nejtillemu.comHG

HG Wessberg

Ledamot av Anne Wibbles minnesfond

Andra moderata ledamöter i Riksbanksfullmäktige

HG Wessberg är ordförande för Moderaterna i Stockholms stad

Till vardags är han Industriförbundets Vice VD och chef för information och kommunikation


Tystlåten H G Wessberg lämnar arbetsgivartoppen
Efter 13 år i arbetsgivartoppen försvinner H G Wessberg från Svenskt Näringsliv
SvD 28/1 2004

I fredags meddelade Svenskt Näringsliv att vice vd H G Wessberg ska lämna organisationen direkt. Sedan Ebba Lindsös tillträde i oktober ansvarade han för den internationella avdelningen. Dessförinnan hade Wessberg lett Svenskt Näringslivs regionala organisation, en mer operativ post.

Vad den abrupta avgången beror på vill inte H G Wessberg kommentera:
- Jag säger ingenting annat än det jag har kommit överens om med min tidigare arbetsgivare.

Ebba Lindsö var i går på väg till Bryssel och gick inte att nå.

När H G Wessberg kom från Industriförbundet, inför sammanslagningen med Saf 2001, till Svenskt Näringsliv hade han en påtaglig ideologisk profil. I flera år var han ordförande för moderaterna i Stockholm. I mitten av 1990-talet var han tf vd för Industriförbundet i avvaktan på en sammanslagning med Saf som då inte genomfördes.

Han fick efter detta en fri roll inom förbundet som vice vd och var van att uttrycka sin uppfattning internt.

Redan vid sitt tillträde omplacerade Ebba Lindsö H G Wessberg.

- Jag ska ta mig tid att fundera igenom vad jag vill göra. Jag har ett bokprojekt men hoppas på fortsatt verksamhet inom näringslivet, säger den 52-årige H G Wessberg.

Ebba Lindsö


HG Wessberg lämnar sin anställning vid Svenskt Näringsliv.
En uppskattad medarbetare går nu vidare till andra arbetsuppgifter.

Den internationella avdelningen med den viktiga EU samordningen knyts i fortsättningen närmare VD-kansliet och leds därigenom av Dick Kling
Pressmeddelande från Svenskt Näringsliv 23/1 2004

– Det är alltid tråkigt att förlora en hängiven medarbetare, Säger Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll. Men jag förstår Wessbergs synsätt och tror själv att det är bra för alla företag och organisationer att ha en viss genomströmning bland de anställda.


Fyller 50 år den 26 april 2002
SvD 20/4 2002

Yrke vice vd i Svenskt Näringsliv och moderat politiker. Familj hustru Marianne Reimers och tre barn i åldern 10-20 år. Bor i villa i Stora Mossen, Bromma.

Fritid sommarhuset i Misterhults skärgård söder om Oskarshamn, upptäckt från en kustkorvett i månsken. Försvarsintresse major i reserven.

När moderaternas förbundsordförande i Stockholm, Hans Gustaf Wessberg, fyller 50 år går valrörelsen in i ett intensivt skede med knappt fem månader kvar till riksdags- och kommunalvalet.
- Det är en fördel för mig som arbetar med politik på bred front att själv inte kandidera till riksdag, landstinget eller stadsfullmäktige i Stockholm. Jag kan enklare bygga strategier när jag inte behöver ta några personliga hänsyn. Mitt enda förtroendeuppdrag numera är som ersättare i Riksbanksfullmäktige.


Svenskt Näringsliv har lämnat skyttegravarna
H G Wessberg DI 2002-01-11
H G Wessberg är vice VD i Svenskt Näringsliv, ansvarig för den kommande tillväxtsatsningen “Lyftet”

Det är märkligt hur provocerande det är med en optimistisk och konstruktiv attityd. Den reflexionen inställer sig snabbt vid läsningen av Lorentz Lyttkens artikel.

Svenskt Näringsliv har använt sitt dryga halvår som ny huvudorganisation för näringslivet till att mejsla ut en inkluderande och framåtsyftande linje. Vårt mål är att Sverige ska ta sig till den internationella välståndsligans topp. Vår vision är att skapa en bred intressegemenskap kring företagsamhetens värde.

Ambitionerna betingar varandra och kräver att vi lyckas visa att goda villkor för företagande är ett allmänintresse, att villkoren för entreprenörskap och produktiva insatser är en angelägenhet för alla. Vi måste ta svenska folket ombord.

Vi har inga illusioner om att “göra upp” med politiska eller fackliga makthavare om Sveriges framtid. Vår vilja till samtal omfattar förvisso även politiken och facket. Men det är i samspel med den allmänna opinionen som en hållbar framtidslinje kan ta form; den skapas inte i slutna rum.

Full text


Företagarnas riksorganisation:
"Sverige inte redo för EMU"

Dagens Industri 2002-01-11, reporter Gunnar Örn

Början på sidan

Tillbaka till startsidan