Home/Sök

Federalism

Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

Links

NewsJoschka Fischer

BBC about Joschka Fischer

More about Joschka Fischer

Tyskland


Joschka Fischer and I agree on what the problems are with EU and EMU, but...
His conclusion is: "There is no reason for Europe to fear crises.
They set things in motion and provide an opportunity for the EU to move forward and become stronger..."
My view is that The March of Folly towards an Ever Closer Union and a New Roman Empire must be halted.
At least until there is a big and stable majority among the citizens concerned.
Englund blog 8 May 2016


Austerity – the policy of saving your way out of a demand shortfall – simply does not work.
The question now is not whether the German government will accept it, but when.
Will it take a similar debacle for Spain’s conservatives in that country’s coming election

to force Merkel to come to terms with reality?
Joschka Fischer, Project Syndicate JAN 30, 2015


Pamflett skriven av Joschka Fischer: Scheitert Europa? (Misslyckas Europa?).
Det europeiska samarbetet är på väg mot fiasko. EU-projektet har aldrig varit så hotat som i dag.
Finanskrisen aktualiserade de alltjämt olösta existentiella frågorna om EU:s mål och medel.
Det traditionellt tongivande samarbetet mellan Tyskland och Frankrike blockeras av att båda vägrar diskutera framtiden.
Rolf Gustavsson, SvD 23 november 2014


Det är bara en tidsfråga innan ett av de stora krisländerna väljer en politisk ledning som inte längre godtar åtstramningsdiktaten.
Cypernkrisen avslöjade den fulla omfattningen av
den politiska katastrof som eurokrisen har ställt till

en nästan ofattbar inkompetens i ”trojkan”,
alltså EU-kommissionen, ECB och IMF.
Joschka Fischer, Kolumn DN 6 maj 2013


Alla i Europa vet att krisen antingen kommer att tillintetgöra EU eller leda till en politisk union,
Euron går inte att rädda utan en solidarisk lösning av befintliga skuldproblem och att en del nya lån tas upp gemensamt.
Sådana åtgärder gör långtgående överföringar av suveränitet oundvikliga.
Är Tyskland – eller Frankrike – villigt att göra det?
Joschka Fischer, Kolumn DN 6 maj 2013


Av bitter erfarenhet borde Cameron veta vad som hotar, men han ser ut att ha kastat alla rationella överväganden över bord.
Att tro att EU skulle omförhandla villkoren för Storbritanniens medlemskap – vilket dessutom förutsätter att Tyskland inte reser invändningar – är rena fantasier.
Ett sådant prejudikat skulle stå öppet för alla andra medlemsstater, och det vore slutet för EU.
Joschka Fischer, Kolumn DN 25 januari 2013

Cameron säger sig inte vilja se sitt land lämna EU. Men hans strategi – omförhandling om medlemskapet följd av en folkomröstning om det nya avtalet – är frukten av två illusioner: att han är kapabel att garantera ett positivt resultat och att EU kan och vill göra de eftergifter han begär.

Storbritannien – pragmatismens och realismens hemland, en stat med osvikliga principer och oöverträffad anpassningsförmåga
som stoiskt avstod från sitt imperium efter att framgångsrikt ha försvarat Europas frihet mot det nazistiska Tyskland – har nu gått vilse.
Närmare bestämt har landet förts på villovägar av det konservativa partiets ideologiska dagdröm att vissa av EU:s befogenheter kan och bör återgå till Storbritannien.

Full text

A fiscal union is not going to happen.
Nor will the EU embark on yet another treaty change.
Wolfgang Münchau February 14 2010

Ms Merkel does not say “no” to eurozone bonds. She says: “Not without treaty change.”
The German constitutional court in Karlsruhe would never allow Germany’s sovereign guarantee to be given to its eurozone partners without them submitting to effective and centrally budgeted discipline.
Financial Times 31 May 2012

United Kingdoom


Förslaget om en bankunion, med en överstatlig finanstillsyn som ett första steg
kommer upp för diskussion på toppmötet nästa vecka
Rolf Gustavsson, kolumn SvD 13 oktober 2012

Formellt sett berör det bara länderna i eurogruppen, men i realiteten får Sverige utomordentligt svårt att helt stå vid sidan av.

Reinfeldt och Borg må hota med veto, men det är ett tomt hot som inte hindrar att en grupp av länder på något sätt förverkligar förslaget.

Full text

Fredrik Reinfeldt i riksdagens partiledardebatt 13 juni 2012
Ett stort steg som pekar på fördjupning och överföring av suveränitet från nationalstaterna till den europeiska nivån.
Med kort varsel kommer det nu att avkrävas svar av Sverige som nation och av riksdagens partier om hur vi ska förhålla oss till mycket av det här.
Klicka här


Denna kris erbjuder Europa en enorm chans. Den har lagt fast dagordningen för åratal framåt: bankunion, finanspolitisk union och politisk union.
finanskrisen har inte bara skakat Europa i dess grundvalar utan antagit livshotande proportioner
Just nu står eurozonen på tröskeln till en bankunion, och en finanspolitisk union följer.
Men om så bara med en bankunion kommer trycket i riktning mot en politisk union att tillta.

Joschka Fischer, Kolumn DN, 2 Oktober 2012

Bundesbank gick i graven den 6 september, då ECB införde sitt program med ”direkta monetära transaktioner” – obegränsade köp av konkursmässiga euroländers statsobligationer – trots protester från ett enda håll: Bundesbankschefen Jens Weidmann. Och ECB-chefen Mario Draghi var inte dödgrävaren; det var Angela Merkel.

Bundesbank föll inte offer för någon skum sydeuropeisk konspiration. Tvärtom gjorde den sig själv ovidkommande. Hade den fått sin vilja fram vore eurozonen borta vid det här laget. Att sätta ideologin framför pragmatismen är ett recept på misslyckande i alla kriser.

Med 27 medlemmar (28 när Kroatien snart träder in) blir tillägg till EU-fördraget omöjliga, inte bara därför att Storbritannien envist motsätter sig vidare europeisk integration utan också för att folkomröstningar skulle få hållas i många stater.

Full text

The International Monetary Fund is losing patience with European politicians.
Officials at the Washington-based institution are calling on the EU to present a clear plan for its banking union.
Europe's debt and euro crisis, the IMF warns, remains a persistent threat to the global economy.
Der Spiegel 10 October 2012

Top of page


Det är dags att formalisera Europas enande med en politisk och ekonomisk union.
Annars riskerar euro­krisen att leda rakt ned i avgrunden.
Joschka Fischer, Kolumn DN 4 juni 2012

Full text


EU:s ekonomi är på väg in i en djup och troligen långvarig recession som i stort sett är självförvållad.
Tyskland försöker fördriva hyperinflationens spöke med hårda åtstramningar i eurozonen,
men ändå hotas krisländerna av en deflation som kan få förödande konsekvenser.
Det är bara en tidsfråga – och tiden är kort – innan den ekonomiska destabiliseringen ger upphov till politisk oro.
Joschka Fischer, kolumn DN 2 februari 2012

Full text


Om inte statsfinansiell sanering kombineras med tillväxtfrämjande åtgärder, i synnerhet i Sydeuropa, kommer krisen inte att kunna hävas.
Enbart besparingar är ett recept för permanent recession.
Det väcker besvärliga frågor om det rådande systemets folkliga legitimitet
Per T Ohlsson, 5 februari 2012


Budget cuts alone will not save the Greek economy as the country is reaching the "limit" of what society can endure, the International Monetary Fund's point-man for Athens has said, in a departure from the institution's traditionally more technocratic communiques.
"We will have to slow down a little as far as fiscal adjustment is concerned and move faster - much faster - with the reforms needed to modernise the economy," Poul Thomsen, a Danish IMF official overseeing the Greek austerity programme told Greek daily Kathimerini on Wednesday (1 February).
EU Observer 2 February 2012

Each evening, as darkness descends on Athens, police in riot gear wait in buses that line the side streets of the city centre.

Some fidget with mobile phones, others stare into the night.

What they are waiting for, nobody is sure.

But everyone in the Greek capital agrees something could happen any time.

Spanien, Keynes och Europakten, Rolf Englund blog 28 Januari 2012


Grekisk tvångsförvaltning
The Greek reaction was one of outrage.
Finance minister Evangelos Venizelos was quoted by Kathimerini:
“Whoever puts before a people the dilemma of choosing between financial assistance and national dignity disregards basic historical lessons.”
Education Minister Anna Diamantopoulou /tidigare EU-kommissionär/ slammed the plan as “the product of a sick imagination.”
Eurointelligence 30 januari 2012


„Merkel fordert bedingungslose Kapitulation“
Both Winston Churchill and Joseph Stalin disapproved of the demand for unconditional surrender
Bild-Zeitung/Wikipedia


Fiscal discipline is not the cure.
This attempt to vindicate the catastrophic austerity of Heinrich Brüning, German chancellor in 1930-1932, is horrifying.
Martin Wolf Financial Times 31 January, 2012


Om inte den politiska makten i Europa europeiseras och den nuvarande konfederationen
övergår i en federation kommer eurozonen, och EU som helhet, att falla sönder

Eurozonen kommer att få uppträda som EU:s förtrupp,
eftersom EU som helhet varken kan eller vill påskynda en politisk förening.
Joschka Fischer, Kolumn DN 2011-10-31

Full text

Kommentar av Rolf Englund
Joschka Fischer gillade ordet förtrupp redan som ung 1968.
Wikipedia.org/wiki/Kommunism skriver om ordet förtrupp:

"Medan Marx betonade att "arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk" ansåg Lenin att det kommunistiska partiet skulle ha en ledande roll i samhällsutvecklingen. Partiets funktionärer skulle visserligen väljas demokratiskt, men när de väl valts var varje partimedlem skyldig att följa de beslut som partiet fattade,
en princip som kallades demokratisk centralism. Partiets funktionärer skulle enligt Lenin ses som arbetarklassens "avantgarde", det vill säga en förtrupp i revolutionen, något som kom att bli normerande för övriga kommunistiska partier."

Federalism

Början på sidan

Nyheter


Det är här som skuldkrisernas ursprung kan spåras.
Att den här obalansen skapades vid EMU-starten var många väl medvetna om redan från början.
Att obalansen innebar risker påpekade många oberoende ekonomer.

Mats Hallgren, SvD Näringsliv, 5 september 2011

För att i någon mån minska obalansen drev den tyska regeringen igenom den så kallade stabilitetspakten.

När EU-kommissionen i november 2003 skulle inleda den föreskrivna straffproceduren mot Tyskland och Frankrike lyckades de blockera beslutet.

Det är dock inte bara brist på budgetdisciplin som ligger bakom skuldkrisen.
Inför EMU-starten för drygt tio år sedan varnade många kritiker för att länderna var alltför olika för att kunna ha en gemensam valuta.

Förespråkarna hävdade att detta problem skulle lösa sig av sig självt över tiden. Den gemensamma valutan skulle driva på strukturreformer för modernisering i svagare länder.
Länderna skulle bli allt mer lika; konvergera, som det brukar heta.

Så var det tänkt, men så har det inte blivit.

Länder som Spanien, Italien, Grekland och Portugal har visat allt svagare relativ konkurrenskraft med växande bytesbalansunderskott som följd.

Full text

*

EU genomför fördragsändring i smyg
- Räddningsfonden (European Stability Mechanism, ESM) kräver en mindre ändring av EU:s fördrag.
Toppmötet i midsommarhelgen noterar att den fördragsändringen nu är färdig.
Det skrev Mats Hallgren i SvD Näringsliv 27 juni 2011.
Rolf Englund blog 30 juni 2011

*

- Euroanhängarna uppträder fortfarande som om de tror att krisen handlar om Grekland.
De vill inte inse att tanken, att ha en gemsam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke.
Allt var fel från början, precis som kommunismen.
- Om bara inte Stalin hade kommit...
- Om bara inte Grekland hade misskött sin ekonomi...
Rolf Englund blog, 22 juli 2011

*

Ja-sägarna sade ingenting i folkomröstningen om en Federation, som Joscha Fischer nu anser nödvändig
Rolf Englund blog, 22 juli 2011

*

Taktik gömma EMU-frågan
Mats Hallgren, SvD 2002-09-02

Början på sidan

Nyheter


Det går långsamt upp för allmänheten – också i Tyskland – att finanskrisen kan tillintetgöra hela det europeiska unions­projektet,
eftersom den skoningslöst blottar svagheterna i eurozonen och dess konstruktion.
Dessa svagheter är politiska snarare än finansiella eller ekonomiska.
Joschka Fischer, Kolumn DN, 2 september 2011

Eurozonen vilar på en bräcklig konfederation som är bunden till en valutaunion och vill samtidigt behålla sin finanspolitiska suveränitet. I en kris fungerar det inte.

Federationer har aldrig fungerat bra, eftersom frågan om suveränitet (och därmed om makt och legitimitet) aldrig fått något övertygande svar. USA är ett illust­rativt exempel. Efter att ha vunnit självständighet förenades de amerikanska kolonierna löst under federationsstadgarna, men det arrangemanget fallerade finansiellt och ekonomiskt och USA gick snart vidare till en komplett federation.

(RE: Efter ett inbördeskrig)

Europa har tre möjligheter. Att traska på som förut trappar bara upp krisen och förlänger den.

Om valutaunionen upplöses går det europeiska projektet i graven och följden blir ett ohanterligt kaos.

Den tredje möjligheten är att EU går framåt mot reell ekonomisk och politisk integration.

Det vågar dagens ledare inte göra därför att de inte tror sig ha det nödvändiga folkliga stödet i sina länder.

Full text

"ever closer union"

- Ett av de avgörande argumenten för mig mot en federal utveckling är att jag tror inte att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa,
säger Göran Persson.

---

Ja-sägarna sade ingenting i folkomröstningen om en Federation, som Joscha Fischer nu anser nödvändig
Rolf Englund blog 2 september 2011

Top of page

News


Joschka Fischer om en ny allians mellan Paris och Berlin
Den irländska krisen har kommit mig att för första gången undra om euron – och därmed EU – kan gå i stöpet.
Trenden går i riktning mot ett ”tyskt Europa”, som aldrig kommer att fungera.
Joschka Fischer, Kolumn DN 28/12 2010


"Nu behövs ett statsmannalikt ledarskap... Europas ledare, först och främst Tyskland och Frankrike"
Ska vi rycka ut för de sydeuropeiska länderna
eller ge upp och låta euron dö?
Den frågan klargör vad hela krisen handlar om: det europeiska projektets framtid.
Joschka Fischer, kolumn DN 10/3 2010


Under 90-talet var det drömmen om federationen som dominerade sinnena och euron fick symbolisera den nya europeiska staten.
Eller som Tysklands utrikesminister Joschka Fischer sa på ett föredrag i Berlin 1999 och svepte med handen över publiken:
”Ett mynt, en lagbok och ett svärd över hela kontinenten”.
PM Nilsson, Expressen 25/3 2007


Britter och svenskar har ett viktigt gemensamt Europaintresse,
att bevara ett mer löst organiserat, utåtriktat Europa än det mer integrerade Europa Tysklands utrikesminister Joschka Fischer förespråkar
Vernon Bogdanor, statsvetarprofessor Oxford DN Debatt 28/11 2004


Joschka Fischer has said that an EU of 25 members must now reach a third strategic dimension. He calls for an EU that is a "strategic" entity, a continental-type power comparable to the United States, India, China or Russia
International Herald Tribune 12/4 2004

Fischer has said that an EU of 25 members must now reach a third strategic dimension beyond what he defines as the two initial historic and pragmatic phases of its development. He calls for an EU that is a "strategic" entity, a continental-type power comparable to the United States, India, China or Russia, able to punch its weight in confronting threats to stability in the world.

This involves dumping as outdated Fischer's earlier idea of an expanded EU led by small pioneer groups. And it also means opening the way for the EU's rapid inclusion of Turkey, which Fischer says has "a bridging function" between Europe and Islam in an ominously described "structure of conflict of the 21st century."

Fischer gets an extremely careful hearing as a marquee player in European affairs who has flirted with a candidacy for the post of Europe's first foreign minister.

In turning away from the pioneer groups that he once urged as a means of saving an expanded Europe from a bog of immobility, Fischer has implicitly bargained for conflict with France, which regards them as means of sustaining its hand on a European leadership role.

And what of strategic Europe's relationship with America? Could Fischer be refashioning France's view of a multipolar world in which Europe would become a counterbalancing force to the United States?

Fischer argues the undertaking involves bringing Turkey into the EU to better deal with the security issues at the edge of Europe's "neighborhood." This step, he says, would mean a "strategic victory" against terrorism. But last week, Michel Barnier, the new French foreign minister, with an eye on another possible defeat for President Jacques Chirac's neo-Gaullists in the June European Parliament elections, insisted that "there's no question of Turkey's entry in the middle or short term."

Full text

USA och EU

Top


Jean-Claude Juncker, tipped by many to become the next president of the European Commission, urged other European leaders to accept a "two-speed" Europe only as a last resort
Joschka Fischer, German foreign minister, did an about-turn last weekend when he said he no longer supported the idea of a "two-speed" or core Europe. Once a firm supporter of a few countries taking the lead in more EU integration, Mr Fischer said his priority now was for a bigger, stronger and more integrated Europe - with Turkey as a member - that could deal with new threats.
Financial Times 4/3 2004


Fischer puts forward deal on new EU constitution
"The double majority reflects the twin nature of the EU as a union of states and a union of people, it is the only sensible way to go," Mr Fischer said. "The six largest member states represent 80 per cent of the EU's population and gross domestic product, against 20 per cent for the remaining 19 members."
Financial Times; Oct 07, 2003


Germany signalled its determination on Monday to press ahead with building a two-speed Europe, in the face of Sweden's resounding decision not to join the euro.
If any country refuses to ratify, the new constitution would be killed off, leaving the enlarged EU facing possible gridlock. Alternatively, countries refusing to ratify could be asked to leave the union.
Financial Times 15/9 2003

Joschka Fischer, German foreign minister, said European countries should continue to pursue deeper integration in areas such as the economy and defence. His vision, shared by countries including France, Belgium and Luxembourg, would see a core of EU countries forging closer defence links and increasing economic co-ordination.

Countries such as Britain, Denmark and Sweden, outside the euro and sceptical of defence initiatives, could become part of an outer circle, along with many new EU members from the former communist bloc.

Mr Fischer, who said he was "not happy" with the Swedish result, urged a deeper European union at both political and economic levels. Europe must also become a world force in security, he said. "The EU wasn't designed for war and peace. . . but we have common interests and we [must come together] again on the security issue."

The draft of the new EU constitutional treaty, due to be finalised in December, would open the way for countries to work more closely on defence and allow the 12 eurozone members to increase economic co-operation. But the Swedish No vote has served as a warning to European leaders that voters may not be prepared to endorse a treaty that heralds new integration.

The EU constitution, designed to streamline EU decision-making and improve European action in areas such as foreign affairs and asylum policy, has to be ratified by all 25 members of an enlarged union. Denmark and Ireland, which will definitely hold referendums, have voted No to EU treaties. Among those countries also considering referendums are France, Italy, Spain, the Netherlands and Portugal. If any country refuses to ratify, the new constitution would be killed off, leaving the enlarged EU facing possible gridlock. Alternatively, countries refusing to ratify could be asked to leave the union.

Full text

Konventet


Anna Lindh säger, med självklar tillhörighet i den europeiska politiska adeln, att det är komplett obegripligt att det finns så många som inte vill införa euron i Sverige. Kanske är det en anledning till problemen inom den socialdemokratiska ja-kampanjen.
De står främmande inför vad som just nu är en stabil majoritet av deras väljare. Det måste vara svårt att övertyga människor om man inte alls begriper vad de oroar sig för.

Isobel Hadely-Kamptz, Expressens ledarsida 9/7 2003

Anna Lindh, solbränd och tjusigast av världens utrikesministrar och Joschka Fischer, för dagen på grund av den tropiska hettan utan den tredelade kostymen. Med den inramningen är själva seminariet något av en besvikelse.

Anna Lindh säger, med självklar tillhörighet i den europeiska politiska adeln, att det är komplett obegripligt att det finns så många som inte vill införa euron i Sverige.

Kanske är det en anledning till problemen inom den socialdemokratiska ja-kampanjen. De står främmande inför vad som just nu är en stabil majoritet av deras väljare. Det måste vara svårt att övertyga människor om man inte alls begriper vad de oroar sig för.

Joschka däremot är både en slipad retoriker och en varm Europavän, och hans entusiasm är medryckande. För den som är federalist är ju heller inte de politiska argumenten för euron så svåra att driva hem. Den gemensamma valutan kommer att leda till ökad integration av den ekonomiska politiken, precis som både Joschka Fischer och Expressen vill. För svenska socialdemokrater däremot är det svårare, vilket Ringholms ansträngda ansiktsuttryck tydde på. De försökte på seminariet vifta bort åsiktsskillnaderna om federalismen som en fråga om ordförståelse, men paradoxen kvarstår. I alla europeiska länder ser man på euron som en del av ett allt tätare samarbete. I Sverige vill socialdemokraterna införa euron, men helst stå utanför det euron kommer att leda till.

Och ja-sidans problem är tydliga här i Visby. På den borgerliga kanten har en strategi varit att utmåla nejsägarna som skumma extremister. När jag redan på måndagen stötte ihop med en grupp typiska ungmoderater, den moderna sorten, snygga, etniskt heterogena och klädda i tajta ljusblå t-shirts, trodde jag förstås att de jobbade i någon av ja-kampanjerna. På nära håll såg jag att i mörkare blått på deras tröjor stod Medborgare mot EMU. De kampanjade alltså för ett nej.

En anledning till nej-sidans inbrytning bland kärnmoderata väljare gav Fischer, omedvetet, uttryck för när han förklarade att: "Om vi hade haft en gemensam europeisk uppfattning i Irakfrågan skulle det aldrig blivit något Irakkrig." Vad han rimligen menade var att om alla andra europeiska länder hade rättat sig efter Frankrike och Tyskland skulle EU ha kunnat hindra USA från att störta Saddam Hussein. Fischer är förstås en större diplomat än Chirac, men meningen är densamma, ni borde tycka som vi, då fungerar EU bättre. Många borgerliga väljare är måttligt entusiastiska över att agera stödtrupp åt den tysk-franska axeln.

Inte heller socialdemokraterna kan vara entydigt nöjda med den internationella stjärnglans Fischer spred. För det pratade han för mycket om de strukturreformer som euron leder till i Europa, reformer som vi förstås akut behöver i Sverige också, men som regeringen skyr som pesten.

Ska ja-sidan alls ha en chans har man inte råd att gång på gång upprepa samma missgrepp. Att Nalin Pekgul nu engagerar sig för ett ja är en av de första positiva ja-nyheterna under hela året. Men en enda, om än aldrig så trovärdig, person kan inte lyckas om hela kampanjavdelningar famlar i mörkret.


Joschka Fischer till Almedalen för Ja-sidan
Han kommer på inbjudan av sin svenska kollega Anna Lindh.
DN 24/6 2003


Alongside the shooting war in Iraq, another, less sensational conflict has broken out. This is a struggle for influence between Europe and the United States.
BBC 8/4 2003

Fischer predicts EU will become federation
Financial Times, May 16, 2001,19:43GMT


Alongside the shooting war in Iraq, another, less sensational conflict has broken out. This is a struggle for influence between Europe and the United States.
BBC 8/4 2003

The best known protagonist in this war is of course the French President Jacques Chirac. But perhaps the most determined opponent of the Anglo-American project is the German Foreign Minister Joschka Fischer.

He is the most esteemed politician in Germany, and he is respected throughout what Donald Rumsfeld dismissed as "Old Europe" - the countries, led by Germany and France, which are opposed to the war.

He is, as his biographer Michael Schwelien explains, a founder member of the 1968 generation. "We believed in sex and drugs and rock 'n' roll, and a little bit more."

Embarrassment: Pictures show Fischer hitting a policeman

Full text

Det skulle se ut; SvD på samma barrikad som rasister, nejsägande kommunister, grönpartister och Inger Segelström
SvDs omsvängningsledare till Ja till EMU 2000-02-16


Fischer predicts EU will become federation
Financial Times, May 16, 2001,19:43GMT

The European Union is set to develop into a federation of nation states, according to Joschka Fischer, Germany's foreign minister.

"I would dare to prophesy that things will go this way. Certainly, not without crises or problems, but the pressure is in that direction," the Green party member predicted.

Mr Fischer said such a federation seemed the only effective way to handle a European Union with up to 27 member states once its expected enlargement got under way from 2004.

He said in an interview with the Financial Times: "We have three possibilities - intergovernmentalism; federalism; or a federation of nation states. In the light of experience, it would seem advisable to seek the third option as our next step even if the second has my full sympathy."

He cited November's speech by Tony Blair in Warsaw - in which the prime minister put forward a model in which national legislatures would provide delegates to a future second chamber of the European parliament - as a decisive contribution to the debate on Europe's future.

"Irrespective of my agreeing with all of it, for a British prime minister, he made the most important speech since Churchill's landmark speech on Europe" in Zurich in 1946, said Mr Fischer, referring to Sir Winston's call for a united states of Europe.

Mr Fischer's comments come a year after his landmark speech at Berlin's Humboldt university setting out a vision for the future of Europe.

He said on Wednesday: "I'm a convinced believer in the federal state. But visiting Westminster, I understood for the first time Britain's resistance above all to a transfer of the sovereignty of the House of Commons.

"As I see Britain as an essential part of Europe and the EU, my question was: how should an integrated Europe be constituted, so that even England could cross this bridge? Or France, where nation cannot be divided from state?"

Mr Fischer's thinking has developed in the light of reaction to his speech, especially with regard to the role of the Council of Ministers in the balance of power with the Parliament and the Commission.

A year ago, he put forward alternatives for an executive - developing the Council into a fully-fledged European government or expanding the Commission, including direct election of a president. Today, he is convinced the former is the only answer.

"The Council must become the executive, with the Commission, and give up its legislative responsibilities to the European parliament. Otherwise we will slide back into intergovernmentalism and have the problem that, in a union of 25 or 27 members, stagnation or negotiating difficulties will dominate."

More about Joschka Fischer


Början på sidan

Tillbaka till startsidan