Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

Kristina Persson


"Jag har bred erfarenhet från den reala ekonomin där man producerar, konsumerar, uppfinner, älskar och dör.
Det är trots allt detta som är det viktiga, det som ska stå i fokus", säger hon.

Ur Dagens Industri 2001-05-21


Om ett fördjupat EU-bygge blir tillräckligt bra
bör Sverige allvarligt överväga att delta och inte reflexmässigt följa Storbritannien ut i en oviss kyla.
Men först måste partierna inför valet till Europaparlamentet nästa år förklara vad de vill i EU-frågan.
Allt annat är ett svek mot demokratin, skriver "ledande svenska EU-debattörer".
Anders Wijkman, Karl-Erik Olsson, Rolf Gustavsson, Ulf Dahlsten och Kristina Persson, DN Debatt 2 mars 2013


Kristina Perssons bakgrund

Kristina Persson har varit landshövding i Jämtlands län de senaste åren. Hon har tidigare varit riksdagsledamot för socialdemokraterna, varit TCO-ekonom samt arbetat i finansdepartementet.

Mellan 1994 och 1996 satt hon i riksbanksfullmäktige.


Praktgräl i Riksbanken
DI 2001-01-27

Kristina Persson, ny ledamot i Riksbankens direktion, har inte den kompetens som krävs för jobbet. Det anser fyra av elva ledamöter i riksbanksfullmäktige. "För det här jobbet har Kristina Persson inte den erfarenhet som krävs", säger fullmäktiges vice ordförande Johan Gernandt (m). Johan Gernandt uppfattar utnämningen som partipolitisk, och reserverade sig tillsammans med fullmäktiges övriga tre borgerliga ledamöter mot beslutet som offentliggjordes på fredagen.

När fullmäktige komponerade den sexhövdade direktionen, som fick sin nuvarande form från och med 1999, var principen att varje ledamot skulle ha kunskap och anknytning till marknaden och erfarenhet av penningpolitiskt arbete, anser Johan Gernandt. "Den principen har nu brutits, och det är jättetrist. Kristina Persson har utsetts huvudsakligen beroende på sin partibakgrund, och det betyder att Riksbankens oberoende har naggats i kanten", säger han, och understryker att det inte en person- utan en principfråga.

Det fanns en annan kandidat, också med socialdemokratisk bakgrund, som hela fullmäktige ställde sig bakom, men som tackade nej till erbjudandet att ta plats i direktionen. "De andra namnen på listan har socialdemokraterna inte nappat på, utan de har hela tiden velat hitta någon med socialdemokratisk anknytning. Det är därför som utnämningen har dröjt så länge", säger Johan Gernandt.

Sven Hulterström (s), fullmäktiges ordförande, anser för sin del att det är en fördel att Kristina Persson inte har ett förflutet i "bank- och finansvärlden". "Om vi bara ska ta personer från marknaden kan vi inte få en allsidig sammansättning i direktionen. Vi ville komplettera med någon som har erfarenhet från samhällslivet i övrigt", säger Sven Hulterström.

Kristina Persson själv väljer att ta fasta på att bråket inte gäller henne som person. "Jag kan tillföra en bred samhällelig och ekonomisk kompetens och erfarenhet, och det tror jag är av värde. Men det är klart att det hade varit roligare om alla hade varit enade", säger hon.

Hon får inte direkt någon mjukstart som ny direktionsledamot. Redan på torsdag är hon med och fattar beslut om reporäntan. "Det känns lite pirrigt. Jag har inte hunnit förbereda mig så mycket. Det blir en läroperiod nu i början", säger hon.


Kristina Persson, landshövding i Jämtlands län, har utsetts till ny ledamot av Riksbanksdirektionen.
Finanstidningen 2001-01-26

Det beslutade Riksbanksfullmäktige på fredagen. Kristina Persson efterträder Kerstin Hessius som slutade vid årsskiftet. Direktionen är därmed åter fullbesatt med sex ledamöter

Fullmäktiges vice ordförande Johan Gernandt och ledamöterna Mats Odell, Ingegerd Troedsson och Peter Egardt reserverade sig mot beslutet eftersom de anser att det är en partipolitisk utnämning.


Nätverk för Europa
Ur SvD 2000-03-19

EU-kommissionär Margot Wallström besökte Jämtland. Om Volvo-Scania ställer sig Margot Wallström lojalt på sin kommissionärskollega Mario Montis sida.

- Volvo kom för sent med sitt motbud. De kunde inte leverera i tid och förklara hur de tänkte åtgärda sin dominans av den svenska marknaden.

Den svenska kommissionären är inbjuden till Jämtland av landshövding Kristina Persson. Skälet är en återsamling av Nätverk för Europa, den EU-positiva organisation som var aktiv inför folkomröstningen om EU 1994 och som nu strålar samman igen.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan