Home - Nytt - Index A till Ö - Statsvetare
EU-grundlagen - EU-val 2004

Medborgare för folkomröstning - Folkomröstning.nu
Junilistan - Nytt Europa -

Medborgare mot EMU


Stig Ramel


När jag for hem i nattens mörker dunkade det i huvudet att Nobelstiftelsen köpt lånecertifikat på 50 mkr i vardera Nyckeln och Capital. Det var svårt att sova den natten.
Utdrag ur Stig Ramel, Pojken i dörren, Atlantis, 1994


Man kan inte bomba fram demokrati eller hålla allmänna val i kulregn. Ett eskalerat våld mot hatet och motståndet i arabvärlden är ingen lösning för USA och Israel.
Försök förstå drivkrafterna bakom det muslimska motståndet
Stig Ramel DN Debatt 1/10 2004

När amerikanerna demoniserar självmordsbombarna framstår det som höjden av hyckleri för araberna, som vet att amerikanerna och britterna terrorbombade japanska och tyska städer under andra världskriget i en jätteskala som gör självmordsbombarna till dvärgar.

Vad är det som driver irakier, palestinier och tjetjener? Vad är det som finns under deras skinn? Är det bara ondska och fundamentalism?

Full text

Början på sidan


"Solidaritet med Europa, bl a som en nödvändig balans till ett USA, vars supermaktsdominans innebär ett växande problem för världen"
Stig Ramel, SvD Brännpunkt 23/12 2002

Mer om USA-hatet som drivkraft för byggandet av Euroland


Nu är Europa hennes vision
"Att byta ut sedlar och mynt är ingen stor sak. Det har vi gjort många gånger förr i historien"
Stig Ramel sitter, överraskande nog, i hennes styrelse

Annat var det förr - när hon chockades av Murens fall
”Jag har aldrig trott på Lenin” Marit Paulsen i TCO-Tidningen nr 2/1990
Under sitt arbete i Europaparlamentet har Paulsen också blivit mer övertygad om att
EU bör utvecklas i en mer federal riktning


Stig Ramel
"solidaritet med Europa, bl a som en nödvändig balans till ett USA,
vars supermaktsdominans innebär ett växande problem för världen"

SvD Brännpunkt 23/12 2002

I debatten om vi ska fortsätta på egen hand eller välja att ansluta oss till EMU saknas det perspektiv, som de senaste 50 årens erfarenhet borde ge.

När kronan och schweizerfrancen mötte efterkrigsvärlden 1945 hade de samma värde. Idag är francen värd sex gånger mer, d v s en kronförsvagning med 500 procent, en siffra som borde studeras minst lika mycket som räntenivån före syndafallet 1992.

Siffran är betyget på den ekonomiska politik, som Sverige följt under 50 år. Sverige har löst sina kostnadsproblem genom att med hjälp av devalveringar eller deprecieringar (nedsättningar) lasta över våra problem på våra grannar och handelspartners.

När vi gjorde den stora devalveringen 1982, som regeringen förklarade skulle bli den sista, saknades inte goda intentioner och i början såg det bra ut. Dåvarande finansministern, Kjell-Olof Feldt, utsågs av en svensk affärstidning till ekonomisk världsmästare, men sedan dröjde det inte många år förrän vi på nytt fick acceptera ett kronfall som nödvändigt.

Några storföretagare och finansmän prisar nu värdet av en flytande krona - trots att den historiska erfarenheten säger något annat.

RE: OBS att det tydligen har utgått generalorder inom SvD om
att Medborgare mot EMU ej får nämnas vid namn

Orsaken är naturligtvis att en svag krona är gynnsam för deras företags omedelbara konkurrenskraft och stärker både vinstnivå och balansräkningar. Resultatet blir stigande börskurser och belöningar för cheferna, även om de tacksamma aktieägarnas egentligen skulle ha riktat sig till de politiker som misslyckats med växelkurspolitiken.

Många med intressen på börsen minns nostalgiskt börsboomen 1982 och 1992. Jag minns dem som vd i Nobelstiftelsen, då vi genom börsaffärer och lyckade operationer på fastighetsmarknaden kunde glädjas åt snabbt växande vinster för stiftelsen. Nobelprisen steg snabbt och vd fick beröm.

Som ordförande i Fond 92-94 fick jag uppleva hur de gamla löntagarfondernas 20 miljarder på någon vecka blev 30 efter det att kronan fick flyta. Men som medborgare kan jag konstatera att den långsiktiga konsekvensen var att vi alla på sikt blev fattigare i Sverige.

Nu sägs det på nytt att kronan klarar sig bäst på egen hand. Visst har den förhållit sig relativt stabil under senare tid, men det beror på att den internationella valutamarknaden tror att vi ska gå med i EMU och har förhoppningar om att inträdet kan komma att ske på en högre kurs än den nu aktuella. Men om slutet blir att vi ställer oss utanför, kommer kronan på nytt att börja sjunka. Valutamarknaden kan sin historia. Skuggan av 50 års misslyckande hänger över vår valutapolitik.

Kronan är en liten valuta och när nästa valutakris kommer - och den kommer förr eller senare - då sitter vi i en liten rank farkost. Ombord på den stora EMU-båten har vi en tryggare framtid. Vi slipper att försvara en krona i riskzonen genom tillväxthämmande höga räntesatser och kan med euron i fickan koncentrera oss på att lösa de strukturproblem som vi under 50 år inte mäktat hantera.

Är det någon som tror att den brokiga koalition av motstridiga intressen, som nu formar nejsidan, skulle vara mäktig uppgiften?

Socialdemokraternas ledning har dragit realistiska slutsatser av de femtio årens misslyckanden och förespråkar nu EMU. Den visar därmed politiskt mod och klarsyn och förtjänar ett oförbehållsamt erkännande för detta.

Till sist ytterligare ett ord om moral och solidaritet. Få röster i debatten talar om att ett medlemskap i EMU inte bara ökar vårt inflytande i EU, utan också kan ses som en akt av solidaritet med Europa, bl a som en nödvändig balans till ett USA, vars supermaktsdominans innebär ett växande problem för världen - liksom för amerikanerna själva.

Det nu aktuella krigshotet i Irak är ett övertydligt exempel på detta.

Vi diskuterar det europeiska samarbetet enbart som en krass ekonomisk lämplighetsfråga. Vi har under 50 år kommit inslinkande i sista stund först när alla de ekonomiska plustecknen är klara. Europa som fredsprojekt har andra fått syssla med.

Full text

Hur kunde vi alla som satt i ledningen för banker och företag vara så blinda att vi inte förutsåg att bubblan skulle brista? För min egen del såg jag i tid att fastighetsmarknaden var överspekulerad och drog lyckligtvis för Nobelstiftelsens del de rätta slutsatserna. I de företagsstyrelser där jag var engagerad drev jag också linjen att man skulle vara ytterst försiktig med fastighetsinvesteringar. Jag tänkte dessvärre inte ytterligare ett steg framåt, nämligen att finansbolagen var upp över öronen investerade i fastighetslån.
Att säkerheterna var så usla var dock för mig okänt, och var fördolt för alla som inte hade direkt insyn i bankvärlden. Capital hade få direktinvesteringar i fastigheter, men indirekt genom Nyckeln desto fler. Att de allra flesta gjorde samma tankefel gör inte saken bättre. Så slutade 80-talet i katastrofer.
Dominobrickorna föll - Allhus på Nyckeln, som föll på Capital, som föll på Kongsbo.
Vi som var med lärde oss förhoppningsvis en hel del på kuppen......mer


Vi är medlemmar i vänsterpartiet och anser att Sverige ska gå med i den monetära unionen EMU
Efter Sovjets fall dominerar en enda supermakt, USA. Det behövs en motvikt som kan balansera dess oinskränkta maktmonopol.

Lennart Värmby, Carlos Soto och Andreas Bogatic p
DN Debatt. 22/4 2003


Början på sidan

Tillbaka till startsidan