nejtillemu.com


Marcus Wallenberg

Jacob Wallenberg - Wallenbergssfären

Marcus Wallenberg: "Sverige måste in i EMU"

Wallenbergssfären

Percy Barnevik


Marcus Wallenberg: "Man måste ha is i magen"
DI 2002-07-16

Marcus Wallenberg: "Sverige måste in i EMU"
Finanstidningen 2001-07-11

Wallenberg har talat
Rolf Englund i EU-krönika i NWT 2001-08-10

Familjen Wallenbergs Investor har det senaste kvartalet sett värden på 32 miljarder kronor försvinna i börsnedgången.
Dagens Industri 2002-07-11, reporter Martin Hammarström

Gustaf Olivercrona
Peter Wallenbergs affärsidé är minst lika briljant, tycker jag, för ingen annan har kommit på att skriva ett anställningsavtal vid 71 års ålder med ett företag - i det här fallet Investor - som ger 13 miljoner i årlig pension.

Wallenbergssfärens åldersman och hederordförande Peter Wallenberg är sedan förra veckan inte längre att betrakta som insider i familjens maktbolag, enligt ett internt beslut i Investor. Den senaste tiden har Peter Wallenberg börjat storsälja aktier. Finansvision 20020508

Wallenbergarna - I ABB har de inte lyckats med sin huvuduppgift: att vara en professionell ägare.
Mats Edman i FinansVision 2002-03-06

Ur Veckans Affärer September 2001:
Wallenbergs drogs inte med i vare sig Kreugerkrasch eller fastighetskollaps (förutom husbanken SEB).

Två svenska dinosaurier (socialdemokratin och Wallenberg)
Hans L Zetterberg
Dagens Nyheter 1995-08-29

Eliternas sammansvärjning
(Percy Barnevik, Jacob Wallenberg, Carl Bildt m fl)
Anders Isaksson DI 2002-02-22


Marcus Wallenberg: "Man måste ha is i magen"
DI 2002-07-16

Familjen Wallenbergs maktbolag Investor har tvingats skriva ned värdet på sina riskkapitalinvesteringar med 4,7 miljarder kronor sedan år 2000.

Investor har tre riskkapitalverksamheter, Investor Growth Capital, Investor Capital Partners - Asia Fund samt EQT. Framför allt inom Investor Growth Capital har har en rad misslyckade it-investeringar gjorts. De mest kända flopparna är Spray, Bredbandsbolaget, K-World och Spray, men även konkursade it-bolagen Dobedo och Proceedo hör till de misslyckade investeringarna. Investor pekar dock på att konkurser är ett ofrånkomligt inslag i riskkapitalverksamhet.

"Man får från tid till annan ta konsekvenserna av att det inte går så bra", säger Marcus Wallenberg.

"Det är en fortsatt ganska tuff marknad. Man måste ha is i magen. Hur länge detta håller i sig kan jag inte säga. Det beror på börsutvecklingen", säger Marcus Wallenberg.

Mer om aktier

Början på sidan


Familjen Wallenbergs Investor har det senaste kvartalet sett värden på 32 miljarder kronor försvinna i börsnedgången.
Dagens Industri 2002-07-11, reporter Martin Hammarström

Innehavet i Astra Zeneca var förra året ett räddande halmstrå för Investor, men läkemedelsbolaget har det senaste kvartalet tappat över 12 miljarder kronor i värde.

Investor har inför telekomföretaget Ericssons emission köpt Ericssonaktier för 599 Mkr. Det handlar om 28 miljoner B-aktier för i genomsnitt 21,40 kronor styck. Det innebär att de nyköpta Ericssonaktierna redan tappat i snitt drygt 5 kronor styck. "Ericsson är ett företag vi tror på. Som vi tidigare sagt kommer vi att teckna vår andel av nyemissionen. Vi måste hjälpa till i den mån vi kan", säger Marcus Wallenberg.

Innehavet i Astra Zeneca står för hela 35 procent av den totala bolagsportföljen men läkemedelsbolagets dominans är inget som bekymrar Marcus Wallenberg. "Bolagens värderingar kan variera över tid. Det viktigaste är vad vi tycker om det enskilda bolaget, och vi har en stark uppfattning om Astra Zeneca, trots nedgången i aktien", säger Marcus Wallenberg.

Det senaste kvartalet har Investor inte bara ökat i Ericsson, utan även i sfärbanken SEB, där investmentbolaget nu kontrollerar 20 procent av kapitalet och 21 procent av rösterna. De köpen står också på minus.

Aktieköpen sker med lånade medel. Under det gångna kvartalet ökade nettoskulden med nära 4 miljarder kronor, och motsvarar nu 15 procent av de totala tillgångarna. "Vi bedömer skuldsättningsgraden som någorlunda hygglig, även om den ökat", säger Marcus Wallenberg. När Ericsson gör nyemission i höst kan skuldsättningen komma att öka ytterligare. Med halvårsskiftets innehav kommer Ericssonsemissionen att kosta Investor 1,5 miljarder kronor

Den så kallade substansrabatten, skillnaden mellan börsvärdet och värdet av Investors bolagsportfölj, uppgick var vid halvårsskiftet 29 procent, vilket är 4 procentenheter mer än efter det första kvartalet. "Att substansrabatten ökat ännu mer visar att Investor inte bryr sig om sina aktieägare", säger Kurt Schiltknecht, talesman för BZ Group som är Investors näst största ägare. BZ Group, som kontrolleras av schweizaren Martin Ebner, anser att Investor borde återköpa aktier för att minska substansrabatten. Den 30 juni uppgick Investors substansvärde, det vill säga värdet av bolagsportföljen, till 86.6 miljarder kronor, vilket motsvarar 113 kronor per aktie.

Full text

Marcus Wallenberg om EMU

Början på sidan


Gustaf Olivercrona
Dagens Industri 2002-05-03

Kreativiteten har väl aldrig varit större än nu. Särskilt påtagligt är detta bland storföretagens styrelser och chefer. Percy Barneviks lysande affärsidé med en pension på nära 1 miljard ska vi bara inte tala om.

Men Peter Wallenbergs affärsidé är minst lika briljant, tycker jag, för ingen annan har kommit på att skriva ett anställningsavtal vid 71 års ålder med ett företag - i det här fallet Investor - som ger 13 miljoner i årlig pension.

Men också många andra av näringslivets höjdare visar en häpnadsväckande uppslagsrikedom. Bonus och optioner, ibland gratisoptioner, ingår i deras affärsidéer. Ofta saknar dessa belöningar fiffigt nog någon koppling till hur företagets vinst eller aktiekurs har utvecklat sig, utan beräkningsgrunden är någon annan, som hemlighålls för aktieägarna. Förmodligen därför att idén är så lysande att man inte vill att konkurrenterna ska kunna ta efter.

Ett exempel på det är Skandia, vars VD Lars-Eric Petersson fick maximal bonus som erkänsla för att företaget gick med ett par miljarder i förlust förra året, ett tapp på 10 miljarder från år 2000. Men Skandias styrelse råkade också ut för att Tredje AP-fonden och andra storägare inte insåg briljansen i affärsidén att ge 350 chefer gratisoptioner värda 400 Mkr årligen under tre år, alltså mer än vad aktieägarna får i utdelning.

Styrelsen fick som bekant backa på grund av ägarnas bristande förståelse för nya idéer.

Johan Gernandt på Skandias bolagsstämma

Början på sidan


Wallenbergarna - I ABB har de inte lyckats med sin huvuduppgift: att vara en professionell ägare.
Mats Edman i FinansVision 2002-03-06

Den beska sanningen är att Wallenbergarna har klantat till det ordentligt under slutet av Percy Barneviks era. I ABB har de inte lyckats med sin huvuduppgift: att vara en professionell ägare.

Det allvarliga med Barnevikskandalen var inte att han fick en fet miljardpension. Den saken hade kunnat ”hanteras” om han spelat med öppna kort inför sin styrelse och Investor.

Katastrofen var att den brutalt visade att Wallenberg inte hade koll på sin viktigaste persons ersättning i ett nyckelbolag där han mer än någon annan representerade Investors intressen.

Inte heller visste Investor på djupet hur Barnevik skötte sitt uppdrag i ABB:s styrelse. Det hjälpte föga att Jacob Wallenberg också satt där. De litade på att Percy gjorde det han skulle.

Investor brast helt enkelt i grenen ägarstyrning, det som Investor sagt att man behärskar bättre än någon annan i detta avlånga land. För institutionerna är detta misslyckande givetvis dynamit. Investor har ju erbjudit sig att för deras räkning vara professionella ägare i de olika bolagen och agera som ombud för fonderna. Nu litar institutionerna inte längre på dem. Så säger fondförvaltarna också när man träffar dem lite avsides och lovar att inte skriva ut deras namn i tidningen.

Det vore förmätet att säga att Wallenberg har spelat ut sin roll. Men de har problem att skaffa kapital och måste sälja av för att vara med i matchen. Det är en helt öppen fråga om de kommer att bli kvar i ABB, Astra Zeneca, Scania och Saab. Efter Percy Barneviks fall har Investor inga riktigt tunga företagsledarnamn att marknadsföra sig med. Makten krymper oavbrutet i brist på pengar, tunga namn, trovärdighet och numera respekt från övriga institutionella ägare.

Aldrig tidigare har marknaden förtroende för Investor varit så lågt som nu.

Utan affärer kan man inte tjäna pengar. Utan pengar mister man makten. Utan makt är man slut som kapitalist.

Full text

ABB

Början på sidan


Marcus Wallenberg: "Sverige måste in i EMU"
Finanstidningen 2001-07-11

Det osäkra ekonomiska läget gör det angeläget för Sverige att gå med i EMU, anser Investors vd Marcus Wallenberg i en intervju med Finanstidningen. Därmed kliver Sveriges mäktigaste finansfamilj för första gången in i eurodebatten.

– Det är svårt att vara halvt gravid. Vi är faktiskt medlemmar i EU. Att då inte ta det fulla steget är inte helt lyckat.

Enligt Wallenberg är ett EMU-medlemskap är en förutsättning för att Sverige ska kunna dra nytta av EU-medlemskapet fullt ut.

– Det handlar om att vara del av en ekonomi med 300 miljoner invånare i stället för nio. Som jag ser det är det bara genom att också vara med i EMU som vi drar full nytta av skalfördelarna i en större ekonomi.

Det osäkra ekonomiska läget gör det ännu mer angeläget för Sverige att gå med i EMU, menar Wallenberg.

Enligt Investors VD skulle ett medlemskap minska osäkerheten för den svenska industrin.

– Om vi är medlemmar får vi en situation där företagen inte hela tiden är beroende av olika valutafrågor.

Wallenberg har talat
Rolf Englund i EU-krönika i NWT 2001-08-10


Ur Veckans Affärer September 2001:
Wallenbergs drogs inte med i vare sig Kreugerkrasch eller fastighetskollaps (förutom husbanken SEB).

Faktum är att Investor, som det ser ut just nu, nästan förlorat en miljard bara på sin Spraysatsning. Och det var inte bra för Marcus Wallenbergs imagebygge.

Full text


Wallenbergssfären

Början på sidan

Tillbaka till startsidan