Bookmark and Share

Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.comJens Spendrup

Jens Spendrup är ledamot av Svenskt Näringslivs styrelse.

Ebba Lindsö - Sören Gyll


Familjen Spendrup har nyligen förlorade ett stort skattemål.
Familjen sålde sina aktier till ett irländskt brevlådeföretag, som ägdes av ett Spendrupbolag på skatteparadiset Cypern. Sedan såldes aktierna vidare till ett holländsk bolag (Spendrup Holding BV), som ägdes av ett annat Spendrupbolag på skatteparadiset Nederländska Antillerna.
Detta bolag ägdes i sin tur av stiftelserna Jens Spendrup Foundation och Ulf Spendrup Foundation i Lichtenstein.
SvD Näringsliv 9/8 2003


Finansmannen Mats Qviberg har bytt fot i EMU-frågan och säger nu att han ska rösta nej.
En viktig orsak är "de dagliga utspelen och brösttonerna" från ja-sidans företrädare.
"Jag bestämde mig i onsdags när jag lyssnade på Jens Spendrup."
Dagens Industri 6/9 2003


Strukturella reformer räddar Tyskland
Tommy Adamsson Jens Spendrup
SvD Brännpunkt 15/12 2003

Familjen Spendrup har nyligen förlorade ett stort skattemål.
Familjen sålde sina aktier till ett irländskt brevlådeföretag, som ägdes av ett Spendrupbolag på skatteparadiset Cypern. Sedan såldes aktierna vidare till ett holländsk bolag (Spendrup Holding BV), som ägdes av ett annat Spendrupbolag på skatteparadiset Nederländska Antillerna.
Detta bolag ägdes i sin tur av stiftelserna Jens Spendrup Foundation och Ulf Spendrup Foundation i Lichtenstein.
SvD Näringsliv 9/8 2003

Aktierna hamnade alltså slutligen i stiftelserna. Aktieöverflyttningarna 1995 omfattade hela familjens innehav i Spendrups. Totalt handlade det om knappt 30 procent av antalet aktier men närmare 70 procent av rösterna.

Länsrättsdomen innebär att familjen eftertaxeras med totalt cirka 87 miljoner kronor. Beloppet påförs i inkomstslaget kapital, pengar som betraktas som utdelning eftersom transaktionerna, enligt myndigheterna, skett till underpris. På detta belopp dras sedan 30 procents skatt och staten ska också ha ränta på uteblivna skatteintäkter. Kravet uppgår till totalt cirka 30 miljoner.

Mest ska Ulf Spendrup betala, närmare 10 miljoner kronor. Kravet på vd Jens Spendrup ligger på ungefär halva beloppet.


Hur viktigt är det att VD:n för Svenskt Näringsliv är uttalat positiv till en svensk övergång till euro?
"Det är helt avgörande. Något annat är inte tänkbart. Det är inte lämpligt att uttala sig skeptiskt om EMU.
Ebba Lindsös jobb är att göra, inte att tycka", säger Jens Spendrup DI 18/3 2003


Strukturella reformer räddar Tyskland
Tommy Adamsson Jens Spendrup
SvD Brännpunkt 15/12 2003

Rune Andersson och Per-Olof Eriksson hävdar på Brännpunkt den 9 december att Sverige mår bäst av att stå utanför euron. Deras främsta argument är att euron är ett politiskt prestigeprojekt som förstört den tyska ekonomin och kan göra detsamma med den svenska.

Tysklands ekonomiska problem beror dock på nationella politiska beslut och inte på EU. Om Tyskland hade haft en nationell valuta som kunde falla i värde så vore det en bekväm genväg till att tillfälligt sätta fart på ekonomin. Detta är en nödutgång för politiker bort från obekväma beslut om strukturella förändringar.

Argumentet att Sverige är för dollarberoende håller inte heller. Faktum är att 50 procent av vår handel (import och export) sker med euroområdet - inklusive Danmark, som har fast växelkurs gentemot euron. Motsvarande siffra för USA är nio procent. Vi är alltså fem gånger så euroberoende som dollarberoende.

Dollarberoendet

Full text

Början på sidan

Tillbaka till startsidan