Med Konjunkturinstitutets senaste analys får de svenska eurovännerna välbehövlig gratisammunition inför höstens folkomröstning. Annars har de inte haft någon lyckad vår. I sin iver att förklara eurons fördelar har de delvis underminerat sin egen trovärdighet. Särskilt med det fullständigt obegripliga misstaget att betala pr-konsulter för att göra ekonomiska analyser till stöd för den egna saken.
Komentar av Gunnar Örn Dagens Industri 18/6 2003

Inte heller finansministern har lyckats så väl. I vårbudgeten lät Bosse Ringholm finansdepartementet göra en analys på temat "ja till EMU ger lägre räntor, lägre räntor ger högre tillväxt". Bankernas chefsekonomer påpekade dock snabbt att finansdepartementets analys var ofullständig. Detta eftersom den varken tog hänsyn till inflationen eller kronkursen. SEB:s chefsekonom Klas Eklund, själv övertygad anhängare, påpekade att den positiva BNP-effekten av lägre ränta skulle tas ut av den negativa effekten av starkare krona.

Men nu, med mindre än 100 dagar kvar till folkomröstningen, har ja-sidan äntligen fått den tunga analys den saknat: Ett ja till EMU i september skulle redan nästa år ge lägre räntor, starkare krona, högre tillväxt, fler investeringar och lägre arbetslöshet, spår Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. Och detta till priset av bara aningen högre inflation och något svagare export

Det är alltså fråga om en helgjuten analys, där både positiva och negativa effekter vägs in. Den viktigaste skillnaden är att KI räknar med en svagare knytkurs än vad bankekonomerna gör. Även om nej-sidan säkert ifrågasätter slutsatserna kan den knappast anklaga institutet för att gå ja-sidans ärenden.

Till skillnad från finansdepartementet är Konjunkturinstitutet en fristående myndighet, som varken behöver gå i regeringens eller näringslivets ledband.

KI att gratulera till anmärkningsvärd precision
- Konjunkturinstitutet är att gratulera till sin sensationella precision i förutsägelsen att EMU-medlemskap skulle ge 0,3 procent högre tillväxt. Få klarar av att förutsäga så små avvikelser på några års sikt. Jag är mycket intresserad av hur denna beräkning gått till.
Det säger Björn von der Esch, riksdagsledamot (kd) och styrelseledamot i Medborgare mot EMU, med anledning av konjunkturinstitutets prognos för 2004 och 2005.
Pressmeddelande 2003-06-17