Grundlagen

Folkomröstning

Sven Bergström

Margot WallströmNews Home

nejtillemu.com


"Utlys folkomröstning om EU:s nya statsbygge"

En fjärdedel av centerns riksdagsledamöter tar strid med alliansregeringen om hur man ska tackla centraliseringen av EU:s beslutsordning.
Regeringen vägrar att låta svenska folket få säga sitt om EU:s nya "reformfördrag" som ska klubbas vid EU-toppmötet i oktober.
Bara en folkomröstning om EU-fördraget kan skapa legitimitet åt Sveriges roll i det europeiska samarbetet
sju centerpartistiska riksdagsledamöter med Sven Bergström i spetsen
DN Debatt 25/8 2007

Det har hävdats att fördraget skulle vara något helt annat än det förslag till konstitutionellt fördrag eller grundlag som medborgarna i Frankrike och Nederländerna förkastade i folkomröstningar för två år sedan. De som hävdar detta pekar på att miljö- och klimatfrågorna nu förs fram tydligare och att man i fördragstexten avstår från att formalisera symboler som flagga och gemensam hymn.

Vid en närmare granskning visar det sig emellertid att sakinnehållet i grundlagsförslaget och reformfördraget i stort sett är identiskt. Den Londonbaserade tankesmedjan Open Europe har visat att endast tio av 250 förslag i fördraget skiljer sig från grundlagen. Med andra ord är förslagen i de båda texterna till 96 procent identiska.

Systemet med dubbla majoriteter innebär att Sveriges inflytande reduceras till en tiondel av Tysklands i ministerrådet, jämfört med en tredjedel i dag

Vidare ska EU bli en "juridisk person" som kan förhandla som en stat med andra stater. Majoritetsbeslut införs på ytterligare ett femtiotal områden. Unionen får en särskild president och en utrikesminister, även om denne nu kallas "hög representant".

Men i debatten är det fortfarande tyst. Ibland slås man av misstanken att många ledande partier, stats- och regeringschefer egentligen inte är så angelägna om den breda folkliga debatt man i högtidliga sammanhang säger sig eftersträva. Folkomröstningar, som innebär att medborgarna blir delaktiga och som sätter fart på den folkliga diskussionen, ska till nästan varje pris undvikas. Åtminstone om det kan leda till ställningstaganden som inte är i linje med vad det politiska etablissemanget önskar.


Full text


I flera EU-länder vill medborgarna folkomrösta om det nya EU-fördraget.
Regeringarna bör fortsätta att säga nej.
DN-ledare 25/8 2007


Början på sidan - Top of page