Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - StatsvetareBjörn Molin
F.d.kommunalråd i Österåker
Hemsida hos moderat.net


Jag kan med säkerhet säga att mitt tryckeri hade expanderat snabbare om jag hade haft mindre byråkratiskt krångel och en större marknad att arbeta på. Jag vill därför uppmana mina småföretagarkolleger att sluta upp bakom kampanjen för ett svenskt EMU-medlemskap och för ett sundare EU. Om inte vi företagare gemensamt höjer rösten för våra intressen gör ingen annan det heller.
Björn Molin på SvD Brännpunkt 2/12 2002

Folk dör i europei(s)ka vårdköer
Björn Molin, kommunalråd (m) Österåker
SvD Brännpunkt 2002-04-11

M glömmer hoten från Bryssel
Björn Molin, kommunalråd (m) Österåker
SvD Brännpunkt 2002-03-22


Folk dör i europei(s)ka vårdköer
Björn Molin, kommunalråd (m) Österåker
SvD Brännpunkt 2002-04-11

Vänsterns enda sätt att ett underlägset system är att likrikta politiken i Europa.... (det kommunala utjämningssystemet). Nu skapar Europas socialdemokrater ett liknande system i EU:s regi. När svenska folket sa ja till svenskt EU-medlemskap röstade de för frihandel och en sund ekonomi. Väljarna försäkrades om att beslut inom EU skulle fattas nära medborgarna.

Det är borgerliga politikers skyldighet att arbeta för den visionen och mot vänsterns försök att göra unionen till en omfördelningsunion som skickar svenska skattepengar till grekiska olivodlare.

Början på sidan


M glömmer hoten från Bryssel
Björn Molin, kommunalråd (m) Österåker
SvD Brännpunkt 2002-03-22

EU är i grunden en bra organisation som Sverige bör vara en del av. De fyra friheterna som låter människor och handel röra sig fritt över medlemsstaternas gränser är fantastiska. Möjligheten att åka till Spanien eller Storbritannien och skaffa sig ett jobb utan att genomgå byråkratiska visumprocesser kunde vi bara drömma om för ett par decennier sedan.

Samtidigt som vi glädjer oss åt de friheter som EU-medlemskapet ger oss måste vi dock inse att EU inte i sig är ett projekt för frihet och marknadsekonomi. Lika lite som svenska staten tillhör högern eller vänstern är EU ett ideologiskt projekt. Ett europeiskt maktcentrum kan användas för såväl sunda som osunda ändamål. Allt beror på vilka som för tillfället befolkar de beslutande församlingarna.

Just nu styrs EU av socialdemokrater och partier som i praktiken för en socialdemokratisk politik. Samarbetet för fri rörlighet närmar sig stegvis en europeisk välfärdsstat, som den svenska fast i gigantiska proportioner. Det handlar om politiska åtaganden som kan bli betydligt skadligare än att mäta gurkor och jordgubbar. Utöver den ökända jordbrukspolitiken drabbas vi av arbetsmarknadsregleringar, en omfattande regionalpolitik och minskande nationellt självbestämmande i utrikespolitiken.

EU:s regionalpolitik är ytterligare en frihetsinskränkning som vi moderater måste bekämpa. Liksom den svenska regeringen omfördelar från Stockholm till övriga landet omfördelar EU från välfungerande regioner till regioner med lägre tillväxt, främst i länder som Portugal och Grekland. Den fria inre marknaden är ett utmärkt verktyg för ekonomisk utjämning, men tyvärr tror inte EU:s socialdemokrater på frihandel. I stället vill de utjämna ekonomiska skillnader genom att beskatta och omfördela.

De som beskattas hårdast av EU är länder som Sverige, Tyskland och Nederländerna. De pengar som EU årligen inkasserar för regionalpolitiska ändamål motsvarar en tredjedel av unionens budget. Det regionalpolitiska omfördelningssystemet kostar årligen de svenska skattebetalarna mer än sju miljarder kronor. Pengarna används för att styra den ekonomiska och sociala omställningen i problemregionerna, det vill säga för att politisera den ekonomiska utvecklingen.

Full text

Fler EMU-skeptiska moderater

Början på sidanBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan