Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUMalta


Malta-politiker: "Vi kommer att föra in en stark Medelhavsdimension i Europasamarbetet"
DN, nyhetsplats 11/3 2003

Slutresultatet blev 53,6 procent för ja till EU-medlemskap och 46,4 procent för nejsidan.

Från sitt läge i Medelhavet söder om Sicilien har Malta lika nära till Tunisien och Libyen som till Europa. Många erövrare har genom seklerna passerat den maltesiska arkipelagen. På 800-talet kom araberna, och de lämnade kvar sitt språk. Det maltesiska språket är ett semitiskt språk, släkt med arabiska och hebreiska. En av de största fackföreningarna heter exempelvis Union Haddiema Maghqudin. Många malteser talar litet arabiska vid sidan av sitt eget språk och engelska och italienska som de flesta behärskar.

- Vi blir det första land som tar med sig ett semitiskt språk in i EU, säger Dolores Cristina stolt.

- Länder vid Medelhavets södra strand som Marocko, Algeriet och Libyen, är mycket angelägna om att Malta ska bli medlem i EU. Jag tror de tycker att vi blir deras närmaste länk till unionen. Malta har alltid haft täta band till Nordafrika

- Vi har haft besök av många delegationer från länderna vid södra Medelhavet de senaste två åren, och jag får intrycket att de räknar med att Malta ska vara något av deras röst i EU.

Full text


Början på sidan

Tillbaka till startsidan