Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenEU 2004-kommittén

http://www.eu2004.org/ - Konventet - Utvidgning


Riksdagspartierna om EU:s framtidsfrågor
EU 2004-Kommittén har riksdagspartiernas svar på fem frågor om EU:s framtid.

Oro för tystnad om EU:s framtid
DN 2002-06-10, reporter Anders Bolling

Riksdagspartierna om EU:s framtidsfrågor
EU 2004-Kommittén har riksdagspartiernas svar på fem frågor om EU:s framtid.

Debatten om EU:s framtidsfrågor börjar sakteligen att komma igång. Medborgarna erbjuds möjlighet att uttrycka sina åsikter. Men ännu efterlyses ofta en verklig debatt – var står politikerna?

Som ett bidrag till debatten har EU 2004-kommittén, med uppgift att just stimulera debatten, samlat in de svenska riksdagspartiernas svar på fem framtidsfrågor – frågor som också står på det Europeiska konventets dagordning i Bryssel.

Av svaren framgår bland annat att moderaterna inte tycker att EU ska ha en egen konstitution.

Socialdemokraterna säger varken ja eller nej till gemensam konstitution medan miljöpartiet och vänsterpartiet är emot med samma motivering: En konstitution kopplas till en stat, ett inte önskvärt Europas Förenta Stater.

Folkpartiet, centern och kristdemokraterna är positiva till en konstitution och menar att det tydliggör vad som är EU och vad som är nationellt.

Folkpartiet har t o m utarbetat ett eget förslag till författning. pdf

Full text

Frågor och svar finns här

Början på sidan


Oro för tystnad om EU:s framtid
DN 2002-06-10, reporter Anders Bolling

Politikerna säger inte flaska om EU:s framtid i valrörelsen. Det förvärrar förtroendeklyftan mot folket, tror huvudsekreteraren i EU 2004-kommittén, som den här veckan låter Anna Lindh få veta vad svenskarna tycker om unionens utrikespolitik.

Det är inte lätt att i dessa dagar få i gång diskussionerna om EU:s avgörande vägval, åtminstone inte på den svenska arenan.

Partierna har hittills inte visat några tecken på att vilja göra höstens val till ett Europaval - trots att en mängd frågor som ser svenska ut påverkas av besluten i Bryssel.

- Jag inser ju att under valrörelsen efterfrågar folk inte EU-frågorna, och då står de inte högt på dagordningen. Men jag skulle önska att det blir naturligare för både politiker och medborgare att diskutera frågor utifrån att Sverige nu är EU-medlem - inte att EU är en utrikesfråga.

Det säger Catherine von Heidenstam, huvudsekreterare i EU 2004-kommittén som tillsattes i fjol för att stimulera debatt och sprida kunskap om EU:s framtidsfrågor inför nästa regeringskonferens 2004. Medlemsländerna ska då enas om maktfördelningen mellan länder och gemensamma organ.

Catherine von Heidenstam tror att det skulle påverka hur folk röstar om partierna tydligare redovisade vilka linjer de skulle ha i EU:s framtidsfrågor ifall de fick regeringsansvar.

- Vårt mål i kommittén är ju att folk blir så medvetna att de efterfrågar de här beskeden. Men politikerna kunde ju ta initiativ själva. Man inbjuder här till en debatt vars resultat man förväntas ta hänsyn till. Då måste ju politikerna vara aktiva och tillgängliga.

Med de vattentäta skott som finns kvar mellan riks- och EU-politik kan politikerna skylla på EU inför hemmaopinionen, och i EU kan de skylla på väljarna.

- Och därigenom medverkar de till förtroendeklyftan.

Den pragmatiska svenska hållningen i framtidsfrågorna hjälper inte heller till, menar Catherine von Heidenstam.

- Regeringen vill ju skynda långsamt i EU, och det kan vara hedervärt, men det gynnar ju inte någon debatt, precis.

EU 2004-kommittén har under våren byggt upp en hemsida, haft seminarier och konferenser och delat ut pengar till organisationer. Den stora satsningen, länsstafetten, börjar i augusti. I varje län kommer debatter, utställningar och olika lokala initiativ att arrangeras. På kommitténs hemsida blir det möjligt att rösta på olika politiska alternativ. Resultaten presenteras för statsministern.

Men redan den här veckan får utrikesminister Anna Lindh veta vad folket tycker om EU:s utrikes- och handelspolitik. En framtidspanel med 100 personer som ska representera svenska folket får underlag via mejl och svarar vad de tycker. Svaren analyseras i slutet av veckan och skickas till utrikesministern.

Svaren presenteras också för de svenska deltagarna i EU:s pågående framtidskonvent. Hur EU 2004-kommittén ska förhålla sig till just detta konvent, där över hundra höga representanter från medlemsländerna sitter och gnuggar geniknölarna, är inte riktigt klart. Det fanns nämligen inte när direktiven till kommittén skrevs.

Full text

A merry dance around Europe (konventet om EU:s framtid)
By Quentin Peel, FT, June 10 2002

Början på sidan


Berit Andnor
Ordförande (s) EU 2004-kommittén
DN Debatt 2001-11-29

Hur ska man få medborgarna att verkligen vara med i debatten kring EU:s framtid? Det är en fråga som medlemsländerna arbetar febrilt med inför nästa regeringskonferens år 2004. I Sverige har regeringen tillsatt den parlamentariska EU 2004-kommittén.

Man får ofta höra att EU är ett ämne som inte intresserar folk. Att det är en debatt som vi redan klarat av vid folkomröstningen. I november säger sig dock 59 procent av svenskarna vara intresserade av att ta del av det som står om EU i tidningar och likande. Det är en nästan lika hög siffra som under det svenska ordförandeskapet, med all den massmediala uppbackning som var då.

Det är här alla vi som vill få i gång en aktiv och bred EU-debatt har vår chans. EU 2004-kommittén skall i dag träffa representanter för föreningar, organisationer och kommuner. Tillsammans ska vi gå igenom vilka insatser som kan göras för att stimulera debatten och öka kunskapen - bland alla svenskar.

Full textBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan