Janet Bush, Director of New Europe,
formerly Economics Editor, The Times

VISBY. Svenskarna bör rösta nej till EMU. Inte bara för sin egen skull, utan också för Europas. Det sa Janet Bush, från den brittiska stiftelsen New Europe, vid centerns ekonomiska seminarium i Visby på onsdagen.
http://di.se/NoFlash.asp?ArtId=2003%5C07%5C10%5C82223

"EMU är felkonstruerat från grunden", sa Janet Bush och jämförde med USA som har en gemensam valuta för alla delstater. "Det krävs tre saker för att en valutaunion ska kunna fungera", hävdade hon.

"Den första är att människor är beredda att flytta över gränserna för att söka arbete." I Europa sägs kultur- och språkbarriärerna begränsa rörligheten. "Rörligheten inom EU är bara en tjugosjundedel av vad den är i USA."

En annan skillnad är att USA har en stor federal budget, som kan hjälpa delstater som råkar illa ut. "Om en amerikansk delstats BNP krymper med 1 dollar får de tillbaka 40 cent ur den federala budgeten", sa Janet Bush. Något sådant är inte möjligt inom EU, eftersom dess budget är mycket mindre. Och ska den bli större, kräver det att EU får rätt att beskatta alla invånare.

Då återstår bara den tredje anpassningsmekanismen: att löntagarna i de länder där kostnadsläget hamnat för högt, är beredda att sänka sina löner.

Det motsätter sig Janet Bush. Hon hör inte till de konservativa brittiska euromotståndarna, utan är medlem i Labour.

New Europe is a cross-party group supported by former foreign secretaries (David Owen and Malcolm Rifkind), chancellors of the exchequer (Denis Healey and Nigel Lawson), heads of the diplomatic service (Sir John Coles and Sir Anthony Acland), ambassadors, academics and journalists. Its parliamentary group is led by Frank Field MP.

http://www.no-euro.com/general/

The Rt Hon the Lord Owen CH EU negotiator in Former Yugoslavia 1992-95
Euro is 'doomed to failure' Former British foreign secretary Lord David Owen said: "The basic concept is flawed. I think that it is a straitjacket which if we joined we would find an intolerable constraint."
http://www.internetional.se/emuowen.htm

Treasurys five tests cannot be met in this Parliament
Former Treasury chiefs support report
The no campaign today publishes The Economic Case Against the Euro an assessment of the Treasurys five tests and a broader analysis of Economic and Monetary Union, which concludes that the tests cannot be met in this Parliament, the euro is not a successful single currency, and which suggests a new set of tests that shift the emphasis from whether Britain is good enough to join, to whether EMU will work. It includes a new computer simulation of the effects of replacing the pound which concludes that the EMU would increase the variability of the economy the boom and bust factor by around 75 per cent.
http://www.no-euro.com/mediacentre/pressreleases.asp?a=135

EMU - Ett illa genomtänkt fullskaleexperiment
Sverker Gustavsson på SvD Brännpunkt 2000-01-05
http://www.nejtillemu.com/sverker2000-01-05.htm

Konventet

www.nejtillemu.com