Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUGunnar Johansson

Gunnar Johansson är styrelseordförande Persson Invest
Koncernen har cirka 800 anställda i Sverige och Norge, inom så vitt skilda branscher som
bilhandel, sågverk, fastigheter och skog.


Det finns inget exempel på att en gemensam valuta har kunnat överleva utan en dominerande överstatlighet. Inte ser det bättre ut den här gången.
Erfarenheten visar att den enda möjligheten för att euron ska kunna bestå är att EU omvandlas till en federal centralmakt som suveränt kan styra över medlemsländerna.

Gunnar Johansson, styrelseordförande Persson Invest
Östersunds-Posten 5/9 2003

Politisk hemvist?
- Politisk vilde, säger Gunnar Johansson. Jag vill förbehålla mig rätten att rösta på det som jag vid varje tillfälle bedömer vara bäst. Ett bestämt nej till euron är det som är viktigast för mig nu.

Vilka är skälen för dig som företagare att rösta nej till euron?
- Se på historien. Det finns inget exempel på att en gemensam valuta har kunnat överleva utan en dominerande överstatlighet. Inte ser det bättre ut den här gången. Erfarenheten visar att den enda möjligheten för att euron ska kunna bestå är att EU omvandlas till en federal centralmakt som suveränt kan styra över medlemsländerna. Mycket, mycket få svenskar vill ha en sådan centralmakt! Det knottrar sig på mig bara av att tänka på att sådana som Berlusconi skulle kunna påverka vår utrikespolitik, vårt försvar och skattepolitik.

En annat skäl är växelkurserna. Den flytande kursen har fört med sig att vi i dag har en bättre ekonomi och lägre arbetslöshet än de flesta länder som är anslutna till euron. Det kan vi inte bortse ifrån. Ekonomin talar sitt entydiga språk och är obeveklig. I Europa är Sverige ett Norrland. Med långt till marknaderna, med sämre infrastruktur och en ensidig industri. Priset för att säga ja till euron är mycket högt.

Så du tycker att småföretagen i vår region kan känna sig trygga om de röstar nej?
- Ja, absolut. En ny undersökning visar att företagen i vår region får mera stryk än andra regioner i Sverige, med euron. Bland annat på grund av avstånden och vår ensidiga industri. Istället måste vi få bättre förutsättningar att driva vår verksamhet.

Så vad vill då ja-sägarna, som berör företagen?
- De vill sätta Sverige i samma situation som den vi har i Norrland. En EU-gemensam valuta, vilket för Sveriges del innebär att vi återgår till fasta växelkurser. Men då kan vi inte längre dra fördelar av vår flytande valuta. Många svenskar kommer att tvingas att flytta ut i Europa för att få jobb.

Röstade du ja till EU?
- Ja, det gjorde jag. För jag anser att det är viktigt att fortsätta med ett bra mellanstatligt samarbete på många områden. Det jag inte vill se är den överstatlighet som blir följden av att säga ja till euron.

Hur skulle företagen kunna klara av en EU-skatt som det talas om?
- Ja, de ökade kostnaderna för företagen kommer att drabba konsumenterna med högre priser och dessutom blir löneutrymmet mindre. De vanliga människorna som redan idag har det kärvt att klara vardagsekonomin, kommer att få stå för notan.

De stabiliseringspolitiska instrumenten som LO och regeringen nu kommit överens om vid en övergång, är momsen, arbetsgivaravgifterna och inkomstskatten. Hur ser du på det?
Det medför ryckighet och instabilitet, för företag och konsumenter. Är det inte märkligt att samtidigt som man varnar för oförutsedda kursdifferenser om vi behåller kronan, föreslår man ett fullständigt oförutsägbart regleringssystem med från tid till varierande moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter? Tala om oförutsett!

Hur har Göran Persson skött ja-kampanjen så här långt?
- Jag tycker att han brustit i sitt statsmannaskap. Han borde ha stått över käbblet i stället för att delta i det och han borde definitivt inte ha lagt munkavle på sina medarbetare. Persson borde ha förstått att det är vi, svenska folket, som i en folkomröstning ska bestäma vad regeringen har att besluta, men istället begär han grönt kort för att få föra in euron när "tiden är lämplig".

Gunnar Johansson drar sig till minnes en gammal Martin Ljung-monolog. Den om Ester som får besök av Ljung och hans stora familj och hon avvisar honom. Då försöker han desperat locka Ester med att han har med sig ister till henne - men istret, Ester! Göran Persson och hans ja-sägare gör likadant, anser Gunnar. När de inser att de blir avvisade av majoriteten av svenskar blir de desperata och säger att det här med ett ja till euron, det är inte så allvarligt menat - vi går med bara om vi får gynnsamma villkor! Men istret, Ester!

De här med att 98 procent av alla börsdirektörer som tänker rösta ja, vad säger du om det?
- Vi ska komma ihåg vilka som drev upp fastighetsvärdena till orimliga höjder under 1980-talet. Spekulationer som ledde till fastighetskraschen i i början 1990-talet. En nota som vi fortfarande betalar av på. Och inte lärde de sig av misstagen. Fastigheter byttes mot en lika sanslös IT-boom. Och nu- huka er gubbar, för nu laddar dom om! För nya gigantiska misstag med sitt ja till euron.

Till sist. Tror du på ett nej till euron?
- Ja. Nej-sidan vinner på att man låter folk tänka själv. Inga konstiga utspel, inga stora misstag. Sitt still i båten, så går det bra, avslutar Gunnar Johansson.

Fler EMU-moståndare inom näringslivet


Början på sidan

Tillbaka till startsidan