Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-boken


Socialdemokratiska partidokument om EMU


Snart sagt varje dag träder någon framstående medlem av regeringspartiet fram och förklarar varför hon eller han inte vill byta kronan mot euron. Också de EMU-kritiska regeringsmedlemmarna börjar märkas, alldeles tydligt är att Leif Pagrotsky och hans meningsfränder inte kommer att nöja sig med en reservation till protokollet om EMU.
DN-ledare 27/4 2003

De som säger nej till EMU blir fler. De som säger ja till socialdemokraterna blir färre. DN Temo registrerade ett tapp på 3,6 procentenheter efter vårbudgeten med dess svikna vallöften och besparingar.

Snart sagt varje dag träder någon framstående medlem av regeringspartiet fram och förklarar varför hon eller han inte vill byta kronan mot euron. Också de EMU-kritiska regeringsmedlemmarna börjar märkas, alldeles tydligt är att Leif Pagrotsky och hans meningsfränder inte kommer att nöja sig med en reservation till protokollet om EMU.

Och medan EMU-debatten förs av nej-sidan och konventet om EU:s framtid slutför sitt arbete fortsätter regeringschefen att hålla en tämligen låg profil. Han kommenterar andras förslag, han reser och tar emot gäster och ryktena om hans intresse för ett nytt uppdrag utanför Sverige löper vidare. Den klassiska första maj-scenen lämnar partiordföranden symtomatiskt nog till utrikesminister Anna Lindh. Själv väljer han Katrineholm, närmast weekendstället Harpsund.


Varför skall väljarna låta sig övertygas av en regeringschef som inte ens kan övertyga sina närmaste medarbetare?
Sydsvenskan 27/4 2003

Förvisso fanns det socialdemokratiska ministrar på nejsidan även 1994. Men den här gången är de fler - och politiskt tyngre. Näringsminister Leif Pagrotsky är ett populärt statsråd och sedan länge en av statsministerns förtrogna. Nyligen skrev Pagrotsky en artikel i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden som fått stort genomslag. Han ifrågasätter "nyttan med en machovaluta som drar på oss onödig arbetslöshet". I

Inför EU-omröstningen var Margareta Winberg nybliven jordbruksminister. Idag har hon avancerat till vice statsminister. Winberg har hittills legat lågt i eurodebatten, men det är värt att notera att Persson i denna fråga inte är överens med sin ställföreträdare.

Marita Ulvskog var civilminister 1994. Numera är hon kulturminister. Med tiden har Ulvskog blivit en av partivänsterns favoriter, mycket genom sitt konsekventa EU-motstånd.

Miljöminister Lena Sommestad handplockades från den akademiska världen av Persson. Hon hör hemma i nejlägret.

Till dessa offentliga nejsägare i regeringen skall läggas minst ett osäkert kort: folkhälsominister Morgan Johansson.

Två statssekreterare, Lotta Fogde hos Pagrotsky och Gunilla Thorgren hos Ulvskog, har tagit plats i styrelsen för Socialdemokrater mot EMU i Stockholm.

I fredags, när TT:s nya Sifosiffror blivit kända, förklarade Göran Persson att de EMU-kritiska ministrarna "inte tänker engagera sig i nejsidan". Han tillade: "Regeringens linje är ja." Men skadan är redan skedd: Varför skall väljarna låta sig övertygas av en regeringschef som inte ens kan övertyga sina närmaste medarbetare?

Partistyrelsen uppmanar socialdemokratins medlemmar, förtroendevalda, anställda och sympatisörer att delta i folkomröstningskampanjen. Den socialdemokratiska partikongressens beslut är klart: Sverige bör fullt ut delta i den ekonomiska och monetära unionen. Men, det står självfallet var och en fritt att ha en kritisk syn på EMU. Ytterst är det den enskilde som avgör om man vill engagera sig för eller emot ett svenskt deltagande.
Socialdemokraternas väg fram till beslut om EMU
text


Partistyrelsen (s): Sverige redo för euron

Socialdemokraternas programförslag hösten 2000

"s-politik i EU" på SAP:s website

SSUs förbundsstyrelse säger ja till EMU

SAP-kongresssens beslut om folkomröstning

Socialdemokraternas partistyrelse om EMU, januari år 2000


VU:s beslut, (svenska)

VU:s beslut, (english)


Partistyrelsen (s): Sverige redo för euron
2002-10-28

Slutsatser

Partistyrelsen anser att Sverige är redo att införa den gemensamma valutan euro. Således föreslår partistyrelsen att förtroenderådet uttalar att frågan om ett svenskt medlemskap i EMU:s tredje steg nu bör underställas svenska folket för prövning i en folkomröstning.

För att ytterligare rusta Sverige inför de förändringar ett medlemskap i valutaunionen medför skall en arbetsgrupp tillsättas bestående av företrädare för socialdemokraterna och LO. Den skall pröva förslag om buffertfonder och strukturråd, och lämna förslag till åtgärder som säkerställer socialdemokratins krav på att kunna bedriva en politik för full sysselsättning och rättvis fördelning. Gruppen skall vara klar i god tid före folkomröstningen.

Partistyrelsen uppmanar socialdemokratins medlemmar, förtroendevalda, anställda och sympatisörer att delta i folkomröstningskampanjen. Den socialdemokratiska partikongressens beslut är klart: Sverige bör fullt ut delta i den ekonomiska och monetära unionen. Men, det står självfallet var och en fritt att ha en kritisk syn på EMU. Ytterst är det den enskilde som avgör om man vill engagera sig för eller emot ett svenskt deltagande.

I folkomröstningskampanjen kommer det att finnas särskilda kampanjorganisationer som kommer att verka för och emot ett svenskt deltagande i valutaunionen. I dessa kommer det att finnas aktiva socialdemokrater. Det är viktigt att de statliga resurserna som kommer att läggas på information inför folkomröstningen fördelas rättvist mellan ja- och nejsidan. Alla resurser, såväl nationella som internationella, skall så långt möjligt redovisas öppet.

Partistyrelsen ger i uppdrag åt partiledningen att tillsammans med övriga riksdagspartier diskutera former och tidpunkt för folkomröstningen.

Förslag till beslut:
att partistyrelsen beslutar överlämna ovanstående underlag till förtroenderådet för beslut

Tre reservationer avgavs med anledning av partistyrelsens behandling av detta dokument.
Reservationerna motiverades med att partikongressens villkor för anslutning till EMU ej anses uppfyllda.

Fullständig text

Stabiliseringspolitik i valutaunionen (SOU 2002:16)
"Buffertfonder"

Svaren på EMU-utredningen ska lämnas den 1 november

LO om EMU

Anders Sundström

Socialdemokratiska EMU-skeptiker

"Motsättningarna mellan LO och SAP och
konflikterna inom LO vad gäller EMU"

Aftonbladetledare 2002-10-29

Om Göran Persson och EMU i SvD 96-07-02
Risken är stor att vi i EMU får en obalans mellan en gemensam penningpolitik och nationell finanspolitik
Persson tog mycket tydligt avstånd från kraven på en folkomröstning om EMU

EMU är den största politiska fråga jag kommer att vara med om under min tid.
Att säga nej till sin egen valuta kan inte ångras.

PITEÅ (TT) Göran Persson gick på fredagen till attack mot m och fp för deras ja till EMU. Partierna borde ta sig en funderare på hur de hanterat frågan, när hälften av deras medlemmar är tveksamma till EMU.
Samtidigt försvarade han sitt eget partis beslut att vänta med EMU-ställningstagande.
- EMU är den största politiska fråga jag kommer att vara med om under min tid.
Att säga nej till sin egen valuta kan inte ångras. 98-08-07

Fler som varit emot folkomröstning

Början på sidan


Ur det socialdemokratiska valmanifestet
Det överstatliga beslutsfattandet i EU behövs. Men det måste begränsas till det som oundgängligen kräver överstatlighet. I annat fall blir avståndet för stort mellan folk och folkvalda. Grundmodellen bör vara mellanstatligt samarbete. Vi anser att samarbetet inom EU måste syfta till att stärka de nationella demokratierna - inte försvaga dem............ mer


EMU

från SAPs website 99-11-22

Ett svenskt deltagande i valutaunionen förutsätter en folklig uppslutning. Det är bland annat p g a att en sådan bred folklig förankring för närvarande saknas som den socialdemokratiska regeringen säger nej till ett deltagande i valutaunionen från starten år 1999.

För detta ställningstagande talar dessutom att vi i dag inte vet hur valutaunionen kommer att se ut och vilka effekter på ekonomi och sysselsättning den kommer ha för de länder som deltar respektive står utanför.

Därför är det viktigt att behålla handlingsfriheten när det gäller beslut om att gå med eller inte.

Vi anser att ett eventuellt framtida beslut om deltagande ska underställas svenska folket för prövning, antingen i ordinarie eller extra val eller i en folkomröstning.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan


Externa länkar: öppnar i nytt fönster
Socialdemokraternas hemsida


I wish to have this watch as a replacement. As to the price, if you remember from my other order 1346, you agreed to give me 30% off my next order. I will not push you for the discount, but just accept the swap and you pay the postage. I am ready to send you the replica watches sale, so please let me know the address. I didn't realise you were the same company as before - please see our correspondence below regarding order 1346 where you sent me the wrong replica watches sale. As a solution for both orders, how about if I send you back the swiss replica watches sale, and you send me a replacement Rolex that I choose? This will take care of the refund of the Omega and the discount you proposed on the Rolex. I will choose a cartier replica sale in the next few days and let you know. Can we just discuss and agree which watch I will choose before you send. I emailed you yesterday to ask if you have the latest 2011 Rolex explorer 2 with wider hands? If not I will choose another watch. I do not agree with having to pay more for shipping when you buy it already made the payment of such carriage.