Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare- Sök/SearchHerr Krökén vet svar på EMU-frågan
Rolf Gustavsson
"nej-partiernas stämmor inkallas och faställer varje viktigt beslut,
som förändring av räntan"

SvD kolumn 22/12 2002

Nu är det dags för riksdagman Krökén i Kröken att lämna anonymiteten i Grönköpings veckoblad och ta ledningen för folkomröstningens folkliga, demokratiska alternativ, Linje 2. Alternativet lurar mellan raderna i formuleringarna på valsedlarna. Linje 2:s förslag är genialt enkelt. Vi inför euron utan att avskaffa kronan.

Svenska folket vill naturligtvis inte välja "antingen-eller" utan "både-och" i enlighet med det gällande julaftonsteoremet. Inför valet mellan en resa till Kanarieöarna nu och en bättre pension senare väljer svenska folket först en resa till solen och sedan en bättre pension. I valet mellan euron och kronan svarar Linje 2 naturligtvis "både-och". Euron är ju redan här, parallellt med den svenska kronan. Du kan betala med euron på SJ eller i Pressbyrån. Du kan gå på banken och spara eller låna i euro. Linje 2 vill bara utveckla den valmöjligheten för de som så önskar. Butikerna kan ange priserna parallellt i både euro och kronor. Så fungerar det ju redan problemfritt på Finlandsfärjan.

Svenska folket ges redan i dag möjlighet att välja vem som skall levera el och teletjänster till hemmet. Du uppmanas peka ut vilka finansvalpar som skall leka bort dina pensionspengar. I detta valfrihetens samhälle skall du väl också få välja vem som svarar för dina betalningsmedel.

Linje 2 föreslår att de som helt eller delvis vill övergå till euron gör det. De stackarna binder sitt öde till den europeiska superstatens odemokratiskt styrda centralbank i Frankfurt och får skylla sig själva. De andra behåller kronan som sin valuta.

Linje 2 tycker emellertid att nej-sidans företrädare hittills varit onödigt blygsamma i sina anspråk. Naturligtvis skall nej-sidan ta över ansvaret för kronan. Ge Gudrun Schyman, Maud Olofsson och Peter Eriksson en sedelpress och frihet att trycka pengar. Om de vill att Hilding Hagberg, Thorbjörn Fälldin eller en säl skall pryda sedlarna avgör de själva.

Denna nya rödgröna krona skulle kunna skötas av en ny politiskt kontrollerad riksbank med Sören Wibe som chef och Bengt Dennis och Lars Wohlin som konsulter. De båda herrarna kan ju handgreppen i den händelse den rödgröna kronan skulle behöva devalveras eller om räntan skulle behöva justeras. Nils Lundgren vore en självklar officiell presstalesman med en egen direktlinje till Reuters och Wall Street Journal.

Målet för den rödgröna penningpolitiken bestäms rimligen inte av snäva monetaristiska kriterier som inflation eller växelkurs utan av den övergripande, strategiska ambitionen att uppnå full sysselsättning och regional rättvisa.

Eftersom den rödgröna kronan bör skötas enligt de öppna, demokratiska principer som nej-sidan förespråkar kan man väl föreställa sig att nej-partiernas stämmor inkallas och faställer varje viktigt beslut, som förändring av räntan. Gräsrötternas underifrånperspektiv får på så vis ett konkret samhällsekonomiskt innehåll.

Med Linje 2:s oslagbara alternativ väljer Du själv vilka pengar Du har förtroende för. Denna vitalisering av folkstyret gör på nytt Sverige till ett unikt internationellt föregångsland.

När Herr Krökén i Kröken träder fram ur Grönköpings dimmor blir han Sveriges ledande statsman.


Mer sereiösa och mindre pinsamma artiklar av
den duktige journalisten Rolf Gustavsson

Början på sidan

Tillbaka till startsidan