Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMURiskerna är stora - Vinsterna är små
Se hur det går i Tyskland


Den inre marknaden är EU:s viktigaste ekonomiska projekt. Men nationella valutor med rörliga växelkurser fungerar som handelshinder. Därför är en gemensam valuta ett naturligt och nödvändigt steg för att realisera den gemensamma marknaden.
Pontus Braunerhjelm, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Richard Friberg, Mattias Ganslandt, Hans Genberg, John Hassler, Ulf Jakobsson, Pehr Wissén Carl Johan Åberg SvD Brännpunkt 14/5 2003
Författarna medverkar i boken "Därför euron" som i dag ges ut på Ekerlids förlag.

En gemensam valuta bidrar till minskad prisdifferentiering, ökad handel och hårdare konkurrens över nationsgränserna. På lång sikt torde detta ge högre tillväxt och därmed högre inkomster för medborgarna.

Under de senaste åren har en rad viktiga forskningsresultat visat att länder som övergår till en gemensam valuta kan vänta sig en kraftig stimulans av sin handel. Forskningen visar också att de välståndseffekter man kan förvänta sig av denna handelsökning är betydande.

Kvar på minuskontot, om vi ansluter oss till euron, står dock att vi inte längre kan ha en räntepolitik som är direkt anpassad efter svenska förhållanden. Hur stor förlusten blir beror på hur mycket det svenska konjunkturförloppet avviker från vad som gäller för övriga euroländer. Med en allt mera integrerad europeisk ekonomi kan man samtidigt förvänta sig att konjunkturerna i de olika medlemsländerna samvarierar allt mer. Det betyder att den räntepolitik som förs av ECB i normalfallet kommer att stabilisera även den svenska ekonomin.

Trots detta får man räkna med att finanspolitiken får ta ett större ansvar än hittills om vi ansluter oss till euron. Det vore därför en fördel om ramarna för finanspolitiken stramades upp vid ett svenskt medlemskap i EMU.

Den viktiga slutsats vi drar är dock tydlig. De samhällsekonomiska kostnaderna för att inte kunna sätta räntan fritt i Sverige är mindre än de ekonomiska förluster det skulle ge att stå utanför den gemensamma valutan.


"Vi på jasidan bör, under våren komma överens om en skiss för hur stabiliseringspolitiken inklusive ett inflationsmål kan utformas vid ett EMU-medlemskap",
säger folkpartiets Karin Pilsäter.

Handel

Buffertfonder och EMU-skatt

Böcker om EMU

Tyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan