Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare- Sök/SearchGunnar Axén (m) PR-konsult

hemsida riksdagen


Folkomröstningen handlar inte om huruvida det är en
bra idé att skapa ett valutasamarbete inom EU
Gunnar Axén (m) och Robert Tenselius
Norrköpings Tidningar 8/2 2003

I folkomröstningen den 14 september handlar beslutet inte om huruvida det är en bra idé att skapa ett valutasamarbete inom EU

”EMU ÄR EN DUM KONSTRUKTION”
P-O Edin, tidigare chefekonom på LO Affärsvärlden, nr 12, 2002-03-20

Det handlar heller inte om ja eller nej eller kanske senare.

Vänta och se

Det handlar om ja eller nej till euron i Sverige. Nu. Eller rättare sagt, så snart det är möjligt, vilket innebär att vi får vänta till 2006 innan euron kan börja användas på riktigt.

I den svenska debatten har eurosamarbetet stötts och kritiserats från såväl höger som vänster. Detta visar att man kan argumentera både för och emot euron utifrån vitt skilda utgångspunkter.

Som vi ser det är det också en klar vinst med euron i Sverige i och med att den definitivt gör slut på möjligheten att konfiskera medborgares egendom genom en ständigt sjunkande kronkurs, i brist på ekonomiska strukturreformer.

Sveriges välståndshistoria de senaste decennierna är mycket sorglig. Sedan tidigt 1970-tal har den svenska kronans värde tappat 50 procent gentemot våra europeiska konkurrent- och samarbetsländer, bara för att politiker antingen devalverat med fast växelkurs eller låtit kronan flyta och därmed sjunka.

De samhällsprocesser i Sverige som skulle gynnas och förstärkas av ett nej är ingalunda några marknadsliberala processer. Tvärtom. Ett Sverige som säger nej är ett land som av nationell självgodhet väljer att blicka inåt istället för utåt.

Keep floating, stop worrying
The real case for an independent pound has nothing to do with ultra-nationalism or hostility to Europe
Samuel Brittan, Financial Times 2002-03-27

Vi är trötta på att de svenska politikerna kan fega från nödvändiga avregleringar och förenklingar med hjälp av en ständigt sjunkande kronkurs.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan