Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMU


Riskerna är stora - Vinsterna är små
Se hur det går i TysklandFörsäkringsbolagen


Ett ja till EMU i höstens folkomröstning kommer sannolikt att förstärka krisen i livbolagsbranschen.
Lägre räntor ökar risken för att Finansinspektionen, FI, sänker diskonteringsräntan. Det skulle tvinga ett antal livbolag till kapitaltillskott i mångmiljardklassen.
Dagens Industri 5/6 2003

"Sänks räntan under en längre tid från den räntenivån som var när vi fattade vårt senaste beslut, måste vi se över diskonteringsräntan enligt nuvarande EU-direktiv", säger Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde.

I mars sänkte FI diskonteringsräntan för nya försäkringsavtal men lämnade räntan för de gamla försäkringsavtalen oförändrad. De krisdrabbade livbolagen kunde tillfälligt andas ut. Men FI kan snart tvingas att se över sitt beslut. Den allmänna räntenivån blir allt lägre.

Enligt de flesta marknadsbedömare leder ett ja till EMU i höst till att den svenska marknadsräntan snabbt sjunker mot den lägre, europeiska nivån. "Den policy FI följer säger att inspektionen redan nu borde sänka räntan, vilket de inte gör. Faller räntorna ytterligare ökar avvikelsen och då måste de göra någonting. I en sådan situation får flera livbolag problem. Deras ägare ställs inför krav på kapitaltillskott i miljardklassen", säger Gustaf Rentzhog, chef för pensionsanalys på mäklarhuset Carnegie.

KPA Pension har redan varit i kontakt med sina ägare, Folksam och Kommun- och Landstingsförbundet. "Vi har haft diskussioner med ägarna om hur vi ska parera en sådan förändring, och vi vet ungefär vilka åtgärder vi ska vidta", säger Bertil Repfenning. Även om en förstärkt ekonomisk kris hotar livbolagen är inte Sveriges tyngsta EMU-anhängare, statsminister Göran Persson, särskilt orolig.

"Det är ingen viktig fråga i EMU-diskussionen att livbolagen eventuellt skulle få problem med en lägre EMU-ränta. Ett eurointräde ger lägre räntor och det tjänar nästan alla svenskar på", säger Göran Persson.Tyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan