nejtillemu.com

Mats Svegfors citat


Några citat ur den av Ja-sidans ledande kampanjorganisation Sverige i Europa utgivna
skriften av Mats Svegfors med titeln "Det finns inget nja till euron"
- Personligen är jag på framförallt ekonomisk-tekniska grunder tveksam till den gemensamma valutan. Och jag anser inte att det svenska beslutet borde fattas nu
.
Rolf Englund 23/4 2003

Skriften inleds med ett förord av Ulf Dinkelspiel som skriver:

"I den svenska eurodebatten får man ibland intrycket att vi har att ta ställning till valutasamarbetet som idé och huruvida det är bra eller dåligt som sådant."

Mats Svegfors skriver

1. (sidan 10): "Tidpunkten för en svensk övergång till den gemensamma valutan är på intet sätt bestämd av yttre krafter. Sverige hade kunnat införa euron nu, om fem år eller om tio år."

2. (sidan 10): "I ett svenskt perspektiv är det mycket stor skillnad på ett gemensamt valutaområde i vilket Storbritannien och Danmark ingår och ett där dessa båda Sverige ekonomiskt och kulturellt nästående länder står utanför."

3. (sidan 12): /Scenario 2. England och Danmark förblir utanför/ "Och det visar sig att ekonomierna i de nya medlemsstaterna inte konvergerar som förväntat."

4. (sidan 13): "I det andra scenariot kan vi mycket väl komma att definiera oss som en del av ett mer liberalt och mindre federalistiskt Europa. I det senare scenariot kan vi åtminstone i vår självuppfattning behålla mer av vår svenska särart. Vi kan också bevara mer av en global orientering och därmed omfattas något mindre av europeisk identitet."

5. (sidan 24): "Den konventionella visdomen talar rimligt att döma för att svenska folket säger ja till den gemensamma valutan... Men vi skall nog inte vara alltför säkra på att den konventionella visdomen har rätt. Det känns måhända mindre tvingande i dag än 1994 att rösta för förändring. Och till skillnad från när beslutet om medlemskap fattades är det svenska etablissemanget djupt splittrat."

6. (sidan 31): "... vi som är skeptiska till såväl hela projektet med en gemensam europeisk valuta som till ett svenskt beslut nu ...

7. (sidan 31): "Personligen är jag på framförallt ekonomisk-tekniska grunder tveksam till den gemensamma valutan. Och jag anser inte att det svenska beslutet borde fattas nu. Om jag visste att Storbritannien, Danmark och ett antal av de nya medlemsländerna skulle komma att förbli utanförländer, och det därmed i framtiden skulle finnas två olika valutaregimer i EU, skulle jag rösta nej."

8. (sidan 31): "Nu vet vi inte hur det kommer att bli. Enkelt uttryckt står då i min kalkyl en ekonomisk-politisk risk mot en poliisk risk."


Mats Svegfors - Ulf Dinkelspiel - Vänta och se - Rolf Englund

Början på sidan

Tillbaka till startsidan