Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - StatsvetareKarl Magnus Johansson


"Dubbla budskap skadar förtroendet"
Släpp fram debatten om EU:s viktigaste framtidsfrågor, kräver statsvetare
Karl Magnus Johansson docent i statsvetenskap Södertörns högskola, /därPer-Olof Edin är ordförande i styrelsen/
DN Debatt 2002-08-02

Just nu läggs kanske grunden till en europeisk federation, ett slags Europas förenta stater, men om EU:s avgörande framtidsfrågor råder det närmast total tystnad i den svenska politiska debatten.

Trots att Göran Persson talar sig varm för mellanstatlighet har regeringen i praktisk handling bidragit till att stärka överstatligheten ända sedan EU-inträdet.

När medborgarna avslöjar avvikelserna mellan vad som faktiskt sker och den svenska officiella retoriken är det inte underligt att förtroendet för den politiska eliten och partierna minskar, skriver statsvetaren Karl Magnus Johansson vid Södertörns högskola.

Hittills i valrörelsen lyser EU-frågorna så gott som helt med sin frånvaro. Det tycks råda ett tyst samförstånd mellan de tongivande politiska partierna och deras ledande företrädare om att inte tala högt om sådant som nu behandlas i EU:s framtidsdebatt.

Det är en demokratisk brist att vi inte har en öppen debatt om ovannämnda stora och viktiga frågor. Eller om de globala ödesfrågor som i särskilt stor utsträckning bekymrar åtminstone många barn och ungdomar. Därmed får vi återigen en belysning av den bristande demokratiska legitimiteten för det internationella samarbetet, däribland det inom EU. Avsikten med det pågående framtidskonventet och dess öppna former och dialog med företrädare för det så kallade civila samhället är att försöka undvika eller i alla fall minska sådant hemlighetsmakeri som förekommit i tidigare regeringskonferenser. Det gäller att förhindra att medborgarna utan föregående debatter ställs inför slutgiltiga förhandlingsresultat, att förhindra ytterligare en "tyst revolution" liknande de många och omfattande fördragsrevideringar som skett genom åren. De folkliga reaktionerna på Maastrichtfördraget och dess tillkomst under förra decenniets första hälft bäddade för en ökad öppenhet från politikernas sida.

Full text

Statsvetare

Konventet

Dessa ville inte ha folkomröstningBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan