Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenSenaste Nytt - Latest News
År 2001 och tidigare
Om Du läser engelska, klicka även på den engelska flaggan
Click here for latest News in English

Medborgare mot EMU

Grundlagsändring - Buffertfonder - Argentina - Folkomröstning - Konventet - Frankrike

euobserver.com - TEAM - Center-Nej till EU - Socialdemokratiska EU-kritiker
- Giancarlo Corsetti - Latest from EU - Europafokus -eurofakta - EurActive DN - Economist om EU- IIE - think tank
Löntagarnas Europaportal - Folkrörelsen Nej till EU - SEB om EMU
European Economic Area

Aktuella EU-frågor, Riksdagen


De styrande har nu drivit igenom en ändring av grundlagen innebärande
att det skall bli möjligt att överföra makt från Sveriges riksdag till Bryssel utan att
behöva fråga folket i val. Men den nu beslutade ändringen träder inte i kraft förrän
riksdagen i ett nytt beslut efter valet i höst har accepterat förslaget än en gång.

Det betyder att höstens val i hög grad handlar om denna grundlagsändring.
Det är hela idén med att ändringar av grundlagen kräver två beslut med mellanliggande val.
Det är således i högsta grad legitimt att de partier och kandidater som ställer upp i höstens val
tillfrågas om sin inställning till denna grundlagsändring.


- To Be, Or Not To Be A Country - that is the question
Sir Oliver Wright, GCMG, DCVO, DSC, April 2001 .... more

"Med flytande växelkurs är vi i den bästa av världar"
Bengt Dennis

Stöd för nejtillemu.com

Den bästa EMU-boken

Tidigare startsidasvenska

Eurobomben desarmeras före valet
SvD-ledare 2001-12-29

”Forcera inte en EMU-anslutning”
Bosse Ringholm
Sydsvenskan 28 december 2001

Nu kommer euron
DN-ledare 2001-12-29

Fred i vår tid
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-12-28

Det gigantiska valutaexperimentet
Ledarkommentar i Östersunds-Posten 27/12 2001 av Håkan Larsson

Maud Olofsson (c) Sydsvenskan 23 december 2001

Tala klartext om det federala statsbygget!
Ledare av Håkan Larsson i Östersunds-Posten 22 december 2001


Carl Bildts veckobrev v51/2001 om Laeken


Proposition 2001/02:72 Ändringar i grundlagen
I 10 kap. regeringsformen föreslås ändringar som
dels ger riksdagen möjlighet att överlåta beslutanderätt inom ramen för samarbete i Europeiska unionen (EU),
dels innebär att det av grundlagen uttryckligen framgår att riksdagen kan godkänna en ännu inte slutförhandlad internationell överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU.


EU-toppmötet öppnar för EU-stat
Ledarkommentar av Yngve Sunesson i
Östersunds-Posten 17/12 2001
(RE: Utmärkt sammanfattning)

För all framtid
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen
2001-12-17

Pensionat Paradiset
Laeken
Ledare i Finanstidningen 2001-12-18

Arbetarna riskerar bli stötdämpare
Dan Andersson Monika Arvidsson
DN Debatt 2001-12-15

Nej till superfederalismen i EU
SvD-ledare 2001-12-14

Romano Prodi varnar inför toppmötet i Laeken:
"Trångsynthet kan förlama EU"
DN Debatt 2001-12-14


SCB: Många fler positiva till EMU
TT 2001-12-13


Federalisterna dominerar EU-toppmötet
Huvudledare i Östersunds-Posten 13 december 2001 av Håkan Larsson


Lägst EU-stöd i Baltikum
DI 2001-12-13


"Rätt kronkurs 8,90 kr"
Intervju med Stefan Fölster
Dagens Industri 2001-12-12


Ur Carl Bildts veckobrev v50/2001 den 11 december 2001

Fokus för diskussionerna i Laeken kommer att ligga på det s k konvent som skall diskutera en ny författning för den Europeiska Unionen inför den s k regeringskonferens som med all sannolikhet kommer att äga rum under 2004.

Man skall anta en deklaration om inriktningen för detta arbeta, och man skall avgöra vem som skall leda det Det handlar om en författningskonferens för det framtida Europa, även om själva begreppet för somliga är kontroversiellt.


Gitter de sätta sig in i de stora frågorna?
Margit Gennser i Barometern-OT
december 2001
EU:s senaste traktat som förhandlades fram i Nice i december 2000 har redan ställt till problem och fler blir det.

Riksdagen antog Nicefördraget
DN/TT 2001-12-07

Nu kan gemenskapen växa
SvD-ledare 2001-12-07

Laeken will consider Irish rejection of Nice
EU Observer 2001-12-07


Vad professorn /Calmfors/ borde säga i EMU-debatten
Carl A Hamilton i Aftonbladet 2001-12-06


Till Sveriges Riksdags Talmän

Undertecknarna av denna skrivelse ifrågasätter starkt det riktiga i att Riksdagen skall ta ställning till ett fördragsförslag som redan har fallit genom att det irländska folket i en folkomröstning röstat emot fördraget.

Margit Gennser (m) Bengt-Ola Ryttar (s) Lars Ohly (v) Sven Bergström (c) Lotta Nilsson Hedström (mp) Björn von der Esch (kd)


TO THE PRIME MINISTER OF SWEDEN

We, the undersigned representatives of Irish organisations opposed to the Treaty of Nice which are currently taking part in Irelands National Forum on Europe in Dublin, appeal to you to ensure that the Swedish Government does not proceed with ratification of this Treaty in view of the Irish peoples refusal to ratify it in their referendum last June.


Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets betänkande
2001/02:KUU1 Nicefördraget


Utdrag ur JKs remissyttande Ang Nice-fördraget
Dnr 1918-01-80
Daterat 2001-08-08

Justitiekanslerns samlade bedömning är alltså att regeringsformen för närvarande inte medger en ratifikation av Nicefördraget såvitt avser artikel 1.4.


Skall riksdagen följa grundlagen?
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-12-05


EU:s val är konstitutionellt (EU-skvadern)
Claes Arvidsson, SvD ledarsida 2001-11-30

Det var synd att inte några fler riksdagsledamöter än Margit Gennser funnit mödan värd häromdagen att leta sig fram till Cityuniversitetets presentation av antologin EU-skvadern - Om den Europeiska unionens konstitutionella framtid i redaktion av Nils Karlson och Joakim Nergelius. Den borde sättas i händerna på våra folkvalda.


Ska vi ge upp vårt självstyre?
Nicefördraget är slutet för Sveriges självstyre. Hädanefter bestämmer EU:s toppbyråkrater. Ska vi blunda och tiga? undrar riksdagsledamoten Margit Gennser (m).
Finanstidningen 2001-11-30


Anna Lindh:
"Jag har ändrat mig"

Finanstidningen 2001-11-29


Berit Andnor
Ordförande (s) EU 2004-kommittén

DN Debatt 2001-11-29

Hur ska man få medborgarna att verkligen vara med i debatten kring EU:s framtid? Det är en fråga som medlemsländerna arbetar febrilt med inför nästa regeringskonferens år 2004. I Sverige har regeringen tillsatt den parlamentariska EU 2004-kommittén.


Sören Gyll manar till nationell samling
Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll är starkt oroad över det svenska företagsklimatet. "Vi håller på att förlora den här tävlingen", säger han. Sören Gyll manar till nationell samling och bjuder in politikerna, facket och andra i näringslivet till en dialog för att rädda industrin kvar i landet.EU-Skvadern

Författare: Nils Karlson och Joakim Nergelius, City-Universitetet


Orättvist att vissa länder får betala mer till ECB
Margit Gennser (m), Sydsvenska Dagbladet 2001-11-23

Medborgarna i de 12 euroländerna vet inte att 580 miljarder kronor eller drygt 62 miljarder euro kommer att överföras från 5 förlorarländer till 7 vinnarländer årligen.

Klas Eklund SEB: “Folkomröstning om EMU 2003”
Johan Schück i DN 2001-11-27

Sverige, Danmark och EMU
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-11-26

Finlands buffertfonder inget att ta efter
Lillemor Smedenvall ordförande i Finansförbundet
DI 2001-11-27

Stödet sviktar bland Göran Perssons väljare
DN 2001-11-26

Den Europeiska Unionen växer
Rolf Englund i EU-krönika i NWT 2001-11-21

Lars Calmfors: "Sverige är redo för EMU-medlemskap"
DN Debatt 2001-11-22

Mannen som ville vänta och se /Lars Calmfors/
Ledare i Sydsvenskan 19 november 2001

Euron blir en valfråga
Peter Lindskog, Finanstidningen 2001-11-20

LO spår tre valsedlar i EMU-omröstningen
DI 2001-11-15

Mer än några kronor
DN-ledare 2001-11-10

Det vore svagt om EMU-anhängarna bland våra politiker använde kronkursens utveckling under det senaste året som ett huvudargument för att säga ja till euron. Risken är att de blir utan argument om kronan plötsligt stärks.
Till slut handlar inte ställningstagandet om siffror, utan om Sveriges framtida roll i Europa - om vi ska vara innanför eller utanför, om vi ska vara med i EU-samarbetet eller inte.

Ökat stöd för EMU
Och Finland /Sverige assymetriska chocker

SvD-ledare 2001-11-09

Den Nya Eran
Rolf Englund i EU-krönika iNWT 2001-11-12 och i NST 2001-11-13

EU ett tydligt vänsterprojekt
Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande och
Thomas Östros, utbildnings- och forskningsminister
Dala Demokraten 011031

Världskonjunkturen var redan före den 11 september på väg ner
mot de bottennivåer som noterades under krisåren 1990-91
Mats Johansson i SvD 2001-11-04

Mediocre, not miraculous /US economy/
Financial Times editorial, 2001-11-01

med citat av EMU-anhängarna Bo Lundgren, Mats Johansson och Klas Eklund

Goran i Berlin
Rolf Englund EU-krönika
Nordvästra Skånes Tidningar 2001-10-25

Ny grundlag
Rolf Englund EU-krönika
i Nordvästra Skånes Tidningar 2001-10-22

Regeringens EMU-utredning klarar inte tidsschemat
Dagens Industri 2001-10-25

EU-regering ersätter ministerrådet?
Huvudledare i Östersunds-Posten 24 oktober 2001 av Håkan Larsson:


Greider m fl (s) om Temo och Berlin-Göran

På väg till euron (Temo)
SvD-ledare 2001-10-23


Finanstidningen om Göran Persson i Berlin
2001-10-20

Göran Perssons tal om EU i Berlin
den 18 oktober 2001


Så bör Europa formas
SvD-ledare 2001-10-17

Dolkstötslegenden
Rolf Englund i EU-krönika i Nordvästra Skånes Tidningar
2001-10-11


Motion till riksdagen
av Sven Bergström - Birgitta Sellén - Åke Sandström, alla ( c)

Utveckla ett folkligt förankrat samarbete i hela Europa

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om

  • att i respekt för Irlands nej till Nicefördraget avbryta den svenska ratificeringsprocessen
  • att en kompetenskatalog inrättas som begränsar EU:s makt och stärker de nationalla parlamentens roll
  • att Sveriges planer på medlemskap i EMU avskrivs
  • att utifrån ett brett rådslag bland folkrörelser och organisationer utarbeta ett i huvudsak mellanstatligt alternativ till federalismen för ett all-europeiskt samarbete
  • att om möjligt samverka med Danmark, Storbritannien och kandidatländerna i utarbetandet av den mellanstatliga samarbetsmodellen

Hela motionen


Motion till riksdagen 2001/02:
av Margit Gennser (m)

I regeringens proposition 2001/02:8 föreslås riksdagen godkänna Nicefördraget.

Enligt de regler som gällr inom EU för att godkänna nya avtal krävs att alla medlemsländer skall godkänna detta i enlighet med e grundlagsregler som gäller för varje medlemsland. Alla länder måste godkänna avtalet för att detta skall träda i kraft.

Det räcker att ett land förkastar avtalet för att detta enligt reglerna skall falla.

Förslag till riksdagsbeslut

1.Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2001/02:8.

Hela motionen


Överskattade underskattade
Ledare i Finanstidningen 2001-10-04
”Vi underskattade krisen” löd rubriken över Carl Bildts och Bengt Westerbergs artikel på Dagens Nyheters debattsida i går, tio år efter att de tog över makten. Och sju år efter att de blev av med den.

Västgötska Britt Bohlin är socialdemokratins nya maktfaktor.
Dagens Industri 2001-10-04
Som ny gruppordförande efter veteranen Sven Hulterström tar hon plats i både partistyrelsen och verkställande utskottet. Hon kommer att sitta med vid regeringens sammanträden och hon blir spindeln i nätet när socialdemokraterna söker stöd för sin politik i riksdagen.
"Det handlar om att Sverige ska få vara med i den politiska processen och påverka. Generellt sett anser jag att om det finns ett besluts- och diskussionsforum så är det bättre att vara med än att vara utanför."

Barn och växelkurspolitik
Stefan de Vylder
(ur boken “Barn och ekonomisk politik”, utgiven på Rädda Barnens Förlag, 1997)


Den moderata riksdagsledamoten Margit Gennser (m) Malmö, meddelar att hon inte kommer att kandidera i nästa års riksdagsval.
- Det moderata partiets och min syn på EMU och EU:s framtida utveckling går inte att förena, vilket också provvalsresultat har visat.

Klicka här för hela pressmeddelandet


Nej betyder nej även från Irland
Margit Gennser
Kritiska EU-fakta nr 17, September 2001

Historiens läxa: Säg nej till EMU
Stig Malm, Kritiska EU-fakta Nr 71 September 2001

“EMU-planen hotar spricka”
Finanstidningen 2001-09-27
Regeringen måste lägga fram en proposition om ändringar i grundlagen före årsskiftet, annars kan Sverige inte gå med i EMU förrän tidigast 2007. Den varningen utfärdar Riksbankens chefsjurist Robert Sparve.

Farliga utopister
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen
2001-09-25

Sverige betalar mest till EU
Finanstidningen 2001-09-25
Sverige gick i fjol upp i topp som nettobetalare till EU med 0,50 procent av BNP. Samtidigt lyckades både Danmark och Finland få tillbaka mer än de betalade in.

Vi har sett det förut
DN-ledare 2001-09-25
Gunnar Hökmark (m) påstår att kronraset är regeringens fel, att problemen skulle ha undvikits om vi varit med i EMU, och att vi snarast bör gå med för att klara oss ur krisen.
Det tyder på dålig insikt för en utbildad ekonom.

Det är inte oundvikligt
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-09-18

Ja och nej till folkomröstning
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-09-11

Isolationism i vår tid (Ian Duncan Smith)
SvD-ledare 2001-09-16

Dramatisk förbättring för ja-sidan
Såväl ja- som nej-sidan får 44 procent

Källa: Finanstidningen 2001-09-08.


GRANSKNING AV EU-KRITIKEN
Marika Ehrenkrona granskar i en Timbro-skrift EU-kritiken, från 1990-talets rädsla för nedtrampat blåbärsris till de neddragna svartluvornas kravaller i Göteborg och Genua 2001.

När Timbro /Marika Ehrenkrona/ trampar snett i blåbärsriset finns det anledning att ana ugglor i mossen...
Krönika av Håkan LarssonÖP 10/9 2001


Det finns tid att granska Nice-avtalet!
Margit Gennser i Nordvästra Skånes Tidningar den 2001-08-31


Ur Bo Lundgrena avslutningsanförande partistämman 2 september 2001
Med länk till Bo Lundgren i SvD 2000-01-26 "Riksdagsbeslut om EMU räcker"

Debatten om folkomröstning eller ej


Om "Torsten Sverenius: Krona eller Euro" i pressen
Ny sammanställning 2001-09-02

"Snart bildas nytt konservativt parti"
Torbjörn Tännsjö om moderaternas farväl till de ideologiska rötterna

DN Debatt 2001-08-31

Monstruöst, sade Economist (om stabilitetspakten)
Rolf Englund
i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-08-30

EMU gör dollarn billigare
Gunnar Örn i Dagens Industri 2001-08-27
Hade Sverige gått med i EMU från början skulle dollarn aldrig ha stigit över 11 kronor. Men vi hade inte kunnat hindra den från att stiga över 10,50. Det visar en beräkning som Dagens Industri har gjort.

Har Du legitimitet?
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-08-24

SvD Inblick/Belgiens ordförandeskap En federalistisk mardröm
Av Claes Arvidsson 2001-08-20

"Persson förlängde arbetslösheten"
Per Lundborg på DN Debatt 2001-08-17
Per Lundborg är professor vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning och Handelshögskolan i Göteborg

Konformismen om kronkursförsvaret
Replik på Per Lundborg
Rolf Englund 2001-08-19 Refuserat av DN Debatt

Wallenberg har talat
Rolf Englund i EU-krönika i NWT 2001-08-10

Sluta ducka om EU, Göran Persson
Olof Petersson, Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth och Daniel Tarschys
DN Debatt 2001-08-13

EU:s vitbok ökar misstron
Sverker Gustavsson på SvD Brännpunkt 2001-08-12

“Om det går bra... Sverige är med i EMU 2005”
Göran Persson intervjuad i Finanstidningen 2001-08-10

SSU säger ja till EMU
SvD Brännpunkt 2001-08-07
Emil Högberg, ordförande Stockholms läns SSU distrikt Laila Naraghi, ordförande SSU Kalmar Wadih El-Achkar, ordförande SSU Jämtland


Heder och ära åt Allan Larsson
Rolf Englund i EMU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen och Skaraborgs Läns Anonsblad 2001-07-23


Den stora bilden
Rolf Englund
i EMU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen, NST och Skaraborgs Läns Anonbsblad 2001-07-

Kommer Du ihåg det glada 80-talet då Japan var landet som skulle ekonomiskt erövra världen och då japanska aktier betraktades som de självklara vinnarna? Här hemma var det fastigheter som gällde...


Fallskärm för EU:s jordbruk?
SvD-ledare 2001-07-21

EU och EMU är lämpliga verktyg för att uppnå de mål som Attac kämpar för
Bror Perjus på DN Debatt 2001-07-21

Höj räntan och gå med i EMU
SvD-ledare 2001-07-20

Moderaterna svänger om fast krona (ERM-anslutningen)
DI 2001-07-20

Sverige behöver EMU!
Svensk Näringslivs Jan-Eric Broström
Borås Tidning 2001-07-19
"Det finns få om ens några bärande sakliga skäl till att Sverige inte har anslutit sig till EMU... EMU finns och fungerar dessutom bra, euron är stark...

Europe Must Reverse The Euro's Slide
By Arthur B. Laffer, Wall Street Journal 2001-07-19


"EMU hinder för sänkta skatter"
DN/TT 2001-07-10
Det anser LO:s chefekonom Dan Andersson som presenterade en rapport om skattesänkningarnas konsekvenser i Visby på tisdagen. Om Sverige går med i EMU är statskassan den stora trygghetsreserven vid ekonomiska kriser, eftersom statlig penningpolitik då inte blir möjlig.

Delbetänkade 1 från
Kommittén för stabiliseringspolitik i EMU
Pressmeddelande 2001-07-05

Marcus Wallenberg: "Sverige måste in i EMU"
Finanstidningen 2001-07-11

EMU, Irland och gatstenar
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen 2001-06-30

Man är väl en viking!
Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen 2001-06-26

Stefan Fölster 1999, numera chefsekonom på Svenskt Näringsliv:
Sverige riskerar att bli av med mellan 600 000 och 1 miljon jobb mer om lågkonjunkturen drabbar oss under upptakten till ett EMU-medlemskap (utan tillgång till stabiliseringspolitiska medel) än under vanliga omständigheter.

Federalist leder EU
Huvudledare i Östersunds-Posten 2 juli 2001 av Håkan Larsson:

Guy Verhofstadt är ingen blygsam herre. Långt innan Belgiens premiärminister tagit över ledningen för EU från Göran Persson har han agerat som om han redan var ordförande för unionen.
Inför EU-toppmötet i Laeken i december kan vi vänta oss en federalistisk offensiv som bör oroa.


Ensam är inte stark
DN-ledare 2001-07-07
Åtgärden blev ett fiasko. Kronan är lika svag nu som före interventionen. Därmed hade Bäckström målat in sig själv och sina kolleger i ett hörn. Det är ingen ny lärdom att stödköp mycket sällan fungerar. Som metod är den förenad med stora risker. (RE: Jfr 1992)


Kräv ett förändrat Europa i stället
Johan Lindahls debut som vikare på Aftonbladets ledarredaktion
2001-06-19

http://www.eu2001.se/static/pdf/eusummit/conclusions_an_sve.PDF

Statement by the Taoiseach, (Irish Prime Minister)
Mr. Bertie Ahern TD, on
the Outcome of the Irish Referendum on the Nice Treaty

SCB: 26,6 procent för EMU
48,8 procent emot EMU

av kd-väljare

Riksdagsman Bildt lämnar bänken
SVD-ledare 2001-06-14

Ulven i EU:s fårakläder avslöjas (Irland)
Björn von der Esch i SvD 2001-06-13

Hertigdömet Värmland
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen
2001-06-11


Täcknamn Michel
SvD-ledare 2001-06-12
Frankrikes premiärminister Lionel Jospin har avslöjats som f d trotskist. Saken har väckt stor uppmärksamhet eftersom Jospin har ljugit om sitt förflutna. Kamrater på vänsterkanten hävdar nu att det var en ungdomssynd, och "vem har inte varit kommunist i sin ungdom"?
Tja, de flesta har inte varit kommunist i sin ungdom, och ännu färre har ljugit om det, särskilt bland premiärministrar.


”Nej betyder nej även från Irland”
Margit Gennser i Sydsvenskan 12 juni 2001

Måndagen den 11 juni i riksdagen, i anförande nr 51, sade Bo Lundgren (m):
Utfallet av den irländska folkomröstningen om Nicefördraget är mycket oroande. Den är en följd av lågt valdeltagande och en obehaglig kampanj av nationalister och vänstergrupper.

Bo Lundgren kommenterar valet i Storbritannien
Pressmeddelande 2001-06-08

Kronfallet är ingen valutakris
Klas Eklund i SvD 2001-06-09

Michael Portillo

Irisk skugga över Göteborg
Borås Tidning 2001-06-10
Johan Andersson Sundeen

Irlands nej till Nice

"Perssons fel att kronan försvagas"
DI, 2001-06-08 Gunnar Hökmark intervjuas av Gunnar Örn

Valutans tjatiga orakel
Ledare i Finanstidningen 2001-06-08

En politisk dinosaurie (EUs toppmöten)
Anders Isaksson i DI, 2001-06-08

Eliten smyger undan debatten
DN-ledare 2001-06-07

Reformera Sveriges grundlag
Niclas Berggren, ekonomie doktor och nationalekonom Cityuniversitetet Nils Karlson, filosofie doktor och statsvetare, rektor Cityuniversitetet
Joakim Nergelius, docent konstitutionell rätt Lunds universitet
SvDs ledarsida 2001-06-06

Då skulle EU dämpa krisen
- nu behöver kronan EMU

Ledare i Dagens Industri 2001-06-06

Carl Bildt förtalar kronan

Irland avgör EU:s utvidgning
Folkomröstningen på torsdag i Irland om EU:s Nicefördrag kan bli en vändpunkt för unionen. Om nejsidan vinner i detta tidigare så EU-positiva land innebär det problem för Irlands ställning i unionen och för hela frågan om EU:s utvidgning.
Nyhetsartikel DN 2001-06-05

Ett större EU kräver förändring
(Nej till federalism)
SvD-ledare 4 juni 2001

EMU är politik, inte ekonomi
Rolf Englund i krönika i NWT, 2001-05-31

Svenskt Näringsliv visar vinsten med EU
Ledare i Dagens Industri 2001-05-30

EU-medlemskap ger tillväxt
SvD-ledare 2001-05-30

Världsandens vägsamfällighet
Finanstidningen (Om DN) 2001-05-30

Frankrike spjärnar emot
DN-ledare 29/5 2001

Denna EU-skeptiska opinion finns i Frankrike både till höger och inom den vänster som är Lionel Jospins väljare. Det var också detta traditionella vänsterskeptiska perspektiv som präglade premiärministerns tankar om "framtiden för ett utvidgat Europa". Lionel Jospin hade mer att säga om den europeiska livsstilen än om de europeiska institutionerna. Ingen tvekan om vart spetsen var riktad: mot den amerikanska kulturimperialismen och mot en globalisering som hotar traditionella franska, förlåt europeiska, värden.
Lösningen blir mer av gemensamma sociala regler för att skydda européerna, "Europa kan inte vara bara en frihandelszon".


Pehr G Gyllenhammar hyllar Gerhard Schröders federala EU-förslag
DN Debatt 2001-05-27

Kraftigt ökat stöd för EU
DN 2001-05-25
Det växande stödet för EU har dock inte lett till någon tydlig omsvängning av svenska folkets inställning till valutaunionen EMU. Nej-sidan har fortsatt kraftig övervikt. 48 procent skulle rösta nej om det vore EMU-folkomröstning i dag, medan 36 procent säger att de skulle rösta ja och 15 procent inte vill ta ställning.

Carl Bildt om EMU och kronförsvaret
Rolf Englund i EU-krönika i NWT 2001-05-18

Den fasta växelkursen och försvaret av den hösten 1992, med efterföljande nedskärningar mitt under den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet, var något som orsakades av viljan att komma med i EMU. Det har vi Carl Bildts ord på och han bör ju veta som var statsminister då.

Bildt intervjuades nyligen i TV 8 av Åke Ortmark, som frågade om Carl Bildts syn på sin egen insats hade förändrats, t ex om kronförsvaret. Nej, svarade Carl Bildt.

Är kronförsvaret något som Du fortfarande med stolthet kan stå för, frågade Åke Ortmark.

- Jag tror det hade varit fundamentalt fel om Sverige inte hade försökt stå emot. Om vi hade sagt att vi devalverar igen. Det vi hade att kämpa mot var bilden av Sverige som landet som inte vågar, inte vill, inte kan, utan devalverar så fort det är svåra tider - och vi stod fast rätt länge.


Framtidsfråga på sparlåga
Borås Tidning, 2001-05-20
Pol. Red. Johan Andersson Sundeen

"Med flytande växelkurs är vi i den bästa av världar"
Intervju med Bengt Dennis i DI 2001-05-17
Reporter: Gunnar Örn

EU går mot kris i Göteborg
Rolf Gustavsson
i SvD 2001-05-15

Persson skeptisk mot federalisterna
Länstidningen, Östersund, (s)
PETER SWEDENMARK 2001-01-05-09
Jag tror inte vi har stöd för det här i Sverige. Jag tror inte det finns stöd i andra EU-länder heller. Det var Göran Perssons kärva kommentar till den tyske förbundskanslern Gerhard Schröders förslag om hur EU ska reformeras.
När unionen blir alltmer ohanterlig och när besvikelserna hopar sig, då är det därför frestande att ständigt lansera nya storslagna mammutprojekt. Allt ska bli så bra, bara man genomför ytterligare centraliseringar och omstruktureringar. Och resultaten av de ständiga positionsförflyttningarna mot en förbundsstatsliknande skapelse (där ingår EMU som en viktig del) blir lätt att unionen blir alltmer fjärmad från medborgarna och att avståndet mellan väljare och valda vidgas ytterligare.


Rätt och fel av Hans Tson Söderström
Rolf Englund
i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-05-11


Stoppa EU-federalisterna
Dala-Demokraten
2001-05-07
EUs utrikesministrar har mötts i Nyköping. De har bland annat diskuterat utvidgningen av EU med nya medlemsländer, främst från Östeuropa.
Samtidigt är federalisterna på offensiven. De som vill ha ett federalt EU griper tillfället att pådyvla sin teoretiskt riktiga, med praktiskt orealistiska, konstruktion på unionen.

I Sverige är det främst det lilla folkpartiet och dess supportrar i pressen som driver den omöjliga federalismens sak.
I detta ingår också en gemensam valuta, EMU, och ett gemensamt försvar, som medel.


Expressen, ledare
2001-05-07

Rädslan för invandrad arbetskraft är dessutom irrationell. EU-länderna är i desperat behov av fler händer när Herr Schmitt och madame Duval går i pension. Europas befolkning åldras i snabb takt samtidigt som vi blir allt färre. Det finns bara en lösning på denna demografiska självsvält: ökad invandring.
Att släppa in östeuropéerna räcker inte; EU behöver öppna upp sig mot världen i stort.


Anf. 1 PER UNCKEL (m):
Fru talman! I dag firas Europadagen runtom i Europa. Den minner oss om ambitioner att bygga ett fritt, fredligt och dynamiskt Europa men den minner också om hur Europa såg ut då samarbetet försköts till förmån för konflikten. Då slets länder sönder av kriget.
Människor dog för sitt ursprungs skull. Barbariet tilläts dominera där klokskap och mänsklighet skulle ha regerat.
Den europeiska unionen bildades för att detta aldrig någonsin skulle kunna hända igen. Denna dag som andra Europadagar minns vi och lär av erfarenheterna. Men framför allt ser vi framåt, reflekterar över vilken väg Europa nu ska följa.
Vad är det Europa ska vara? Hur ska det europeiska samarbetet utvecklas? Hur ska alla människors inflytande i den europeiska unionen kunna säkras?

Vad är det EU ska göra? Vad ska läggas till och vad ska möjligen dras ifrån? Hur ska EU:s fördrag kunna göras enklare så att alla vet vem det är som bestämmer om vad och så att man vet av vem det är man ska utkräva ansvar? Hur ska de grundläggande mänskliga rättigheterna kunna skyddas inte bara genom Europarådet utan också genom den europeiska unionen? Hur kan inflytandet i EU för varje lands invånare förbättras genom att de nationella parlamenten får mer inflytande?
Och sist men inte minst: Hur ska det gå till när det nya EU tar form? Vem är det som ska hålla i taktpinnen?

Full text

Mer om Per Unckel


Anf. 8 Utrikesminister ANNA LINDH (s):
Fru talman! För det första vill jag tacka för initiativet av riksdagen. Jag tycker för det andra att det är ett utmärkt underlag vi har fått av det sammansatta utskottet.
Låt mig, när vi diskuterar EU:s framtid, börja i min hemstad Nyköping. I söndags kom alla kandidatländers utrikesministrar till Nyköping.
Alla medlemsstater – de 15 – fanns redan där. Gemensamt skulle vi diskutera Europas framtid. Det var faktiskt historiskt att alla medlemsstater och kandidatländer satt gemensamt runt bordet och diskuterade en stor fråga.

Per Lager och Miljöpartiet målade upp skräckvisionen av hur vi obönhörligt drogs in i ett Europas förenta stater. Nu är faktiskt sanningen den att nästan ingen vill se ett Europas förenta stater, och det är ju vi som avgör vilket framtida Europa det handlar om.

Full text

Mer av Anna Lindh


Anf. 67 BJÖRN VON DER ESCH (kd):
Herr talman! I inledningen till den här debatten sades det att det skulle bli en bred och fördjupad debatt om EU:s framtid. Vi är nu knappt ett halvt dussin i kammaren, och det illustrerar ganska väl att intresset inne i huset inte är mycket större än vad det är utanför huset för de här frågorna.
Nåväl, herr talman! Betänkandet EU:s framtidsfrågor ger en förtjänstfull överblick av unionens utveckling fram till dags dato. Men när det gäller EU:s kanske mest fundamentala ödesfrågor tassar man som katten kring het gröt.
Den enligt mitt förmenande helt avgörande framtidsfrågan är: Hur ska EU vinna medborgarnas förtroende? Inget samhällsskick överlever i längden utan medborgarnas förtroende.

Full text

Mer av Björn von der Esch


Anf. 38 LARS TOBISSON (m):
Federalism uppfattas som överföring av beslutsmakt till Bryssel. Det fanns tendenser till detta i utrikesministerns anförande. Men i Tyskland, som är en federation, en förbundsstat, står ordet för decentralisering, motsatsen till centralstyre, och det är onekligen, statsvetenskapligt sett, den rätta innebörden.
En liknande oklarhet råder beträffande begreppen överstatlighet och mellanstatlighet. Statsminister Persson tror att ministerrådet, särskilt Europeiska rådet med stats- och regeringschefer, är mest demokratiskt, därför att det är mellanstatligt.

Men ministerrådet fattar också överstatliga beslut, ibland med kvalificerad majoritet utan nationell vetorätt. Kännetecknande för beslutsprocessen i ministerrådet är att den är den mest slutna som förekommer. I stället för demokratisk öppenhet härskar där diplomatins insynsfria spelregler.

Detta gäller inte minst hanteringen av statsministerns så omhuldade s.k. öppna samordningsmetod, där man med riktmärken och rekommendationer försöker styra på områden som ibland ligger utanför EU:s kompetensområde.

Full text

Mer av Lars F Tobisson


Anf. 85 MARGIT GENNSER (m):
Herr talman! Betänkandet från konstitutions- och utrikesutskottet kallas EU:s framtidsfrågor. Det ska främja en bred debatt om EU:s utveckling. Opinionsstödet för EU är i Sverige på precis samma låga nivå som för 25 år sedan. Konstigt? Nej, inte för den som har läst dagens betänkande. Svaren är få och otydliga. Vad innebär Niceavtalet? Vad innebär rättighetsstadgan för vårt nationella självstyre, för vår svenska lagstiftning och för vår parlamentarism?

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets betänkande 2000/01:KUU1 EU:s framtidsfrågor

Snabbprotokoll 2000/01:107 Onsdagen den 9 maj

EU:s närhetsprincip
Motion till riksdagen 2000/01:K274
Margit Gennser

EU:s närhetsprincip
Motion till riksdagen 2000/01:K366
Margit Gennser


Svenske affärsmannen Johan Eliasch,
huvudägare till sportkoncernen Head,
är politiskt aktiv och rådgivare till ledningen för tories

Han anser att man kan uppnå målen med EU utan valutaunionen och att både Sverige och Storbritannien ska stanna utanför EMU.


Förbundsrepubliken Europa?
Ledare, Finanstidningen 2001-05-08

Lyckliga landet utanför
Veckans Affärer nr 19/2001

Utanför EMU får Sverige högre räntor och en skakigare valuta. En skvalpvaluta, för att använda Carl Bildts ord. Så lät den svenska EMU-debatten under den senare hälften av 90-talet. Sedan gick utvecklingen i rakt motsatt riktning, de svenska räntorna sjönk så småningom under EMU-ländernas. Och argumenten tystnade. Eller bytte innehåll. Kanske har eftertankens kranka blekhet drabbat några av dem som uttalade sig alltför tvärsäkert i debatten.


Ett federalare Europa
DN-ledare 2001-05-0
5

Vad ska det bli av EU? Den frågan ställer sig inte många svenskar - tyvärr.


Superstatsbyggarna
Huvudledare i Östersunds-Posten 4 maj 2001

Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-05-03

Svenskarna mest negativa till EU
Dagens Industri 2001-05-02
64 procent är emot svenskt medlemskap i valutaunionen.

Tyskland skissar på kraftigt förändrat EU
Rolf Gustavsson i SvD 2001-05-02

Bildt, SvD och Spaniens regeringschef om ECB och räntan.

Rörlig växelkurs säkrar stabiliteten
Stefan Carlén
, förbundsekonom, Handelsanställdas förbund.
Dagens Industri, 2001-04-23


Vad är sanning?
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-04-23
... mer


Blanda inte in Olof Palme i EU-debatten
Sören Wibe i NSD, 2001-04-18 .... mera


- Historiskt, sade utrikesminister Anna Lindh
när avtalet med EU på måndagen undertecknades vid ett utrikesministermöte i Luxemburg. Makedonien hade sänt sin slaviske premiärminister Ljubko Georgievski och sin albanske vice premiärminister Ibrahim Bedredin till ceremonin. Men högtidligheten grumlades av att det albanska oppositionspartiet PDP hade vägrat att komma.

EU kräver bland annat att Makedonien förbättrar de mänskliga rättigheterna och skapar ett rättvist, multietniskt samhälle..... mera9 april 2001
för Sverenius: Krona eller Euro (Fischer & Co)


Vilket EU vill vi ha?
Margit Gennser i Timbros Smedjan 2001-04-05

Ökad frihandel och rörlighet inom EU leder till att länder med mindre fria marknader får intresse av att härma mer lyckade länder. Men eftersom detta är smärtsamt, försöker EU i stället harmonisera lagar och regler i olika stater. Därför har vi vant oss vid att alla EU-förhandlingar går åt ett enda håll, mot mer federalism och likriktning. Men varför skulle vi inte kunna kräva förhandlingar för minskad centralisering och mer institutionell konkurrens? Flera tongivande skribenter anser att det inte bara finns en enda väg för EU.

Fransmannen Henri Lepages I morgon kapitalism var Timbros första utländska bok. Den blev en viktig inspirationskälla för marknadsekonomins pånyttfödelse under 70-talet.

Nu, mer än tjugo år senare, finns det anledning att lyssna på Lepage igen. I The European Journal varnar han för EU:s ökande protektionism (”Fortress Europe – why customs unions lead to economic decline”, januari/februari 2001).

Lepage påpekar att tullunioner till skillnad från frihandelsområden löper stor risk att utvecklas till slutna regionala handelsområden. Det är vad som har skett inom EU främst under 1990-talet.

Hela Margit Gennsers artikel finns på http://www.smedjan.com/display.asp?nr=556

Mer om Lepage finns på http://www.nejtillemu.com/lepage.htm


Percy, Jacob och Hans Karlsson
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen
2001-04-04

Anf. 26 Utrikesminister ANNA LINDH (s):
Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta vad gäller tvångsförflyttningar i samband med oljeutvinning i det av inbördeskrig drabbade Sudan samt på vilket sätt Sverige som ordförande i EU tar upp frågan om situationen i Sudan.

Anf. 28 TALMANNEN:
Får jag för säkerhets skull inför den fortsatta debatten erinra om att direkt kritik mot eller omdömen om enskilda personer eller institutioner inte får förekomma i kammarens debatt. Jag är säker på att debattens ärade deltagare har förmåga att balansera inläggen så att vi motsvarar de kraven. Skälet är ju att de berörda inte kan försvara sig här.


Snabbprotokoll 2000/01:90 Tisdagen den 3 april 2001
Anf. 67 Statsrådet BRITTA LEJON (s):

Herr talman! Margit Gennser har frågat justitieminister Thomas Bodström vilka åtgärder som han avser vidta för att skydda svenska medborgares yttrandefrihet och deras rätt att kritisera EU, dess politik och dess institutioner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.

Bildt har svårt att se folkmord
Per Ahlmark
i DN 01-04-03
Att likställa terrorn i Sudan med den demokratiska och lagliga processen vid en vägdragning i Sverige är skamlös trivialisering av den utrotning som styrs av regeringen i Khartoum.
Bildt har också för Lundin Oils räkning besökt Libyen, en annan oljestat som länge utbildat och stött terrorister.
Aldrig hade vi hört honom ge en insiktsfull synpunkt på den judiska katastrofen under Hitler-tiden.

Folkomröstning på Irland om Nice-fördraget
Om det förkastas måste Nice göras om

EMU är värt ett försök
Pia Nilsson
i Aftonbladet 2001-04-01
Pia Nilsson är VD Fondbolagens Förening

Första bidraget till nejtillemu.com
Efter drygt 12.000 besök på sidan är det en glädje att kunna meddela att det första bidraget - 200 kr - har influtit.
Om Du också vill bidraga till verksamheten - klicka här för mer info

Carl Bildt: Don't Embrace Balkan Apartheid
From The Wall Street Journal Europe 2001-03-26

EU-ledningen har ingen gemensam vision
Rolf Gustavsson
i SvD 2001-03-26

Om boken "Euro eller krona" av Torsten Sverenius
Carl Tham i LO-Tidningen
, 23 mars 2001/nr 11

Carl Bildt och Lundin Oil i Albanien
Rolf Englund i EU-krönika i NWT 2001-03-22

Federativ modell kan lösa EU:s demokratiproblem
Hans Ingvar Roth
är Master of Letters och forskare vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet
och vid teologiska institutionen i Lund.
Understreckare SvD 2001-03-23

Rolf Englund och Anna Lindh i TV8 om Bildt och Albanien

Centern och yttrandefriheten
Rolf Englund i EU-krönika i NWT
2001-03-15


CB som i Cliff Barnes
Ledare i Finanstidningen
2001-03-21
Men efter vad Bildt har gått igenom, främst med Dressmart och Lundin Oil, är det ändå en sak som bör sägas. Det är osmakligt att sparka på en förlorare. Inte lika osmakligt som att jämna sudanesiska byar med marken, men likafullt ett tecken på bristande empati och medmänsklighet.


Klas Eklund: tro inte att ekonomerna medvetet gör fel
- att vi alltid är för optimistiska för att det skulle gynna våra egna intressen. Den som på det viset lurar sina kunder blir snart rökt.
Någon sinister komplott mot småspararna föreligger inte, hur frestande det än kan vara att tro det.


The Lundin Oil Group has a development project in Libya and ongoing exploration projects in Libya, Albania and the Sudan. as well as off the northern coast of the Falkland Islands. In the past few months Lundin Oil have been actively gearing up for the two major development projects in Libya and Malaysia/Vietnam. Lundin Oil Ab trades its shares on the Stockholm Stock Exchange; the company`s ADR are traded on the Nasdaq .


Subsidiaritetsprincipen, Persson!
DN-ledare 19/3 2001

SSU-krav på EMU-anslutning
TT 200103-19
Stockholms läns SSU-distrikt, det största i Sverige, antog krav på ett svenskt medlemskap i EMU.

– Det kan skapa mer stabilitet i vår gemensamma ekonomi, motverka spekulation mot vår valuta och utgöra en motkraft mot det internationella kapitalet.


Washington Post leader 2001-03-16

Ur Bo Lundgrens Torsdagsbrev nr 6/2001, 16 mars 2001
Slutligen ett tips om Eurofaktas nya mycket informativa och prydliga webbplats, som man hittar på den gamla adressen www.eurofakta.se.
Där kan man utöver att söka efter information om EMU bland annat testa sin egen ”EMU-profil”, prenumerera på ett faktaspäckat nyhetsbrev och ta del av diskussioner mellan EMU-anhängare och EMU-motståndare på sidans debattdel.


Perssons bristande ledarskap
SvD-ledare
2001-03-16

Carl Bildt bör lämna styrelsen i Lundin Oil
Ledare i Dagens Industri
2001-03-16


Ur Carl Bildts veckobrev
Jag kan bara beklaga när så gott som alla de jag möter i London säger att de känner svårigheter att ge sitt stöd till ett parti som släntrat iväg så långt i riktning mot en anti-europeisk inställning som stundtals fått nästan obehaglig karaktär. Och jag umgås inte huvudsakligen i kretsar av vilda vänstermänniskor.
De konservativa tänker göra motståndet till EU och till euron till huvudfråga i sin valrörelse. Partiledaren William Hague har målat visioner av hur Storbritannien kommer att bli ett främmande eller utländskt land om inte den nuvarande EU-politiken bryts.


Interpellation 2000/01:315
av Margit Gennser (m) till justitieminister Thomas Bodström
om yttrandefriheten i EU
(den 12 mars)
Offentlighetsprincipen var en för Sverige stor fråga vid anslutningsförhandlingarna till EU. Frågan har ännu inte fått en tillfredsställande lösning. Inget tyder i dag på att motståndet mot medborgarnas insyn inom EU håller på att mjukna. EU-kommissionen anser att de sekretessregler som nu gäller är väl avvägda och att sekretessen inte kan mjukas upp. Denna ståndpunkt motiveras med hänvisning till kommissionens arbetsro och behov av tid att utforma sin politik med eftertanke, innan förslagen förs ut till allmänheten. Tidningen Aftonbladet konstaterar (den 6 mars 2001) att EU:s ledande tjänstemän inte begriper att demokrati förutsätter att medborgarna får relevant information, innan besluten fattas. De gör i stället en dygd av elitmakt och toppstyrning.


Eniga om EMU
Nordvästra Skånes Tidningar
2001-03-13
I socialdemokraternas medlemstidning Aktuellt i Politiken står att läsa att det tidigare statsrådet Bengt KÅ Johansson nu kallat företrädare för några större intresseorganisationer till förhandlingsbordet.
LO, Tco, Saco och Saf skall enas om en politik för införandet av den europeiska enhetsvalutan i Sverige. Rubriken lyder: Parterna gör upp om EMU.
Återstår då endast folket...


Maud Olofsson: Jag vill gå i spetsen för ett samarbete som verkligen är folkets Europa.
DN Debatt 2001-03-11

Yttrandefrihet inget för EU?
Ledare i Aftonbladet
2001-03-06

Motståndet mot valutaunionen har ökat igen
Finanstidningen 2001-03-08
Andelen EMU-motståndare ökade under februari till 55 procent, från 52 procent i januari.


Nu prövas Persson
Huvudledare i Östersunds-Posten av Håkan Larsson
7 mars 2001

Galna EMU-sjukan
Rolf Englund
i EU-krönika i NWT (5/3)

"Kd-förslaget bättre än moderaternas"
Hans L Zetterberg
DN Debatt 2001-03-04


Centre-right Visions of a Future Europe
Bo Lundgren (m) 2001-03-01
- It is time for a more fundamental debate on Europe. We need to ask existential questions such as: What is the European Union about? What do we want from the union and where are we heading?
- The EU enlargement is a historical opportunity to bring all of Europe together. Ten years from now we will have a very different and much larger union. In the future the EU might encompass some 600 million people.


Sida vid sida skall vi segra
Rolf Englund i krönika i NWT 2001-02-23

Öppna vägen till Pampas!
Ledare i Finanstidningen 2001-02-28

Dags att lämna tullunionen!
Johan Norberg i Expressen 2001-02-27

“Palme hade varit för EU-medlemskapet”
Olof Ruin, "som känner socialdemokratin väl"

DN Debatt 2001-02-27

Allmogen är galen (om Bo Lundgren, Gustav Vasa och moderaterna
Johan Hakelius i Finanstidningen 2001-02-21

Den stabila euron
Allan Åberg EMU-samordnare, Svenska Arbetsgivareföreningen

RE: En rörande betraktelse

Menar verkligen Göran Persson allvar?
Andraledare i ÖP 20/2 2001

Klyftorna växer i stor-EU, DN 2001-02-18

Rolf Englund i krönika i Nya Wermlandstidningen 2001-02-14
Helmut Kohl enade Tyskland. Han gjorde en deal med Frankrikes president innebärande att Västtyskland fick Östtyskland och Frankrike fick D-marken, via EMU.


Åklagare granskar Joschka Fischer
DN/TT 2001-02-16
Åklagaren i Frankfurt har inlett en förundersökning mot Tysklands utrikesminister Joschka Fischer. Undersökningen ska utreda om Fischer vittnade falskt när han hördes i rättegången mot Hans-Joachim Klein. Det hävdar flera medier och hänvisar till källor hos åklagarmyndigheten.


När det onormala blir normalt
Anders Isaksson i DI 2001-02-16


Statsminister GÖRAN PERSSON (s) i riksdagen 2001-02-15:
Vi kan väl göra en liten arbetsfördelning. Om jag klarar den socialdemokratiska sidan, så kan Margit Gennser ta den moderata. Och sedan hjälps vi åt med att bekämpa det här med överstatlighet och federalism och allt sådant, så tror jag nog att det blir lite bättre.


Fler säger ja till EMU och fler säger nej till EMU
DI 2001-02-15

Bo Lundgren på moderat.se 2001-02-13
Det är allvarligt att Göran Persson nu utesluter att Sverige inför euron före 2005. Medborgarna går därmed i flera år miste om lägre priser till följd av bättre konkurrens och lägre räntor till följd av mindre osäkerhet. Man skulle kunna genomföra en folkomröstning redan i höst eller nästa vår.

EMU:s rätta ansikte
Huvudledare av Håkan Larsson i Östersunds-Posten 14/2 2001

Irland - en testfråga för EU och EMU

Talman Birgitta Dahl sätter tryck på regeringen: "Informera riksdagen bättre om EU"
- Under hela mitt vuxna liv har det varit min fasta övertygelse att internationellt samarbete och demokrati hör oupplösligen samman.
I historiens mörker av krig, terror och diktatur, finner vi - trots allt - bevisen för att det internationella samarbetet är vår möjlighet till fred, frihet och demokrati.

En värdebaserad politik utan kultur
Håkan Hagwall i SvD 2001-02-08

Rolf Englund i krönika i Nya Wermlandstidningen 2001-02-06
Greenspans trollspö och moderaternas idéprogram


Det går bra Thomas Gür i Finanstidningen 2001-01-30
Ett mellanspel som politisk kampanjmakare i EU-svängen följde på politrukuppdraget. Stadda vid god kassa, i en ohelig allians över blockgränserna och professionellt realistiskt/cyniska i handlaget, förmådde vi övertala en knapp majoritet av väljarna att i några veckor i mitten av november 1994 vara för ett svenskt medlemskap.
I den mån vi inte larvade oss med paroller som att det är roligare att säga ja, var ett kardinalargument att man skulle rösta ja för jobbens skull.


Moderaternas förslag till idéprogram, januari 2001

Margit Gennser: Nu ökar sprickan mellan folk och elit i Europa
Ulf Öberg: Godkänn inte Nicefördraget

Men det regnar ju i Frankfurt /Om Irland och den gemensamma räntan/
Gunnar Örn i Dagens Industri 2001-01-29

Kristina Persson, landshövding i Jämtlands län, har utsetts till ny ledamot av Riksbanksdirektionen.
Finanstidningen 2001-01-26

Våldet som strategiskt vapen
SvD-ledare 2001-01-25
(Ulrike Meinhofs dotter Bettina Röhl och utrikesminister Fischer)

Chefredaktör lämnar DN
DN 2001-01-24

"Nej till EMU centerns linje"
Andreas Carlgren, andre vice ordförande i Centerpartiet
DN Debatt 96-03-23

Dags för nödbroms
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-01-23

Maud Olofsson - En EMU-fientlig företagare ska ta centerpartiet ur krisen.

Näringslivets Sören Gyll vill ha skatteharmonisering inom EU och EMU-medlemskap

När extremismen klär sig i kostym (Joschka Fischer)
Anders Isaksson i DI 2001-01-19

Federal reserve
Ledare i Finanstidningen 2001-01-19

"Rädda den vettiga kärnan i EU"
Lotta N Hedström, Matz Hammarström, Inger Schörling, Per Gahrton, Yvonne Ruwaida
DN Debatt 2001-01-17


Margit Gennser och andra i riksdagen 2001-01-17:
- Ingen ansvarig regeringen och inget ansvarigt parlament bör godkänna en konstitution som tillkommit på så lösa boliner som Niceavtalet. När avtalet kommer till riksdagen för godkännande avser jag att rösta nej.

Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning (Ds 2001:2)

DN-ledare 2001-01-12 Europas dyra delning
EU-KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE ROMANO Prodi hade en del intressanta synpunkter på Sveriges förhållande till EU när han intervjuades av DN den 9/1: "Kanske har ni tittat mest på vad ni förlorar på ett medlemskap i stället för att fråga vad ni vinner på det." Knappt hade Prodi avslutat sitt familjära möte med Göran Persson förrän ESO - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi - besannade hans beskrivning. I studien "Priset för ett större EU" klarlägger utredaren Bengt O Karlsson nästan på öret vad EU:s utvidgning kommer att kosta oss. Vinsterna av samma utvidgning, och de kostnader som uppstår om den uteblir, avhandlas desto mer summariskt.


Ett av hindren
Göran Persson ref. i SvD/Näringsliv 2001-01-11

Europeisk nationalstat ett dödfött projekt
Ingmar Karlsson i SvD/Kultur 2001-01-11

Euron spricker när dollarn faller
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-01-08

Göran Persson: "Sverige redo för EMU efter lönerörelsen"

DN-TT 010109 15.40

The newsmagazine Stern published five photographs Thursday of Foreign Minister Joschka Fischer assaulting a police officer during his days as a militant in the 1970s in Frankfurt.
Internetional Herald Tribune 2001-01-05

Senaste Nytt på svenska från år 2000 och tidigare


euobserver.com - Giancarlo Corsetti - EurActive - Economist

Does the euro entail closer political integration?
It need not and should not—but probably will

The Economist, editorial, 2002-01-03


What to do if the Irish say No
By Kirsty Hughes, Financial Times, August 5 2002 21:06


EC accused of budget cover-up
By Becky Barrow and Andy McSmith (Filed: 02/08/2002)


WHAT is the European Union for? To promote peace? To project European power? To create a single European market? All of the above are popular answers in Brussels. But look at what the EU actually spends its money on, and you may be forced to conclude that its real purpose is to subsidise agriculture.
The Economist, July 11th 2002

The seeds of reform /of the Common Agricultural Policy./
FT, July 8 2002

BBC: Geldof says no to euro

The price of a falling dollar
By Martin Wolf

FT, June 25 2002 20:11

ECB may raise rates after inflation revised up
FT, May 16 2002 12:2

Murdoch to oppose British euro entry
Times of India , JUNE 11, 2002

A merry dance around Europe (konventet om EU:s framtid)
By Quentin Peel, FT, June 9 2002 20:08

Romano Prodi, a desperate integrationist
May 23rd 2002 From The Economist print edition
Europe's bigger nation-states will turn their guns on Brussels's latest plan for ever closer union

Romano Prodi: Dual ambitions
Financial Times,
May 23 2002 20:42

Ratifying Nice treaty poses big challenge (Ireland)
Financial Times, May 19 2002 21:17

The Swedish second best solution
By Margit Gennser, for The Bruges Group, April 2002

Citigroup Inc. and six other international banks have lost $8.5 billion in Argentina
New York, April 23 (Bloomberg) --

Argentina orders bank freeze
BBC19 April, 2002, 23:25 GMT
Argentina has suspended all banking operations and foreign currency transactions indefinitely amid fears of a financial collapse.

Bank of England chief explains UK euro delay
BBC 15 April, 2002
Britons had yet to be convinced that the benefits of adopting the currency were sufficient to warrant abandoning control over interest rates.

The euro has bought Blair's silence on Europe
Anatole Kaletsky, The Times

The recently published eurosceptic novel 'Out of Europe' which is available free to download

The battle for Germany
Financial Times editorial, 2002-04-08

Argentina battles spread of poverty
BBC 2002-04-05

"Yes, Minister"
Overlooked powers behind Europe's throne
There are 30 diplomats who shape the majority of EU laws, but most citizens and businesses know nothing about them, write Francesco Guerrera and Daniel Dombey
Financial Times March 31 2002 17:36

Keep floating, stop worrying
The real case for an independent pound has nothing to do with ultra-nationalism or hostility to Europe
Samuel Brittan, Financial Times 2002-03-27

How Valuable Is Exchange Rate Flexibility? Optimal Monetary Policy under Sectoral Shocks
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports March 2002 Number 147

Verheugen pledges roadmap for Romania and Bulgaria
EU Observer 2002-03-06

The founding fathers, maybe
For federalism and against

The Economist Feb 26th 2002

Schröder calls for Europe to set tax rates
The Times 2002-02-22

Europe's stability pact
The Economist
Feb 14th 2002

Plastic pact
Unbreakable in EU theory, broken in German practice
The Times, editorial, 2002-02-13

Britain and the euro: Fit to join?
The Economist Feb 7th 2002

Argentina unveils crisis package
planned to fully float the national currency on Wednesday

BBC, 4 February, 2002

The European Commission has voted to issue Germany and Portugal
with warnings over their swelling budget deficits.
What does this mean and what are the likely consequences?
BBC News Online explains

Commissioners speak of Franco-German confederation
EU Observer 2002-01-22

France's Europe
Financial Times editorial January 22 2002

No right answer? (Argentina)
The Economist Jan 21st 2002

Giscard demands large salary for EU work
EU Observer 2002-01-21

UK wants EU 'super council'
Financial Times, January 21 2002

Let pounds and euros compete
Samuel Brittan
Financial Times January 17 2002


Blair cannot now be honest about the euro
Anatole Kaletysky, The Times
2002-01-10

Europe’s missed deadlines
Göran Persson
Financial Times, January 13 2002 19:53
The writer is prime minister of Sweden

Argentina lashes out at IMF
BBC 2002-01-13

Italy and the European Union
A foreign minister goes, but does foreign policy?
The Economist Jan 10 2002

Prodi: Eurozone membership is eternal marriage
EU Observer 2002-01-11

Don’t throw away freedom to a Euro-superstate
Bernard Connolly The Irish Times, 2001-12-31

Sweden’s turn
Financial Times editorial

January 9 2002 19:45


EU Report:
MACROECONOMIC DEVELOPMENTS IN THE EURO AREA
CHAPTER 2
Sid78-79
Monetary conditions in a single Member State can be inappropriate considering the cyclical conditions, as the single euro-area interest rate may not be in line with the individual needs.

For the small cyclically-advanced Member States, a significantly higher interest rate would have been more appropriate.


Weaker yen, stronger euro
Olivier Garnier, Financial Times, January 8 2002 20:13

The CDU’s choice
choice is between Angela Merkel, CDU party leader, and Edmond Stoiber
Financial Times editorial, 2002-01-08 20:04

With Argentina devaluing its peso over the weekend, the conventional economic wisdom finally got its way.
Wall Street Journal, editorial, 2002-01-08

One Currency, but Not One Economy
Robert M. Dunn Jr.
professor of economics at George Washington University
New York Times, January 3, 2002

Tories attack 'flawed' Euro
BBC 1 January, 2002, 18:48 GMT

Former European Union Commission President, Jacques Delors says that the European Union’s monetary and economic policies aren’t in balance.

The Economist about Laken

"Peace in Our Time"
"the process of European integration now irreversible"

Chancellor Helmut Kohl
BBC 2001-12-17


Europe’s new shape
Dec 13th 2001 From The Economist


The future of Europe - Democracy in Danger

Brussels Counter Summit 14 December 2001

A one-day conference in Brussels for the ordinary citizens of Europe hosted by
SOS Democracy, a cross-political group of members of the European Parliament.

Full text


Why the world loves to hate America
Moisés Naím
The writer is editor of Foreign Policy magazine
Financial Times, December 6 2001 19:17


TO THE PRIME MINISTER OF SWEDEN

We, the undersigned representatives of Irish organisations opposed to the Treaty of Nice which are currently taking part in Irelands National Forum on Europe in Dublin, appeal to you to ensure that the Swedish Government does not proceed with ratification of this Treaty in view of the Irish peoples refusal to ratify it in their referendum last June.


Why Europe Hates Israel
By Bret Stephens, an editorial page writer for The Wall Street Journal Europe.
Wall Street Journal 2001-1-29

German conservatives call for EU constitution
EU Observer 2001-11-27
CSU Chairman EDMUND STOIBER:
"EU speak with one voice in foreign affairs"

Blair's impossible campaign for euro entry
By Martin Wolf
Financial Times, Nov 25 2001, 19:59 GMT

France and Germany back EU constitution
BBC, 23 November, 2001, 16:53 GMT


Britain's role in Europe
In a speech to the European Research Institute (ERI), Prime Minister Tony Blair has outlined his vision for Britain's future in the European Union.

Missed opportunities
The Times editorial, 2001-11-24

The euro challenge /Blair/
FT editorial, November 24 2001


Pessimism worsens among German firms
BBC, 21 November, 2001, 12:57 GMT

EU rapid reaction force will be ready in 2003
EU Observer 2001-11-18


Commission studies creation of EU border guards
EU Observer 2001-11-18


EU enlargement - The door creaks open
The Economist Nov 15th 2001

EU heads for 'Big Bang' enlargement by 2004
Financial Times, November 13 2001 20:33

Test for tests
The evidence on the euro matters more than the speeches
The Times, Leading article, November 06, 2001

Little relief in sight for the German economy
Wolfgang Munchau
Financial Times, November 4 2001

The Future of the Euro: Is There an Alternative to the Stability and Growth Pact?
by Philip Arestis, Kevin McCauley, and Malcolm Sawyer
www.levy.org/ Public Policy Brief No. 63

Barnier, European commissioner in charge with EU reforms
exit-clause needed for EU member states

EU Observer 2001-10-23

Cohn-Bendit Campaign for the presidency of the Commission

UK Parliament ratifies the Treaty of Nice
EU Observer 2001-10-18
Today the British Parliament for a third and last time debated and voted on the ratification of the Treaty of Nice.

Jobs woe for German economy
BBC, 16 October, 2001


“The Europe we want”
EU Observer 2001-10-15

The manifesto was signed by Helmut Schmidt, Giuliano Amato, Etienne Davignon, Jean-Luc Dehaene, Helmut Kohl, Felipe Gonzalez, Jacques Santer, Peter Sutherland, Karel van Miert, Mario Soares, Maria Lourdes Pintassilgo and Lord Jenkins.

See also: Karl Marx and Frederick Engels Manifesto of the Communist Party 1848


Giscard d’Estaing favour a EU with federal powers
EU Observer 2001-10-12

Meeting of 150 academics in Brussels next week
for debate on "Europe 2004 the key issues"
Brussels, 9 October 2001

At the invitation of President Romano Prodi and Viviane Reding, Commissioner responsible for relations with the academic world,

150 academics involved in the Jean Monnet network will meet in Brussels on 15 and 16 October to take part in the debate on the future of Europe in the run-up to the Laeken European Council.

The academics, joined by Members of the European Parliament and Commission representatives, will discuss the constitutional architecture of the European Union, the distribution and monitoring of powers, the Charter of Fundamental Rights, governance and institutional models in an enlarged European Union.

Full text
Se även statsvetare


European Trade and Political Cooperation “Yes”
European Government “No”
Iain Duncan Smith

The European Journal July/August 2001

Jospin: future EU force has to defend EU territory
EU Observer 2001-09-25

New Conservative Party leader Iain Duncan Smith

New thinking is way beyond our Ken
ANATOLE KALETSKY
The Times, THURSDAY AUGUST 30 2001

Why should anybody care about the Tory leadership race, even among the politics addicts in Westminsters chattering classes?

For Mr Clarke, the only alternative to the fully nationalised British health system appears to be the jungle society of the US. Strangely for such a Euro-enthusiast, Mr Clarke is defiantly blind to the many mixed systems of social protection in countries such as The Netherlands, Germany and France.

Mr Duncan Smith, by contrast, is willing to think — and talk openly — about extending competition, payment and consumer choice to the parts of the public sector that Thatcherism could not reach in the 1980s and 1990s. He is excited about the possibilities of private health insurance and education vouchers — and he points intelligently to the Dutch schools system and the French private hospitals as models of consumer choice and partial private funding, from which something useful might be learnt.

Full text


Tories at the Continental Divide
By George F. Will
Washington Post
September 6, 2001

One candidate for leader, Kenneth Clarke, favors the further surrender of British sovereignty to the EU. Because about 80 percent of his party disagrees, making him leader would be, as a pundit has put it, akin to giving General Rommel command of the British Eighth Army on the eve of the battle of El Alamein. The other candidate, Duncan Smith, a Euroskeptic, favors the “repatriation” of some powers Britain has ceded to the EU.

Euro a ‘great mistake’
Milton Friedman i Corriera della Sera
Monday 27th August 2001

Scrap the stability pact
Aug 23rd 2001 From The Economist print edition
Constraints on Europe's fiscal policies could seriously damage its economic health

Eichel puts case for changes to EU stability pact
Financial Times, August 16 2001 19:05GMT

Germans Prove Highly Resistant To the Unified Currency's Charms
THE WALL STREET JOURNAL 2001-08-14

Euro-dollar reaches three-month
Financial Times, August 13 2001

Trust or mistrust thy euro neighbour?
Stabilitetspakten
July 19th 2001 From The Economist print edition

Spanish Prime Minister against the creation of a federal Europe
EU Observer 2001-07-24

Should the Treaty of Nice be renegotiated?
Financial Times Discussion Forum, July 2001

The real problem with the Treaty of Nice is not its lack of direction, argues FT foreign affairs editor Quentin Peel. The treaty was supposed to make the European Union more efficient, in spite of expanding from 15 members to 27 or more, and no less legitimate in the eyes of its citizens. But the net result is that it will actually reduce both efficiency and legitimacy.

It needs to be changed before ratification, he argues; otherwise, the EU faces a disaster.


Lawrence Lindsey, the most influential member of President George W. Bush's economic team
Reginald Dale, International Herald Tribune, July 20, 2001

Germans 'unhappy over euro'
BBC, 16 July 2001

Europe's guaranteed gridlock (Nice Treaty)
Quentin Peel in Financial Times July 9 2001

Prodi tells Dublin to think again on Nice referendum
Daily Telegraph, 2001-06-23

France’s official sleaze
July 14th 2001 The Economist

/Germany/ In a straitjacket
Financial Times Editorial, Jun 25, 2001


No to Eurotax
BBC 2001-07-11


Democratic Values and the Currency
Rt Hon Michael Portillo

In this reprint of his January 1998 lecture to the IEA, Mr Portillo directly addresses the political issues raised by EMU. He considers the project's effects on democracy and concludes that it raises real dangers of conflict in the future.
The book also contains a postscript by noted American economist Professor Martin Feldstein.

Who we are and what we want
We are a group of convinced democrats shocked by the EU heads of state´s anti-democratic reactions on the rejection of EU treaties by Irish and Danish voters. We had to realize that the EU has said good-bye to democratic values and instead is dedicated to setting through the economical interests of huge companies - bluntly against the declared opinion of its population.

Irelands No to Nice

UK Labour faces euro decision
BBC, Friday, 8 June, 2001 (good links)

Shades of Trotsky
Wall Street Journal, 2001-06-06

The dates in Blair's new diary
A re-elected Labour government faces tough decisions if it wants to manoeuvre Britain into the European single currency
Martin Wolf, Financial Times, June 6 2001

Blair and the euro
Jun 5th 2001 From The Economist Global Agenda
Tony Blair’s Labour Party is headed for certain victory, and a probable second landslide, on Thursday, June 7th. Will this encourage him to try to persuade a sceptical British public to join the euro and to brave a referendum on the subject? Or are the risks too great for the usually cautious Mr Blair?

For a strong Europe, with a grand design and the means of action
Romano Prodi, President of the European Commission
Institut d'Etudes Politiques Paris, 29 May 2001

There are times when history presents the people with a decisive choice. In my opinion, such a time has come for the people of Europe.
Globalisation is bringing about changes similar to those which resulted from the discovery of America five centuries ago: the world is becoming smaller; the trade in ideas and material goods is expanding. On their own, our nation states do not have the critical mass needed for effective action. The countries which will influence the course of events will be those which have recognised this change of scale. The others will have to resign themselves to what awaits them.
In these changed circumstances, the peoples of Europe enjoy at least three significant advantages.
.... full text


French lesson: Harmony on integration and taxes means disharmony ahead
The Times, Leading article 2001-05-29
Thus, while M Jospin unsurprisingly rejects last month’s proposal by his German fellow Socialist, Chancellor Gerhard Schröder, to abolish the executive role of the Council of Ministers and turn it into a European version of the German Bundesrat, he supports the idea of an elected President of the European Commission. And he has no problems with “a gradual controlled process” of “transferring powers to the Union level”. Again, while insisting that inter-governmental co-operation is “indispensable”, he has his own agenda for dictating policies from Brussels, beginning with “economic government of the eurozone” — the emphasis is M Jospin’s — which would “act to stop any behaviour detrimental to the general European interest”.


Ireland
In an unprecedented breakthrough on the Irish Nice Treaty campaign, the three major Sunday newspapers in Ireland all carried opinion, analysis and articles critical of the Nice Treaty and condemned the Irish government's treatment of the opposition campaign.
Furthermore, the normally cautious Sunday Business Post - the business, politics and economics paper - carried an editorial on Sunday which strongly suggests that people vote no to Nice. “For the first time we're thinking of voting 'no' - unless we can get real answers to serious questions between now and polling day,” the leading article said.


Ideas confirm worst fears of sceptics
Daily Telegraph 2001-05-29
By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels
LIONEL JOSPIN has confirmed the worst fears of British Eurosceptics, calling for a full-scale "economic government" along socialist lines to buttress the euro and a single criminal justice system.
On the economic front, Mr Jospin said the creation of the euro had left unfinished business in EU affairs. "In order to rebalance the European edifice, we now need an economic government. The co-ordination of economic policy must be greatly increased," he said. One of its tasks would be to "stamp out behaviour detrimental to the general European interest". In a direct attack on Britain, M Jospin said it was necessary to combat "fiscal dumping", the term used on the Continent to describe the low-tax forms of capitalism in Anglo-Saxon countries.

French Leader's Blueprint Sets Out a Socialist Europe
International Herald Tribune, May 29, 2001
Prime Minister Lionel Jospin of France proposed a wide arc of left-wing social ambitions for Europe's future on Monday, with perspectives that swept from harmonized working conditions and universal access to schooling abroad to a so-called economic government that would serve as a political watchman over the independent European Central Bank. . In a speech that was as much an expression of Socialist election campaign liturgy as a design for the future structure of the European Union, Mr. Jospin paired the left-wing vision of a treaty on common social standards and state-controlled consolidation of public services with much narrower proposals for institutional change in the EU.
Through its left-wing character, Mr. Jospin's blueprint seemed less than a real plan for the EU because it excluded the instincts of vast numbers of European moderates, centrists and rightists.


An election about Europe
Daily Telegraph 2001-05-29
TONY BLAIR apparently pleaded with the French Prime Minister, Lionel Jospin, not to make his speech yesterday. Now we know why. M Jospin spelt out the Euro-integrationist agenda in pitiless detail: an operational EU police force; a common criminal justice system; uniform asylum and immigration policies; a European foreign policy conducted by an EU diplomatic corps; full economic union, including a mechanism for fiscal transfers. If even a quarter of M Jospin's agenda were implemented, the EU would cease to be an association of states, and instead become a state in its own right.


British Prime Minister Tony Blair has rejected his French counterpart's prediction of harmonised corporate taxation in Europe. (CNN 2001-05-28)


Jospin rejects federal EU plan
BBC 2001-05-28
Mr Jospin said a proposal by Chancellor Gerhard Schroeder, under which the EU Council of Ministers, would be turned into a chamber of the European Parliament was unacceptable. "France, like other European nations, could not accept such a statute nor such a concept of what a federation is," he said in a speech to the Foreign Press Club in Paris.
Mr Jospin called for Europe to create an "economic government" with a fund to help euro zone economies in trouble.

Full text of speech


Who should we blame for this dire election?
ANATOLE KALETSKY
The Times , MAY 24, 2001
It is time to start shooting messengers. In apportioning blame for the abysmal level of public debate in this election campaign we must look beyond the politicians. We in the media have been at least as culpable.

I would never give up the pound, declares Thatcher
Daily Telegraph 2001-05-23
LADY THATCHER thrust Europe to the centre of the election campaign last night with a dramatic declaration that she would "never" give up the pound.
Although giving strong backing to William Hague, she went well beyond official Tory policy of only ruling out membership of the euro for the lifetime of the next Parliament. The former prime minister, appearing alongside Mr Hague for the first time in the campaign, said the key issue was whether Britain would remain a free independent nation or would be absorbed into a federal Europe. She received a rapturous reception from a rally of party workers in Plymouth.

The victory of Silvio Berlusconi a major crisis for the stability of the euro
International Herald Tribune
2001-05-19


Fischer predicts EU will become federation
Financial Times, May 16, 2001,19:43GMT


A leader ready to rock the EU boat
Daily Telegraph 2001-05-15
SILVIO BERLUSCONI has put himself at odds with Chancellor Gerhard Schröder by dismissing German proposals for a European government as unrealistic and politically impractical. His comments, in an exclusive interview given shortly before polling, demonstrate that Italy's new prime minister will bring plenty of fresh thinking and outspoken comment to the European debate.

The European Orchestra
Timothy Garton Ash
New York Review of Books, May 17, 2001

Schröder’s Europe
From The Economist print edition May 3rd 2001
Not all bad, but the German chancellor’s bold opening shot may have misfired


Ireland's love affair with Europe starts to unravel
Daily Telegraph 2001-05-04
Talk in Brussels is beginning to turn to the poll on June 7. Not the British election, but Ireland's referendum on the Nice Treaty. The Irish are alone in the EU in being offered a direct say. If they vote "no", the entire deal will need to be renegotiated - a prospect that, after the ill-tempered scrapping that accompanied the last summit, fills Eurocrats with horror.


Schroeder and The European Superstate
By Torsten Krauel, a columnist at Die Welt.
Wall Street Journal Europe 20001-05-02

Schroeder Plan Seeks More Unified Europe
Radical Changes in EU Constitution Would Create a Strong Parliament
International Herald Tribune, April 30, 2001

German proposal for EU Government
BBC website, 29 April, 2001

acquis communautaire
The greatest perversity of the European Union
Samuel Brittan
, Financial Times, 2001-04-26

Gloom hits German businesses
BBC, Monday, 23 April, 2001
Business confidence in Germany has sunk to its lowest level since July 1999 amid mounting evidence that Europe's biggest economy is deteriorating.


Hoover Digest, 2000 No. 4
Robert Conquest: Why Britain Should Say No:
There is not a single convincing argument why Britain should join the European Union—not one. But there are plenty of reasons why Britain shouldn't.

The EU's banking information exchange agreement
Wall Street Journal April 6, 2001

German President calls for European Constitution
A European Constitution is needed for the very reason that we do not want to become a single centralised state. These were the words of the German President, Johannes Rau who spoke in the European Parliament on Wednesday.

Englund and others in Financial Times about Argentina and Euroland
Date: Tue, 27 Mar 2001

Carl Bildt: Don't Embrace Balkan Apartheid
From The Wall Street Journal Europe 2001-03-26

EU force will not need Nato, says French military chief

Connolly to take case to Strasbourg

The Czech conservative opposition party, lead by Vaclav Klaus,
has produced a strategy paper on EU, which foresees the possibility of the Czech Republic not becoming a member of the European Union.


Bildt works for oil company in Albania


William Hage: " Just imagine four more years of Labour. Try to picture what our country would look like.
Let me take you on a journey to a foreign land – to Britain after a second term of Tony Blair."

The Swiss say no
Mar 8th 2001 The Economist
SWITZERLAND is a paradox. Here is a small country surrounded by members of the European Union. Its citizens speak three main languages, none of them (at least as written) specifically Swiss.
Of its 7m people, one-fifth come from outside. on Sunday, in a referendum calling for an immediate start to negotiations on EU membership, almost 77% of those who voted said no.


Prodi launches website on future of Europe


May We Speak Freely?
Wall Street Journal about Bernard Connolly

Euro-court outlaws criticism of EU
By Ambrose Evans-Pritchard
in Brussels
Daily Telegraph 2001-03-07
THE European Court of Justice ruled yesterday that the European Union can lawfully suppress political criticism of its institutions and of leading figures, sweeping aside English Common Law and 50 years of European precedents on civil liberties.
The EU's top court found that the European Commission was entitled to sack Bernard Connolly, a British economist dismissed in 1995 for writing a critique of European monetary integration entitled The Rotten Heart of Europe.


Lessons for EMU from the History of Monetary Unions
By Michael Bordo and Lars Jonung
Introduction by Robert Mundell


The euro-zone does not need political union to avoid economic domination by the US,
according to Otmar Issing, chief economist of the European Central Bank.

Financial Times; Feb 14, 2001


Charlemagne: Goran Persson, a Swede leading Europe
The Economist 2001-02-15


Speech by Romano Prodi President of the European Commission The State of the Union in 2001 European Parliament Strasbourg, 13 February 2001, about the future

Prodi urges fundamental debate on future of EU
Financial Times, February 14, 2001

"Are we all clear that we want to build something that can aspire to be a world power? In other words, not just a trading bloc but a political entity," Mr Prodi said.

"Do we realise that our nation-states, taken individually, would find it far more difficult to assert their existence and their identity on the world stage?"

He cautioned against the temptation to hide behind "fuzzy undertakings and conflicting hidden agendas".


Britain and Ireland refuse to obey Brussels on spending
Daily Telegraph 2001-02-13

A sea-change in the transatlantic relationship
Dominique Moisi in Financial Times 2001-02-12

Fischer to strike out at British Eurosceptics
The Times, JANUARY 24, 2001
Also about Cohn-Bendit


Germany Boldly Sets Own Chart for Europe
Parting With France, It Plays Down State Sovereignty and Urges U.S. Role

International Herald Tribunde 2001-01-22

Schröder in call for EU constitution
Financial Times 2001-01-20

Bush and Blair must reject the nonsense of Nice
The Times, JANUARY 18, 2001 Leading Article

EU will give money to pro-European parties
Electronic Telegraph 2001-01-17

The Constitutional Affairs Committee in the European Parliament has publicised its initial analysis of the Nice Treaty.

Bush's economic team
Financial Times 2000-12-20
The group, headed by Lawrence Lindsey, former Federal Reserve governor. Mr Lindsey’s influence over Mr Bush’s economic thinking - which was not as developed as Mr Clinton’s when he first sought the presidency - is substantial.


In Hoc Anno Domini, Årlig julledare i Wall Street Journal sedan 1947

Charlemagne Jacques Chirac, not what he was
The Economist Dec 21st 2000

Europe's crucial Northern Dimension (Kaliningrad, ehemalige Königsberg)
Chris Patten and Anna Lindh , Financial Times, December 20 2000

Lawrence Lindsey - chief economic policy adviser and co-ordinator to George W. Bush, governor of Texas and runaway favourite for the Republican nomination for next year's presidential election

Democratic Values and the Currency by Rt Hon Michael Portillo, IEA (Timbros storasyster)

Sweden urges action over Kaliningrad
Financial Times; Dec 14, 2000

Balkan nations - Croatia, Bosnia-Herzegovina, Federal Yugoslavia, Macedonia and Albania - win EU backing
Financial Times; Nov 25, 2000

A middle way for Europe
Geoffrey Howe, Financial Times, November 28, 2000
Lord Howe was British foreign secretary 1983-1989

Rau backs change to EU parliament
Financial Times; Nov 28, 2000

The real tests for a more integrated Europe
Larry Siedentop, Financial Times, Nov 22, 2000

Meet your new European army - The Economist

Blair loses EU allies in battle to keep veto - Daily Telegraph 2000-11-24

NOW IT’S BLASPHEMY TO MOCK EUROPE
Ambrose Evans-Pritchard in The Spectator 2000-11-18


A bailout for Argentina


EU pledges 'rapid' force troops - CNN, November 20, 2000

The Superstate Rises. Our Rulers Lie.
If it's not a state, why does it need an army?

Libertarians....


What the Treaty of Nice will really mean for Britain
By Philip Johnston, Daily Telegraph, 2000-11-16

EUROPEAN leaders will gather in Nice on December 7-9 for the biannual heads of government meeting that ends the six-month French presidency of the EU. It is intended they should agree a new treaty, on which officials have been working since February. Nice will mark another milestone towards the "ever-closer union" envisaged in the Treaty of Rome. The key arguments will centre on the retention of national vetoes and the extension of qualified majority voting; tax harmonisation; judicial co-operation; the charter of fundamental rights; and further moves towards a superstate through the development of a go-it-alone "inner core".

The Euro-army will march to the beat of a different drum
By Boris Johnson, Daily Telegraph, 2000-11-16
Boris Johnson is editor of The Spectator, http://www.spectator.co.uk/

Never underestimate new Labour's determination to take us into the euro
PETER SHORE, The Times, NOVEMBER 16 2000
Lord Shore of Stepney (Labour) is the author of the recently published Separate Ways (Duckworth).

If this isn't a superstate in the making, then what is?
By Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph, 2000-11-15

IMF: One World - one Currency?
As perceptions grow that the world is gradually segmenting into a few regional currency blocs, the logical extension of such a trend also emerges as a theoretical possibility: a single world currency. If so many countries see benefits from currency integration, would a world currency not maximize these benefits?

Most popular explanations for the euro’s decline do not stack up
From The Economist, November 9, 2000

So how can EMU end? Let us say that, for whatever reason or reasons, Germany wished to leave EMU. How could it be done?

Romano Prodi:
I do not want Europe to become a "superstate". But I do want Europe to become a superpower.

Why the time has come to suspend the euro
By Meghnad Desai, Daily Telegraph, November 8, 2000

Very important article
The biggest problem with Europe’s economic and monetary union is not the decline in the external value of the euro.
Rather, it is the inability of European governments to move towards full economic union.

Wolfgang Munchau, Financial Times, November 6, 2000


The correct way to support the euro Daniel Gros, Financial Times, November2, 2000

Sweden appoints a committee to analyse macro-economic stabilisation policy in the event of EMU membership under the chairmanship of Bengt K.Å. Johansson
The Swedish Government has today appointed a Committee with the specific task of analysing changes in the conditions for Swedish economic stabilisation policy in the event of Swedish participation in EMU.

Ireland's inflation is not yet a conclusive argument against 'one size fits all' monetary policy
Samuel Brittan
, Financial Times, October 26, 2000

Blue Print for a Superstate
By Francis Maude, Britain's shadow foreign secretary.
From The Wall Street Journal Europe 2000-10-26

Our constitution for Europe
Oct 26th 2000 From The Economist print edition

European Union
Oct 26th 2000 From The Economist
print edition
We among the states of Europe, seeking to encourage peaceful, open and constructive relations between our peoples, and seeking to advance our common interests in the world, ordain and establish this Constitution for our European Union. This constitution shall prevail over other European and national law, including treaties of the Union, should conflict arise.


A crisis of legitimacy - by Larry Siedentop, Financial Times
The writer is lecturer in political thought at Oxford University.
Democracy in Europe - the future of self-government in a democratic society on a continental scale - is the great issue of our time. It cannot safely be avoided.

The seven reasons why Blair will lose Anatole Kaletsky, The Times, 2000-09-30


The last days of King Kohl
Mitten im Leben, Wolfgang Schäuble, Bertelsmann, E21.47
The implosion of Germany's centre-right Christian Democrat Union is one of the most dramatic political events of the past decade. Seemingly invincible under Helmut Kohl, the CDU-led coalition held power for 16 years in Europe's largest country. Then, in a matter of months, the party fell apart in the wake of an illicit financing scandal which is still buried in mystery.
Wolfgang Schauble, the long-time crown prince to King Kohl, is well-placed to write the definitive account of what went wrong. The former leader of the CDU has produced a book which is part political testament and part authentic thriller. By the end, the reader is left gasping at the speed of the party's descent into chaos.


The British Government has a new European policy
Siôn Simon, Daily Telegraph 2000-10-23

The Nice Treaty is intended to place the EU on a constitutional basis by giving it the key attributes of statehood. And yet, such is the din generated by the row over EMU that hardly anyone has heard about what is being proposed. Daily Telegraph 2000-10-23


Dear Aunty: an essay on EMU
My aunt explained to me that EMU was a great idea, because she wouldn't
have to change money when visiting France. I explained why EMU was (and still is) such
a stupid plan. Having finished my explanation, my aunt asked "why doesn't anyone tell us this?"


The reunification of East and West Germany on October 3, 1990, did far more than add the 17 million citizens of the German Democratic Republic to the 63 million in the Federal Republic.
CNN in-depth special

Mr Blair said that if he was faced with the option of joining the single currency at the moment he personally would say "no". BBC 2000-20-20

Europe's Failed Romance With the Arabs

Chirac snubs Blair over EU rights
Daily Telegraph 2000-10-15

EU Plans to Reform Decision Process Get Bogged Down in Indecisiveness
Wall Street Journal news 2000-10-16

Biarritz affair FT-leader, October 13, 2000

Samuel Brittan: Watch the dollar, not the euro, Financial Times, October 12
The biggest flaw in the world economy is the US current account deficit, which could place a strain on the currency

High stakes in Biarritz - Tony Blair's vision of Europe - Blair seeks a new agenda for the European Union

Washington's unspoken doubts about Europe
The next administration should not be afraid to criticise the headlong dash towards political integration
FT, Gerard Baker, 2000-10-05

International press about No-victory in Denmark

Where Denmark Leads
By Helle Bering, editorial page editor of The Washington Times.

“You cannot run an economic policy with a floating exchange rate. European countries cannot be floated against each other. It won't work. I do not believe in this policy.”
(Source: "Sweden Admits Defeat in Battle for Krona", Financial Times, November, 20, 1992)

United States riding to the rescue of a currency hailed by many of its promoters as a potential rival to the dollar
Reginald Dale International Herald Tribune September 26, 2000

From The Economist 2000-09-23
If, on September 28th, Danes say yes, the continent’s single currency will get a big boost. Those across Europé who favour “ever closer union” will say that Sweden and Britain are now bound to join the currency - and that momentum for tighter integration across the EU will be recaptured.
If the noes win, a debate about the Union’s future shape is likely to ensue with renewed vehemence.


More than money at stake in Denmark's referendum
By Alan Judd, Daily Telegraph 2000-09-25
Behind the arguments about the krone and the euro lies a sense, among many Danes, that this incremental renunciation of the right to choose is an inevitable consequence of ever-deepening union.
On Thursday they could light a beacon for us all; if not, we shall have to carry the torch by ourselves.

Believe me, politicians can't control currencies, By Norman Lamont
Daily Telegraph 2000-09-24

Financial Times Special report: Danish Referendum

Danes decide, FT-leader, September 22

The euro as a catalyst for legal convergence in Europe, Speech by Dr. Willem F. Duisenberg

Draft charter of fundamental rights of the European Union

The final draft of the Charter of Fundamental Rights, Daily Telegraph
Britain should veto the charter at Biarritz


Euro-federalists financed by US spy chiefs
By Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph 19 September 2000

A job half-done: Germany's state pensions system

It's Time to Tell the Truth About Joining the Euro
By Roy Denman, International Herald Tribune September 19, 2000

Denmark's Vote on Euro: Emotions Over Economics, International Herald Tribune

FT Editorial comment: EU enlargement, September 17 2000

When Gunter Verheugen floated the idea of a referendum on enlargement of the European Union in his home country, Germany, he was roundly condemned by colleagues in the European Commission. His popularity also dipped in central and eastern Europe, ever fearful that the EU's commitment to extend membership eastwards is less than whole-hearted.


Otmar Issing: Two speeches, one by Joschka Fischer, the German foreign minister, the second by Jacques Chirac, the French president, have revived an old debate:
what should be the future shape of Europe? "Old wine in new bottles," some sceptics say. But I believe we really do need a new debate.

The President of the European Central Bank, Wim Duisenberg, has put his weight behind Denmark's ailing pro-euro camp .

German president demands a European constitution

Bundespräsident Johannes Rau hat sich für die Schaffung einer europäischen Verfassung ausgesprochen

To be or not to be against the krone
BY MARTIN FLETCHER, The Times, September 16 2000

Neue Vorwürfe in der CDU-Affäre:
Bekam Kohl doch Geld aus Hessen?
Einem Zeitungsbericht zufolge hat die hessische CDU doch Schwarzgeld von ihren Schweizer Konten an die Bundespartei überwiesen.

Danish PM ’worried’ over euro vote FT, September 14, 2000

Enlargement presents a chance to put right all that is wrong with the EU
By Hubert Vedrine, French foreign minister.

Labour is lying about Daniel Hannan
By Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph 2000-09-08

Germany to press for referendums From FT, September 6 2000
Germany's governing coalition parties are to campaign for a change in the constitution to allow greater use of referendums on important political decisions.

The voters know it’s not the economy, stupid
Britain should learn from the experience of Denmark that joining the European single currency is a political issue

Pro-euro coalition in crisis as funds dry up The Times, 2000-08-18

Europe's dream need not be a nightmare Douglas Hurd

Back from the Brink:
An Appeal to Fellow Europeans over Monetary Union by Pedro Schwartz (IEA)

European Monetary Union is an 'unprecedented experiment', a 'huge gamble' which produces mixed reactions among Europeans.

Pro-euro Danes cannot find one good reason
BY PHILIP WEBSTER, POLITICAL EDITOR The Times, 2000-08-14

Danish pro-euro camp is scared to say 'yes'
By Paul Waugh, Deputy Political Editor - The Independent, 14 August 2000

Denmark’s decision: The government is in real danger of losing next month’s referendum on joining the single currency, writes Quentin Peel. Financial Times, August 16, 2000

IMF warns Ireland on economy

Paris judges refused access to “bribes” documents (Kohl), FT

Continental nations must cast off corporatism if they are to emulate thriving economies
Edmund Phelps

About DEMOCRACY IN EUROPE by Larry Siedentop
Penguin Press, updated 2000-08-03

Reluctant Swedes expect to join euro Financial Times, Aug 7, 2000

The government says that Britain cannot consider joining the European single currency until it has passed five economic tests. But have the tests already been met?The Economist 2000-06-17

Manuel Castells: "Utvidgning enda vägen för EU" Intervju i DN 2000-06-13


The euro is changing the face of the EU
by Tony Blair and José María Aznar
FT, June 12, 2000

The Lisbon summit in March was a turning point for Europe.

The European Union is now committed to economic reform and modernisation - to working with the grain of globalisation to promote economic dynamism and job creation, while taking action to preserve social justice and strengthen our societies.

This success owes much to the vision, courage and leadership of Antonio Guterres and the excellent work of the outgoing Portuguese presidency.

The Europe of peace and prosperity that the founding six built is coming of age. As it continues its historic mission to enlarge and so spread stability and democracy across the continent, the European Union is becoming more pluralistic.

We believe this can only be in Europe's interests, and in the interests of the people of Europe. But we will all need to adapt as Europe becomes increasingly open and diverse.

We are committed to strengthening the EU in those areas where its members can be more effective acting together than acting apart.

But we also want an EU open to the world.

In different but complementary ways, Britain and Spain have historically been gateways to Europe, and bridges across the Atlantic - to both North and South America. And English and Spanish have become the two main international languages.

Both our countries have distinctive positions on the euro, but what is clear is that it is changing the face of Europe.

Europe's economic fundamentals are sound - sounder than they have been for over a generation.

The EU's economies are growing, and it is important to underline that they are now creating jobs in Europe faster than almost anywhere else in the developed world.

The European Central Bank is also meeting its objectives, and delivering low inflation and higher growth across Europe.

In order to sustain a long expansion and keep creating the jobs it needs, Europe has to maintain the confidence of the markets. That is why it is so important to press on with the co-ordinated structural reform begun at Lisbon and to speed up the structural reform at the national level that is already taking place.

And that is why it is so important to avoid the sort of tax harmonisation and heavy-handed regulation that could drive investment and jobs out of Europe.

British exporters, inward investors and the people they employ all know how damaging exchange rate instability can be.

But Europe is about more than economics. It is based on shared values of liberty, democracy, tolerance and social justice.

Europe has never had such a wide-ranging agenda as now, starting with enlargement.

The European Union played a vital role in consolidating democratic transition in Spain. It is now acting as a beacon for the fledgling democracies of central and eastern Europe.

The reunification of Europe is our greatest challenge and our greatest opportunity.

We will have to find new ways of accommodating diversity without undermining the EU's strength and legitimacy.

But above all, we must not let short-term interests blind us to the huge benefits to prosperity and stability in Europe that enlargement will bring.

The question is: how do we best open Europe to new members while maintaining and increasing its capacity to act effectively?

We need to agree, as we did at Lisbon, on the essential objectives for Europe - higher growth, more jobs, modernising our economies. Then we can look at how best to work together on the local, national and European levels to achieve these shared goals, under the direction of heads of government in the European Council.

Some of us may wish to go a bit further a bit faster, but all must respect the rules and procedures of the Union. There can be no second class citizens in Europe.

Britain and Spain are also united in working together across borders to deal with the cross-border problems of asylum, illegal immigration and international crime. These are problems that none of us can deal with effectively in isolation. They are all issues that demand more European co-operation, not less.

We would be failing our people if we listened to those who advocate a narrow definition of national sovereignty at the expense of our real national interests.

Europe is changing, changing fast and changing for the better.

Europe's leaders will be judged by how well they manage these momentous changes sweeping across Europe.

That is why we believe that we need to do everything we can to explain these changes and seek endorsement for them from the true rulers of Europe: the people themselves.

The writers are the prime ministers of Britain and Spain respectively


Nice one from Maude
Daily Telegraph 2000-06-08
TONIGHT in Berlin, Francis Maude will propose that Parliament should not ratify the outcome of the Nice summit before voters have had their say, either in a general election or a referendum. The Shadow Foreign Secretary's speech, to be delivered at Humboldt University, is welcome on two counts. First, it challenges the Government to submit the next stage of European integration to the popular will, rather than pushing it through a legislature that it dominates.

Eurocrats are from Mars, Cosmocrats from Venus - By Dominique Moisi

Federalism finds its time
By Daniel Johnson, Daily Telegraph, 2000-06-03

French minister puts case for nation states

The Euro-confusion in France

The Times: The new EU Charter is about power more than rights

For Sovereignty, Europe Must Have Its Own Defense
By William Pfaff , International Herald Tribune

A referendum - and renegotiation By John Redwood

Britain could quit euro after joining, says Prodi , Daily Telegraph

The Economist about Joschka Fischer

NAFTA

Lord Pearson of Rannoch

Bundesbank warns euro credibility is at stake May 24 2000

Chevenement's Bright Idea From The Wall Street Journal Europe

Blair: I can persuade the people to scrap pound
Daily Telegraph Sunday 21 May 2000

Mandelson opens rift over euro
PETER MANDELSON stepped up pressure on Tony Blair yesterday to end the uncertainty over Government intentions on joining the single European currency. Manufacturing industry would continue to suffer "as long as we are outside the euro", he said. His backing for Europhile business leaders and politicians upstaged a speech by Mr Blair to the Confederation of British Industry last night.


"How to achieve a durable macro-economic policy mix favourable to growth and employment?"
Speech by Professor Otmar Issing - Member of the Executive Board of the European Central Bank


ECB president Duisenberg vows to defend euro's value

Soros Recommends ECB Intervention To Support the Euro

Commission proposes Greece to become the twelfth member of the euro-zone

Convergence report 2000

Top Financial News
Euro Plummets Again, Falls to Records, as Funds Outflow Seen
Wed, 03 May 2000


BBC 2000-05-02: Was the Euro a mistake?
"The Euro has been plumbing new depths on the world's financial markets. So has the single European currency been a terrible mistake?"

Germans shaken by euro slump - From The Times 2000-05-01

French Magistrates to Place ECB's Trichet Under Investigation

German industry calls for moderate pace in EU eastwards expansion, 25 April 2000

Kohl pursues Stasi tapes

German advisers losing faith in the euro - Daily Telegraph 2000-04-25

CBI: European, Union Charter 'threat to sovereignty'

Speech by the Rt Hon Eddie George, 11 April 2000

Valéry Giscard d'Estaing and Helmut Schmidt: Time to Slow Down and Consolidate Around 'Euro-Europe' International Herald Tribune, April 11, 2000

A conspiracy unmasked - Romano Prodi

Europe's illusion about America's weakness Gerard Baker, FT, 2000-03-28

David Owen om Lissabon i The Times 2000-03-23

Cultures collide as Turkey meets Europe
Turkey is going to join the European Union, and neither will be the same again.
By Quentin Peel, Financial Times

Pedro Solbes, Kommissnär för Economic and Monetary Affairs
Also, for the first rime, Europeans are learning about the joint exercise of one of the great attributes of sovereignty. that will provide valuable experience for the development of an "ever closer union" between the Member States

Prodi: "We must tranquillise our public opinion and the public opinion of the applicant countries"

CDU: Zehn gute Gründe für die Euro-Währung

SWEDEN: We will join euro, says PM
Financial Times, Monday, November 15, 1999


Början på sidan - Start of page

Tillbaka till startsidan