Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMULena Sommestad


Den förre talmannen Birgitta Dahl skrev i en debattartikel i Göteborgsposten att EMU-medlemskapet kan äventyra folkstyret., är ett kraftfullt steg mot ett federativt EU, där de nationella parlamenten och folken får allt mindre att säga till om. Miljöminister Lena Sommestad håller med. Hon tror dessutom att ett EMU-medlemskap är dåligt för miljön.
Ekot 22/4 2003

– Jag är motståndare till att Sverige går med i EMU, säger miljöminister Lena Sommestad.
Ekot 22/4 2003

– Om jag tycker att jag vill föra fram mina synpunkter och argument så kommer jag att göra det.

Går vi med i EMU så måste vi avsätta stora resurser för en buffert, rent stabiliseringspolitiskt. Det är också svårt att hålla budgetdisciplin och spara inom EMU. Jag vill gärna använda de resurserna till att satsa på en ekologisk omställning av Sverige och annat som vi behöver,

Miljöminister Lena Sommestad är inte ensam om att visa var hon står i EMU-frågan. Nyligen gick också EMU-motståndaren näringsminister Leif Pagrotsky ut i en artikel i den socialdemokratiska idéskriften Tiden. Där skrev han bland annat att han har svårt att se nyttan med en machovaluta som drar på oss onödig arbetslöshet, därför att bankmän i Frankfurt och Paris tar upp en prestigekamp med dollarn.

Kulturminister Marita Ulvskog har tackat ja till en duell mot folkpartiets ja-general Marit Paulsen.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan