Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUÖstra Småland


Den "vackra tanken”- Europa och freden - ska prägla Persson valkampanj
Det är en lysande retorik, en övertygande argumentation för att gå med i EU. Men trots allt är vi redan EU-medlemmar och folkomröstningen handlar inte om något utträde ur gemenskapen utan om ett medlemskap i valutaunionen EMU.
Östra Småland 13/8 2003

Persson spinner på samma tema som i Björkvik för snart två veckor sedan, vidare utvecklad i den lilla boken Vägskäl. Det är en lysande retorik för att tillsammans vid förhandlingsbordet komma överens istället för att gå i konflikt med varandra. En övertygande argumentation för att gå med i EU.

Men trots allt är vi redan EU-medlemmar och folkomröstningen handlar inte om något utträde ur gemenskapen utan om ett medlemskap i valutaunionen EMU. Det blir ett sorts "guilt by association". Likhetstecknet mellan EU och EMU ska tydliggöras. Säger man inte ja till EMU kan man heller inte betraktas som fullvärdig medlem av EU.

Men bevisföringen att Sverige skulle tappa inflytande över miljöfrågorna i Östersjön, prostitutionstrafiken från Baltikum eller att det skulle bli svårare för oss att bekämpa knarkhandeln haltar.

Det finns inget som säger att Lena Sommestad, Margareta Winberg eller Thomas Bodström inte skulle få plats vid ministerrådets bord i fortsättning om svenska folket säger nej till EMU.

Det är att måla upp en hotbild om ett utanförskap, när det kanske istället handlar om något så simpelt som att man känner sig tvingad att följa flocken i Bryssel i allt. En rädsla för att bli utstött precis som djuren på den afrikanska savannen.

Motbilden är att ett nej innebär en fortsatt självständig penningpolitik genom att vägra inordna sig under de oavsättliga ECB-direktörerna. Det är ett ja till att fundamenta i den svenska ekonomin även i fortsättningen ska vara styrande, inte den genomsnittliga ekonomiska tempen i Europa.

EU är ett fredsprojekt ända sedan sin begynnelse med kol- och stålunionen. Europas folk ska flätas samman så att de i fortsättningen löser sina konflikter runt förhandlingsbordet istället för på slagfältet. Om man då likställer EU med EMU blir också valutaunionen en bärande hörnsten i projektbygget, lyder ja-sidans retorik. Och det ska naturligtvis mycket till för att ifrågasätta den vackra tanken.

Men låt oss ändå göra det. Det går i dag att säga att EMU och euron fungerar hyfsat beroende på ganska likartade västeuropeiska ekonomier. De spänningar som dock finns med en gemensam penningpolitik kan hanteras även om stabilitetspakten gnisslar betänkligt.

Men vad händer då när de tio ansökarländerna blir medlemmar? Vad blir följden när tio svaga ekonomier snabbt ska smältas in i euroland? Vad händer om befolkningen upplever stora skillnader mellan Lissabon i väster och Warszawa i öster? Sociala spänningar inom ett land kan växa och misstron öka mot både EMU och EU. Bär då verkligen fredstanken också för EMU-projektet? Svaret är inte givet. Facit finns i framtiden, men dessa frågor är likväl viktiga att reflektera en stund över.

Göran Persson kommer att fortsätta prata Europa- och fredstanken under hela valrörelsen. Det gör han bra. Men det är knappast det EMU handlar om.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan