Till Sveriges Riksdags Talmän

Undertecknarna av denna skrivelse ifrågasätter starkt det riktiga i att Riksdagen skall ta ställning till ett fördragsförslag som redan har fallit genom att det irländska folket i en folkomröstning röstat emot fördraget.

Vi bifogar en skrivelse ifrån irländska organisationer som motsatt sig Nice-fördraget som idag överlämnats till statsministern. Vi delar till alla delar den oro som kommer till uttryck i brevet över att den fortsatt ratifieringsprocessen i EU:s medlemsländer har som syfte att öka trycket på det irländska folket för att i en ny folkomröstning ändra sitt beslut. En sådan hantering visar på bristande respekt för de små ländernas fördragsmässiga rätt att avvisa fördragsändringar som inte upplevs som önskvärda.

Vi ser det som en devalvering av Riksdagens status att den skall behandla en fördragstext som inte längre existerar, och som närmast idag kan ses som en förhandlingsposition. Detta rimmar illa med resultatet av den konferens för de nationella parlamentens talmän som nyligen genomförts i Stockholm.

Vi delar också Justitiekanslerns bedömning "att regeringsformen för närvarande inte medger en ratifikation av Nicefördraget såvitt avser artikel 1.4.”

Margit Gennser (m) - Bengt-Ola Ryttar (s) - Lars Ohly (v) - Sven Bergström (c) Lotta Nilsson Hedström (mp) Björn von der Esch (kd)


Brev till Statsministern från Irland

Nice - Statsvetare

nejtillemu.com


Producerad av IntCom
Rolf Englund Internetional Communications