Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUHar Calmfors i grunden fel?

Rolf Englund 24/3 2003

Lars Calmfors
DNs ledarsida 24/3 2003

Ett argumetn som på andra håll använts mot en fonduppbyggnad/högre överskott är att det skulle innebära en "överbeskattning". Det är sant att skatterna skulle behöva vara något högre, eller de offentliga utgifterna något lägre, medan fonden byggs upp.

Men det innebär inte någon permanent högre beskattning. Ränteintäkterna från de fonderade medlen leder nämligen till att skatterna i framtiden blir lägre än annars. Så en fonduppbyggnad innebär bara en omfördelning av skattebetalningar över tiden.


Tanken svindlar. Har Lars Calmfors i grunden missuppfattat stabilitetspaktens regler? Eller är det jag som tänker fel?

Stabilitetspakten sätter upp regler för hur stort underskottet får vara i ett medlemslands statsfinanser.

When will a deficit be considered excessive?
When it exceeds 3% of a country's gross domestic product.
EU frågar och svarar själv om Stabilitetspakten

Om, eller rättare sagt, när, det kommer en djup lågkonjunktur försämras statsfinanserna, i Sverige mer än i de flesta andra länder.

Om den svenska regeringen vill stimulera ekonomin, som sunda förnuftet och Keynes säger, genom att sänka skatterna och/eller öka statsutgifterna, förhindras detta genom stabilitetspaktens regler, av Prodi betecknade som "stupid".

Men om de svenska statsfinanserna har ett stort överskott kan man använda skillnaden mellan överskottet, låt oss säga tre procent, till stabilitetspaktens golv om tre procent, dvs sex procent av BNP för att minska arbetslösheten och öka företagesvinsterna.

Men härvidlag spelar inte storleken på någon buffertfonder, vad jag förstår, inte någon roll.

Kan verkligen Calmfors ha missförstått detta?

Eller är det jag som tänker fel?


Buffertfonder

Stabilitetspakten

Mer av Rolf Englund om EMU

Början på sidan

Tillbaka till startsidan