nejtillemu.comRobert Bergqvist


Greklands kris är så djup att landet kan tvingas att lämna eurosamarbetet.
Detta skulle i sin tur kunna äventyra hela valutaunionens framtid.
SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist DN 2010-05-08

Full text

Början på sidan


Finansoro bakom kronans styrka
Den svenska kronan har inte varit så stark på två år
Sten Gustafsson/TT 26/2 2003

” Jag röstar nej. Jag tror att Sverige kan stå på egna ben.
Det är kanske lite fegt men jag röstar nej nu så får vi se sedan”
Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB Merchant Banking
Intervjuad i SvD Näringsliv 2/1 2003


Finansoro bakom kronans styrka
Den svenska kronan har inte varit så stark på två år
Sten Gustafsson/TT 26/2 2003

Finansoron och farhågor för krig ligger bakom kronans förstärkning, tror Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB.

Mätt med det handelsvägda indexet TCW ligger kronan nu på 128,75, den starkaste nivån sedan januari 2001.

– Kronstyrkan har varit smygande under en längre tid, säger Bergqvist och pekar på att kronans starkare position är en spegel av att både dollar och pund försvagats inför det hotande kriget i Irak.

Normalt brukar kronan försvagas i orostider men den här gången har tendensen gått i motsatt riktning. Kronan har i stället varit stark trots konjunkturoron och den oro som finns på finansmarknaden. Kronstyrkan kommer främst från Sveriges stora handelsbalansöverskott, tror Bergqvist.

– Valutarörelserna just nu bestäms i stor utsträckning av handelsflöden. I normalläget är flöden som kommer från handel med aktier och direktinvesteringar många gånger större än handelsflödena. Men i ett läge där investerarna sitter på sina händer och är väldigt nervösa dräneras marknaden på kapital och då blir de underliggande flödena mer styrande.

Samtidigt har nej-sidan i EMU-debatten stärkts på senare tid. Tidigare skulle det ha försvagat kronan men den effekten har nu försvunnit. Bergqvist tror att den svenska debattens karaktär har påverkat.

– När man pratar med valutaplacerare i Europa tycker många att det i det nuvarande läget kan vara bättre för Sverige att vänta och se vad som kommer att hända. Att ett nej blir mer sannolikt behöver inte vara negativt för kronan eftersom Sverige ser starkare ut än omvärlden.

Om Sverige säger nej till euron från en styrkeposition behöver det inte betyda fallande kronkurs, anser Bergqvist.

– Men hade vi haft en debatt om att släppa på utgiftstaken eller ändra inflationsmålet så skulle vi ta beslutet från en svag position och då skulle det vara mer negativt för kronan, tror Bergqvist.


” Jag röstar nej. Jag tror att Sverige kan stå på egna ben.
Det är kanske lite fegt men jag röstar nej nu så får vi se sedan”
Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB Merchant Banking

Intervjuad i SvD Näringsliv 2/1 2003

SEB som organisation är positiv till euron. Den dominerande ägaren, Jacob Wallenberg, liksom chefekonomen Klas Eklund vill ha ett ja i omröstningen.

- Råden till kunderna ska vara så objektiva som möjligt. Då måste vi så osentimentalt vi kan tala om möjliga scenarier. Kunderna ska ju ha nytta av våra råd.

Personligen har Robert Bergqvist bestämt sig:
- Jag röstar nej. Jag tror att Sverige kan stå på egna ben. Det är kanske lite fegt men jag röstar nej nu så får vi se sedan, förklarar Robert Bergqvist.

- Det troligaste är att ja-sidan lyckas vända opinionen till sin fördel och få ett stabilt och stort stöd i folkomröstningen. Då fortsätter kronan att stärkas till cirka 8:80 kronor mot euron.

- Men personligen är jag mer tveksam till om det går så smidigt. Det viktiga för opinionen är hur vår omvärld utvecklas. Det mesta pekar på att den europeiska ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara svag liksom budgetläget. Den svenska opinionen påverkas av detta och jag tror det kan bli svårt att vända opinionen.

Robert Bergqvist menar att det är fullt möjligt att folkomröstningen skjuts upp. Formellt ska riksdagen inte fatta beslut om en omröstning förrän under våren. Om opinionsmätningarna visar en klar övervikt för nej tror han att omröstningen skjuts på framtiden. Jag tror inte utlandet skulle bli så upprört. De finansmarknadskunder jag pratar med visar förståelse för ett sådant agerande. Om mätningarna under våren visar ett stort försprång för nej, varför då hålla omröstning? Då får vi ju samma läge som i dag.

Robert Bergqvist tror att det kan bli svårt för ja-sidan att vinna folkomröstningen. De som varit ute och rest tycker att priserna höjts när euron införts.

Det är tveksamt om Sverige får lägre ränta eller bättre förutsättningar för tillväxt. De ekonomiska argumenten finns egentligen inte. Det blir de politiska och mer känsloladdade som får avgöra, menar Robert Bergqvist.

Han menar att Europa står inför stora ekonomiska problem. Man har inte lyckats lösa strukturella problem. Att då ta nya steg och utvidga går lite för fort. Länderna är för olika. Unionen blir inte den tillväxtskapande union som man hoppats på. Robert Bergqvist tror att Sverige kan spela en roll i EU även om vi inte är med fullt ut i EMU.

- Mitt nej är inte taget på grund av egenintresse. Det finns fortfarande mycket att göra på valutamarknaden även om vi ansluter oss till euron. Det handlar i stället om en oro i magen för hur det går på det ekonomiska området om Sverige går med, säger Robert Bergqvist.

Full text

Vänta och se

Fler ekonomer mot EMU


Början på sidan

Tillbaka till startsidan