Börsraset försämrade livbolagens finanser kraftigt i juli.
DI, 2002-08-17

Johan Gernandt på Skandias bolagsstämma
FinansVision 2002-04-18


Börsraset försämrade livbolagens finanser kraftigt i juli.
DI, 2002-08-17

"Om börsläget inte förbättras kan man inte utesluta att vissa livbolag tvingas göra ett tillbakatagande av försäkringstagarnas medel", säger Mats Wester, chefredaktör för Sparöversikt.

"Läget i livbolagen är sämre i dag än vad det var 1992 när finansinspektionen var ute och drev en mycket tuffare linje. Då var det bara ett livbolag som var under 90 procent, som min minnesbild är".

Av de privata livbolagen drabbades Skandia värst av de fallande aktiekurserna. Bolagets konsolideringsgrad föll med hela 4 procentenheter till 89 procent i juli.

Sämst till i branschen ligger det av Folksam ägda Spar Liv /styrelseordförande Wanja-Lundby-Wedin/ med en konsolidering på 85 procent. Men även SEB Trygg Liv och Länsförsäkringar ligger mycket dåligt till.

Konsolideringsgraden är ett mått på om livbolagets tillgångar räcker för att fullgöra de framtida åtagandena, det vill säga utbetalningarna i form av pensioner och livförsäkringar.


Johan Gernandt på Skandias bolagsstämma
FinansVision 2002-04-18

Skandias styrelseordförande Lars Ramqvist tvingades böja sig för kritiken. Inför hotet om att bli nedröstad på bolagsstämman drog han tillbaka det kritiserade förslaget till optionsprogram, och ska lägga fram ett nytt program som ska bara löpa under ett år. Men Skandias styrelse var oenig, flera ledamöter ville driva igenom förslaget och avgå på stämman.

Därmed avgick Tredje AP-fondens VD Tomas Nicolin, som lett motståndet mot optionsprogrammet med segern. Han var nöjd: ”Det här var den bästa lösningen. Att de drog tillbaka programmet och att styrelsen sitter kvar. Det är något som jag ville”, sade han efter stämman.

Tomas Nicolin upprepade på stämman sin kritik mot optionsprogrammet; det kostar för mycket 400 Mkr eller 20 procent av vinsten och har för dålig koppling till prestationen. Men när han skulle tala tystades han av stämmans ordförande Johan Gernandt: ”Jag ber dig att inte ta upp detta. Styrelsen har signalerat att frågan ska komma tillbaka”, sa han upprepade gånger.

Han fick mothugg av Aktiespararnas Lars-Erik Forsgårdh som krävde att Nicolin ”i anständighetens namn” skulle få tala till punkt. Han möttes av rungande applåder.

Full text


Mer om Johan Gernandt

nejtillemu Home Page

Rolf Englund IntCom Home Page