nejtillemu.com


Hans Lindqvist


Värmdöcentern; Hans Lindqvist som tillika är gruppledare och sekreterare.


Hans Lindqvist, ordförande i EU-kritiska Centernätverket och medlem i Medborgare mot EMU

Nyheter


Därför vinner Nej-sidan folkomröstningen
EMU är en hörnsten i den framväxande EU-staten.
EMU är ett politiskt och ekonomiskt riskprojekt som urholkar självbestämmandet och demokratin.

Ur innehållet:
1.EMU en hörnsten i Europas förenta stater
2.Splittrad socialdemokrati – splittrat LO
3.Inflytandet över ekonomin minskar
4.Undergräver demokratin och öppenheten
5.På väg mot Europas förenta stater
6.Det går bättre för Sverige utanför EMU
7.Danmark sa Nej till EMU
8. Inget naturligt valutaområde
9.EMU-utredningen – bränsle för Nej-sidan
10. Högre priser, riskerad välfärd. Lägre ränta?
11.Euron ingen stabil valuta
12. 30 ja-teser med motargument
”EMU är en konstruktion av det sena 1980-talets nyliberalism och ensidiga marknadstänkande blandat med en rejäl dos centralism och stormaktstänkande. EMU är en stalinistisk centralisering av ekonomin i marknadsekonomisk förpackning…”

Det går bättre för Sverige – utanför EMU än för Euroland.
Varför byta ett vinnande koncept mot ett riskfyllt projekt

”Om tolv personer är ute på tunn is blir det väl inte bättre av att Göran Persson går ut på den…”


Top


nyheter

Om Centerpartiet
De interna kritikerna har i stort sett tystnat. Meningskiljaktligheterna är vilande.
Nu manifesteras de nästan enbart av den marginaliserade EU-kritikern Hans Lindqvist.
I en motion som bara bär hans namn pläderar han för en folkomröstning om EU-konstitutionen.

Skulle partiet börja rasa i opinionsmätningar skulle fler av partiets mer konservativa nationalstats-romatiker börja höras igen. Men än så länge är EU-frågan död.
DN huvudledare 29 augusti 2007


En fjärdedel av centerns riksdagsledamöter tar strid med alliansregeringen om hur man ska tackla centraliseringen av EU:s beslutsordning.
Regeringen vägrar att låta svenska folket få säga sitt om EU:s nya "reformfördrag" som ska klubbas vid EU-toppmötet i oktober.
Bara en folkomröstning om EU-fördraget kan skapa legitimitet åt Sveriges roll i det europeiska samarbetet
sju centerpartistiska riksdagsledamöter med Sven Bergström i spetsen
DN Debatt 25/8 2007


I flera EU-länder vill medborgarna folkomrösta om det nya EU-fördraget.
Regeringarna bör fortsätta att säga nej.
DN-ledare 25/8 2007


Centerpartiets partisekreterare Jöran Hägglund hävdar i ett inlägg (GP 11/4) att det nya EU-fördraget inte innebär några dramatiska förändringar i förhållandet mellan Sverige och EU
EU-konstitutionen överför utan tvekan mer makt till EU än vi röstade om 1994. EU-lag tar nu generellt över svensk lag och grundlag och förstärker därmed utvecklingen mot en EU-stat.
Majoritetsbeslut blir huvudregel, vilket innebär att Sverige kan bli nedröstat i Bryssel.
Makten i Sverige skulle inte längre utgå från folket.

Hans Lindqvist (c) Göteborgs-Posten 19/4 2005

Full text

I sak är det nya EU-fördraget bra och nödvändigt.
Men det innebär inga dramatiska förändringar i förhållandet mellan Sverige och EU och det överför inte nya stora befogenheter till unionen.
Därför behövs inte heller någon folkomröstning
Jöran Hägglund, partisekreterare (c) GP 11/4 2005

Ej att förväxla med Göran Hägglund, kristdemokraternas anonyme partiledare

Grundlagen

Top


Sverige måste följa efter -Sverige och Göran Persson måste nu följa efter och utlysa en folkomröstning om den nya EU-konstitutionen också i Sverige, precis som Storbritannien och Tony Blair.
Hans Lindqvist EU-parlamentskandidat ( c ) Pressmeddelande 2004-04-20

-Det är naturligt, demokratiskt, nödvändigt och närmast självklart

- Nationaldagen den 6 juni 2005 vore ett lämpligt datum. Det säger Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat ( c ), efter Tony Blairs besked på tisdagen att utlysa en folkomröstning om den nya EU- konstitutionen I Storbritannien.

Naturligt, eftersom EU-lag i den nya EU-konstitutionen tar över svensk lag och grundlag, som då måste ändras. Demokratiskt eftersom EU-konstitutionen innebär mer makt till Bryssel med mycket mer maktöverföring än vi folkomröstade om 1994.

Nödvändigt för att veta om regeringen har svenska folket med sig eller mot sig. Och närmast självklart eftersom Irland, Danmark, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal, Tjeckien och nu Storbritannien skall hålla folkomröstning.

EU-konstitutionen beräknas antas på toppmötet i juni. Det förslag som nu finns innehåller bla följande:
-EU får en egen president
-EU får en egen utrikesminister och finansminister
-Majoritetsbeslut blir huvudregel, vetot försvinner, enskilda länder blir överkörda
-EU blir en juridisk person, dvs makten utgår från EU och inte medlemsstaterna
-EU-lag tar över nationell lag och grundlag
-EU-kommissionens ordförande blir en sorts regeringschef som själv utser sina ministrar/kommissionärer
-EU kan själv utvidga sin kompetens och övergå från enhällighet till kvalificerad majoritet
-Det roterande ordförandeskapet försvinner
-De stora staternas makt stärks på de små och nya medlemsstaternas bekostnad
-EU blir en försvarsunion med ömsesidiga försvarsgarantier som i Nato
-Varför skulle inte svenska folket få rösta när flera andra länder gör det? Är vi dummare på något sätt? Eller är EU-konstitutionen svårare att folkomrösta om för svenskar än för britter?
-Storbritanniens ja till folkomröstning är ett starkt demokratiskt besked av en stark labourledare
-Vi i Sverige bör nu ställa samma krav på Göran Persson och den svenska regeringen.

-Jag för min del skall fortsätta att påverka mitt parti, Maud Olofsson och centerns partiledning. Det finns många motioner till centerstämman om krav på folkomröstning.

-Centerpartiet verkar i riksdagen för att öka antalet folkomröstningar i Sverige. Vad är då naturligare än att kräva folkomröstning i en så avgörande fråga som den föreslagna EU-konstitutionen med mer makt till Bryssel i riktning mot en allt tydligare EU-stat.

Hans Lindqvist, 070/ 5485819


Det hände kort efter att partiledaren Maud Olofsson hållit ett tal som glödde av EU-entusiasm
Efter en öppen rösträkning vann Hans Lindqvist med 39 röster mot 33 för Fredrick Federley, ungdomsförbundets ordförande, som senast fronderade mot partiet genom att säga ja till EMU
I det program som antogs inför valet säger centern ja till att avskaffa vetorätten för utrikes- och säkerhetspolitiken. Fler beslut i miljöfrågor ska tas med majoritetsbeslut. O
DN 9/3 2004

Det var när listan till EU-parlamentet skulle fastslås som de djupa klyftorna blottades. Riksdagsledamoten Lena Ek valdes som väntat till förstanamn, Kristina Jonäng från Uddevalla till andranamn.

På tredje plats hade valberedningen placerat Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker och ledande inom "Centernej till EU". Men på morgonen hade 17 centerpartister från olika delar av landet publicerat ett upprop som i praktiken var en krigsförklaring mot Hans Lindqvist och hans nätverk. "

Vi vill inte under ytterligare fem år bygga in dessa konflikter och ge fortsatt stöd åt en minoritet av bråkmakare som med jämna mellanrum blåser upp sig och väsnas mycket", hette det i uppropet. Förtroenderådet manades att antingen plocka bort EU-motståndarna eller flytta dem långt ner på listan.

EU-vännernas motkandidat var Fredrick Federley, ungdomsförbundets ordförande, som senast fronderade mot partiet genom att säga ja till EMU.

Debatten mellan de två kandidaternas sympatisörer blev hård. Hans Lindqvist behövs för att få EU-skeptikerna bland centerväljarna att rösta, menade hans stödtrupper.
- Vi har just tagit ett EU-positivt program, sade Kristin Oretorp, vice ordförande i ungdomsförbundet. Nu får vi höra att vi ska ha med Hans Lindqvist för att locka EU-skeptiker. Vi bör fundera över vilka vi vill locka.

Efter en öppen rösträkning vann Hans Lindqvist med 39 röster mot 33 för Fredrick Federley.

- Att avskaffa vetorätten i utrikespolitiken är helt fel, sade Hans Lindqvist som samtidigt hävdar att han i stort kan ställa sig bakom centerns valplattform.

Nätverket "Centernej till EU" planerar nu att byta namn till "EU-kritiska centernätverket" och inte längre plädera för ett svenskt utträde ur EU.

Det hände kort efter att partiledaren Maud Olofsson hållit ett tal som glödde av EU-entusiasm. Det lät till en början som om Sveriges mest EU-positiva parti hade samlats på Münchenbryggeriet i Stockholm på måndagen.Maud Olofsson höll sitt mest EU-positiva tal hittills. Hon talade om drömmen om ett EU som fortsätter att utvidgas, som blir ekonomiskt starkt, fredligt och blomstrande.

De som vill lämna unionen beskyllde hon för trångsynt nationalism. Statsminister Göran Persson, som vill ha övergångsregler för medborgare från de nya EU-länderna, jämförde hon med kejsaren utan kläder: "Där står han, utan en tråd på kroppen och utan en vision i politiken."

I det program som antogs inför valet säger centern ja till att avskaffa vetorätten för utrikes- och säkerhetspolitiken. Fler beslut i miljöfrågor ska tas med majoritetsbeslut. Och ett yrkande om att deltagande i militära operationer "måste" vara frivilligt för medlemsländerna avslogs till förmån för det svagare "bör".

Valplattformen går ut på att EU ska få mer makt i de "stora" frågorna, som just utrikespolitik, miljöpolitik och brottsbekämpning, men inte lägga sig i de "små", som barnomsorg, skolfrågor, kultur och arbetsmarknad.

Full text

Valet till EU-parlamentet 2004

Top


Sjutton centerpolitiker från hela landet med bland annat förre industriministern Nils G Åsling:
Ta bort de som går emot partilinjen från listan eller genom att flytta ned dem
Hans Lindqvist, som startat "Nätverket centernej till EU" har placerats på tredje plats på partiets valsedel av valberedningen
DN 8/3 2004

C-krav på att peta nejsägare på EU-lista EU-förespråkare i centerpartiet kräver att nejsägaren Hans Lindqvist petas från partiets lista i EU-parlamentsvalet när centerns förtroenderåd möts i dag. Sjutton centerpolitiker från hela landet med bland annat förre industriministern Nils G Åsling skriver i ett upprop inför förtroenderådets möte att det är dags för centerpartiet att bli tydliga i Europapolitiken.

- Vi är många som har tröttnat på bråkstakefasonerna. Det är dags att markera. Antingen genom att helt ta bort de som går emot partilinjen från listan eller genom att flytta ned dem som en tydlig markering från förtroenderådets sida, skriver centerpolitikerna. Hans Lindqvist, som startat "Nätverket centernej till EU" har placerats på tredje plats på partiets valsedel av valberedningen, vilket också är den plats han hamnade på i provvalet.

EU-förespråkarna skriver att valberedningen övervägde att ta bort alla som inte stödjer partilinjen från EU-listan, men att den ändå föreslog Hans Lindqvist på tredje plats med motiveringen att det är ett sätt att locka till sig EU-kritiska röster till centerpartiet.
- Vi frågar oss om detta inte är väl lättköpt propagande som nätverket producerat. Faktum är att kritiska röster lär hamna hos vänsterprtiet, miljöpartiet och Junilistan där de hör hemma.

Top

Maud Olofsson kallade i ett tal på måndagsförmiddagen dem som vill lämna EU för trångsynta nationalister.
Ekot 8/3 2004

Frågan är om det omdömet också gäller hennes egna partikamrater?
– Jag tror att man måste fundera en bit till för att se, ta ett steg och fundera på: hur ser framtiden ut?
Många av dem som är kritiska till EU är ju det för att EU lägger sig i detaljfrågor som morkullor och rovdjurspolitik och annat.

Vill du att EU-kritikerna som har på sitt program att centern ska lämna EU, vill du att de ska stå på centerns lista?
– Det är inte jag som avgör vilka som ska stå på listan, det är dagens förtroenderåd.

Maud Olofsson


Med EMU-motståndaren Lena Ek på första plats och nejsägaren Hans Lindqvist på tredje plats får centerpartiet en kritisk framtoning i kampanjen inför EU-parlamentsvalet i juni.
DN 17/2 2004

Partiet kan på det sättet bli ett alternativ för väljare som överväger att rösta på det nya partiet Junilistan.

Lena Ek var ledande på den borgerliga nejsidan inför folkomröstningen om EMU i fjol höstas.
- Min kampanj kommer att handla om ett smalare men vassare EU, som löser gemensamma problem men inte lägger sig i människors vardag, säger hon i ett uttalande. Men samtidigt förespråkar hon mer samordning av skattepolitiken i EU, med gemensamma miljöskatter. Ett krav som även svenska regeringen sagt nej till.

Det är en hållning som inte stöds av centerlistans tredje namn, Hans Lindqvist, från Värmdö, som varit EU-parlamentariker tidigare.
Hans valplattform har i stället som huvudparoll: Ja till ett utvidgat Europasamarbete mellan självständiga stater.

Centern har i dag en plats i EU-parlamentet. Den innehas av Karl Erik Olsson, som är både EU- och EMU-anhängare.

Top


Centerpartiets djupa splittring om EU-politiken visar sig tydligt när partiet ska ta ställning till det nya grundlagsförslaget.
EU-kritikerna under ledning av Hans Lindqvist kräver att få en diskussion med partiledningen inför beslutet om vallista inför nästa års EU-parlamentsval

EU-kritikerna under ledning av Hans Lindqvist har tagit ett uttalande där grundlagsförslaget döms ut på varje punkt som nya steg mot att göra EU till en stat. Organisationen kräver att få en diskussion med partiledningen inför beslutet om vallista inför nästa års EU-parlamentsval.

- Det är viktigt att listan i det kommande valet blir representativ för hela centerrörelsen, skriver Hans Lindqvist till partistyrelsen. Han varnar också i förtäckta ordalag för att EU-kritikerna annars ställer upp med egna tvärpolitiska listor i valet.

Centernej till EU


Mot EU-staten
EU-konventets förslag till EU-konstitution för EU

En kritisk analys av Hans Lindqvist, oktober 2003, pdf


66-82 mdr kostar euron
Hans Lindqvist SvD Brännpunkt 23/8


Inför den avgörande EMU-striden
Hans Lindqvist Östersunds-Posten 21 augusti 2000


66-82 mdr kostar euron
Hans Lindqvist SvD Brännpunkt 23/8

Hur mycket kostar införandet av euron i Sverige? Räknar man samman studier och utredningar från statliga myndigheter, riksdagens utredningstjänst och handelns organisationer kan man få följande resultat:

Omställningskostnader, datorer, blanketter nya eurorutiner: 18-20 mdr kronor.

Överskottsmål, enligt överenskommelsen LO/Sap: 12-14 mdr.

Dubbel prismärkning i tio månader enligt Konkurrensverket: fyra mdr.

Riksbankens överskott försvinner: 20 mdr.

Svenska valutareserven till ECB: 12-24 mdr.

Summa: 66-82 mdr kr

Ja-sidan måste förklara varifrån pengarna ska tas. Jag medger att siffrorna är osäkra, men hur man än räknar så kostar införandet av euron stora summor pengar.

Somliga kostnader, t ex omställningskostnaderna, är engångskostnader medan andra som överskottsmålet är avsättningar som ska ske varje år.

Räknar man på kostnaden för att komma upp till 2,5 procents överskott i statsbudgeten som s och LO kommit överens om fattas 39 miljarder kronor nästa år.

Ser man på vad staten och Bosse Ringholm har tagit från Riksbanken de senaste fem åren är det 79 miljarder kronor. Denna "inkomstkälla" försvinner vid ett EMU-medlemskap.

Vilka skatter ska höjas och hur mycket?

Vilka nedskärningar i den offentliga sektorn ska göras? Minskade statsbidrag till kommuner och landsting, eller direkta nedskärningar i skola, vård och omsorg? I båda fallen kommer de med låga inkomster och små marginaler, kvinnor, ungdomar, pensionärer och arbetslösa, att drabbas hårdast.

Det är en hederssak att ja-sidan anstränger sig för att ge ett så vederhäftigt svar som möjligt på införandekostnaderna i god tid före folkomröstningen.

Början på sidan


Inför den avgörande EMU-striden
Hans Lindqvist
Östersunds-Posten 21 augusti 2000

Ett nej till EMU i Danmark och Sverige får avgörande betydelse för om EU i huvudsak skall vara ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga länder eller om EU skall utvecklas till en federation, ett Europas förenta stater. Det skriver Hans Lindqvist, ordförande för den EU- och EMU-kritiska europeiska rörelsen TEAM och tidigare EU-parlamentariker för centerpartiet.

Det drar ihop sig till avgörande strid i EMU-frågan i de nordliga EU-länder som inte är EMU-medlemmar, Danmark, Sverige och Storbritannien. Den danska folkomröstningen får stor betydelse för hur EMU-frågan utvecklar sig också i Sverige och i Storbritannien.

Sedan det danska beskedet om att folkomröstning ska genomföras 28 september har EMU-motståndet i Danmark ökat från närmare 20 procents övervikt för ja-sidan till ungefär jämvikt mellan ja- och nej-sidan. Olika opinionsundersökningar under senare tid visar ibland en knapp övervikt för nej-sidan, ibland för ja-sidan.

EMU-motståndet växer

Flera saker har spelat in för ökningen av EMU-motståndet. Statsministern Paul Nyrup-Rasmussens tal om att Danmark kan ”gå ur” EMU, innan kampanjen för att ”gå in” knappt startat, rapporten från de tre vice männen om att det är få ekonomiska fördelar med ett medlemskap och ”österrikefrågan” där EU nästa gång kan slå till mot ett annat litet land som Danmark.

En tredje viktig orsak från min horisont i Sverige är den organisatoriskt starka nej-sidan i Danmark med Folkebevaegelsen, Junibevaegelsen och den nu gemensamma nej-organisationen. Dit vill jag också lägga välkända, kunniga och respekterade EU-och EMU-kritiker som Drude Dahlerup, Jens-Peter Bonde och Ole Krarup - personer och organisationer med ett särskilt starkt stöd bland socialdemokratiska väljare, vänsterfolk och Köpenhamnare. Om stödet också stärks bland liberaler och borgerliga väljare, vilket förefaller ske, är möjligheten att få ett nej i Danmark mycket stor.

Tre avgörande skäl

Huvudfrågagorna om EMU är dock, som jag ser det i min bok ”Motboken EMU-fel väg” tre; EMU är en hörnsten i den framväxande EU-staten, EMU undergräver demokratin genom att flytta beslut från folkvalda politiker till oavsättliga bankdirektörer och EMU urholkar den nordiska välfärdspolitiken. I grunden tror jag också det är dessa frågor som avgör den danska folkomröstningen; att slå vakt om den danska demokratin där makt och ansvar måste gå hand i hand, självbestämmandet och den danska eller nordiska välfärdspolitiken.

Vem skall bestämma över Danmarks framtid? EU-unionen eller danskarna själva? Frågan är naturligtvis densamma för Sverige.

Britterna starkt emot

Flera opinionsmätningar visar ett stabilt motstånd mot EMU bland de brittiska väljarna på mellan 60-70 procent av befolkningen. Motståndet inom Tony Blairs eget labourparti är stort. De engelska fackföreningarna har nyligen inlett organiseringen av motståndet mot EMU över hela landet. Eller, snarare bevarandet av pundet eftersom debatten i Storbritannien mycket mera utgår ifrån den positiva drivkraften att bevara pundet och den egna självständigheten än den negativa kritiken mot EMU.

Storbritannien har också en oerhört stark tory-majoritet (konservativa) mot EMU som också speglar av sig i det engels-ka näringslivet där 60 procent av företagen i en egen organisation ”Business for Sterling” säger nej till EMU. En av de största bland 30-talet nej-organisationer är ”Campaign against Euro-federalism” med center-labour prägel som pekar på den allt tydligare utvecklingen mot den federalistiska EU-staten med fler majoritetsbeslut, ökad militarisering och gemensam valuta.

Många inflytelserika labour- och torypolitiker, som jag fått tillfälle att träffa som ordförande i TEAM, den EU- och EMU-kritiska europarörelsen, menar att Storbritannien under överskådlig tid inte kommer att bli medlemmar i EMU, oavsett utgången i Danmark och Sverige. Jag tror det är en riktig bedömning som också tar udden av ja-sidans påståenden att ett nej till EMU betyder isolering.

Läget i Sverige

Socialdemokraternas kongress sa ”ja - men senare” till medlemskap i EMU. Kongressen beslöt också att det skall hållas en folkomröstning innan frågan avgörs i riksdagen, men man sa ingenting om när. Kristdemokraterna sa också ja till EMU på sin kongress och vill ha folkomröstning på hösten 2001. Vänstern, miljöpartiet och centerpartiet säger nej till EMU.

Vänstern vill ha folkomröstning så fort som möjligt. Miljöpartiet vill också ha en snabb folkomröstning medan centern har sagt att det inte finns någon anledning att hålla en folkomröstning innan vi sett om regeringen lägger fram något förslag om en svensk anslutning. Jag finner det vara en klok linje.

Danmark har bollen

Om det blir ett nej till EMU i Danmark vid folkomröstningen 28 september tror jag inte den svenska regeringen kommer att lägga fram något förslag om svensk EMU-anslutning. Då skjuts hela frågan på framtiden för Sverige. Då minskar också motiven ytterligare för Storbritannien att gå med. Det är alltså Danmark som har bollen.

Folkomröstningen i Danmark får mycket stor, kanske avgörande, betydelse också för Sverige och Storbritannien.

Den får också betydelse för Norge, där ja-sidan till EU-medlemskap med den nya EU-positiva socialdemokratiska regeringen Stoltenberg vid rodret visat ett ökat intresse för en tredje folkomröstning. Ett nej till EMU i tre nordliga länder påverkar säkert regeringens överväganden att gå ut i en ny folkomröstning i Norge om ett norskt EU-medlemskap.

Utgången i Danmark påverkar alltså i hög grad hur det går i Sverige. Men opinionen i Sverige har också betydelse för hur det går i Danmark. En kraftfull nej-opinion i Sverige påverkar samtidigt väljare i Danmark och till viss del också Storbritannien. Om vi från den svenska nej-sidan, där centern har en nyckelroll, kan behålla och helst stärka de senaste opinionssiffrorna som visat 46-47 procent nej och cirka 40 procent ja kommer det att ha betydelse i Danmark.

Ett nej till EMU i Danmark och Sverige får avgörande betydelse för om EU i huvudsak skall vara ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga länder eller om EU skall utvecklas till en federation, ett Europas förenta stater. En del av svaret får vi 28 september.

Hans Lindqvist

Början på sidan


Center-Nej till EMU Källa: SvD 2000-06-20


"Visa resultat eller avgå, Daléus!"
Hans Lindqvist på DN DEBATT 17/6 2000

Centerrörelsen har en unik chans att slåss för rätten att bestämma över oss själva i närmiljön, i Sverige, i EU och i kampen mot Eurofederalismen. Att det internationella beroendet ökar får inte bli ett uppgivenhetsargument för att vi inte kan behålla ett nationellt beslutsfattande i frågor som är genuint svenska eller nordiska.

Hela artikeln

Början på sidan


Inför Europadagen: Fredsvisionen är rätt - EU-modellen fel
Hans Lindqvist - fd EU-parlamentariker ( c )
Pressmeddelande 2000-05-08

- Fredsvisionen för Europa är rätt, men EU-modellen mot en federal EU-stat är fel. EU-forikernas förhoppning att EMU och den gemensamma valutan skall bli det kitt som håller Europas länder samman kan lika gärna bli den kil som skiljer länderna åt och skapar nya konflikter.

Det säger Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker ( c ) på ett möte i Göteborg på måndagen inför Europadagen den 9 maj som också är EG/EU:s 50-årsjubileum.

Den grundläggande Europatanken om samarbete för fred är riktig. Fred är förutsättningen för framsteg och utveckling. Att förhindra krig är den viktigaste uppgiften för Europa. Det var en god vision då och är en god vision i dag.

Men sättet att göra det på visar sig allt mer vara fel väg. Det ständigt växande EU-bygget i riktning mot en allt tydligare federation med gemensam marknad, avskaffade inre gränser, gemensamma yttre gränser, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, polis, armé, valuta, flagga och nationalsång får allt större problem.

Att försöka bygga en ny stat kring en europeisk identitet som inte finns och ett folkligt stöd som saknas är helt enkelt en omöjlig uppgift. Det kan till och med bli så att detta skapar fler konflikter än det löser.

Den gemensamma armén och den gemensamma valutan kan lika gärna bli de kilar som ökar konflikterna mellan europas länder i stället för det kitt som skulle hålla dem samman.

Några belägg för att EMU skulle bli ett fredsprojekt finns inte. En gemensam valuta är ingen garanti för vare sig sammanhållning eller fred. Det visar Sovjetunionens och Jugoslaviens sönderfall som stater liksom krigen i Bosnien, Kosovo och mellan Etiopien och Eritrea.

- Under 1999 pågick 25 krig i världen; av dessa ägde 24 rum inom länder med en gemensam valuta som Indien(Kashmir), Marocko (Västsahara), Turkiet (Kurdistan).

- EMU-projektets federala karaktär och det faktum att EMU-området inte är något optimalt(naturligt) valutaområde kan skapa nya spänningar och motsättningar mellan Europas länder.

- Uppbyggnaden av EU-armén med 60 000 soldater och den ökande sammankopplingen med NATO, som också den svenska regeringen nu allt tydligare ställer sig bakom kan bli direkt förödande för freden.

- De nya uppgifterna om de misslyckade NATO-bombningarna i Kosovo kan nästa gång handla om insatser av en EU-armé där också Sverige är med som stridande part.

- Visionen om fred, framsteg och utveckling uppfylls bäst med fortsatt nära samarbete mellan fria folk och självständiga stater där regeringarna kan ställas till svars för sin politik. Det går inte i EU.

Början på sidan


Osmakliga EMU-påtryckningar från Bryssel
Hans Lindqvist - fd EU-parlamentariker ( c )
Pressmeddelande 00-05-04

-Sverige skall strunta i de osmakliga påtryckningarna från Bryssel om att gå med i EMU och det förberedande fasta växelkurssamarbetet ERM 2. Om detta bestämmer vi själva och det skall EU inte lägga sig i.

Det sa Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker ( c ) på ett möte i Fasterna i Norrtälje på torsdagen.

På onsdagen presenterade EU-kommissionen och den Europeiska centralbanken var sin så kallad konvergensrapport om Sveriges relation till EMU och den gemensamma valutan euro. Vice ordföranden i den Europeiska Centralbanken (ECB) talade då om för världen att Sverige snarast borde gå med i EMU och ansluta sig till det EMU-förberedande växelkurssamarbetet ERM2 (Exchange rate mechanism).

- Jag blir mycket illa berörd när jag hör EU-byråkrater som vice ordföranden i den europeiska centralbanken, Christian Noyer, tala om för Sverige vad vi skall eller inte skall göra.

-Vi bestämmer själva om vi skall gå med i EMU och vi avgör också själva om vi vill vara med i Växelkurssamarbetet ERM2. För närvarande finns inga svenska planer på någondera.

Minnena från anslutningen till ecun 1991 och det tidigare växelkurssamarbetet ERM 1 förskräcker. Detta svenska försök från den dåvarande Carlsson-regeringen att ansluta oss till dåtidens mini-EMU slutade med ekonomiskt kaos; 500 procents ränta, finans- och fastighetskris, hundratusentals konkurser och arbetslösa, miljarder i förlorad guldreserv och hårda saneringsprogram för svenska folket.

- Nu skall vi inte göra om samma misstag igen, som denna gång kan bli ännu större. Nu skall vi inte bara knyta kronan till ecun utan avveckla kronan till förmån för euron.

I EU-rapporterna talar man också om att Sverige måste ändra grundlagen så att Riksbanken kan överlåta sitt sedelutgivningsmonopol till EMU och ECB.

- Det finns det naturligtvis ingen anledning att göra så länge det inte finns något svenskt beslut att gå med.

Hans Lindqvist, tel 08/ 570 218 58, 070/548 58 19

Början på sidan


Centern har en nyckelroll i EMU-motståndet
Hans Lindqvist - fd EU-parlamentariker ( c )
Pressmeddelande 00-05-03

-Centerpartiet har en nyckelroll i EMU-motståndet i Sverige som påverkar hela Norden. EMU är ett viktigt steg i federalisternas önskan att om en framväxande EU-stat och en sådan utveckling vill vi inte ha.

Det sa Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker ( c ) på ett möte i Järlåsa i Uppland på onsdagen.

EMU innebär ökad centralisering av den ekonomiska makten till en liten grupp oavsättliga bankdirektörer i den europeiska centralbanken, ECB i Frankfurt. Ansvar kan inte utkrävas, kontrollen och insynen är dålig. Demokratin undergrävs. Detta sker samtidigt som allt mer makt förs över till EU som allt mer tar formen av en egen stat, där en egen valuta är en hörnsten.

Centerpartiet säger nej till EMU och en utveckling av Europasamarbetet som leder till en centraliserad EU-stat, ett Europas Förenta Stater, precis som USA.

- Centern har avgörande betydelse för hur folkomröstningen går i Sverige. En stark centerrörelse med ett tydligt nej är då det enda parti som kan vända sig till den stora gruppen borgerliga väljare som är kritiska till EMU.

Alla opinionsmätningar visar att 20-25 procent av moderaternas och folkpartiets väljare säger nej till EMU och bland kristdememokraterna är det mer än 50 procent. Detsamma gäller också den mycket stora grupp socialdemokrater som befinner sig i politikens mitt och inte vill rösta på vänstern eller miljöpartiet.

Hans Lindqvist, tel 08/570 218 58, 070/548 58 19

Början på sidan


Motbok

Förord

Den bok du nu håller i handen är kritisk mot EMU - EU:s ekonomiska och monetöra union. Argumenten mot EMU är tunga. Boken är min bild och mina argument mot EMU, sedda från mitt perspektiv som aktiv EU-kritiker och tidigare EU-parlamentsledamot.

Starka krafter - med i praktiken obegränsade ekonomiska resurser från Europeiska unionen (EU), Svenska arbetsgivareföreningen (Saf, Industriförbundet med flera) - arbetar nu för att Sverige ska gå med i EMU:s tredje steg och ersätta kronan med euron. Deras möjligheter att föra ut sina argument är det närmaste oändliga. För att skapa balans i debatten behöver därför argumenten mot EMU få ökat utrymme.

Syftet med denna bok är att på ett enkelt sätt förmedla de tunga argumenten mot ett svenskt medlemskap i EMU. Målet är att ge dig som läsare ett bättre beslutsunderlag, för att ta ställning i den viktiga politiska frågan: krona eller euro?

Bokens bakgrundsmaterial är hämtat från artiklar, uttalanden och kommentarer av mig under de fem senaste åren samt från böcker, skrifter, rapporter och artiklar under samma period. Boken är indelad i l4 kapitel. De 13 första beskriver från olika samhällsperspektiv argumenten mot EMU och en svensk EMU-anslutning. Kapitel 14 är en sammanfattning av argument i form av tjugotvå myter om EMU och sex påstå enden om EMU som du aldrig kommer att få höra.

Jag kan själv hitta invändningar mot denna uppläggning. Det går att kalla den ensidig eller onyanserad. Min tanke är att du som läsare, utifrån denna tydliga inramning av boken, ska bedöma argumentens hållbarhet, där självklart motargument finns.

Naturliga användningsområden för boken är studiecirklar, skolor och själv studier inför den ökade debatt som väntas om EMU de närmaste åren.

Ett stort tack till Bengt Hellman, Håkan Larsson, Jörgen Bengtson, Lena Husén, min hustru Sonja och mina söner Mikael och Kristoffer samt katten Tarzan, som på olika sätt stöttat mig i bokskrivandet.

Håll till godo!


Värmdö i februari 2000
Hans Lindqvist


Början på sidan

Tillbaka till startsidan