Sverige i Europa - om konstitutionella vägval och framtidsdebatten
SNS Seminarium fredagen den 27 september kl 9.00 - 12.00

SNS, Sköldungagatan 1, Stockholm

Diskussionen om EU:s framtid har fått ytterligare bränsle genom det europeiska konvent som påbörjade sitt arbete tidigare i år. En regeringskonferens 2004 väntas bestämma hur framtidens Europa ska organiseras. Viktiga frågor kring Europas och medlemsstaternas konstitutionella vägval står nu på dagordningen. Hur påverkas Sveriges styrelseformer? Vad kan Sverige bidra med till den europeiska framtidsdebatten?

För att stimulera den svenska debatten om de europeiska framtidsfrågorna anordnar SNS ett seminarium där internationellt ledande forskare bedömer de uppgifter som nu står på den europeiska agendan.

Medverkar gör bl.a. statsvetarprofessorerna Johan P. Olsen, Oslo universitet, och Vernon Bogdanor, Oxford University.

Lena Hjelm-Wallén, vice statsminister och regeringens representant i framtidskonventet, och
Cecilia Malmström, europaparlamentariker (fp) kommenterar forskarnas inlägg.

Seminariet leds av statsvetaren Olof Petersson, SNS.

Seminariet hålls på engelska. Välkommen att delta i diskussionen!

Full text

Konventet

Grundlagen

Statsvetare