist i regeringen...
Hon hoppade av först efter Murens fall.

"Jag har aldrig trott på Lenin"
Marit Paulsen i TCO-Tidningen nr 2/1990

Omprövningens tid!

Det är med stor osäkerhet jag försöker beskriva ett slags förvirring, rent av en smula hjälplöshet inför det som händer i Östeuropa. Vart tog alla drömmar vägen? Vart är alla de ORD jag har använt? Var är de begrepp jag tänkt i?

Ljuset från Lund - Sven Rydenfelt
intervju, Svensk Linje, utan EMUs nämnande.

The fate of the European Union’s expansion to 25 nations is in Ireland’s hands, Denmark’s Prime Minister has said. Anders Fogh Rasmussen, who takes over the EU presidency next Monday said another Irish ‘‘no’’ to the Nice Treaty which makes enlargement possible would throw the whole project into doubt. Speaking late last night in Copenhagen he said it would be a ‘‘political disaster’’.

Socialdemokraternas kriterier för att Sverige ska kunna gå med i EMU är nu uppfyllda, anser Göran Persson.

Var tog EU-frågan vägen en valfråga som det hittills varit mycket tyst om.Studio ett ägnande torsdagens 16–timme (22/8) åt EMU.

EU referenda in four Central European candidates could be co-ordinated and held first in the country with the highest EU support. The idea was brought up by the presidents of the Visegrad Group

Brev från Tom Heyman
till Göteborgsmoderaternas förbundsstyrelse

Sammanfattningsvis finner jag tyvärr att Moderata Samlingspartiet inte längre uppfyller mina krav på ett konsekvent, rakryggat och idéburet konservativt parti. Jag önskar därför i fortsättningen inte vara medlem i partiet.

Another "No" expected in Ireland

Gratis propaganda ersätter läroboken

Svend Auken, who is a warm supporter of enlargement for economic, political and cultural reasons, has criticised the present Liberal-Conservative government for doing the applicant countries a disservice by completely neglecting and suppressing the problems which enlargement will cause, writes Politiken.

EMU-motståndare vinner mark (Temo)

"That doesn’t interest me in the least" replied German Chancellor Gerhard Schröder to a question on whether the reconstruction costs after the floods will lead to Germany breaking the 3% threshold set by the Stability and Growth Pact.

Percy säljer drömlyan

Spain has announced plans for a multi-million euro coast spy system to combat the wave of illegal immigrants that enter Europe via its shores.

Två vallok och en tidtabell
Blair och Persson - Gunnar Örn Dagens Industri 2002-08-19

The price of a common currency /the stability pact/
By Horst Siebert Financial Times; Aug 06, 2002

"Läget i livbolagen är sämre i dag än vad det var 1992"Wanja Lundby-Wedin

What to do if the Irish say No
By Kirsty Hughes, Financial Times, August 5 2002 21:06

Persson nobbar LO:s EMU-krav
Statsminister Göran Persson sågar EMU-utredningens eniga förslag om ökat överskottsmål för de offentliga finanserna om Sverige ska gå med i EU:s valutaunion. - "EMU-skatten".

EC accused of budget cover-up
By Becky Barrow and Andy McSmith (Filed: 02/08/2002)

"Jag tycker att Persson trots allt lämnar en liten öppning för att höja överskottsmålet.
Och om tillräckligt många remissinstanser tycker det tror jag att han kan komma att ändra sig",
säger Wanja Lundby-Wedin.
DI 2002-08-16

WHAT is the European Union for? To promote peace? To project European power? To create a single European market? All of the above are popular answers in Brussels. But look at what the EU actually spends its money on, and you may be forced to conclude that its real purpose is to subsidise agriculture.
The Economist, July 11th 2002

Moderaterna backar kraftigt
Moderaterna hamnar för första gången sedan 1993 under 20-procentsnivån med ett väljarstöd på 19,4 procent.

The seeds of reform /of the Common Agricultural Policy./
FT, July 8 2002

Mera nyheter på svenska

More news in english

Början på sidan - Top of page


svenska

Persson vill egentligen hålla EMU-frågan utanför valrörelsen
Dagens Industri 2002-08-15

Tidningsutgivarna har avgett remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om vilket lands lag som skall tillämpas i bl a ärekränkningsmål.
Enligt Tidningsutgivarnas mening är bestämmelsen direkt oförenlig med svensk grundlag, då den, om den genomförs, skulle sätta den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen ur spel.
Tidningsutgivarna avstyrker därför bestämt Kommissionens förslag vad gäller regler om ärekränkning och förordar att artikel 7 utmönstras.


Månads-journalen var som smisk med en våt lovikkavante
Johan Hakelius i Aftonbladet augusti 2002

Även moderata samlingspartiet ruvar på hemligheter sedan kriget
(Per-Olof Strindberg)

Bosse Schön
DN Debatt 13 augusti 2002

Därför tiger Persson om Sverige och EMU
Frågan om EMU-medlemsskapets konsekvenser på den svenska ekonomin
är för viktig för att tigas ihjäl.

DI-ledare 2002-08-14

Deklarationen av den 9 maj 1950
Ur texten till förslaget, som lades fram av den franska utrikesministern Robert Schuman och som ledde till skapandet av det som idag är Europeiska unionen.

Riksdagsman Tom Heyman lämnar moderaterna
Efter 32 år som moderat och 14 år i riksdagen lämnar riksdagsledamoten Tom Heyman partiet. Han är allmänt besviken över partiets utveckling de senaste åren.
- Jag tycker att partiet har övergivit de konservativa värderingarna och förskjutits mer och mer åt det nyliberala hållet.

Margit Gennser, uppmanar du till skolk i riksdagsvalet?
SvD 10/8 2002

Riksdagspartierna om EU:s framtidsfrågor
EU 2004-Kommittén har riksdagspartiernas svar på fem frågor om EU:s framtid.

Behöver Sverige fri arbetskraftsinvandring?


För många för gamla plåga i EU
Inte ens en fördubblad immigration till EU tillsammans med kraftigt förhöjda barnkullar kan lösa de problem som Europas åldrande befolkning står inför. Det konstaterar EU-kommissionen i en ny rapport.
DN 2002-08-11

De fyra borgerliga partiledarna i ett gemensamt utspel på DN Debatt.
Under alltför lång tid har Sverige halkat efter i tillväxten. En ny politik för att fler ska få ett jobb måste inkludera såväl flyktingar som nuvarande invandrare och en ökad arbetskraftsinvandring.

Tänker Du rösta ja eller nej i folkomröstningen om att gå över till euro?
Maud Olofsson: Nej

Aftonbladet 2002-08-10


Är det viktig för Stockholm att Sverige går med i EMU?
"Inte bara viktigt - nödvändigt. Sverige får inte bli något Albanien."
Finns det en risk för det?
"På långt sikt om vi står utanför EMU."
Kristina Axén Olin


Göran Persson: Sverige går bara med i "fungerande" EMU
Sverige kommer bara att gå med i EMU och övergå till euron om stabilitetspakten garanterat gäller samtliga medlemsländer.
"Om vi hamnar i en situation med budgetanarki inom EU, med ökande budgetunderskott kommer EMU inte att fungera", sade han

Schyman hoppas på EMU-debatt
Fp-ledaren Lars Leijonborg och moderatledaren Bo Lundgren hakade på

DN 8 augusti 2002 18:58

Sverige behöver euron
DN-ledare 3 augusti 2002

"Dubbla budskap skadar förtroendet"
Släpp fram debatten om EU:s viktigaste framtidsfrågor, kräver statsvetare

Karl Magnus Johansson docent i statsvetenskap Södertörns högskola, /därPer-Olof Edin är ordförande i styrelsen/
DN Debatt 2002-08-02


Väljarna måste ta kommandot!
Årets val gäller bl.a. ett vilande grundlagsförslag med ändringar av 10.2 och 10.5 i regeringsformen (RF).
Inga löften om att kassera det vilande grundlagsförslaget, inga röster från oss väljare! Varför rösta, när det gör detsamma om våra lagar stiftas i Stockholm eller i Bryssel!
Margit Gennser i Barometern 2002-08-03


"Röde Danny" (Cohn-Bendit) vill att Europa blir USA:s motpol
SvD utrikes 2002-08-04

Början till en författningsdomstol
Högsta domstolen fann att EU:s grundlagar går före svensk lag
Jacob Palme, professor, Stockholms universitet
SvD Brännpunkt 20/7 2002

Marcus Wallenberg: "Man måste ha is i magen"
DI 2002-07-16

Klicka här för att se Fantomen i kamp mot rundhuvuden och för Kronans Kavaljerer
Sidan kan ta lite tid att ladda ner.


"Perssons flygresor är maktmissbruk"
Olof Petersson på DN Debatt 16 juli 2002

Kommentar RE: Men Olof Petersson skrev, mig veterligt, ingenting när talman Birgitta Dahl förvägrade ett antal riksdagsledamöter att få 15 dagar på sig att få ihop namn för att få till stånd en folkomröstning om den i vårriksdagens sista skälvande minut beslutade grundlagsändringen som gör det lättare att överföra makt från riksdagen till Bryssel. En rätt som de har enligt regeringsformen.


Än lever Europa vid Europas aorta
Ungern, Rumänien mm
Erik Zsiga SvD 2002-07-15

Milton Friedman: EU to collapse within 10 years
The EU and its single currency euro will exist for some 5-10 years a than will just breakup, according Prof Milton Friedman, one of the leading libertarian economists.
EU Observer 2002-07-12

Remarks by the President in Tribute to Milton Friedman
May 9, 2002

Det var på Åland jag bestämde mig
Tanken att alla européer använder samma valuta och att man kan röra sig över gränserna med samma valuta på fickan är ganska häftig.
Erik Zsiga SvD-ledare (Inblick)
2002-07-09

Väl behövda EMU- kritiker
Rune Andersson, Per-Olof Eriksson och tidigare riksbankschef Lars Wohlin
varnar för EMU, DN Debatt 2002-07-02

Borås Tidning, ledare,2002-07-08

Bygg om EMU-(stabilitets)pakten
Expressen ledare 2002-06-30

Näringslivet vill gå med i EMU
Intervju med Jan Herin, EU-samordnare på Svenskt Näringsliv

DN/Ekonomi 2002-07-03
Reporter Lars Ahnland

Geldof tar strid mot euron
den gamle rockräven Bob Geldof. Mannen som på 80-talet initierade välgörenhetsevenemangen Band Aid och Live Aid

Kronans kavaljerer
bland andra tidigare riksbankchefen Lars Wohlin samt näringslivets Rune Andersson och Per-Olof Eriksson, som bildat en alternativ motståndsgruppp mot EMU

Mats Johansson i SvD 2002-07-03


Detta är en länkad version av nedanstående artikel.
Länkningarna, gjorda av Rolf Englund, avser att underlätta för läsarna att komma vidare till mer information om de saker som behandlas i artikeln.

Näringslivsprofiler och tidigare riksbankschef varnar för EMU:
"Medlemskap är slutet för Riksbanken"
DN Debatt 2002-07-02

Ett medlemskap i EMU är utomordentligt farligt för svensk ekonomi. Sverige skulle förlora möjligheten att bedriva en självständig ekonomisk politik. Vi skulle avskaffa vår självständiga riksbank som fört en framgångsrik penningpolitik och begränsat inflationen. Vidare får vi permanent högre skatter och sämre välfärd. Det skriver bland andra tidigare riksbankchefen Lars Wohlin samt näringslivets Rune Andersson och Per-Olof Eriksson, som bildat en alternativ motståndsgruppp mot EMU.


EMU - MEN SENARE (EU varnar för alltför snabb anslutning till EMU)
Svenska Dagbladet, 2002-06-21

Riksdagen körde över grundlagen
Björn von der Esch (kd)

SvD 21/6 2002

Handelssiffror sänker dollarn
DI, 2002-06-20

"EU kommer aldrig att förlåta amerikanerna att de räddade euro-péerna tre gånger under 1900-talet: första världskriget, andra världskriget och kalla kriget."
Per Ahlmark i DN 2002-06-19

SCB: Svenskarna mer positiva till EMU
2002-06-18

M sågar grundpelare inom EU
EU:s tredje pelare, det mellanstatliga samarbetet på rättsområdet, bör försvinna.
SvD 2002-06-15

EU-vänliga moderaterna har blivit skeptiker
Mats Hallgren, SvD 2002-06-15


Margit Gennser (m) blir knappast landshövding, även om hon gör sin sista mandatperiod.
Gennser deklarerade sturskt att omsorgen om rättssäkerheten krävde att hon röstade nej, även om partipiskan påbjöd att hon inte tog ställning i valet mellan EU och rättsstaten.
Gennser är klartänkt och självständig. Hon oroar sig inte för att bli mobbad på EU:s middagsbjudningar. Hon är inte i början av en broilerkarriär med vittring på makten. Hon är, kort sagt, Morgan Johanssons raka motsats.
Och hon talar i fullständiga meningar.
Johan Hakelius i SvD 2002-05-31


Riksdagen godkände maktöverföring till EU
Efter fyra timmars diskussion godtog riksdagen på torsdagskvällen med 248 röster mot 47 att beslutanderätt ska kunna överlåtas till EU i många fler frågor än hittills.
Ett andra riksdagsbeslut krävs efter valet i höst.
DN 2002-06-14 Reporter Anders Bolling

An Unconventional Idea for the EU
By CARL-JOHAN WESTHOLM
Wall Street Journal 2002-03-26

"Vänstern förvirrad i EU-frågan"
Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, språkrör (mp), Per Gahrton, EU-parlamentariker (mp)
DN Debatt 2002-06-13

"Allt gick korrekt till"
Försäljningen av dotterbolaget Folksam International

DI 2002-06-12 Reporter Anna Sönne

Folksam borde avstå från sådana här affärer
DI-ledare 2002-06-12


Riksdagen avstår makt åt ett korrumperat EU
Björn von der Esch i Dagen 2002-06-06

Tidstvist om grundlagsändring
DN 2002-06-11
Reporter Göran Eriksson

Birgitta Dahl kan handla i strid med grundlagen om grundlagsändringen
Rolf Englund på internet 2002-06-10

KUs förslag till beslut om grundlagen
Bifall vilande till utskottets i bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i regeringsformen såvitt avser 10 kap. 5 §.
Delvis bifall vilande till förslag till lag om ändring i regeringsformen.
Bifall vilande till förslag till lag om ändring i riksdagsordningen.

I väntan på steget (konventet)
DN-ledare 2002-06-10

Oro för tystnad om EU:s framtid
DN 2002-06-10, reporter Anders Bolling
Politikerna säger inte flaska om EU:s framtid i valrörelsen. Det förvärrar förtroendeklyftan mot folket, tror huvudsekreteraren i EU 2004-kommittén, som den här veckan låter Anna Lindh få veta vad svenskarna tycker om unionens utrikespolitik.
Det är inte lätt att i dessa dagar få i gång diskussionerna om EU:s avgörande vägval, åtminstone inte på den svenska arenan. Partierna har hittills inte visat några tecken på att vilja göra höstens val till ett Europaval - trots att en mängd frågor som ser svenska ut påverkas av besluten i Bryssel.

EU-makt kan bli fråga för folket
SvD 2002-06-06

Jag vill värna svensk suveränitet
Replik på Maria Abrahamssonom grundlagen
Margit Gennser i SvD 2002-06-05


"Sverige klarar inte av EU-tempot"
Daniel Tarschys, DN Debatt 2002-06-04
Sverige klarar inte av det tuffa tempot i EU-samarbetet. Allt fler europeiska regler och riktlinjer dimper ner som en överraskning för de närmast berörda här hemma.
Åtskilliga europeiska parlament bräcker riksdagen när det gäller grundlighet och offentlighet i hanteringen av EU-frågor. Vill vi ha något att säga till om i Europa krävs bättre spaning, vidgat deltagande och en mer energisk bevakning av EU-frågorna. Annars riskerar vi att medborgarnas främlingskap inför EU förblir starkt, skriver professorn i statsvetenskap Daniel Tarschys vid Stockholms universitet.

"Svensk tystnad främjar högerpopulism"
Statsvetaren Olof Petersson kritiserar regeringens passivitet i EU:s demokratiarbete
DN Debatt 2002-06-02

Schweiz allt närmare EU
Via EES /EEA

DN 2002-06-01


Staten vill övervaka e-post och nätsurfning
DN 1 juni 2002
Sverige och övriga EU-länder vill registrera medborgarnas e- post och all annan datakommunikation. EU-parlamentarikern Charlotte Cederschiöld (m) varnar för storebrorssamhället.
- Medlemsländerna är ute efter att avlyssna medborgarna för att spara polisresurser. Så enkelt är det, säger hon. Efter en hård kraftmätning mellan EU-parlamentet och det spanska ordförandeskapet nåddes i torsdags en uppgörelse som banar väg för övervakning av e-post, besök på hemsidor och annan telekommunikation som mobilsamtal.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=23453&previousRenderType=6


Is Margaret Thatcher winning in Europe?
May 30th 2002 From The Economist print edition

Uttalande från nätverket Centernej till EU:s årsmöte 15 maj 2002:
Centralisering och elitstyre föder extremism

Öppning för president i framtida EU
DN 28 maj 2002 20:03
Statsminister Göran Persson och EU-parlamentets talman Pat Cox säger inte kategoriskt nej till brittiske premiärministern Tony Blairs kontroversiella förslag om en EU-president, vald på fem år av medlemsländernas regeringschefer.

EU:s asylpolitik på väg mot ett misslyckande
Aftonbladet 2002-05-31

Låg inflation och låg arbetslöshet möjlig
Bo Lundgren i Veckobrev 30 maj 2002

Slutenhet skadar EU-idén (Marta Andreasen)
Borås Tidning 2002-05-28

Majoritet i KU för regeringens förslag om ändringar i regeringsformen
KU kompletterar grundlagstexten med en regel att ingen överlåtelse av beslutanderätt som täcks av grundlag kan ske förrän riksdagen genom två beslut med mellanliggande riksdagsval har godkänt en fördragsändring som förutsätter en sådan grundlagsändring.
Riksdagens Pressmeddelande TORSDAG 30 MAJ 2002


Riksdagen överlåter makt åt EU
Riksdagens konstitutionsutskotts majoritet säger ja till regeringens förslag om att riksdagen kan överlåta beslutanderätt till EU. Men samtidigt sätts en gräns som innebär att överföringen inte får röra principerna för statsskicket, uppger TT.
Miljöpartiet är det enda parti som reserverat sig mot förslaget.
Vänsterpartiets partistyrelse har sagt nej till förslaget, men partiets två ledamöter i utskottet har stött det.(2002-05-30)


Generalguvernören av lydstaten Sverige
Johan Hakelius i Aftonbladet


Frihetens röst saknas inför valet
Kurt Wickman, fil dr och författare
Publicerad 2002-05-30
Timbros Smedjan

Men sedan ett decennium bär partiet med sig ett arv från Carl Bildt. Han är en EU-förespråkare med utopiska drag. Han representerar den svenska överklassens historiska dragning till Europa. I en essäbok karaktäriserade sig Bildt som hallänning – svensk – europé. Det finns en högre komparation, men för Bildt var kanske det europeiska tillräckligt.


Intervju med Milton Friedman om EU/EMU
publicerad i Nyliberalen nr 1, 2002

Otillständigt om grundlagsändringen
Två dagar mellan bordläggning och beslut
Rolf Englund på Internet
2002-05-29

Annika Åhnberg lämnar Skandia Liv


Moderaterna reserverar sig mot grundlagsändring
Enligt förslaget ska EU kunna få beslutanderätt i alla frågor "som inte rör principerna för statsskicket".
Lunchekot tisdag 28 maj 2002 Herman Meltzer, EU-reporter


Ska unionen i huvudsak baseras på principen om en väljare en röst
eller en nation en röst?

Aftonbladet, ledare 2002-05-25
Det blir en tunnare modell än den kommissionen och Europaparlamentet föreslår, men det blir likafullt en form av federalism. Inte någon perfekt lösning, men hygglig.
Frågan är alltså inte om EU ska bli en federation utan vem som ska ha makten i det nya Europa.

Anna Lindh sjöng mellanstatlighetens lov
DN, 25 maj 2002

Rätt mycket fel om den svenska grundlagen
Maria Abrahamsson
SvDs ledarsida 2002-05-24

Behandlingen av grundlagsändringen i riksdagen uppskjuten igen
Debatten i kammaren uppskjuten till 13/6. Justering 30/5

(Nej till) Godkännande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder
Anf. 50 MARGIT GENNSER (m):
Snabbprotokoll 2001/02:110 Onsdagen den 22 maj 2002

Är den keynesianska ekonomin död?
Asienkrisen, Ryssland, IMF och Argentina

Joseph Stiglitz
DN, 12 maj 2002

Politisk fars i riksdagen om grundlagen och EU
Björn von der Esch (kd)
ledamot i konstitutionsutskottet
SvD 2002-05-21

V förkastar ändrad grundlag för EU
DN, 17 maj 2002 21:41

Bra med grundlagens bakhasor!
Barometern Torsdag 16 Maj 2002


För en handfull pund
Niklas Ekdal
DN 2002-05-17

London anser sig ha Europas sundaste statsfinanser och Bryssel säger inte längre emot. Från parlamentet är det inte många steg till Downing Street 10. Tony Blairs äldste son släntrar förbi i hallen, när jag går in för att tala med EU-rådgivaren Stephen Wall.

Han visar sig vara mer intresserad av att ställa frågor om Göran Persson än av att svara om EMU; "En skicklig politiker, eller hur? När kommer ni att ha er folkomröstning?" Jag får en bestämd känsla av att Wall vet mer om den saken än jag. All politik är numera kontinental. Ingen politiker törs säga något till en journalist från ett annat EU-land som han inte skulle säga till landsmän. Och kretsen kring Blair vet förmodligen mer om Perssons framtidsplaner än svenska folket.


KU kunde 16.5 inte fatta beslut om grundlagsändringen som skall göra det lättare för de styrande att föra över makt från riksdagen till Bryssel, nya sammanträdes dagar 21.5, 23.5


Straining the pact
FT, May 15 2002 19:38

From Berlin, Brussels and other European capitals, the message going to the French government this week could scarcely have been louder or clearer.

Alarmed that President Jacques Chirac's budget proposals risk tearing apart the eurozone's rules for fiscal discipline, some of Europe's most influential policymakers are asking France to think again. "The French government cannot expect us to lift a finger to help soften the stability and growth pact," says Hans Eichel, Germany's finance minister, referring to the agreement that obliges eurozone governments to balance their budgets over the medium term.


Euron – ett verktyg för globalisering
av Ulf Dinkelspiel, VD i Exportrådet och styrelseordförande i Stiftelsen Sverige i Europa
(RE: Ja, och så var han ju ansvarig för EU-förhandlingarna i Bildt-regeringen och medansvarig för kronkursförsvaret och delägare i fondkommissionsfirman Öhman)
i Timbros Smedjan, maj 2002


Om Riksdagen godkänner den nu akktuella grundlagsändring kommer det att i framtiden att bli möjligt att överföra beslutanderätt till EU utan mellanliggande val. Eliten behöver inte fråga folket.
Rolf Englund 2002-05-15

Den nu föreslagna grundlagsändringen, innebärande att beslutanderätt skall kunna överföras inte bara till EG utan även till EU måste beslutas genom den ordning som gäller för stiftande av grundlag. (RE: dvs med mellanliggande val).

Men om Riksdagen godkänner den nu akktuella grundlagsändring kommer det att i framtiden att bli möjligt att överföra beslutanderätt till EU utan mellanliggande val. Eliten behöver inte fråga folket.

Det är det saken gäller.


Regeringen erkänner att lagligheten i riksdagens ratificering av Nice-fördraget kan ifrågasättas


Ur Regeringsformen 15 §

Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall anordnas, om yrkande därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till yrkandet. Sådant yrkande skall framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som avses i första stycket. .....mer


KU sammanträder om Prop 72 (grundlagsändring ) den 14 maj.
Behandling i kammaren Planerad bordläggning: 2002-05-31 Planerad debattdag: 2002-06-04


Lyckas han /Göran Persson/ bluffa sina egna gräsrötter /om EMU/?
Viktor Munkhammar
Dagens Industri 2002-05-13

Sverige, humlan och IT-bubblan
Ulf Jakobsson
Kolumn, SvD ledarsida 2002-05-10

"Min bedömning är att folkomröstningen kommer att hållas under 2003.
Det är fortfarande en öppen fråga om det blir under våren eller hösten", sa Göran Persson till nyhetsbyrån Reuters.

I EU kan ingen höra dig skrika (Le Pen)
Johan Hakelius, kolumn i Aftonbladet 2002-05-07

"Schyman är som Le Pen"
Det skriver Annika Åhnberg, tidigare riksdagsledamot för vänsterpartiet och jordbruksminister (s)
DN Debatt 2002-05-05

ECB-chefen varnar för USA-underskott
DN 2002-05-02

Le Pen

Lars Jonung:
EMU: CENTRALISERAD PENNINGPOLITIK EN STYRKA

(Direkt, 020417)

Robert A Dahl
Europeisk federalism - glöm det!

Johan Gernandt på Skandias bolagsstämma
FinansVision 2002-04-18

Tomas Nicolin upprepade på stämman sin kritik mot optionsprogrammet; det kostar för mycket 400 Mkr eller 20 procent av vinsten och har för dålig koppling till prestationen. Men när han skulle tala tystades han av stämmans ordförande Johan Gernandt: ”Jag ber dig att inte ta upp detta. Styrelsen har signalerat att frågan ska komma tillbaka”, sa han upprepade gånger.


EMU - Europa mot undergången
Göran Greider i Dala-Demokraten 2002-04-09

“Haveri för Europeiska centralbanken (ECB)”
SvD-ledare 2002-04-12

Folk dör i europei(s)ka vårdköer
Björn Molin, kommunalråd (m) Österåker
SvD Brännpunkt 2002-04-11
Det är borgerliga politikers skyldighet att arbeta mot vänsterns försök att göra unionen till en omfördelningsunion

Vem värnar rätten?
LO:s Martin Lindblom på SvD Brännpunkt 2002-04-11
Regeringen får inte överlåta inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter till FN, EU eller annan stat. Men ingen tycks bry sig och konstitutionsutskottet tiger. Sverige har böjt knä för USA och kan knappast betecknas som en rättsstat längre.

Stödet för EMU fortsatte att minska under mars (Skop)

“Persson velar om EU:s framtid”
Statsvetaren Olof Petersson
DN Debatt 2002-03-31

Granskningsnämnden för radio och TV:
Inget fel med inslag om Argentinas kris utan att nämna pesons fasta växelkurs mot dollarn...

LO ställer sig positivt till ett svenskt medlemskap i EMUs tredje steg, valutaunionen, under förutsättning att lönebildningen visar sig stabil och att vi får nya instrument för att kunna hantera ekonomiska chocker.
LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin
vid ett anförande i Stockholm inför Svenska EU-klubben
2002-03-21

Citat, av socialister, om EU och EMU - ganska roligt

En sån himla otur
Oturligt nog drabbades de av den värsta ekonomiska nedgången på sextio år. Hösten 1992 var det slut på den enda vägens politik
DN-ledare 2002-03-26

Tonvikten ligger snett i den svenska EMU-debatten.
Sixten Korkman, reporter Johan Schück
DN 2002-03-25

En dumhetens konspiration
Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Bo Lundgren
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen 2002-03-22

M glömmer hoten från Bryssel
Björn Molin, kommunalråd (m) Österåker
SvD Brännpunkt 2002-03-22

Union ska med lag byggas /med federation/
Expressen-ledare, signerad Ann-Charlotte Marteus
2002-03-21

”EMU ÄR EN DUM KONSTRUKTION”
P-O Edin, tidigare chefekonom på LO
Affärsvärlden 2002-03-20

EU tycks glömma Europas historia
Per Ahlmark
Kolumn i DN 2002-03-21

Inga fördelar med EMU
Ledare i Norrländskan 2002-03-13
Signerad Lotta Gröning

EMU är inget ekonomprojekt
Ledare i Dagens Industri 2002-03-19

Korkade EMU-förslag
Expressen-ledare 2002-03-13
Det finns många goda skäl att avvisa förslagen som i går presenterades i utredningen "Stabiliseringspolitik i valutaunionen".

Lars Jonung i bilaga till EMU-utredningen
Sverige bytte stabiliseringspolitisk regim i slutet av 1980-talet utan att det fanns förståelse för processens konsekvenser för den makroekonomiska utvecklingen.

Regeringen förringar riksdagen
Agne Gustafsson, SvD Brännpunkt 2002-03-19

The lady turns
Financial Times, editorial 2002-03-19

Thatcher insists Britain must never join the 'doomed' euro
The Times March 19, 2002
“It can never be right for Britain to abolish its currency. And it can never be right for the Conservative Party to pretend otherwise.”


Europes economy - March 14, 2002 The Economist

Carl B Hamilton
Ja-sägare om Nej-sägare


Anne Wibbles Minnesfond
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen 2002-03-12


Nils Lundgrens särskilda yttrande


DN-ledare 2002-03-13
Vad svaga statsfinanser och en trögrörlig arbetsmarknad ledde till fick Sverige uppleva i 1990-talskrisen.
Botemedlet då var en flytande krona, det vill säga en devalvering som gjorde oss alla fattigare.
Den möjligheten kommer inte mer att stå till buds med ett EMU-medlemskap.
Det ska vi vara glada för, ty det kommer att kräva en sundare ekonomisk ordning.

En sådan politik (buffertfonder)
kommer resultera i samma missnöje som vi ser i Norge

Ledare i Barometern 2002-03-13


Kommittén om stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen (Fi 2000:07) lämnar sin slutrapport tisdagen den 12 mars.

Dagens Nyheters ledarskribent Peter Wolodarski och Bertil Ohlin Institutet

"Ett system oförenligt med ekonomisk frihet"
Sven Rydenfelt på SvD Brännpunkt 1992-04-27

Tillbaka till globaliseringen (buffertfonder, guldmyntfoten , Lars Jonung)
DN-ledare 2002-03-07

Lås kronan mot euron
Göran Svensson, VD för Svenska Handelskammaren i Tyskland
Sydsvenskan, 5 mars 2002
Jag vill påstå, att det inte har någon betydelse om kronan låses fast vid t ex 8,50 kronor eller 9,50.
Det viktiga är att det blir en oåterkallelig låsning.

Inga genvägar till euron
Behövs verkligen Svenskt Näringsliv?

DN-ledare 2002-03-03

Bo Lundgren talar sanning i
Svenska Dagbladet/Näringsliv, s. 12, 2002-03-02

Nya anklagelser om fusk inom EU
Nya anklagelser om fusk och mygel bland EU-tjänstemän förs fram av den före detta EU-revisorn Paul van Buitenen.
Bryssel TT 1/3 2002

Wallenbergssfären, Percy och EMU
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen
2002-03-01

Mellan ekonomins avgrunder
SvD-ledare 2002-02-28

Mot euron med starkare krona
DN-ledare 2002-02-28

Dags för demokrati
Expressen-ledare 2002-02-26
Federationen har en rad fördelar, särskilt för små stater.

En avledande manöver (konventet)
DN-ledare 2002-02-26

Två svenska dinosaurier (socialdemokratin och Wallenberg)
Hans L Zetterberg, Dagens Nyheter 1995-08-29

Vad innebär EMU för Sverige?
Av Leif Widén

Rekordstarkt stöd för EMU-medlemskap
2002-02-22

LO-kongressens beslut om Buffertfonderna (ett villkor för Ja till EMU)


Stefan Fölster, nu chefsekonom på Svenskt Näringsliv:
Sverige drabbas hårt om vi går in i en lågkonjunktur under upptakten till ett medlemskap i valutaunionen, EMU. Arbetslösheten kan bli upp till tre gånger så hög som under normala ekonomiska avmattningar. Orsaken är att Sverige inför utsikten att gå med i EMU gjort sig av med alla medel som traditionellt brukar användas för att dämpa ett hastigt konjunkturfall. Drygt 300 000 jobb brukar gå förlorade när Sverige drabbas av en "normal" lågkonjunktur, definierad som ett fall i BNP på 1 procent per år under tre år.
Men historiska konjunkturfall har alltid kunnat dämpas av devalveringar, räntesänkningar och stigande statsutgifter.
- Men jag vill inte anföra det här som ett skäl mot att gå med i EMU, utan snarare som argument för en kraftfullare tillväxtpolitik, säger Stefan Fölster.

EMU-utredningens underlagsrapporter (update)
2002-02-18

Eliternas sammansvärjning
(Percy Barnevik, Jacob Wallenberg, Carl Bildt m fl)
Anders Isaksson DI 2002-02-22

Den ansvarslösa automatiken (buffertfonder)
DN-ledare 2002-02-22

Förnyad EU-kritik mot de svenska skatterna
TT 2002-02-21

Vad EMU kräver (buffertfonder)
Sydsvenskan ledare 19 februari 2002

Inför EMU växer lönekampen (buffertfonder)
Lena Askling i Aftonbladet

Riksbanken svär sig fri
Eva Srejber, Kjell-Olof Feldt, Johan Gernandt och Bengt Westerberg, Bengt Dennis, Mats Kinnwall, Lars Heikensten:ungefär densamma som när man har en fast växelkurs, i första hand ett politiskt projekt, Lena Hjelm-Wallén, prop 72 Grundlagen, Per Unckel
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen
2002-02-19

EMU-utredningens underlagsrapporter presenterade
2002-02-18

Sanna och osanna sanningar
Anders Isaksson
Dagens Industri 2002-02-15

Kedjan var töjbar (stabilitetspakten/Tyskland)
Barbro Hedvall
DN 2002-02-13

Percy Barnevik

"Perssons tidtabell för EMU håller inte"
Klas Eklund i intervju av Johan Schück
DN 2002-02-13

När Schröder schnapsar är det rätt
Ledare i Finanstidningen 2002-02-13

EMU-kostymen stryper (nyss Tyskland, nu England...)
Leif Widén
2002-02-12

EMU är, har varit och kommer att förbli i första hand ett politiskt projekt
Mats Kinnwall
fil dr och chef för internationell analys, Handelsbanken Markets
Dagens Industri 2002-02-11

Rundningsmärke får genomfartsled
Ledare Finanstidningen 2002-02-09

Europa styrs i dag av en stelbent normpolitik
Sandro Scocco
DN Debatt 2002-02-10

Livet utanför Euroland
Eva Srejber, vice riksbankschef, 2002-02-11

Vill regeringen urholka riksdagens makt?
Ekots lördagsintervju Lena Hjelm-Wallén, vice statsminister

Sverker Gustavsson

Det blir inte mer makt till Bryssel - tvärtom
Olle Abrahamsson, rättschef i justitiedepartementet
Dagens Industri 2002-02-08

Lägg ner EU-kommissionen!
av Mattias Svensson, liberal debattör
Timbros Smedjan
Kolumn 2002-02-07

Tyska regeringen EMU-förlamad
Leif Widén
2002-02-07

Lag under lupp
En debatt om dessa betydande ingrepp i den svenska grundlagen måste välkomnas. Här finns all anledning att granska argumenten för och emot.
Sydsvenskan 1 februari 2002

EMU-omrösta tidigast vid EU-valet 2004
Östersunds-Posten 2002-01-29
Sven Bergström
riksdagsledamot, c, Gävleborg
Håkan Larsson
riksdagskandidat, c, Jämtlands län

Offentlig utfrågning om att överlåta beslutanderätt till EU
Konstitutionsutskottet håller torsdagen den 7 februari en offentlig utskottsutfrågning om
ändringar i regeringsformen rörande samarbetet i EU.

Olagligt godkännande av Nice-fördraget
Rolf Englund i Finanstidningen 2002-02-05

Regeringen skeptisk till EU:s överstatlighet
Hans-Eric Holmqvist
Statssekreterare justitiedepartementet
SvD Brännpunkt 2002-02-02

Helmuth Schmidt
Om utvidgningen går för snabbt kan det komma en backlash

Förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Stockholm
2002-01-23

Det är därmed inte möjligt att med penningpolitik motverka exempelvis överhettnings- och inflationstendenser i just Sverige med högre räntor här eller att möta en kraftig nedgång med lägre räntor. Det här är naturligtvis en förändring i villkoren för den ekonomiska politiken som förtjänar att analyseras och diskuteras innan ett beslut om att gå med i EMU tas. Med detta sagt finns det skäl att inte överdramatisera frågan. Rollfördelningen i den ekonomiska politiken är i en valutaunion ungefär densamma som när man har en fast växelkurs. Det har vi faktiskt haft i Sverige inte mindre än 73 av de senaste 100 åren.

Periodvis har detta fungerat utmärkt, periodvis betydligt sämre.


Bo Lundgren
Veckobrev 31 januari 2002
Vi moderater vill föra en politik med målsättningen att svensk ekonomi i sig är så stark att vår köpkraft och vår valuta (så länge vi står utanför euron) stärks.

Ovisligt snabb till verkning
Barometern, ledare 2002-02-01

Cirkus om grundlagen
SvD-ledare 2002-02-01

Olagligt riksdagsbeslut
Rolf Englund
Nya Wermlands-Tidningen 2002-01-29

Hamburgerkursen visar kronans verkliga värde
Gunnar Örn i Dagens Industri 2002-01-28

A conservative tide is sweeping Europe
ANATOLE KALETSKY
The Times, JANUARY 17 2002

Riksdagen som politisk statist
Anders Isaksson i Dagens Industri 2002-01-25

För en handfull peso
Rolf Englund
Nya Wermlands-Tidningen 2002-01-22

Sverige får ingen genväg till EUs gemensamma valuta.
Kravet om två års medlemskap i EUs växelkursmekanism ERM 2 står fast.
Dagens Industri 2002-01-23

Riksdagen snöper sig
Finanstidningen, ledare
2002-01-23

Kjell-Olof Feldt om det Demokratiska Underskottet
DN-kolumn 2002-01-22

Sverige på väg att ge EU mer makt
Ledare i Östersundsposten av Yngve Sunesson
2002-01-21

Pagrotsky säger "nej"
Dagens Industri 2002-01-21
Reporter Gunar Örn

Vad ska vi med grundlagen till när politikerna ändå struntar i att följa den?
Martin Lindblom, chefredaktör LO-Tidningen
Aftonbladet, debatt 2002-01-21

Rekordstort stöd till medlemskap i EMU
Dagens Industri 2002-01-21

Persson säger "ja"
Dagens Industri 2002-01-21
Reporter Gunnar Örn

Handelsbankens ekonomer om svenskt EMU-medlemskap
Om vi står utanför EMU kommer kronan att stärkas på eurons bekostnad
Går vi med kommer inflationen att blir högre här än i eurozonen
Dagens Industri 2002-01-18
Reporter Gunar Örn

Den gemensamma valutan
Sverige som ekonomiskt laboratorium
Nils-Eric Sandberg

Kolumn på SvD ledarsida 2002-01-18


Motion
Av Bengt-Ola Ryttar (s)

med anledning av prop. 2002/02:72
Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.

Motion till riksdagen
av Margit Gennser (m), Björn von der Esch (kd) och Sven Bergström (c)
med anledning av prop. 2002/02:72
Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.

Brev till riksdagens samtliga ledamöter 2002-01-17
från Björn von der Esch och Margit Gennser
Mandatperiodens betydelsefullaste proposition

2001/2002:72 skulle vi ha läst under juluppehållet. Dom flesta av oss missade.

Sverker Gustavsson om prop.72
“Ändringar i regeringsformen, samarbetet i EU m m”
SvD Brännpunkt 2002-01-13

Motion till riksdagen av Margit Gennser med anledning av prop. 2002/02:72
Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.

2002-01-16


"Euroomröstningen mitt största beslut"
Göran Persson
intervjuad i
DI 2002-01-15
"Det är angeläget att tidigt påverka debatten så att vi inte hamnar i en diskussion om ett slags federal superstat som enligt en och annan i Europa är attraktivt"


Euron är inte här
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen
2002-01-14

Rolf Englunds anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV av
God morgon Världens inslag om Argentina 2002-01-13
2002-01-14

Europe’s missed deadlines
Göran Persson
Financial Times, January 13 2002 19:53
The writer is prime minister of Sweden

Argentina visar att EMU inte räcker
Gunnar Örn
Dagens Industri 2002-01-14

Folkomröstningar som politisk humbug
Anders Isaksson
Kolumn DI 2002-01-11

Svenskt Näringsliv har lämnat skyttegravarna
H G Wessberg DI 2002-01-11
H G Wessberg är vice VD i Svenskt Näringsliv, ansvarig för den kommande tillväxtsatsningen “Lyftet”

Företagarnas riksorganisation:
"Sverige inte redo för EMU"

Dagens Industri 2002-01-11, reporter Gunnar Örn

Totalt insnöat
Malin Siwe i Finanstidningen 2002-01-11
Moderaterna har snöat in på euron. Och där euron går in går vettet ut, åtminstone i kretsen runt Bo Lundgren.

Argentina – ett fiasko för liberalismen?
Fredrik Erixon, chefekonom i Timbro

Taktisk navigering av Persson mot euron (och tidsplan)
Mats Hallgren i SvD 2002-01-10

Brytpunkten var kronans fall hösten 1992,
som bröt uppslutningen kring "den enda vägen".
DN-ledare 2002-01-07

Det finns anledning att gråta för Argentina.
Carl Bildts veckobrev v1/2002


Senaste Nytt på svenska från år 2001 och tidigare


euobserver.com - Giancarlo Corsetti - EurActive - Economist

Does the euro entail closer political integration?
It need not and should not—but probably will

The Economist, editorial, 2002-01-03


BBC: Geldof says no to euro

The price of a falling dollar
By Martin Wolf

FT, June 25 2002 20:11

ECB may raise rates after inflation revised up
FT, May 16 2002 12:2

Murdoch to oppose British euro entry
Times of India , JUNE 11, 2002

A merry dance around Europe (konventet om EU:s framtid)
By Quentin Peel, FT, June 9 2002 20:08

Romano Prodi, a desperate integrationist
May 23rd 2002 From The Economist print edition
Europe's bigger nation-states will turn their guns on Brussels's latest plan for ever closer union

Romano Prodi: Dual ambitions
Financial Times,
May 23 2002 20:42

Ratifying Nice treaty poses big challenge (Ireland)
Financial Times, May 19 2002 21:17

The Swedish second best solution
By Margit Gennser, for The Bruges Group, April 2002

Citigroup Inc. and six other international banks have lost $8.5 billion in Argentina
New York, April 23 (Bloomberg) --

Argentina orders bank freeze
BBC19 April, 2002, 23:25 GMT
Argentina has suspended all banking operations and foreign currency transactions indefinitely amid fears of a financial collapse.

Bank of England chief explains UK euro delay
BBC 15 April, 2002
Britons had yet to be convinced that the benefits of adopting the currency were sufficient to warrant abandoning control over interest rates.

The euro has bought Blair's silence on Europe
Anatole Kaletsky, The Times

The recently published eurosceptic novel 'Out of Europe' which is available free to download

The battle for Germany
Financial Times editorial, 2002-04-08

Argentina battles spread of poverty
BBC 2002-04-05

"Yes, Minister"
Overlooked powers behind Europe's throne
There are 30 diplomats who shape the majority of EU laws, but most citizens and businesses know nothing about them, write Francesco Guerrera and Daniel Dombey
Financial Times March 31 2002 17:36

Keep floating, stop worrying
The real case for an independent pound has nothing to do with ultra-nationalism or hostility to Europe
Samuel Brittan, Financial Times 2002-03-27

How Valuable Is Exchange Rate Flexibility? Optimal Monetary Policy under Sectoral Shocks
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports March 2002 Number 147

Verheugen pledges roadmap for Romania and Bulgaria
EU Observer 2002-03-06

The founding fathers, maybe
For federalism and against

The Economist Feb 26th 2002

Schröder calls for Europe to set tax rates
The Times 2002-02-22

Europe's stability pact
The Economist
Feb 14th 2002

Plastic pact
Unbreakable in EU theory, broken in German practice
The Times, editorial, 2002-02-13

Britain and the euro: Fit to join?
The Economist Feb 7th 2002

Argentina unveils crisis package
planned to fully float the national currency on Wednesday

BBC, 4 February, 2002

The European Commission has voted to issue Germany and Portugal
with warnings over their swelling budget deficits.
What does this mean and what are the likely consequences?
BBC News Online explains

Commissioners speak of Franco-German confederation
EU Observer 2002-01-22

France's Europe
Financial Times editorial January 22 2002

No right answer? (Argentina)
The Economist Jan 21st 2002

Giscard demands large salary for EU work
EU Observer 2002-01-21

UK wants EU 'super council'
Financial Times, January 21 2002

Let pounds and euros compete
Samuel Brittan
Financial Times January 17 2002


Blair cannot now be honest about the euro
Anatole Kaletysky, The Times
2002-01-10

Europe’s missed deadlines
Göran Persson
Financial Times, January 13 2002 19:53
The writer is prime minister of Sweden

Argentina lashes out at IMF
BBC 2002-01-13

Italy and the European Union
A foreign minister goes, but does foreign policy?
The Economist Jan 10 2002

Prodi: Eurozone membership is eternal marriage
EU Observer 2002-01-11

Don’t throw away freedom to a Euro-superstate
Bernard Connolly The Irish Times, 2001-12-31

Sweden’s turn
Financial Times editorial

January 9 2002 19:45


EU Report:
MACROECONOMIC DEVELOPMENTS IN THE EURO AREA
CHAPTER 2
Sid78-79
Monetary conditions in a single Member State can be inappropriate considering the cyclical conditions, as the single euro-area interest rate may not be in line with the individual needs.

For the small cyclically-advanced Member States, a significantly higher interest rate would have been more appropriate.


Weaker yen, stronger euro
Olivier Garnier, Financial Times, January 8 2002 20:13

The CDU’s choice
choice is between Angela Merkel, CDU party leader, and Edmond Stoiber
Financial Times editorial, 2002-01-08 20:04

With Argentina devaluing its peso over the weekend, the conventional economic wisdom finally got its way.
Wall Street Journal, editorial, 2002-01-08

One Currency, but Not One Economy
Robert M. Dunn Jr.
professor of economics at George Washington University
New York Times, January 3, 2002

Tories attack 'flawed' Euro
BBC 1 January, 2002, 18:48 GMT

Former European Union Commission President, Jacques Delors says that the European Union’s monetary and economic policies aren’t in balance.

The Economist about Laken


Början på sidan - Start of page

Tillbaka till startsidan

Antal besök sedan 2002-07-08
13727
Räkneverket på startsidan


Tidigare startsida