nejtillemu.com


Riskerna är stora - Vinsterna är små
Se hur det går i TysklandRoland Vaubel

Member European Constitutional Group

Home Page at Mannheim UniversitätThe European Emperor wears new clothes:
he has thrown off the insignia of statehood. But he has not abandoned the substance of the old constitutional treaty.
Professor Roland Vaubel, The Bruges Group 2008

A few examples from the conclusions of the German presidency

The ‘Union Minister for Foreign Affairs’
will be called High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy”.
The denominations ‘law’ and ‘framework law’
will be abandoned, the existing denominations ‘regulations’, ‘directives’ and ‘decisions’ being retained”.
“There will be no article in the proposed Treaty
mentioning the symbols of the EU such as the flag, the anthem or the motto”.
Concerning the primacy of EU law,
the Intergovernmental Conference will adopt a Declaration recalling the existing case law of the EU Court of Justice”.
(In this case law, the Court has asserted the primacy of EU law).

Read more here

If you want to understand what is happening to the European Union’s constitution,
the EU flag is a good place to start

Robert Schuman och EU:s symboler


STATE OF THE UNION
The Reform Treaty is nothing but the old draft in a new guise to avoid another round of referendums. And as a result, the EU's democratic deficit is not narrowing but widening.
Roland Vaubel, Wall Street Journal 30/7 2007

Consider last week's launch of the so-called Intergovernmental Conference to hash out the details of a "Reform Treaty" based on the agreement leaders reached at a summit in June. It's pretty much the same as the Constitutional Treaty that French and Dutch voters rejected two years ago.

Europe's leaders decided that from 2017 at the latest, the votes of the member states will be weighted by the size of their populations.

If the EU were a proper federal state, then the Council would be the federal chamber, comparable to the U.S. Senate, the German Bundesrat or the Swiss Ständerat. In none of these federal chambers do the votes of the states correspond to the size of their population.

The 27 EU leaders also decided to reduce the size of the votes necessary to pass legislation by qualified majority in the Council. The current proposal envisages lowering the voting threshold to 65% from the present 73.9%. No doubt, many more regulations could and would be adopted under such a new procedure, especially for the labor and financial markets. But in contrast to what advocates of European integration think, such an outcome would not strengthen but weaken Europe. As several studies have shown, there is a North-South cleavage on new regulation. The countries most frequently opposed to new laws are the U.K., Ireland, the Netherlands and the Scandinavians. Raising the threshold for a blocking minority by almost nine percentage points would make it more difficult for these countries to prevent intrusive regulation. To make things worse, with the new population weights the voting share of these countries would drop to 20.5% from 21.2%.

Neither the 2004 Constitution nor the new proposals would give national parliaments real control over EU legislation.

The European Court of Justice. The ECJ, though, has a clear history of expanding rather than limiting the EU's powers. In light of the court's case law that continuously advanced European integration, the judges would have likely sided with the Commission in any conflict with the national parliaments.

The Constitution

State of The Union
Rolf Englund Internet 20/1 2003


Europe's centralising dynamic must be checked
Letter from Prof Roland Vaubel on behalf of the European Constitutional Group,
including Peter Stein, Sweden
Financial Times 23/3 2005


Europe's faster route to too much regulation
Roland Vaubel, Financial Times November 14 2003


”What Is Wrong with the Proposed EU Constitution - And What Is the Alternative?”
Professor Roland Vaubel, University of Mannheim Mr. Göran Lennmarker, MP Professor Daniel Tarschys, Stockholm University
The Ratio Institute 28/10 2003


Sverige och Storbritannien är de två EU-länder som kommer att få betala det högsta priset för att byta valuta till euron. I Storbritannien blir följden högre inflation och i Sverige fallande priser och löner.
Roland Vaubel, ref. Sydsvenskan 11/6 2003


Den gemensamma valutan Sverige som ekonomiskt laboratorium
Uppslaget kommer från början från den tyske ekonomen Roland Vaubel. Han skrev en bok om en europeisk monetär union. Just när han sänt sitt manus till förlaget beslöt dåvarande EG-rådet i december 1978, att skapa EMS, det europeiska monetära systemet.
Det var visserligen varken europeiskt, monetärt, eller något system. Men det blev förstadiet till euron.
Nils-Eric Sandberg Kolumn på SvD ledarsida 2002-01-18


Europe's faster route to too much regulation
Roland Vaubel, Financial Times November 14 2003

The European convention wants to make it easier for the European Union to make decisions. Its draft constitution, currently being discussed at the EU's intergovernmental conference, proposes reforming the system of qualified majority voting in the Council of Ministers, to lower the threshold for passing legislation. In some policy fields, this is certainly desirable; in others, however, it risks doing a lot of harm.

At present, a qualified majority decision requires 72.3 per cent of votes. Under the proposed constitution, a simple majority of member states representing 60 per cent of the EU's population would suffice. That would have far-reaching effects. According to the economists Richard Baldwin and Mika Widgren, under the present system only 2 per cent of all conceivable voting coalitions constitute a qualified majority; under the new rules, more than 20 per cent would.

The social chapter of the Maastricht treaty, which is incorporated in the draft constitution, has opened the way for qualified majority decisions on a wide range of labour market issues. Since the early 1990s, the council has passed more than 20 directives in this field, covering such issues as working time, European works councils, parental leave, worker delegation and part-time work.

When regulations can be introduced by a majority of member states, the more highly regulated states have an incentive to impose their regulations on the less regulated states. This is the so-called "strategy of raising rivals' costs". The history of federal states provides many examples.

Början på sidan


Sverige och Storbritannien är de två EU-länder som kommer att få betala det högsta priset för att byta valuta till euron. I Storbritannien blir följden högre inflation och i Sverige fallande priser och löner.
Roland Vaubel, ref. Sydsvenskan 11/6 2003

Sverige och Storbritannien är de två EU-länder som kommer att få betala det högsta priset för att byta valuta till euron. I Storbritannien blir följden högre inflation och i Sverige fallande priser och löner. Eftersom det är svårt att sänka lönerna blir följden ökad arbetslöshet. Det är ingen tillfällighet att Sverige inte gick med i valutasamarbetet 1999.

Det sa den tyske ekonomen Roland Vaubel vid ett seminarium för EMU-skeptiska forskare vid Ekonomihögskolan i Lund på tisdagen.

- Sverige är inte anpassat att bli medlem av valutaunionen, säger han.

Valuta är inte bara något man betalar med, påpekar professor Vaubel. Han är nationalekonom vid universitetet i Mannheim.

Valutor är stötdämpare mellan länder som har olika produktionsförutsättningar. Växelkursen utjämnar de spänningar som uppkommer när stater handlar med varandra.

Under de senaste 30 åren har Sveriges priser sjunkit i förhållande till de flesta andra länder. Det är oomtvistat. Roland Vaubel frågar sig hur det påverkar ett land som är på väg att låsa sin valuta.

Han jämför prisutvecklingen i Sverige med den i Frankrike, eftersom Frankrike är EU:s stora medelvärde. Medel-Svensson i EU är en fransman, och skulle Europeiska centralbanken anpassa sin ränte- och inflationspolitik efter medelvärdet, så skulle den använda förhållandena i Frankrike som norm.

I förhållande till Frankrike har svenska priser sjunkit med 1 procent om året under åren 1975-98. Brittiska priser har däremot stigit (+1,6 procent) och irländska med något mindre.

Det betyder, säger Roland Vaubel, att om ECB håller prisnivån stabil i förhållande till franska priser kommer Storbritannien att drabbas av inflation, och Sverige till och med att hotas av deflation.

Deflation, fallande prisnivå, är något både ekonomer och politiker är rädda för. Det leder till företagskonkurser och arbetslöshet.

Fallande relativpriser tas däremot om hand av stötdämparen valutan, som faller. Men om valutan inte är rörlig påverkas den allmänna prisnivån i landet istället. Det gäller också lönerna, som är en viktig kostnad för att tillverka varor och tjänster, säger Roland Vaubel.

Att Sverige har blivit ett låglöneland jämfört med relativt många av sina handelspartner är bra så länge man har en rörlig växelkurs, men inte bra om man ska gå in i en valutaunion.

Vaubel tror att den Europeiska centralbanken ECB i framtiden blir sämre på att bekämpa inflationen. Idag är det ECB:s viktigaste uppgift. I den åsikten fick han stöd av flera andra deltagare vid seminariet i Lund.

- Man ser tendensen att konservativa direktionsledamöter byts ut mot mer liberala. Och de blivande medlemsstaterna från Öst- och Central-europa kommer att införa en annan tradition än den hittillsvarande ihärdiga tyska antiinflationspolitiken, säger han.

Om det blir så, blir följderna av en euroanslutning mindre svåra för Sverige. Däremot kommer inflationstrycket att öka än mer i Storbritannien.

Danmark ligger ganska nära idealet Frankrike, enligt Vaubel.

Finland får betala ett högt pris i form av arbetslöshet.Tyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan