Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - StatsvetareDala-Demokraten


Villy skriver sanningen
"en union av Europas länder för att matcha USA"

Dala-Demokraten, ledare 2002-11-06
Signerad Robert Sundberg

Villy Bergström påpekar att Sverige egentligen accepterat att byta till euro i och med sitt ja till Maastricht-avtalet 1994. Men EU tvingar inte med Sverige, men folkomröstningen kanske bara ska bekräfta det euro-inträde en elit ser som oundviklig.

Denna ledarsida är emot en EMU-anslutning, vi ser fler nackdelar med enhetsvalutan än fördelar. Men låt oss se på de tre EMU-händelserna: LO-synen, folkomröstningen och Villys kritik.

Buffertfonder och överskott i statsbudgeten är triviala. De resurser som behövs för klara en kris hinner nämligen inte byggas upp på några få år.

I alla federationer måste centralmakten förfoga över minst 7 procent av det som kallas BNP. Idag förfogar EU över 1,4 procent. EUs centralbudget borde alltså vara det femdubbla. Då skulle EU få muskler att parera ekonomiska kriser. Med EMU blir EU nog snart så starkt.

En EMU-folkomröstning handlar ju om det politiska, snarare än om det ekonomiska: att bygga en EU-federation. De politiker, främst folkpartister, som medger det ska ha all heder: de säger det andra inte vågar.

De politiker som var för EU-anslutning, och nu är för EUs enhetsvaluta, borde som de uppriktiga folkpartisterna säga vad som gäller: att bygga en union av Europas länder för att matcha USA.

Att ja-politikerna inte medger det är bedrövligt i debatten om EMU och EU.


Konventet

Utvidgning

FörEMU försvar defencesvar

Början på sidan

Tillbaka till startsidan