Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-boken


Bengt-Ola Ryttar


Fråga 2001/02:1629
av Bengt-Ola Ryttar (s) till finansminister Bosse Ringholm om Riksbanken och EMU

Enligt Dagens Nyheter har Riksbanken hemligstämplat en rapport angående internationella kapitalrörelser hösten 1992. Det är anmärkningsvärt att Riksbanken, som skaffat sig ett gott renommé för sin öppenhet, hemligstämplar en rapport som skulle ha varit viktig för allmänhetens och politikernas bedömning av kronfallet och ERM:s sammanbrott.

Kronans fall har framställts som ett resultat av spekulanters aktivitet, och slutsatsen har varit att Sverige bör gå med i EMU för att söka skydd. Kronans knytning till ecun innebar att Sverige "lekte" EMU, med katastrofala följder för vår ekonomi och för välfärdens förutsättningar.

Det är illa nog att ingen ställts till ansvar för denna nationella katastrof, och det är mycket illa att Riksbanken undanhåller allmänheten sina slutsatser om denna centrala politiska erfarenhet.

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att stävja liknande hemligstämpling?

Mer av Bengt-Ola Ryttar


Början på sidan

Tillbaka till startsidan