Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUDick Sundevall

Folkets åsikter är inte till salu
Om det skulle visa sig att det faktiskt blir en majoritet för ett nej till euron den 14 september.
Om det alltså inte gick att påverka oss att rösta som kyrkan, staten och kapitalet sa åt oss att rösta.
Det skulle sända en signal om brist på förtroende för vad ledningarna för de stora etablerade politiska partierna säger och gör.
Dick Sundevall, journalist och författare
Aftonbladet 6/9 2003

Det tycks vara en utbredd uppfattning att det går att vinna ett amerikanskt senator- eller presidentval om bara kandidaten kan få fram bidrag på hundratals miljoner dollar för sin kampanj. Men om det nu skulle visa sig att det inte är så i Sverige. Om det skulle visa sig att det faktiskt blir en majoritet för ett nej till euron den 14 september. Om det alltså inte gick att påverka oss att rösta som kyrkan, staten och kapitalet sa åt oss att rösta.

Kyrkan i form av kd, kapitalet i form av Svenskt Näringsliv och staten i form av det statsbärande regeringspartiet och alla de statliga företag som betalar miljoner i avgifter till sin arbetsgivarorganisation Svenskt Näringsliv. Avgifter som ensidigt går till ja-kampanjen. Skulle inte ett sådant valresultat förmedla oerhört mycket mer än att en majoritet vill behålla kronan som myntslag i Sverige?

Naturligtvis skulle det vara så. Det skulle sända en signal om brist på förtroende för vad ledningarna för de stora etablerade politiska partierna säger och gör.

Det skulle innebära ett kraftfullt markerande av att vi inte står där med mössan i handen och lyssnar på vad kyrkan, staten och kapitalet hävdar att vi ska ha för åsikter i den fråga som de för tillfället anser vara den väsentliga. Klargöra att vi har en egen vilja, egna åsikter – och att dessa inte är till salu. Att våra åsikter inte går att köpa oavsett hur många miljoner kronor eller euro någon är beredd att ta fram för att övertyga oss om annat.

Ett nej klargör också att vi inser att Sverige inte alls kommer att ”stå utanför gemenskapen” om vi röstar nej. Vi kommer tvärtom att ha det gemensamt med mer än 90% av världens befolkning att vi inte har euron som myntslag. Och sedan kan vi välja ”gemenskap” med länder som USA och England eller med hela världsdelar som Asien, Afrika och Sydamerika.

Full text

Statsvetare


Början på sidan

Tillbaka till startsidan