Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMU


Riskerna är stora - Vinsterna är små
Se hur det går i TysklandSverker Åström


Sällan har ett ämne varit sämre lämpat för en folkomröstning.
Det är tekniskt ytterst komplicerat, nästan omöjligt för gemene man att begripa.

Europa behöver utveckla en ny typ av relation till supermakten USA, som samarbetspartner och som motvikt. Då måste vi stå starka och eniga. Den gemensamma valutan är ett av medlen att göra våra intressen gällande.
Sverker Åström Aftonbladet 23/6 2003

Sällan har ett ämne varit sämre lämpat för en folkomröstning. Det är tekniskt ytterst komplicerat, nästan omöjligt för gemene man att begripaSamtidigt är det bestämmande för landets framtid. När particheferna och senare riksdagsmännen fattade detta beslut smet de ifrån det ansvar som vi har valt dem för att axla och betalar dem för att utföra.

Vissa av de ekonomiska argumenten är kanske tillgängliga för en normalt begåvad och samhällsintresserad medborgare. Jag kan för min del förstå att det är bra om räntan är låg, som den är i EMU, både för industriföretag och för husägare. Alltså ett argument för EMU. Jag

Jag kan också förstå att vi genom medlemskapet binder oss pennningpolitiskt och inte själva kan bestämma ränta och växelkurs. Vi kan alltså inte, som vi tidigare ofta gjort, devalvera för att klara en tillfällig kris. Åtminstone för vissa ett argument mot EMU.

Men jag har väldigt svårt att avgöra hur dessa argument ska vägas mot varandra och hur EMU på kort och lång sikt påverkar handel, sysselsättning, investeringar, tillväxt, skatteunderlag och därmed välfärdspolitiken.

Vad vi saknar är vettiga resonemang om vad avgörandet betyder för Sverige på längre sikt, hur det påverkar vår ställning och vårt inflytande i Europa och i världen och om det stärker vår ekonomiska och politiska säkerhet i en oviss framtid

Vi bör först begrunda det faktum att när vi, även den gången efter en folkomröstning, beslöt oss för att gå med i EU, visserligen inte gjorde ett formellt förbehåll för EMU. Vi förklarade att vi senare skulle ta ställning och vi fick denna förklaring tyst accepterad av de övriga EU-medlemmarna. Men en moralisk förpliktelse vilar på oss att verka för en anslutning på sikt.

Det sägs ibland, bland annat av förre talmannen Birgitta Dahl, att EMU leder till att EU utvecklas till en federation. Och federation är ett fult ord i Sverige. Om vi nu verkligen vill undvika eller bromsa en sådan utveckling, vilket jag för övrigt inte självklart tycker ligga i Sveriges intresse, så är det genom medlemskap i EMU som vi kan göra det.

Det är i sammanhanget intressant att iaktta de vänsterkrafter som traditionellt stått för internationellt samarbete nu i EU- och EMU-frågan tycks inta en närmast nationalistisk, för att inte säga provinsiell hållning.

EU är inte och kommer inte att bli någon militärallians.

Jag tycker att det är en spännande uppgift för Sverige att nu genom att gå med i EMU helt och fullt delta i EU-arbetet.

Vi står inför en ny situation i de transatlantiska förbindelserna. Europa behöver utveckla en ny typ av relation till supermakten USA, som samarbetspartner och som motvikt. Då måste vi stå starka och eniga. Den gemensamma valutan är ett av medlen att göra våra intressen gällande.

Full text

USA och EU

Dom här personerna och tidningarna ville heller inte folkomrösta

Ger EMU högre handel och tillväxt?
Lars Wohlin
Management Magazine

Fler socialdemokrater för EMUTyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan