Med EMU hamnar ännu fler beslut längre bort
Sture Eskilsson, Dagens Industri 31/5 2003

Göran Svensson, VD för Schwedische Handelskammer i Düsseldorf (debattinlägg 23/5), blev upprörd över rubriken till min artikel om EMU, "Ja till EMU blir ett adjö till demokratin" (7/5).

Den var förstås en medveten tillspetsning för att locka till läsning, men bottnar i en allvarlig oro för demokratins framtid. Jag menar att innebörden i demokrati ska vara ett faktiskt inflytande på den förda politiken från medborgarna, eller åtminstone från deras valda ombud. Vi har redan avlägsnat oss betänkligt från detta tillstånd.

I dagens kommuner bestämmer visserligen fullmäktige alltjämt hur hög skatten ska vara, men det faktiska inflytandet över kommunens verksamhet har reducerats på ett betänkligt sätt. Det är staten som bestämmer hur mycket man ska få behålla av skatteintäkterna, och även utgifterna styrs till stor del av påbud från staten. Begreppet kommunalt självstyre klingar allt ihåligare. På ett liknande sätt har vårt medlemskap i EU redan reducerat riksdagens inflytande.

Direktiv kommer nedramlande från Bryssel utan att riksdagsledamöterna haft en aning. Ibland har regeringen varit inblandad men avstått att efterhöra uppfattningen hos folkets valda representanter. De viktigaste besluten träffas i slutna sammanträdesrum någonstans i Europa. De små länderna får vara med, men det är de stora som bestämmer.

Anslutning till EMU kommer att innebära en oåterkallelig förstärkning av denna utveckling. Riksbanken, den enda tunga institution som står direkt under riksdagens kontroll, försvinner. Penningpolitiken bestäms i Frankfurt. Stabilitetspakten krymper utrymmet för den nationella finanspolitiken.

Detta kommer att få allvarliga konsekvenser för vår ekonomiska utveckling, men också för medborgarnas känsla av att leva i en demokrati där de kan utöva inflytande. De får naturligtvis fortsätta att rösta, och riksdagens högtidliga öppnande kommer att bestå, men känslan av att leva i en demokrati värd namnet kommer att försvinna.