nejtillemu.com


Alf Svensson

Mandatperioden 1991-94 var jag bistånds- och människorättsminister
och biträdande utrikesminister.

Ynkedom i riksdagen vid grundlagsbeslut
De skamliga Ja-sägarna om Lissabon i riksdagen
Rolf Englund 22/11 2008


Vårt voteringsresultat i Karlstad har vi vårdat för dåligt.
Helmut Kohl sa: min farfar dog i första världskriget, min far dog i andra världskriget.
Alf Svensson Ekot 26/6 2003

Mer än halva Alf Svenssons tal till rikstinget ägnade sig åt EMU. Eller egentligen europatanken och att EMU är en fortsättning på den. Inte en sekund ägnades åt att EMU eventuellt ger lägre räntor eller fler jobb, utan det var europatanken som gällde i Svenssons tal.

– Helmut Kohl kallades ofta mr Europa. Han sa nu och då: min farfar dog i första världskriget, min far dog i andra världskriget. Min son ska inte behöva dö i det tredje. Det kan låta som ett utstuderat tema, men sätt in det i ditt eget sammanhang.
Alf Svensson drog parallellen till sin egen far och farfar och sin son för att sätta in Europatanken på en mer begriplig nivå. Och det behövs för trots att kristdemokraterna som parti tydligt sagt ja till EMU så är en majoritet av väljarna mot EMU.

Efter talet var Svensson självkritisk och tyckte att partiet talat alltför lite EMU. – Ja. Vårt voteringsresultat i Karlstad har vi vårdat för dåligt.


Kristdemokraternas beslut vid rikstinget 1996


Helomvändning 2000 i Karlstad
Något hårdraget framställde han dem som är emot svenskt EMU-medlemskap som elaka mot bulgarer och rumäner, fattiga människor som knackar på EU:s dörr och vill in i den ombonade unionstryggheten.
Kan man tänka sig ett bättre argument för just den publiken? Även om det inte hade direkt med EMU att göra.


Anf. 23 ALF SVENSSON (kd): Fru talman! Nu väntar utmaningen att ta in tolv nya stater. Först när det är gjort har vi fullföljt själva grundtanken bakom EU, att ena Europa. Snabbprotokoll 2000/01:24 Torsdagen den 9 november


Alf Svensson om Freden
Ur Snabbprotokoll 2000/01:9 Onsdagen den 11 oktober

Jag tror att det är ytterligt angeläget att hela EU och hela EMU-debatten mer analyseras utifrån frågeställningen: Vad gagnar freden i Europa mest? Vad befäster fredlig samexistens mest, medlemskap eller utanförskap?

En EMU-debatt får inte enbart handla om vilket som ger mest klirr i den nationella kassan, att vara med eller att vara utanför. Fru talman! Det påstås ofta att det saknas visioner i politiken. Det må vara sant. Men nog är det i synnerhet visionslöst att bedöma EU och EMU utifrån ett dagsaktuellt ränteperspektiv? Låt oss för allt i världen inte fastna i den falska föreställningen att Europa för all framtid baxats upp på fredens fasta klippa. Måtte det kommande halvåret visa vad som odiskutabelt är ett faktum; att vi är gränslöst beroende av vår omvärld och att vi därför måste hålla oss med ett gränslöst ansvarstagande. (Applåder)

Mer om EMU som fredsprojekt

Hela partiledardebatten


"Tio punkter för ny regering"
Alf Svensson på DN Debatt 10/7

10. Internationellt ansvar. Sverige blir inte tryggare än vad Europa är tryggt och Europas fred och frihet kan aldrig isoleras från övriga kontinenters situation. Vi kan aldrig med förtroende orda om människovärdet, om vi inte praktiskt visar att det gäller alla, i alla världsdelar.

Ingen svensk regering har kommit upp till så hög procentandel av BNI i bistånd som regeringen mellan 1991 och 1994. Det visar att svensk borgerlighet vet vad bistånd kan betyda.

Kommentar RE: Nej, det visar det inte, som tur är. Vad det visar är att den ekonomiska nedgången blev större än väntat. Eftersom man i budgeten anslår medel utifrån antagandet om ökningen av BNI så blir biståndet högre än avsett om BNI blir lägre än väntat, vilket det blev under Bildt, Wibble, Westerberg och Alf Svensson. M fl, m fl…….

Det vet Alf Svensson, han som talar så mycket om etik, men vänder på klacken om aborter, kärnkraft och EMU om han anser det vara lönsamt. Alf Svensson är inte alls så sympatisk som han försöker göra intryck av.

Hela hans opus kan läsas på här


Början på sidan

Tillbaka till startsidan