Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - StatsvetareFöretagarnas riksorganisation

FR hemsida


Företagarnas riksorganisation:
"Sverige inte redo för EMU"
Dagens Industri 2002-01-11, reporter Gunnar Örn

EMU är bra för småföretagen, men med dagens höga skatter och stela arbetsmarknad är Sverige inte redo att gå med. Det anser ekonomerna Per Juth och Karl Johan Bergström på Företagarnas riksorganisation.

De är mycket kritiska mot ekonomiprofessor Lars Calmfors, som ledde EMU-utredningen 1996.

"Ett av Calmforskommissionens huvudkrav var arbetsmarknadsreformer", konstaterar FR-ekonomerna. "Nu säger Calmfors ja till EMU utan att alls nämna detta. Vi tycker det är en miss av Calmfors som bör förklara sig."

Företagarna säger också blankt nej till LOs krav på så kallade buffertfonder. LO har ställt som villkor för att säga ja till EMU att riksdagen inrättar någon form av buffertfonder, som ska administreras av arbetsmarknadens parter i ett stabilitetsråd. Pengarna ska kunna användas till att dämpa arbetslösheten i ett läge där Riksbanken inte längre kan lindra en svensk lågkonjunktur med lägre räntor.

"Vi är helt emot tanken på buffertfonder", säger Per Juth. "Vad ska man ha dem till? Till och med facket medger att de inte skulle ha någon effekt."

Karl Johan Bergström fyller i:

"Buffertfonder är bara en papperstiger, som LO vill ha för att öka sitt eget inflytande över den ekonomiska politiken. Den stabiliseringspolitiska nyttan är i stort sett obefintlig."

Per Juth hävdar att skatterna i Sverige måste sänkas med 250 miljarder kronor på sikt. Han tror också att EMU behöver en överstatlig skatte- och socialpolitik för att fungera.

"Man måste ha ett likartat skattetryck och likartade socialförsäkringssystem i en valutaunion. Att det måste ske en samordning på de områdena är oundvikligt."

FR, som är en intresseorganisation för småföretag, kritiserar också branschkollegan Svenskt Näringsliv (där storföretagen dominerar) för att huka och blunda i eurodebatten.

"De har inte tydligt och kraftigt tagit avstånd från buffertfonder", säger Per Juth. "Och vi tycker inte heller att de har anledning att hålla tyst om de nödvändiga anpassningarna på arbetsmarknads- och skatteområdet. Det är att svika de mindre företagen."

Företagarna misstänker att deras kolleger på Svenskt Näringsliv är rädda för att skrämma väljarna inför en eventuell folkomröstning, och att de därför väntar med krav på skattesänkningar och avregleringar tills de fått ett klart ja till euron.

Full text

Jfr Svenskt Näringsliv har lämnat skyttegravarna
H G Wessberg DI 2002-01-11
H G Wessberg är vice VD i Svenskt Näringsliv, ansvarig för den kommande tillväxtsatsningen “Lyftet”

Arbetslösheten i Sverige har sjunkit så mycket att vi kan gå med i EMU med den arbetsmarknad vi har. Det säger professor Lars Calmfors när han bemöter Företagarnas kritik.

Dagens Industri 2002-01-11

Lars Calmfors ledde 1996 års utredning om Sverige och EMU, som kom fram till att Sverige borde vänta med att gå med i valutaunionen.

Nyligen svängde han från "vänta och se" till "gå med nu", även om han fortfarande bara ser små fördelar med att ersätta kronan med euron. "Vår utgångspunkt då var att den strukturella arbetslösheten måste ned innan Sverige går med", säger Lars Calmfors. "Det är sant att det inte har genomförts många reformer sedan 1996, men å andra sidan har arbetslösheten kommit ned mycket mer än vi vågade hoppas på då."

Professorn hävdar att den låga arbetslösheten gör det mindre riskfyllt att avskaffa kronan och därmed ge upp Sveriges självständiga ränte- och växelkurspolitik.Början på sidan

Tillbaka till startsidan