Märkliga bud i EMU-frågan
SvD-ledare 2002-10-04

Blottas nu en lucka i den socialdemokratiska ledarkaderns hyfsat entydiga EMU-stöd? Eller är det bara ett uttryck för regeringens försök att medelst skönsång i alla fall tillfälligt stilla eventuella samvetskval inom miljöpartiet? Något lurt är i alla fall på gång i Rosenbad vad gäller EMU-frågan.

Demokratiminister Britta Lejon tillkännager (Ekot 3/9) sin tveksamhet inför ett svenskt EMU-medlemskap. EU-länderna har olika förutsättningar i den ekonomiska politiken, och Lejon vill därför avvakta och se om det europeiska valutasamarbetet fungerar.

Samtidigt lär statsminister Göran Persson (Ekot 2/9) tveka inför en folkomröstning nästa år. Utvidgningens fortskridande kommer att bli avgörande. Om den går i stå minskar chanserna för ett svenskt EMU-ja, vilket alltså oroar Persson så mycket att han funderar på att ställa in omröstningen.

Det är en farlig strategi. Utanförskapet är kostsamt och bör brytas så snart som möjligt. För varje dag som går med Sveriges framtida status höljd i dunkel blir detta utanförskap dessutom dyrare och svårare. Det är därför viktigt att folkomröstningen genomförs så snart som möjligt. Förr eller senare måste statsministern våga förlita sig på medborgarnas ansvarsfullhet i denna avgörande fråga. Ju förr, desto bättre.

Statsministerns oro är däremot befogad. Om inte EU klarar av att ta in nya medlemmar kommer många berättigat att ifrågasätta unionen, och fråga sig om Sverige genom ett EMU-medlemskap ska knyta sig ännu hårdare till denna.

Detta är inte det främsta skälet till att utvidgningen måste bli av, men det är ytterligare ett incitament för regeringen att göra sitt yttersta för att de kandidatländer som uppfyller kraven så snart som möjligt ska välkomnas som medlemmar.

Frågan aktualiseras på nytt vid EU-toppmötet i Bryssel i månadsslutet. Att den svenska regeringen även där kommer att agera utvidgningens vän ifrågasätts av få. En av dem är dock EU:s utvidgningskommissionär Günter Verheugen. Att den svenska regeringen vill dämpa kommissionens erbjudande om ekonomiskt stöd till de nya medlemsländerna tror han kan ge stöd åt EU-motståndare i dessa länder (TT 3/10).

Den svenska invändningen understryker dock att vi är utvidgningens vänner.

Ett avskaffande av bidragskarusellen i allmänhet och jordbrukspolitiken i synnerhet, är en förutsättning för att utvidgningen över huvud taget ska bli möjlig. Det borde inte bara Verheugen erkänna.


Utvidgningen - Jordbrukspolitiken - Verheugen

Folkomröstning - Mer ur SvD om EMU

Home

Början på sidan