nejtillemu.com


Rolf Gustavsson


Rolf Gustavsson får Publicistklubbens stora pris
9 maj 2011


Bara en person. Angela Merkel.
EU skulle skapa fred på Balkan genom att göra de forna jugoslaviska staterna till en del av gemenskapen.
I dag är det i stället EU som ”balkaniseras”.
Den enda som kan stoppa sönderfallet är Tysklands förbundskansler Angela Merkel
Rolf Gustavsson, SvD 9 mars 2016


Om ett fördjupat EU-bygge blir tillräckligt bra
bör Sverige allvarligt överväga att delta och inte reflexmässigt följa Storbritannien ut i en oviss kyla.

Men först måste partierna inför valet till Europaparlamentet nästa år förklara vad de vill i EU-frågan.
Allt annat är ett svek mot demokratin, skriver "ledande svenska EU-debattörer".
Anders Wijkman, Karl-Erik Olsson, Rolf Gustavsson, Ulf Dahlsten och Kristina Persson, DN Debatt 2 mars 2013


– Hundarna skäller men karavanen fortsätter!
Så brukade Helmut Kohl uttrycka sin övertygelse om Europas enande som en ofrånkomlig process.
Rolf Gustavsson, SvD 14/10 2007


Genom finanskrisen håller EU på att få den förstärkta ekonomiska samordning som politikerna avvisade vid toppmötet i Maastricht för tjugo år sedan.
Dagens generation politiska ledare kan tvingas ta sådana steg – för att rädda den gemensamma valutan.
Den förstärkta politiska sammanhållningen kan komma bakvägen, trots att ingen verkar vilja ha den.
Rolf Gustavsson, SvD 5 juni 2011


Den europeiska byråkrati som Menasse imponeras av och som Enzensberger gisslar i EU-kommissionen har under senare år blivit allt mer förvaltande och allt mindre av den pådrivande motor som hyllas i retoriken.
Detta försvårar lösningen på den problematik som både Menasse och Enzensberger brottas med, nämligen den europeiska demokratiska kontrollen.
Rolf Gustavsson, SvD 21 maj 2011


Minns någon idag det viktigaste försäljningsargumentet för Lissabonfördraget?
Förenklingen som skulle göra Europa begripligt för vanligt folk?

Rolf Gustavsson SvD 3 april 2011


Europas stabilitet är inte längre given
Om boken Peer Steinbrück, tidigare Tysklands finansminister, Unterm Strich
Rolf Gustavsson, SvD 6 november 2010


Reinfeldt, Rolf Gustavsson, Lissabonfördraget och Sudettyskarna
Rolf Englund blog 5/12 2010


Gadaffi uppmanade Italiens regering att till EU framföra ett krav på minst fem miljarder euro om året som ersättning för att Libyen skulle stoppa den illegala invandringen till Europa.
Utan pengarna skulle flyktingströmmen flöda och Europa skulle bli svart som Afrika, förklarade diktatorn. Utrikesminister Franco Frattini lovade att i Bryssel ta upp frågan.
Hur reagerar EU på sådan öppen utpressning? Nästa toppmöte mellan EU och Afrika hålls i Libyen senare i höst.
Rolf Gustavsson, SvD 4 september 2010


Rolf Gustavsson:
Precis som när Maastrichtfördraget behandlades i författningsdomstolen (1992) sätter Tysklands högsta jurister gränser på en lång rad områden för hur långt den europeiska integrationen ska kunna gå utan att hota det demokratiska styrelseskicket.
Domstolen slår fast att EU inte är en ”statsanalog” organisation och att
EU-parlamentet inte representerar ett europeiskt statsfolk.

EU förblir ett förbund mellan självständiga demokratiska stater och EU-parlamentet företräder folken i dessa stater.
Men för att den fortsatta integrationen inte ska skena iväg utom kontroll för de demokratiska instanserna krävs att de ges förstärkta kontrollmöjligheter.
Utan förbättrad parlamentarisk kontroll riskerar demokratin att urholkas, anser domarna i Karlsruhe.
SvD 30 juni 2009, 23.30


Lissabonfördragets slutgiltiga öde avgörs i Irland i höst
Rolf Gustavsson SvD 27/2 2009


Ett irländskt nej skulle stoppa detta ”mini-fördrag” som tillkom som en nödlösning efter nederlagen för EU-konstitutionen i Frankrike och Nederländerna 2005.
Både politiskt och tekniskt skulle ett irländskt nej innebära ett mycket dramatiskt bakslag för EU-samarbetet.
Rolf Gustavsson SvD 11/6 2008


Hos de nya moderaterna frodas starka euroskeptiska strömningar.
Dokumentet avspeglar hur de nya moderaterna försöker gå dessa opinioner till mötes, vilket rent partitaktiskt naturligtvis är begripligt.
Valet till EU-parlamentet nästa år hotar bli en katastrof för partiet.
Rolf Gustavsson SvD 17 februari 2008


EU skall få en "president" med uppgift att leda EU:s toppmöten och formellt företräda EU utåt.
Dessutom skall EU få en "utrikesminister" som samtidigt ska vara vice ordförande i EU-kommissionen.

Om EU:s regeringschefer fortsätter att utse svaga anpassliga personligheter, som José Manuel Barroso, så ändras inte mycket. Rolf Gustavsson SvD 21/7 2007


Bolkenstein framstår som en ny Djingis Khan
Bolkesteins förslag /tjänstedirektivet/ antogs den 13.1.2004 utan några fundamentala invändningar från kollegerna i EU-kommissionen. Tre av dagens EU-kommissionärer deltog i beslutet, däribland Margot Wallström.
I efterhand betraktar hon presentationen av förslaget som ett åskådningsexempel på en katastrofalt usel kommunikationspolitik. Allt som kunde gå fel gick fel.
Rolf Gustavsson, SvD 12/2 2005


Margot Wallström ser ut att lida ett tungt politiskt nederlag i EU-kommissionen. Detta trots sin prestigefulla ställning som kommissionens förste vice ordförande.
I måndags fick Wallström bakläxa från bland andra ordföranden José Manuel Barroso på sitt förslag till vitbok om en ”europeisk kommunikationspolitik”.
Rolf Gustavsson, SvD 19/1 2006Det var också i Maastricht 1991 som frågorna kring EU:s institutioner för första gången sköts på framtiden, till Amsterdam (1997).
Därefter har de valsat vidare till Nice (2000), Bryssel/Rom (2004) och nu till Lissabon.
När alla detaljer är på plats inbjuds allmänheten till diskussion. Till vilket syfte, undrade Annika Ström Melin i en syrlig kommentar häromdagen.
Ingenting i innehållet kan ju längre förändras.

Rolf Gustavsson, SvD 14/10 2007


Nästa vecka börjar den regeringskonferens som snabbt skall förhandla fram ett nytt "förenklat fördrag".
En tanke för att förbättra ledarskapet är att EU skall få en "president" med uppgift att leda EU:s toppmöten och formellt företräda EU utåt.
Dessutom skall EU få en "utrikesminister" med uppgift att leda ministerrådet för utrikes förbindelser och samtidigt vara vice ordförande i EU-kommissionen.

Rolf Gustavsson SvD 21/7 2007

Vad dessa förändringar betyder i praktiken beror i hög grad på vem som får jobbet. Om EU:s tongivande regeringschefer av omsorg om sin egen makt fortsätter att utse svaga anpassliga personligheter, som José Manuel Barroso, så ändras inte mycket.

Svårigheterna ligger inbyggda i den mellanstatliga arbetsmetod som av historiska skäl styr EU:s gemensamma utrikespolitik. Alla de 27 regeringarna har vetorätt, bland annat för att förhindra att det uppstår hegemonisk maktkoncentration inom EU. Istället balanseras olika intressen i komplicerade kompromisser. Det håller samman EU inåt, men försvårar möjligheterna att agera utåt. EU kan därför under överskådlig tid inte bli en självständig global politisk aktör, på sin höjd en partner - i bästa fall.

Full text

José Manuel Barroso


Sett från Bryssel är det obegripligt hur Europa-politiken blivit så undanskymd i valrörelsen.
I det tysta tickar en tidsinställd politisk bomb under vänsterblocket, men ingen verkar bry sig. Inte ens den borgerliga alliansen, som tycks frukta samma spöke som den socialdemokratiska ledningen: en ny folkomröstning om EU.
Rolf Gustavsson, SvD 10/9 2006


- Äntligen på första sidan i Svenska Dagbladet, kvittrar Margot Wallström
Formulerat med brutalt överdriven klarhet:
när tillståndet i EU svajar alarmerande nära politisk koma så räcker det inte med att ordinera litet smärtstillande preparat.
Det krävs en grundlig diagnos. Den saknas helt i förslaget.
Rolf Gustavsson, SvD 22/1 2006


Det handlar helt enkelt om att vinna folklig förståelse för det europeiska projektet, en förståelse vars nuvarande omfattning ingen i dag vågar uttala sig om med bestämdhet
EU siktar inte till en statsbildning, trots symboler ur det förgångna som flagga, president, parlament och Beethovens nionde symfoni; bara några enstaka entusiaster och en betydligt större skara motståndare till projektet har fantasier om en sådan superstat.
Rolf Gustavsson och Richard Swartz, SvD 18/12 2005


"Gud lever och mår bra. Han arbetar dock på ett mindre ambitiöst projekt". Så lär det stå som graffiti på en vägg i Oxford. Det påstod åtminstone professor Larry Siedentop när han redan för några år sedan förutsåg den framväxande europeiska förtroendekrisen.
Förslaget till konstitutionellt grundfördrag har numera dödförklarats till och med av de sista EU-entusiasterna.
Rolf Gustavsson SvD 25/9 2005


När giljotinen fallit blir det bokstavligen huvudlöst att låtsas som om ingenting hänt.
Hur kan man förklara att bluffmakare får högre trovärdighet än de styrande politiska ledarna?
Förlorare är hela det europeiska politiska ledarskap som arbetat fram och undertecknat förslaget till konstitutionellt fördrag.
Rolf Gustavsson SvD 5/6 2005


Till vardags brukar Frankrike vara enkelt att förstå sig på. Presidenten bestämmer, parlamentet godkänner och regeringen verkställer.
Det franska folket är inget lydigt kollektiv som stillsamt låter sig styras av maktens krav på disciplin.
I folkdjupet lever rebellisk individualism och misstro mot makten.

Rolf Gustavsson SvD 22/5 2005


"Sassa brassa mandelmassa" heter på eurospråket "Lissabon-processen".
För fem år sedan formulerade i Lissabon EU:s högsta ledare som mål för en serie reformer att Europas konkurrenskraft skulle komma i fatt USA till 2010.
Rolf Gustavsson SvD 6/2 2005


Den tyske EU-kommissionären Günther Verheugen (s) i senaste numret av Internationale Politik (Nr 1 2005).
"Europa måste bli en världsmakt!".

För ett år sedan började Joschka Fischer, Tysklands utrikesminister, tala om EU:s "tredje dimension", den strategiska dimensionen och 2004 blir i framtiden årtalet då tyngdpunkten i EU:s uppdrag kom att förskjutas. Från fördjupad integration i det lilla Europa till geopolitisk stabilisering av ett allt större Europa.
Rolf Gustavsson SvD 7/2 2005


Egentligen borde jag vara djupt oroad över att få mina förutfattade meningar bekräftade. Jag vet ju att de brukar vila på bräcklig grund, mer på intuition än på genuin kunskap. I synnerhet blir jag bekymrad om jag får bekräftelser från personer med bättre insikter än vad jag själv besitter.
José Manuel Barroso verkar vara en klåpare, inte vuxen uppgiften att leda den nya EU-kommission.
Barroso må ha glömt det mesta från sin maoistiska ungdom, men den auktoritära leninistiska princip som kallas "demokratisk centralism" tycks han hålla levande.
Rolf Gustavsson SvD 30/1 2005

Det framgick tydligt när Barroso på en presskonferens i onsdags kväll skulle kommentera olika åsiktsskillnader i sin kommission. Han följer principen att diskussionen är fri tills ledningen lagt fast linjen. Därefter upphör pluralismen. EU:s nykomlingar med erfarenheter från realsocialismen i Öst- och Centraleuropa känner igen sig - med obehag.

Full text

Top


Under tio år som politiker i regeringsställning har Göran Persson i förhållande till EU hunnit inta samtliga tänkbara positioner, från allmän likgiltighet över fundamentalt ifrågasättande till bullrande entusiasm – och tillbaka igen.
Han har vandrat varvet runt. Och det har inte varit någon stegvis, glidande förflyttning utan ständiga nyckfulla kast från dag till dag, ibland från morgon till middag.
Rolf Gustavsson SvD 19/9 2004

Nu är Göran Persson ingen unik vingelpelle inom europeisk socialdemokrati. För närvarande verkar omsvängningar blivit ett nytt högsta mode, till och med i traditionellt Europavänliga socialdemokratiska partier. I Willy Brandts och Helmut Schmidts tyska SPD pyr ett missnöje som förre partiledaren och superfinansministern Oskar Lafontaine – Willy Brandts ”politiska underbarn” – försöker samla upp och rikta mot partibrodern Gerhard Schröder. Som en avledningsmanöver förbereder SPD ett förslag att öppna för folkomröstning om EU-konstitutionen.

I François Mitterrands franska socialistparti råder öppet inbördeskrig om EU-politiken. Partiets nummer två, den förre premiärministern och finansministern Laurent Fabius – Mitterrands ”politiska underbarn” – förespråkar numera efter några inledande piruetter ett nej till den nya EU-konstitutionen. Fabius säger nej på ett skenbart EU-vänligt sätt. Konstitutionen är helt enkelt inte tillräckligt bra, säger han. Dock utan att förklara varför alternativet, det gällande Nice-fördraget, skulle vara bättre. Senare i höst håller franska socialistpartiet en intern ”folkomröstning” bland sina medlemmar om EU-konstitutionen.

Full text

Göran Persson

Göran Persson bara värd förakt
Birger Schlaug DN Debatt 2000-03-13


Berlaymont blir nu högkvarter för den nya EU-kommissionen
Det måste glädja alla EU-kritiker att Barroso flyttar in och låter sig förknippas med detta monster
Rolf Gustavsson, SvD 29/8 2004


Det är något dunkelt i den så kallade EU-kritiken
Jag misstänker att den så kallade EU-kritiken i första hand är riktad mot Göran Persson.
Rolf Gustavsson SvD 1/2 2004


Jacques Delors är stolt över sin insats för Europa, men verkar i dag bitter och sårad över hur arvegodset förskingras
De flesta i dagens generation EU-ledare tycks han förakta; opportunister som inte tänker längre än till nästa opinionsundersökning
Rolf Gustavsson, SvD 18/1 2004


- Sannolikheten för att det godkänns i alla 25 länderna är i stort sett noll, förklarar den föredragande experten.
Jag har aldrig tidigare upplevt en så uppgiven stämning i Bryssel.

Rolf Gustavsson, SvD 19/10 2003


EU-ismen skapas med nya kompromisser
"Det är glada dagar för euro-pessimisterna."
Förhandlingarna om en europeisk konstitution kan sluta i ett nytt haveri, befarar Delors

Rolf Gustavsson, kolumn SvD 5/10 2003


Jag måste fråga mig om Europas ledande politiker de senaste 30 åren varut naiva dumskallar eller ondskefulla fiender till demokratins idela? Gjorde de ett misstag som ville bygga upp EU och EMU?
Rolf Gustavsson 24/8 2003


Megalomanin skenar i den växande skaran stats- och regeringschefer, där den minsta potentat uppträder som solkungen själv, inbäddad i ett följe av rådgivare, diplomater, PR-maskinister, livvakter och betjänter.
Rolf Gustavsson kolumn SvD 22/6 2003

Jag fruktar att det våras för kejsarvansinnet i Europa och att jag måste överge mitt experiment att se positivt och optimistiskt på framtiden.
Rolf Gustavsson kolumn SvD 18/5 2003


Här pågår en tyst, konstitutionell revolution
Rolf Gustavsson
SvD 26/1 2003


Dagens EU-modell vid vägs ände
Rolf Gustavsson i SvD 2000-09-18

Europeiska lösningar - nationella opinioner
Rolf Gustavsson i understreckare i SvD 2000-08-10

Göran Perssons tal om EU i Berlin
den 18 oktober 2001

Nej-sidans seger på Irland
Rolf Gustavsson i SvD 2001-06-08

EU går mot kris i Göteborg
Rolf Gustavsson i SvD 2001-05-15

Tyskland skissar på kraftigt förändrat EU
Rolf Gustavsson i SvD 2001-05-02

EU-ledningen har ingen gemensam vision
Rolf Gustavsson i SvD 2001-03-26

EU-motståndet har hamnat på högsta nivån
Rolf Gustavsson, SvD, 2000-12-18

Idag verkar vi bevittna ett trendbrott.
Motreaktionen slår till och den andra metoden - mellanstatligheten - vinner anhängare bland EU:s politiska ledare. ROLF GUSTAVSSON i SvD 2000-10-02

Dagens EU-modell vid vägs ände
Rolf Gustavsson i SvD 2000-09-18

Europeiska lösningar - nationella opinioner
Rolf Gustavsson i understreckare i SvD 2000-08-10


- Sannolikheten för att det godkänns i alla 25 länderna är i stort sett noll, förklarar den föredragande experten.
Jag har aldrig tidigare upplevt en så uppgiven stämning i Bryssel.

Rolf Gustavsson, SvD 19/10 2003

På tisdagen deltar jag i ett seminarium om EU:s regeringsförhandlingar om det nya fördraget.

- Sannolikheten för att det godkänns i alla 25 länderna är i stort sett noll, förklarar den föredragande experten. Alltså måste vi redan nu reda ut hur vi gör i ett sådant läge.

- Vore det nödvändigtvis en katastrof om ett eller ett par länder i så fall lämnar EU? undrar då en mycket namnkunnig brittisk kommentator. När frågan om folkomröstningar kommer på tal förutser deltagarna nattsvarta katastrofer.

- I väst blir det i så fall folkomröstning om östutvidgningen och i öst om pengarna från Bryssel. Med ett svagt, handlingsförlamat EU utan nya pengar är folkomröstningarna förlorade på förhand, säger en dyster belgisk diplomat.

Diskussionen landar i två frågor. Kan vi förvänta oss ett bättre europeiskt ledarskap? Kan vi förvänta oss ett bättre nationellt ledarskap? Båda frågorna besvaras med nej.

Jag har aldrig tidigare upplevt en så uppgiven stämning i Bryssel.

När jag på onsdagen lika tillfälligt råkar på en framträdande borgerlig svensk politiker låter han mig ana att Göran Persson kan tänkas aktualisera euro-frågan på nytt, mycket tidigare än vad som sades före folkomröstningen.

Den vinken ligger i bakhuvudet under EU-toppmötet torsdag och fredag. Räcker i så fall krafterna? Viljan? Glöden? Det är en dämpad, lite okoncentrerad och ganska hårt sliten Göran Persson som träffar klubben av stats- och regeringschefer - "ett oerhört värdefullt nätverk".
- Jag möter den här gruppen oftare än den socialdemokratiska partistyrelsen, säger han överraskande på presskonferensen. Möjligen antyder han därmed också något om varför rörelsen krockar med sig själv på den svenska Europavägen.

Konventet

Valanalys folkomröstningen

Början på sidan


Jag måste fråga mig om Europas ledande politiker de senaste 30 åren varut naiva dumskallar eller ondskefulla fiender till demokratins idela? Gjorde de ett misstag som ville bygga upp EU och EMU?
Rolf Gustavsson 24/8 2003

Jag måste fråga mig om Europas ledande politiker de senaste 30 åren varut naiva dumskallar eller ondskefulla fiender till demokratins idela? Gjorde de ett misstag som ville bygga upp EU och EMU? Willy Brandt, Helmut Kohl, Francois Mitterrand, Jacques Delors, Mario Soares, Felipe Gonzalez och alla de andra?

Är det sannolikt att de alla ingick i en gigantisk sammansvärjning mot demokratin, nationernas självbestämmande och folkets välfärd?

Kan det vara så att Europas främsta statsmän alla har tagits fel och att det i stället är Jonas Sjönstedt, Per Gahrton och Sören Wibe som har rätt och förtjänar vårt förtroende?

Tanken svindlar inför eftervärldens dom.

Kommentar av Rolf Englund:
Det räcker med att konstatera att Europas främsta statsmän - utom de engelska - har tagit fel, de senaste 10 åren eller så. Det kan ha varit rätt att bygga upp EU, men fel att i Maastricht gå ett steg för långt.

Början på sidan


Megalomanin skenar i den växande skaran stats- och regeringschefer, där den minsta potentat uppträder som solkungen själv, inbäddad i ett följe av rådgivare, diplomater, PR-maskinister, livvakter och betjänter.
Rolf Gustavsson kolumn SvD 22/6 2003
Fotnot: Megalomani: storhetsvansinne

På Castello Sforzesco i Milano i juni 1985 sprack den drömmen, vilket i Sverige dock uppmärksammades offentligt först några år senare. Den nye ordföranden i EU-kommissionen, Jacques Delors, lyckades få toppmötet att ställa sig bakom ett omvälvande projekt, ett lagstiftningsprogram i knappt 300 punkter som inom sju år skulle införa fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Det startade en ekonomisk revolution som bland annat innehöll fröet till en gemensam valuta. Jag bevittnade dess tillkomst men förstod inte vad som hände. Varför?
Jo, därför att det aldrig uppstod någon diskussion om projektet på toppmötet. Delors presenterade det som en mycket harmlös tillämpning av Rom-fördraget (1957) och som inte skulle kosta några pengar. Vem rapporterar om ett harmlöst, långsiktigt lagstiftningsprogram utan kostnader som accepteras utan diskussion? Kanske tog jag också intryck av dem som förklarade att projektet nog aldrig skulle förverkligas. En önsketanke som levde länge bland svenska politiker.
Istället ägnade vi oss i Milano åt ett praktfullt gräl om ett överrumplande fransk-tyskt utspel kallat ”Traktat om Europeisk Union”. Framför allt Margaret Thatcher och Poul Schlüter satte sig stenhårt emot, men de blev utmanövrerade av de sällsynt fräcka lirarna Bettino Craxi och Giulio Andreotti. Resultatet blev så småningom ett nytt fördrag, Enhetsakten (1987). Det var viktigt eftersom det underlättade för Delors att genomföra sitt program, men det var inte huvudsaken. I efterhand framstår Milano 1985 som en nystart för Europa, men det insåg jag inte då.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan