nejtillemu.comOlle Schmidt

EU-parlamentariker för folkpartiet

Utopism - European Bond Union, EBU


"ett förenat Europa med en regering, ett parlament, en beskattning, ett försvar och medlemsländerna som delstater med delstatsregeringar och -parlament.
ett mål att sträva mot"

DN-ledare 9/12 2002

- Okej, men bortsett från avlopp, medicin, utbildning, vin, säkerhet, jordbruk, vägar, dricksvatten och folkhälsa, vad har romarna någonsin gjort för oss?
Byt ut Rom mot Bryssel och tongångarna är ungefär desamma 2000 år senare.
Niklas Ekdal DNs ledarsida 30/5 2005

vi bedyrade vår federalism; Barbro Hedvall på DN, Göran Rosenberg, Ann-Charlotte Marteus och jag själv
PM Nilsson, Expressen 21/2 2003

Fp-vision för framtidens EU:
40 medlemsländer, 800 miljoner invånare och debatter över språkgränserna Europa
har för medborgarna blivit en lika självklar politisk nivå, som den egna kommunen eller egna nationen.

Lars Leijonborg och Cecilia Malmström, Liberala Nyhetsbyrån 9/5 2000


EU är ett fantastiskt och unikt experiment med demokrati på en helt ny nivå.
Aldrig tidigare har det funnits en demokratisk union mellan enskilda stater och medborgare på detta vis.
Därför är det också av mycket stor betydelse för det europeiska samarbetet, och alla dess medborgare, att demokratin är en demokrati fullt ut.
Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP), 7 juli 2011


50 procent av de tillfrågade skulle rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU om det var omröstning i dag.
39 procent vill ha euron som ny valuta medan
11 procent är tveksamma.
Det visar en Sifo-undersökning som Agenda har låtit göra.
Rapport 28/2 2010

Är det en befogad oro som svenska folket verkar känna?

– Inte alls, det finns det ingen anledning till. Men många kopplar nog ihop det som hänt i Grekland med euron och att det går bra för Sverige som står utanför. Men det har ingenting med euron att göra.
Folkpartiets EU-parlamentariker och tillika euroförespråkare, Olle Schmidt Europaportalen / 2010-03-01


Folkpartiets EU-politiker Olle Schmidt tror att han blir ensam med kravet på folkomröstning av EU-fördraget vid folkpartiets landsmöte i nästa vecka.
Partistyrelsen har föreslagit en ny folkomröstning om euro, eftersom som de anser frågan vara av en avgörande karaktär.
—Det är ologiskt att rösta om euron men inte fördraget. Jag ska tala för folkomröstning i båda fallen, säger Olle Schmidt.
Anders Selnes, Europaportalen / 2007-08-29

Samtidigt har han en viss förståelse för de som är oroliga att en folkomröstning kring fördraget i själva verket blir en omröstning om något annat.

—Men rädslan för att folk skulle ”rösta fel” är inget bra argument, säger Schmidt.

Full text

Folkomrösta

Början på sidan


Fråga Olle
Fp borde lyssna på Schmidt, och i stället för att huka i EU-frågan argumentera för att svenskarna ska säga ja till konstitutionen.
Folket borde tillfrågas i en folkomröstning eftersom det handlar om en grundlag.
Kristianstadsbladet (lib) 18/3 2005

Olle Schmidt (fp) är tidigare Europaparlamentariker och krönikör här i Kristianstadsbladet. Hans kompetens och resonerande analytiska förmåga är allmänt erkänd. Under åren i Bryssel gjorde han i skuggan av den mer mediala Marit Paulsen (fp) stora saker. Efter återvändandet till Sverige har han förärats posten som ordförande i det egna partiets utvecklingsgrupp.

EU-medlemskapet är fortfarande starkt ifrågasatt i Sverige och behöver bekräftas på nytt. I takt med att allt fler länder i EU folkomröstar blir det också svårare att säga nej till den stora och växande svenska opinionens krav att göra detsamma. Säger riksdagen nej så riskerar man att underminera svenskarnas tilltro till det representativa parlamentariska systemet. Till detta kan läggas Kristianstadsbladets käpphäst att folket borde tillfrågas i en folkomröstning eftersom det handlar om en grundlag.


I det senaste numret av partiets medlemstidning Nu argumenterar Olle Schmidt för en folkomröstning om EU:s nya konstitution.
Ett eventuellt nej till konstitutionen tycker han på sikt ska leda till en ny folkomröstning om ett utträde ur EU.
DN nyhetsplats 18/3 2005

Huvudargumentet är att bli av med debatten om huruvida Sverige över huvud taget ska vara medlem i EU.
Efter ett väntat ja till konstitutionen skulle den debatten inte längre ha någon legitimitet menar Schmidt.

Full text


Det gäller att komma i gång, för hittills är det nej-sidan som argumenterat bäst
säger Olle Schmidt, EU-parlamentariker för folkpartiet

Ekot 27/4 2003

Europaparlamentarikern Olle Schmidt (fp)
Att Sverige inte hinner ändra den nationella lagstiftningen tills dess (grundlagsändringar kräver två beslut med riksdagsval emellan) gör inte så mycket. Detta eftersom EG-rätten står över nationell rätt.
DI 20(1 2003

Det gäller att komma i gång, för hittills är det nej-sidan som argumenterat bäst
säger Olle Schmidt, EU-parlamentariker för folkpartiet

Ekot 27/4 2003

– Det har varit mer blod i deras argumentation, de har varit starkare. Människor har nog känt det också.

I den senaste opinionsmätningen har nej sidan 50 procent mot ja sidans 34 och skillnaden har ökat på senare tid. För att råda bot på detta har folkpartisterna idag tränat argument för att övertyga Per-Erik, 51 från Ludvika, med hemmavarande tonårsbarn, och den 33-åriga kulturarbetaren Mirjam från Malmö och andra fiktiva individer till att rösta ja i höst.

Men det kommer att bli hårt tror folkpartisterna. Mycket hårt. Inte minst för att det nu – i jämförelse med folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994 – nu finns många framträdande opinionsbildare både på höger och vänsterkanten som säger nej till euron.

– Hade det bara varit Garthon, Sjöstedt och Hoffman då hade det varit enklare för oss, men nu är det inte det. Då måste vi kunna övertyga både om utanförskapets problem, politiska innehållet, men också förklara för före detta riksbankschefer och eventuella ministrar hur farligt det är för svenskt näringsliv att vara utanför.

Full text


Folkpartiet och EMU

Början på sidan

Tillbaka till startsidan