nejtillemu.comVänta och se

Göran Persson: Det enda som jag tycker håller, det är det där med vänta och se.


State of The Union
Genom att rösta nej i höstens folkomröstning uppnår man två saker.
Dels sänder man en signal, som kommer att hörs i hela Europa, om att de europeiska folken tycker att utvecklingen går för fort och att debatten om deras framtid förs över deras huvuden – att det nya imperiet kuppas igenom.
Dels ger vi oss själva betänketid. Eftersom euron är en så dum idé kommer den att haverera. De som infört euron kommer att hålla emot i det längsta, eurons dödskamp kommer att bli en utdragen och smärtsam process.
Det enda rationella är att vänta, åtminstone en konjunkturcykel, gärna flera, för att se hur euron fungerar i praktiken.
Rolf Englund 20 januari 2003


Jag möter många som säger att det låter nog bra, men själv vill jag vänta och se.
Göran Persson: Intervju i Tiden (s) nr 3, 2003


Nyheter

Själv röstade jag ”ja” till att Sverige skulle gå med i valutaunionen vid folkomröstningen 2003
Jag har svårt att tro på idén om en långtgående centralisering av finanspolitiken
Alternativet är en partiell eller total upplösning av valutaunionen
Jag ansluter mig till dem som menar att Sverige bör avvakta EMU:s framtida utveckling innan vi på nytt tar upp frågan om ett svenskt medlemskap
Assar Lindbeck, DN Debatt 17 juli 2012


Riskerna är stora - Vinsterna är små
Se hur det går i Tyskland


Det blev ett kraftfullt nej i folkomröstningen 2003
Vilket skäl upplevde du som starkast?
Nej-sidan hade det överlägsna argumentet att man inte var emot EMU men ville vänta och se
Ett ja var definitivt, ett nej kunde också vara ett ja.

Göran Persson i en intervju med Newsmills chefredaktör PM Nilsson, 2012-01-09

- Att det gick så bra för Sverige, det blev en bisarr situation. Man kunde med fog hävda att Sverige var i ett annat läge.
Nej-sidan hade det överlägsna argumentet att man inte var emot EMU men ville vänta och se, en slags linjetvå-variant. Är du för så rösta nej.
Ett ja var definitivt, ett nej kunde också vara ett ja.

Folkomröstningar är lite ointellektuella på det viset, det går inte att ha med alla nyanser.

Full text


Göran Persson: Det finns inte ett enda vackert argument /för Nej till EMU/, utan allt kokar ner till det snöda och egoistiska...

Fichtelius: Vilket är det bästa argumentet emot då, även om det inte är vackert?

Göran Persson: Ja, det enda som jag tycker håller, det är det där med vänta och se.

Göran Persson 2003-03-31, Fichtelius, sid. 400

Det här är vår tids största beslut.
Det finns ingen väg tillbaka när man väl har sagt ja. Därför bör man tänka sig väldigt noga för innan man säger ja.
Ett Nej kan man alltid ändra på, men ett ja är verkligen ett vägval som är definitivt.

Göran Persson 1999-10-18, Fichtelius, sid. 391


- Jag känner väldigt mycket äckelkänslor inför utanförskapet
Michael Treschow intervjuad i BBC om varför Ja-sidan gått bakåt
"Det beror på att det skapats en myt om att det efter en Nej-seger blir som i dag
och att man kan vänta och se och gå med senare om EMU blir framgångsrikt"
BBC World Service TV Business Report 2/6 2003


- Vi ska inte ha någon buffert för något som är bra. Tvärt om är euron en buffert för svensk ekonomi
- Det finns inte något "vänta och se". Antingen är vi med eller står utanför.
Moderaternas ledare Bo Lundgren DN 27/7 2003

Läs mer här


- Personligen är jag på framförallt ekonomisk-tekniska grunder tveksam till den gemensamma valutan.
Och jag anser inte att det svenska beslutet borde fattas nu.

Ur den av Ja-sidans ledande kampanjorganisation Sverige i Europa utgivna skriften
av Mats Svegfors

"Det finns inget nja till euron"

Början på sidan


Är det inte uppenbart att vi, med Tyskland för ögonen, borde dröja med att ta ställning till den gemensamma valutan?
Det måste vara fel att gå över till euron om vi inte har en god uppfattning om vilken typ av ekonomisk anpassning som kommer att krävas om vårt kostnadsläge på nytt blir för högt. Risken för det är stor. Därför tänker jag rösta nej den 14 september
DN:s förre politiske chefredaktör Svante Nycander

DN Debatt 12/4 2003

Ett medlemskap i EMU handlar inte främst om ekonomi, utan om politik
Ekonomer skulle aldrig ha uppfunnit en gemensam valuta för Europa

PM Nilsson Expressen 2003-04-01

- Det kan man ju ändra sedan, det har också statsministern pekat på, men om man röstar ja så är det oåterkalleligt, säger Leif Pagrotsky. Då måste man vara övertygad om att det är bra för Sverige för evigt och därför avstår jag från att gå in där.
Leif Pagrotsky i Ekots Lördagsintervju 8/3 2003

Är du det minsta osäker om EMU bör du rösta nej.
Ett ja är oåterkalleligt. Men vid ett nej kan vi ju rösta igen om ett par år.

När det tidigare socialdemokratiska statsrådet Anders Sundström och det tidigare moderata statsrådet Ulf Dinkelspiel, nu ordförande i stiftelsen Sverige i Europa, talade vid ett möte var det främst det nej-argumentet som skulle punkteras. (DI 21/2 2003)


Några citat ur den av Ja-sidans ledande kampanjorganisation Sverige i Europa utgivna
skriften av Mats Svegfors med titeln "Det finns inget nja till euron"
- Personligen är jag på framförallt ekonomisk-tekniska grunder tveksam till den gemensamma valutan. Och jag anser inte att det svenska beslutet borde fattas nu
.
Rolf Englund 23/4 2003

”Det finns inget nja till euron – reflektioner från en EMU-skeptiker” är den andra i en serie som ges ut av Stiftelsen Sverige i Europa för att stimulera till debatt inför höstens folkomröstning. Mats Svegfors nås på mobil 070/593 79 97
Jag har inte ändrat åsikt i sak. Däremot har situationen i ett fundamentalt avseende ändrats: Svenska folket kommer att ta ställning den 14 september. Också ett nej är med mycket stor sannolikhet ett nej för lång tid framöver. Under sin tid som chefredaktör för Svenska Dagbladet var Svegfors på ledarplats mycket skeptisk till euron.
Mer om Mats Svegfors

Nyheter

Så betraktad blir utgången - 56 mot 42 - snarast rättvis. För varför skulle svenska väljare just nu
i september 2003 bestämma sig för att lämna kronan för euron,?

När de stora euroekonomierna på kontinenten kämpade med svåra ekonomiska problem och visade ringa reformkraft medan svensk ekonomi gick hyfsat och de offentliga finanserna var i bättre skick.
DN-ledare 2003-11-02


Det allra märkligaste nej-argumentet är att vi ska rösta nej nu
för att vi kan ändra oss sedan.

Dagens Industri, ledare 15/7 2003

Början på sidan


Niklas Ekdal, på Herbert Tingstens stol,
om konservativt tänkande och utopiskt

Med kommentar av Rolf Englund
Signerat, DNs ledarsida, 13/7 2003


Mer än hälften av svenska folket, 51,5 procent, säger nej
Ett nej är inte ett "vänta och se".
Om ja-sidan kan förmedla innebörden av detta utanförskap kommer opinionen att vändas före den 14 september.

Dagens Industri ledare 2/7 2003


Det gäller att omvända nej-sägare som vill vara med i EMU i framtiden, men inte nu
- Vi måste förklara vad priset är om vi står utanför 15 år till

Anders Sundström intervjuad i SvD 28/6 2003


Det allra märkligaste nej-argumentet är att vi ska rösta nej nu
för att vi kan ändra oss sedan.

Dagens Industri, ledare 15/7 2003

Det är som om det fanns en mittemellan-linje - ett kanske - i folkomröstningen. De som lutar åt kanske, ska rösta nej för att det går att ändra på...

Har man den minsta misstanke att det kan vara bra att Sverige deltar fullt ut i valutasamarbetet ska man självklart rösta ja nu, eftersom det är nu frågan avgörs.

Och ja är det naturligaste svaret eftersom Sverige är med i EU, tolv länder har redan euron och fler kommer att byta sin valuta mot den. Ett nej skiljer ut Sverige som ett land som inte vill delta helhjärtat i Europasamarbetet. Väntat och sett har vi redan gjort. "Kanske" finns inte.

Att någon ny chans inte kommer snart, det gjorde utrikesminister Anna Lindh väldigt tydligt i sitt tal i Almedalen. Det kan dröja många år innan någon politiker vågar ta risken att få ännu ett nej i en folkomröstning om euron. Då har redan Sverige hamnat långt vid sidan om.

Anna Lindh framstår inte bara som ja-sidans starkaste kort, utan också som en allt mer övertygande politiker. Ett ja till euron den 14 september ökar sannolikt chansen att hon blir nästa statsminister redan nästa år.

Göran Persson har lagt stor personlig prestige i EMU-valet. Ett nej skulle vara ett hårt slag för honom. Visst kan missnöjda väljare straffa honom med att rösta nej, men frågan är vad de vinner på det. Sannolikheten att han avgår på den extra partistämman nästa år är faktiskt större efter ett ja. Då kan han lämna med hedern i behåll. Vid den tidpunkten är det också svårt att tro att någon skulle kunna utmana Anna Lindh om partiledarposten - om hon vill ha den.

Början på sidan


Ett nej till euron den 14 september skulle - förutom att inrikespolitiskt legitimera extrema krafter - underminera den svenska positionen i EU. Och förr eller senare väcka frågan om Sverige överhuvudtaget hör hemma i unionen. Detta är jasidans starkaste - och sista - kort.
Men Göran Persson drar sig för att använda det. Persson tonar ned de politiska och kvalitativa argumenten: de riskerar att efter ett nej slå tillbaka mot regeringen och honom själv. Ett nej blir, som han ser det, lättare att hantera om folkomröstningen betraktas som en ekonomisk kalkyl (plus eller minus) och inte en politisk ödesfråga (inne eller ute).
Kruxet är att statsministern därmed signalerar att allt förblir som vanligt, business as usual, efter ett nej, att det går alldeles utmärkt för Sverige att vara med i EU så där litet lagom. Det spelar euromotståndarna rakt i händerna.
Per T Ohlssn Sydsvenska 22/6 2003

"Allt som vanligt den 15 september" Per Gahrton, Sydsvenskan, 30/5 2003

Början på sidan


Slutsatsen är att vi i dag inte kan veta vilka effekter ett svenskt EMU-medlemskap kommer att ha på handeln.
Det ekonomiska forskningsläget kan därför sägas ge fortsatt stöd åt en vänta-och-se linje

Bo Malmberg, Institutet för Framtidsstudier, SvD Brännpunkt 19/6 2003


När centerns partisekreterare Jöran Hägglund säger att partiets "nej inte är för evigt", är det en sanning med modifikation.
Ett nej är ett nej. Ett ja är ett ja
Smålands-Posten, Martin Tunström 18 juni 2003


Om det blir ett ja träder Sverige in i valutaunionen 2006 och inför euron som betalningsmedel. Beslutanderätten över vår styrräntenivå övergår då till Europeiska centralbanken, ECB.
Om det istället blir ett nej, så är det i stora drag "business as usual" för Riksbanken.

Lars Heikensten, 2003-06-17
Mer av Heikensten


För att EU-bussen ska ge alla dess gamla och nya resenärer en framgångsrik resa måste saker och ting tas i rätt ordning. - Först måste en gemensam värdegrund och vision mejslas ut. Sedan ska en klok "grundlag" utformas. Därefter måste gemensamma institutioner byggas/reformeras. Och till sist möjligen en gemensam valuta som kronan på verket.
Detta är en resa som kommer att ta tid, kanske ett decennium eller mer - det vill säga alldeles för länge för att dagens svenska politiker ska hinna bli EU-pampar. Men utvecklingsoptimistens tvillingsyster är som bekant tålmodigheten.
Så säg ja till EU och därför nej till EMU - just nu.

Staffan Ahlberg, grundare av IBS, medlem Medborgare mot EMU
Dagens Industri 12/6 2003


Hur den svenska finansmarknaden påverkas av ett ja eller nej till euron har hittills inte tagit någon större plats i debatten. Budskapet på ett seminarium under onsdagen var dock att eurons påverkan på Stockholms finansmarknad inte är så stor på kort sikt.
"Jag tror inte att de omedelbara effekterna blir så dramatiska. Andra saker som börsklimatet, teknologiutvecklingen och sparandet har faktiskt påverkat marknaderna mer än euron de senaste åren", säger Lars Friberg, chef för valutahandeln på SEB.
Karin Forseke, VD på fondkommissionären Carnegie, håller med:"För oss på Carnegie är EMU-frågan neutral. Vi kan jobba med och dra nytta av båda alternativen."
Dagens Industri 12/6 2003

Början på sidan


Skeptikerns bekännelse
Det är svårt att säga ja till euron. Skälet är att euron - och hela EMU-projektet - är en komplicerad fråga: att säga ja är, om man så vill, mer krävande än att säga nej.

Per T Ohlsson Sydsvenskan 8/6 2003


Ledarredaktionen, Göteborgsposten 28/5 2003:
- Björn von der Esch blandar friskt påståenden, förmenta hot och felaktigheter.
Till exempel att ett ja är oåterkalleligt medan ett nej ger oss möjlighet att ändra oss.
För detta har han inget som helst stöd.
Klicka här


Även jag har en gång sagt: låt oss vänta och se hur det går. Men vid den tiden fanns valutaunionen bara på papperet.
Nu har den gemensamma valutan funnits en tid. Dåliga tider och vikande konjunktur världen över har satt valutaunionen på hårda prov - och den har varit framgångsrik.

Göran Persson i foldern "Trygghet tillsammans - Mina skäl att rösta ja till euron". Presenterad 28 maj 2003

"I've been wrong so far, so I don't have too much confidence in my view.
But I think within the next 10 to 15 years the eurozone will split apart. The British government, on balance, should stay out of it."

Milton Friedman, Financial Times, June 06, 2003

Början på sidan


- Även jag har en gång sagt: låt oss vänta och se hur det går
Göran Persson, DN 30/5 2003


Den fråga som vi alla ska besvara den 14 september är om Sverige ska införa euron som valuta eller inte. Men i frågan ligger mycket mer. Folkomröstningen handlar i grunden om hur vårt Sverige ska utvecklas i framtiden.
Det finns inte något vänta och se.

Bo Lundgren i riksdagen 28/5 2003


Du har tidigare känt en oro för att hela europrojektet skall spricka och att det finns en sådan risk, vari består den enligt Dig?
Varför svängde hon i EMU-frågan?

Ebba Lindsö, blivande VD för Svenskt Näringsliv
Ekots lördagsintervju 17/5 2003


Att "vänta och se" är detsamma som att ställa sig utanför. Då hamnar vi i ett helt nytt läge.
Anna Lindh DN nyhetsplats14/5 2003


Tro, vetande och risker i EMU-frågan
Niclas Larsson och Mattias Svensson
aktiva i Medborgare mot EMU
Men när vi väl bestämt oss för att delegera makt och befogenheter till EU:s institutioner, skicka iväg guldreserven till Frankfurts bankvalv, smälta kronorna och bränna upp sedlarna - då är det för sent att gå tillbaka till en självständig penningpolitik, hur mycket man än ångrar sitt beslut.
Corren 13/5 2003

Början på sidan


Varför gå med i ett projekt som är så tekniskt och ekonomiskt svårbedömt att inte ens socialdemokraterna och LO kan bli ense frågar man sig. Bättre att vänta och se.
Aftonbladet 6/5 2003


Krisen i den tyska ekonomin är redan djup. Men om ett år, när EU utvidgas österut, kan den förvärras avsevärt. Den tyska utvecklingen är en bomb som väntar på att brisera.
Peter Wolodarski, DN 5/5 2003


"En del säger ju att vi ska vänta över en konjunkturcykel. Jag tror personligen inte att man behöver vänta så länge.
Sven Hulterström, Finanstidningen 99-12-21


By the first week of June, Gordon Brown, the chancellor of the exchequer, must announce the results of the most comprehensive study the Treasury has ever made of a single decision: whether or not Britain should join the euro.
His answer will be: not yet.
This will make it virtually impossible to join the euro before the next election, which will probably be in 2005
Five tests and a funeral

The Economist 1/5 2003


Än så länge har nejsidan en trumf på hand i känslan att det är säkrast att "vänta och se". En annan plusfaktor för utanförskapets vänner är risken att borgerliga väljare stannar hemma för att de inte vill stödja Göran Persson.
Mats Johansson, SvD 26/4 2003

I TV-debatten om euron påstod Lars Wohlin upprepade gånger att ett ja till euron är för evigt, medan ett nej lätt kan ändras. Detta är helt fel.
Svenskt Näringslivs Johnny Munkhammar Pressmeddelande 3/4 2003

Nu har vi chansen att säga ja. Och vi vet inte när den kommer nästa gång.
Artikel dit man kommer om man klickar på en bild som nog föreställer Ulf Dinkelspiel
jatilleuron annons SvD 5/4 2003

Den gamle LO-bossen Stig Malm är en av dem. I teve häromdagen sade han ungefär så här:
Vi säger nej nu. Om det går bra för EMU ändrar vi oss och säger ja.
- Det är en fullständigt ogenerad schakrarmentalitet, en cynisk och principlös girighet.
Göran Skytte, kolumnist i SvD, 5/4 2003

Men, invänder den näsvise, nejsidan har ju inte heller helt enig. Vad spelar det då för roll att ja-sidan är splittrad?
Det är mycket enkelt. Hela bevisbördan faller på dem som förespråkar ett ja. De som vill ha en förändring måste övertyga väljarna om att den är bra.

Lena Melin Aftonbladet 5/4 2003

Röstar vi ja accepterar vi för överskådlig framtid detta nyliberala ekonomiska system. Röstar vi nej kan vi dels vänta och se hur det går och ändrar vi oss kan vi gå med senare.
Lotta Gröning-Degerlund, Norrländska Socialdemokraten 28/3 2003

Dels behåller vi nyckeln till friheten som är den rörliga valutan. I tider när olika länder och olika regioner ska konkurrera inom en mängd olika branscher så behöver vi ett flexibelt ekonomiskt system som kan möta upp och nedgångar. Vi behöver en stabil ekonomi i stället för en stabil valuta.

Mer ur NSD


Jacob Wallenberg varnar för att EMU-projektet kan drabbas av barnsjukdomar:
"Det kan vara en mognadsprocess. I USA hade man till en början vissa problem när den gemensamma valutan introducerades"
Dagens Industri 15/3 2003

Mitt argument gäller bara om LO:s krav på omfattande buffertar och buffertfond genomförs. Men om nu inte arbetarrörelsen kan ge buffertar till löntagarna så har de skäl att rösta nej nu och avvakta.
Dan Andersson, chefsekonom, LO
2003-01-31

"... bättre för Sverige att vänta och se vad som kommer att hända. Att ett nej blir mer sannolikt behöver inte vara negativt för kronan eftersom Sverige ser starkare ut än omvärlden"
Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB 26/2 2003

"Chansen att gå med i EMU under så gynnsamma förhållanden som i dag kanske aldrig kommer igen.
Därför är en vänta-och-se attityd till euron så farlig"

Anders Sundström DI 21/2 2003

Lars Jonung i Dagens Nyheter 2000-04-05
Jag är inte motståndare till EMU i sig, utan mina invändningar gäller har gällt Sveriges deltagande.
Jag tycker fortfarande att vi inte är mogna att vara med i valutaunionen förrän arbetsmarknaden och skattesystemet har grundligt reformerats.

Alla argument för att vänta och se har blivit svagare
Göran Tunhammar, vd, Svenskt Näringsliv
Agneta Dreber, vd, Livsmedelsföretagen
Mats Hulth, vd, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
SvD Synpunkt 2002-11-18

”Vi vet att regimer med flytande växelkurs fungerar”
Assar Lindbeck

Ekonomisk Debatt 1994, nr 5 s.489

Den andra lösningen blir aktuell om EU, mot förmodan, skulle vilja satsa på en mer allomfattande myntunion redan om några år. Enligt min mening bör i så fall Sverige, i likhet med England och Danmark, tills vidare hålla sig utanför myntunionen.


"Chansen att gå med i EMU under så gynnsamma förhållanden som i dag kanske aldrig kommer igen. Därför är en vänta-och-se attityd till euron så farlig", säger socialdemokraternas ja-general Anders Sundström.
Han hävdade att det kommer att dröja innan vi får chans att rösta om euron igen. Och tills dess kan flera saker ha ändrats. (DI 21/2 2003)

Ja till EMU betyder också ja till ett federalt EU
Johan Lybeck Dagens Industri 2002-09-25

Riskabelt gå in i EMU med tillväxten som gisslan
Mats Lind, ränteanalytiker, Öhman Fondkommission
Dagens Industri 13/1 2003

Ska man verkligen riskera tillväxten som gisslan i en politisk strid om hur arbetsmarknaden ska fungera? Det mest naturliga vore väl ändå att först skapa en fungerande lönebildning, som garanterar tillräcklig kontinuitet i balansen mellan löner och produktivitet. Därefter skulle frågan om en EMU-anslutning kunna diskuteras, i en debatt fri från konstlade villkor och motiveringar.


About half the businesses in the UK want the government to wait and see
how the euro develops before deciding to join the single currency
even if the economic tests were satisfied, BBC

Jag röstar nej.
Jag tror att Sverige kan stå på egna ben. Det är kanske lite fegt men jag röstar nej nu så får vi se sedan”

Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB Merchant Banking
Intervjuad i SvD Näringsliv 2/1 2003

Den gemensamma valutan
Sverige som ekonomiskt laboratorium
Nils-Eric Sandberg

Kolumn på SvD ledarsida 2002-01-18

Let pounds and euros compete
Samuel Brittan
Financial Times January 17 2002


När centerns partisekreterare Jöran Hägglund säger att partiets "nej inte är för evigt", är det en sanning med modifikation.
Ett nej är ett nej. Ett ja är ett ja
Smålands-Posten, Martin Tunström 18 juni 2003

Mindre än tre månader kvar till höstens folkomröstning leder nej-sidan med påfallande stor övervikt. 43,5 procent säger nej, 33 procent säger ja till euron. Vändpunkten i opinionen som ja-sidan länge väntat på dröjer uppenbarligen.

Folkomröstningsinstitutet anses ofta till sin natur vara konservativt. Det är ja-sidan, den som förespråkar en förändring som har att övertyga väljarna. Nej-sidan, kraften som vill försvara en rådande ordning kan vädja till väljarnas försvarsinstinkter. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får är en variant på vissa euromotståndarens "vänta och se" linje.

Att det precis när debatten tagit fart finns ett motstånd mot att byta kronan mot euron är således kanske inte så märkligt. Särskilt inte eftersom det största av ja-partierna tidigare tonat ned sina argument i frågan för att undvika uppslitande intern splittring.

Men debatten har blivit väsentligen annorlunda än vad båda sidorna föreställt sig. Förespråkarna hade förväntat sig att Gudrun Schyman skulle bli huvudmotståndaren. Motståndarna å sin sida trodde att väljarna skulle tilltalas av varningar för ett framväxande "Europas förenta stater". Båda fick fel.

Det överdrivna mardrömsscenario som euromotståndarna till vänster förberett faller sedan EU:s framtidskonvent presenterats på sin egen orimlighet. Visst finns det brister i förslaget. Stora som små. Men någon superstat är det inte frågan om. Tvärtom präglas konventsdokumentet av mer öppenhet, fördjupad demokrati och tydligare maktdelning.

Tendensen är att motståndarna gör som centern, man förordar en fortsatt "vänta och se strategi", trots att detta alternativ praktiskt taget inte är rimligt. Ett nej är lika lite som ett ja ett till evigheten förknippat beslut.

Men när centerns partisekreterare Jöran Hägglund säger att partiets "nej inte är för evigt", är det en sanning med modifikation. Ett nej är ett nej. Ett ja är ett ja.

Nej-sidan har tonat ned de politiska argumenten mot euron - av anledningen att de ter sig allt mer verklighetsfrämmande. När befolkningen i de forna diktaturerna i Central- och östeuropa med klara majoriteter säger ja till EU blir det allt omöjligare att förorda ett svenskt politiskt utanförskap.

Alltså plockas de ekonomiska motargumenten fram. Den osäkerhet om framtiden som alltid ökar vid en sådan konjunkturnedgång som just nu slår mot den svenska ekonomin gynnar kan därmed paradoxalt komma att gynna en nej-sida som så gärna hänvisar till den relativt lilla, men aktiva gruppen, av euroskeptiska ekonomer. Denna lilla grupp har fått betydligt större genomslag än den stora majoritet ekonomer som säger ja till den gemensamma valutan.

Början på sidan


Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-05-03

- Även jag har en gång sagt: låt oss vänta och se hur det går
Göran Persson, DN 30/5 2003

När DN frågar påminner om att han själv 1996 varnade för att EMU skulle tvinga fram en gemensam skattepolitik, som är ett av nejsidans argument i dag.
Hade du fel då?
- Absolut! Det är inte hållbart. Är det nånting som jag kan vara bergsäker på efter att deltagit i dom här debatterna i EU så är det: Ingen kommer att hindra något annat land från att högre skatter än grannen. Utvecklingen har visat att en gemensam skattepolitik drivs inte fram av EMU.

Göran Persson påminner själv om att han också tidigare ifrågasatte EU:s ekonomiska stabilitetspakt, som ska se till att medlemsländerna håller låg inflation och stabila finanser.

- Det var också ett argument jag hade. Jag ville inte se EMU bara i en god konjunktur, utan också i en dålig. Och då tyckte man att jag var ohyggligt passiv och tog för god tid på mig. Men nu har vi sett det, EMU både i en bra och en dålig konjunktur. Och EMU fungerar.

Nu försöker Göran Persson med sin broschyr övertyga pensionärer och småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att Sverige är med när världen förändras.

--------------

"Vi får se vad som nu händer i en sämre konjunktur. Det är ett så stort beslut så man ska faktiskt ha tid på sig. Och det är ett beslut som måste vara förankrat i ett folkflertal. Så jag ser inga nackdelar med den linje vi valt."

Kan man i längden ha en överstatlig penningpolitik utan att också ha en överstatlig finanspolitik?

"Jag tror att det går, men det är en viktig fråga att diskutera. Jag har inte skyggat för den utan jag har faktiskt pekat på just detta som ett av de stora problemen. Jag tror att det går, men det behöver diskuteras."

Innan Göran Persson sa ja till euron strax före s- kongressen i mars 2000, var han fortfarande orolig för att EMU skulle tvinga fram överstatlighet även på andra områden, till exempel på skatte- och välfärdsområdet.

"När det gäller möjligheterna att genomföra EMU utan inslag av överstatlighet kastas jag mellan tvivel och hopp", bekände han i sin bok "Den som är satt i skuld är icke fri" (1997).

"Det kanske är så att det går att hantera en monetär union utan att man för den skull lyfter bort vår frihet att utforma välfärdspolitiken. Men jag är inte övertygad och jag är inte säker. Så länge jag inte är det tycker jag inte heller att jag kan rekommendera svenska folket att säga ja till ett sådant projekt."
Ur Dagens Industri 2002-01-21 Reporter Gunnar Örn:

- Jag hävdar att EMU-beslutet paradoxalt nog är större än EU-beslutet. Jag kommer att vara den som i framtiden anklagas eller hyllas för om den här kampanjen blir seriös eller inte seriös.
Göran Persson i Europa-Posten nr 7/2002

"Om vi hamnar i en situation med budgetanarki inom EU, med ökande budgetunderskott kommer EMU inte att fungera", sade han och hänvisade till rapporter om hur andra EU-länder kan komma att följa Portugal och överskrida stabilitetspaktens gräns på 3 procent av BNP.
Göran Persson, Reuters, 2002-08-06

- Jag vill inte ha en federativ utveckling. Svenska folket har inte gått med i en federation. EMU kan mycket väl komma att kräva en europeisk finanspolitik. En sådan är inte möjlig att utveckla, om den ska vara kraftfull, utan att man också bygger upp europeiska, gemensamma politiska organ. Då växer det federativa inslaget i EU fram. Den diskussionen är det centrala i EMU- sammanhanget.
Göran Persson i Veckans Affärer 1997-10-20


Att "vänta och se" är detsamma som att ställa sig utanför. Då hamnar vi i ett helt nytt läge.
Anna Lindh DN nyhetsplats14/5 2003

- Nejsidan måste förklara vad som händer om vi säger nej till euron i folkomröstningen, sade utrikesminister Anna Lindh vid ett seminarium "om utanförskapets ekonomiska och politiska konsekvenser" i Stockholm på tisdagen. Det handlade om att visa upp en bred enighet på jasidan: med var också moderaten Gunilla Carlsson, folkpartisten Nyamko Sabuni, översten Ulf Henricsson - och förre finansministern Erik Åsbrink som tidigare sagt att han var till 70 procent för EMU.

- Detta är en digital situation, sade Åsbrink nu. Det handlar om ja eller nej, vi kan inte gå med delvis eller ibland.

Budskapet var att ett nej till euron inte innebär status quo, att Sverige också då kommer att förändras.

- Om vi får ett nej till EMU så minskar Sveriges möjligheter att påverka EU, sade Anna Lindh. Andra länder lyssnar mindre på vad vi säger om vi inte vill vara med fullt ut i samarbetet. Att "vänta och se" är detsamma som att ställa sig utanför. Då hamnar vi i ett helt nytt läge.

I en kort rapport som publicerades till mötet hävdas bland annat att högre ränta utanför EMU kan kosta stat och kommuner tio miljarder kronor per år, vilket skulle motsvara 35.000 anställda inom vård och omsorg eller 100.000 förskoleplatser. Högre priser kan enligt rapporten betyda 10.000 kronor mer i utgifter per år för en vanlig familj.

Uppgifterna tillbakavisas starkt av nejsidans Sören Wibe, ordförande i Socialdemokrater mot EMU.
- Jag trodde att de skulle ta till sådana argument sista veckan i desperation, säger han. Möjligen kan detta slå tillbaka mot jasidan. Vi har ju tid på oss att tillbakavisa påståendena, men vad ska de komma med sen?

Men, invänder den näsvise, nejsidan har ju inte heller helt enig. Vad spelar det då för roll att ja-sidan är splittrad? Det är mycket enkelt.
Hela bevisbördan faller på dem som förespråkar ett ja. De som vill ha en förändring måste övertyga väljarna om att den är bra. Det behöver inte de som vill att allt ska förbli vid det gamla.
Lena Melin Aftonbladet 5/4 2003

Filip, 9 år, vill vara med i EMU; han tycker att man ska göra saker tillsammans. Att mamma heter Anna Lindh har inte med saken att göra, om man får tro vad utrikesministern berättade i går i Stockholm vid en diskussion hos jarörelsen.
Mats Johansson SvD 14/5 2003

Den stora frågan är om socialdemokratins ledning hinner ikapp sin flyende opinion, den som Leif Pagrotsky legitimerar och LO-förbund som Handels och Transport blåser på.

Nyamko Sabuni (fp) sekunderar. Efter att ha röstat nej i EU-omröstningen ska hon rösta ja till euron för att ta bort ett handelshinder.
Förre finansministern Erik Åsbrink var länge EMU-skeptiker, men ska också rösta ja för fortsatt utveckling av den inre marknaden.
Balkanöversten Ulf Henricsson ser euron som en del av en gemensam säkerhetspolitik.

Full text

Början på sidan


Fler argument

Början på sidan

Tillbaka till startsidan