Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-boken
Dagens EU-modell vid vägs ände
Rolf Gustavsson i SvD 2000-09-18
, utdrag

Europa efter Haider, står det påpassligt som tema på det nya numret av Italiens i regel mycket läsvärda geopolitiska tidskrift Limes (nr 3/2000). Med provokativa, begåvade analyser lyfter Limes fram sammanhang och tendenser som brukar försvinna i nyhetsbruset.

"Grazie Haider" heter ledaren i Limes, som välkomnar diskussionen om högerpopulismen i Europa. Samtidigt konstaterar man att Haider och Österrike genom historien och geografin representerar något helt speciellt. Om Haider vore irländare, portugis eller finne så skulle övriga Europa inte ha reagerat på samma vis. Reaktionerna visar att sanktionerna mot Österrike egentligen var varningar riktade till Tyskland.

Sanktionerna mot Österrike ställde samtidigt en annan fråga på sin spets, nämligen den europeiska integrationens politiska natur och identitet. De fjorton behandlade Österrike inte som en suverän nationalstat utan som vore det en upprorisk provins i en virtuell europeisk statsbildning.

Vill vi eller vill vi inte ha en sådan statsbildning?, frågar Limes.

Därmed knyter man an till de utspel som Tysklands utrikesminister Joschka Fischer och Frankrikes president Jacques Chirac gjorde på försommaren. En gemensam bärande tanke hos de båda handlade om behovet att konstituera ett "Kärn-Europa", Fischer talar om "ett gravitationscentrum" och Chirac om "en pionjärgrupp".

Den inflytelserika tyske politologen Werner Weidenfeld, som argumenterar för Kärn-Europa i åratal, förklarar i sitt bidrag att den gamla modellen är uttjänt. Man kan inte fortsätta som hittills med de små stegens anpassning av EU:s institutioner när medlemskretsen skall växa till 27-28-30 länder, omfatta 540 miljoner människor, hantera inkomstklyftor på 1:30 och få nya instabila grannar

(i morgon: Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien

och i övermorgon: Syrien, Irak, Armenien och Georgien).

Vi betalar nu priset för att vi under femtio år inte fört en kvalificerad intellektuell diskussion om Europas politiska integration, skriver Weidenfeld.

Hos professor Weidenfeld antyds en uppgiven hållning som man kan ana mellan raderna även hos bland andra Fischer och Chirac, nämligen att de egentligen håller på att bli dödströtta på både dagens EU-15 och ännu mer på morgondagens EU-28. Detta europeiska äventyr håller efter femtio års framgångar på att nå vägs ände.

Nu gäller det att bygga upp något helt nytt - inom eller utom EU:s ram - med den lilla krets länder "som vill och kan".

I de som länder som idag förhandlar om EU-anslutning märks också en misstro mot EU-ländernas genuina vilja och förmåga att snabbt genomföra en stor utvidgning. I dagens EU-länder görs inga seriösa försök att skapa förståelse hos befolkningen för utvidgningen, som naturligtvis har ett pris - både finansiellt och i form av anpassning. Den passiviteten lämnar fältet fritt för Jörg Haider och hans gelikar att politiskt slå mynt av alla tänkbara mardrömmar.


Kommentar RE: Enligt ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA var "limes" (Latin: "path"), plural LIMITES, in ancient Rome, the strip of open land along which troops advanced into unfriendly territory. The word, therefore, came to mean a Roman military road, fortified with watchtowers and forts. Finally, limes acquired the sense of frontier, either natural or artificial; towers and forts tended to be concentrated along it, and the military road between them was often replaced by a continuous barrier. The limes as a continuous barrier can best be seen in Great Britain and Germany .......................... more

Mer av Rolf Gustavsson

Mer om EU:s utvidgning


Början på sidan

Tillbaka till startsidan