Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMU


Riskerna är stora - Vinsterna är små
Se hur det går i TysklandTobias Krantz


Europa behöver federalism
Inom några år kan EU vara en politisk, ekonomisk och mänsklig gemenskap för 450 miljoner européer
KU-ledamoten Tobias Krantz (fp).
SvD Brännpunkt 17/5 2003

Inom några år kan EU vara en politisk, ekonomisk och mänsklig gemenskap för 450 miljoner européer med en gemensam marknad, en gemensam valuta och en gemensam politik på flera områden. Det är en gemenskap som grundar sig i insikten att den klassiska nationalstaten i allt fler avseenden är för liten; den räcker inte till för anta de utmaningar som Europa möter. Det europeiska samarbetet utvidgas och fördjupas.

Dagens och framtidens alleuropeiska union med en bred sakpolitisk samverkan över hela det politiska fältet och i regel överstatligt beslutsfattande är någonting helt annat än gårdagens - ett mindre västeuropeiskt förbund med ett fåtal sakfrågor på agendan och där överstatliga beslut tillhörde undantagen.

Mellanstatlighet har i svensk debatt fått ett oförtjänt gott rykte. Visst framstår det som sympatiskt att alla måste komma överens, vilket är mellanstatlighetens centrala idé. Men samtidigt bygger mellanstatligheten ytterst på diplomatins, inte demokratins, metoder

I Sverige bekämpas alla förändringar i riktning mot ökad demokrati på den europeiska nivån av en ohelig allians av moderater och socialdemokrater. Balansen mellan EU:s institutioner får inte rubbas, lyder devisen. Den bedövande samstämmigheten mellan moderater och socialdemokrater har lett till att tystnadens konformism präglar svensk Europadebatt.

Federalism har i vårt land förknippats med toppstyrning och elitvälde. I själva verket är det tvärtom.

Om man ställer mig inför valet mellan överstatlighet och mellanstatlighet så väljer jag mellanstatlighet för det är det enda som har folkets stöd i Nordeuropa.
Göran Persson i SvD 2000-10-15Tyskland - Början på sidan - Vänta och se - Grundlagen
Tillbaka till startsidan