Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

NyheterUlf Dahlsten

Förre Postchefen Ulf Dahlsten var statssekreterare och Palmes närmaste man vid tiden för mordet. Han var också Lisbet Palmes förtrogna efter skotten på Sveavägen och åren därefter. Memoarboken "Nirvana kan vänta" beskriver bl a mordnatten och hans samtal med Lisbet Palme.

Klas Eklund berättar i sin biografi:
1992 gick jag till Posten som rektor för Posthögskolan och chefekonom.
Postchefen Ulf Dahlsten drev förnyelsearbetet med kraft.

ULF DAHLSTEN är varken skribent eller företagare. I hans "Nirvana kan vänta" (Forum) skryter han med detta att han inte fått hjälp med att skriva eller kolla fakta varför namn är felstavade och hans minnen kan vara felaktiga. Ulf Dahlstens minne har en sällsam förmåga att i efterhand lägga saker till rätta så att Ulf Dahlsten framstår i ett förklarat skimmer. Om detta kan man ironisera - Finanstidningens chefredaktör Johan Hakelius skrev en recension av boken som var ett rent mord på egotripparen.
Janerik Larsson, Kreab, i Svensk Tidskrift 2001


Ulf Dahlsten slutar som vd/koncernchef på Icon Medialab efter två kraftiga prognosmissar inom loppet av en dryg månad. Under sista kvartalet landade förlusten på 140 milj, snällt räknat.

-Jag tycker att det är viktigt att börsbolag lämnar pålitlig information, kommenterar Ulf Dahlsten sin avgång.

-Han var lite för optimistisk alltför länge, säger ordf Björn Nordstrand.

Ulf Dahlsten får ett avgångsvederlag på en och en halv årslön, 4,5 milj kr.
http://www.svt.se/nyheter/2001/010125/106.html


Härförleden gjorde sig den lille gynnaren Ulf Dahlsten, jägaren på posten om någon kommer ihåg honom, en hacka på sisådär 100 miljoner på att tillsammans med några vänner skrika IT. Fort delade de sedan ut gratisaktier till varandra och sålde så att de fick riktiga pengar i stället för påhittade. Ett litet enkelt småspararrån således.
Jan Guillo i Aftonbladet, MÅNDAG 17 APRIL 2000


news

Om ett fördjupat EU-bygge blir tillräckligt bra
bör Sverige allvarligt överväga att delta och inte reflexmässigt följa Storbritannien ut i en oviss kyla.
Men först måste partierna inför valet till Europaparlamentet nästa år förklara vad de vill i EU-frågan.
Allt annat är ett svek mot demokratin, skriver "ledande svenska EU-debattörer".
Anders Wijkman, Karl-Erik Olsson, Rolf Gustavsson, Ulf Dahlsten och Kristina Persson, DN Debatt 2 mars 2013


Regeringen hjälpte den före detta socialdemokratiske statssekreteraren och
Postchefen Ulf Dahlsten att få ett nytt toppjobb i Bryssel.
Chef för EU-kommissionens IT-enhet inom det så kallade generaldirektoratet för samhällsinformation.
DN 7/12 2004

Fler skandaler inom EU

Top


I sin ambition att utrota terrorismen offrar USA egna och andras fri- och rättigheter. Terroristjakten förstärker terrorns orsaker.
Bästa alternativet till USA:s farliga maktambitioner är ett starkt EU, som respekterar demokrati och internationell rättsordning

förre statssekreteraren Ulf Dahlsten, SvD Brännpunkt 17/3 2004


Allt fler svenskar har börjat inse att omröstningen rör betydligt viktigare ting. Den handlar om vi vill ha ett starkt Europa och i förlängningen om vilken världsordning vi vill se.
Vi måste visa enighet och gemensam militär styrka
Ulf Dahlsten, DN Debatt 2/3 2003

När statsministern som en kommentar till EMU-debatten fällde kommentaren att Sverige får svårt att leva med ett nej - ett uttalande som han fick mycket kritik för - så var det därför snarast årets "understatement". Konsekvensen av ett nej i höst kan bli att Sverige antingen "saboterar" utvecklingen av ett starkt EU eller förr eller senare tvingas lämna EU.

EU är också på god väg att bli lika ekonomiskt integrerat som USA.

Precis som USA:s delstater kommer EU:s medlemsstater enligt förslaget från konventet att behålla ansvaret för sin egen välfärdspolitik. Skillnaden mellan EU-länderna när det gäller välfärdsambitioner överdrivs för övrigt ofta i debatten. Den är inte större än vad man hittar mellan olika delstater i USA. Och det är skillnader som finns trots att de haft en gemensam valuta under flera sekler.

USA gör ingen hemlighet av att man är negativ till utvecklingen av en stark europeisk union. Det är bara ett starkt EU, menar amerikanerna, som står i vägen för en total amerikansk världsdominans.

Därför försöker USA också på olika sätt splittra EU, bland annat genom att inte tala med de gemensamma företrädarna i Bryssel. Den amerikanska utrikespolitiken, att söndra och härska i Europa, har hittills varit mycket framgångsrik. Det är också därför allt fler européer vill se ett starkt EU.

Många, inte minst inom den europeiska vänstern, gör det utifrån en ganska primitiv antiamerikansk hållning.

Nej, huvudskälet för ett EU med en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och ett så långt som möjligt gemensamt försvar är att det är den enda möjligheten att tvinga alla nationer, inklusive USA, att hålla sig till den multilaterala vägen. Att, som många svenska vänsterföreträdare tycks tro, lita till att det går att prata amerikanerna till rätta är naivt. Inte ens att ha samma BNP som USA räcker för att USA skall respektera oss.

Vi måste visa enighet och gemensam militär styrka. Inte för att etablera oss som motpoler till USA, utan för att bli respekterade partner i kampen mot terrorism och för en stabilare värld. Nato har sin plats också i framtiden som en allians mellan något så när jämbördiga parter; inte som ett amerikanskt paraply under vilket de stater som är beredda att acceptera USA:s överhöghet tar skydd.


USA och EU

Full text

Början på sidan

Tillbaka till startsidan