Rolf Englund IntCom Internetional

nejtillemu.com


Thomas Gür (m)

Thomas Gür är nejsägaren som ändrat uppfattning och kommer att rösta för euron i folkomröstningen.
MUF:s Blått, nr 1 2003

Fram till folkomröstningen om euron i september kommer Thomas Gür att arbeta som rådgivare till partiet i samband med kampanjarbetet för ett moderat ja.

- Jag tycker att euron är felaktigt uppbyggd, och att en valutaunion skapar man
när den övriga integrationen är färdig. EMU som system kan man vara kritisk till


Elefanten i rummet är Frankrike – EU:s näst största ekonomi
Det tyska förbundsdagsvalet den 22 september lägger en död hand över europeisk krishantering under sommaren.
Thomas Gür, Kolumn SvD 20 juni 2013


Ett mellanspel som politisk kampanjmakare i EU-svängen följde på politrukuppdraget.
Stadda vid god kassa, i en ohelig allians över blockgränserna och professionellt realistiskt/cyniska i handlaget, förmådde vi övertala en knapp majoritet av väljarna att i några veckor i mitten av november 1994 vara för ett svenskt medlemskap.
I den mån vi inte larvade oss med paroller som att det är roligare att säga ja, var ett kardinalargument att man skulle rösta ja för jobbens skull
Thomas Gür i Finanstidningen 2001-01-30


Margit Gennser skär utan pardon genom det mesta av EMU-floskler man hör från såväl höger som vänster
Thomas Gür, SvD ledarsidan, 1997-12-17

Hårda paket är roligare än mjuka, särskilt om de innehåller böcker. Under året har en lång rad titlar, lämpliga att slå in och lägga under granen, publicerats.

En välargumenterad skrift är den moderata riksdagsledamoten Margit Gennsers EMU - en kritisk analys (Fischer & Co).

Gennser skär utan pardon genom det mesta av EMU-floskler man hör från såväl höger som vänster.


Thomas Gür är nejsägaren som ändrat uppfattning och kommer att rösta för euron i folkomröstningen.
MUF:s Blått, nr 1 2003

- För mig är ett svenskt införande av euronfrämst en politisk fråga. I och med att vi har enfolkomröstning så är ja det bästa alternativet. Nu är vi är inne i den här processen och unionen finns.
- Om vi säger nej till euron så gör vi ett vägval som gör oss till sekunda medlemmar i EU.

Du är ju väldigt kritisk mot mycket i EU och valutasamarbetet men ser ändå att ett ja kommer att vara bättre för Sverige?

- Jag tycker att euron är felaktigt uppbyggd, och att en valutaunion skapar man när den övriga integrationen är färdig. EMU som system kan man vara kritisk till, men vi ska ta ställning till ett existerande fenomen, om vi ska ha samma valuta som majoriteten av medlemsländerna i EU. Det är vårt samhälles framtid vi ska rösta om. Därför måste man också fundera över vad som händer vid ett nej.

Men egentligen är det mest intressanta vad som händer vid ett ja.

- Vid ett ja blir vi tvungna att ta itu med våra egna tillkortakommanden. Vi kan inte längre gömma oss bakom ständigt dalande kronkurser. De politiska systemen föredrar en ständig minskning av kronans värde istället för att ta itu med strukturproblemen. Via euron måste vi ta tag i strukturproblemen. Det är faktiskt en mycket intressantare utveckling än vad som händer vid ett nej. Att rösta för euron är att ta ett demokratiskt beslut att avstå vissa smitvägar.

Många säger att det är så oprövat och att man inte vet vad som kan hända. Att det är bättre att vänta ett par år, rösta igen och komma in i ett senare skede.

-Visst är det attraktivt att vänta och se. Det kunde vi ha gjort om vi inte skulle ha folkomröstning, men säger vi nej nu så kommer det vara nej.

Många som är tveksamma befarar att Sverige förlorar sitt självbestämmande med euron. Thomas Gür har förståelse för det, men anser att Sveriges inflytande kommer att öka.

- Vi är medlemmar i unionen och unionen går mot en större integration samtidigt som den utvidgas. Då har vi givetvis mindre inflytande om vi står utanför. Alla beslut påverkar oss ändå.

-Farhågan att det kan gå dåligt i något landsekonomi och att det skulle få konsekvenser i min egen plånbok
- ja så dåligt kan det inte gå.

-Det är viktigt att man hittar sina egna skäl för euron. För mig är det ett naturligt steg i Europasamarbetet. Jag tror att ett Sverige som säger ja är bättre än ett Sverige som säger nej. Med euron kan vi inte dölja våra problem genom att sänka värdet på kronan. Ja, jag är skeptisk till många saker inom unionen, och det ska man vara som moderat. Man behöver inte tycka att allt är rätt. Men jag ser större fördelar med gemenskapen och den gemensamma valutan.

Full text i pdf-filBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan