Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUBengt Westerberg


Gamla gardet /Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg/ har rätt om Riksbanken
"För mig som socialdemokrat är det otänkbart att säga att det är bättre att vi sköter oss själva. Självklart ska vi delta", sa Ingvar Carlsson
Dagens Industri ledare 2003-07-26


Klicka för SvD-artikel
Bengt Westerberg sitter vid Carl Bildts högra sida

Man fråga kan fråga sig vad det finns för skäl att gå med i EMU.
Det finns ekonomiska argument som talar för. Men de väger ganska lätt.

Bengt Westerberg Göteborgs-Posten 9/5 2003

Bengt Westerberg har varit vice ordförande i Riksbanksfullmäktige tillsammans med Kjell-Olof Feldt.

HSB:s Riksförbund satsar en halv miljon på att gå till botten med TV4-affären.
Det är ett ringa belopp med tanke på att vi kanske har pekats ut på orättvisa grunder, säger HSB:s VD Jan Andersson.

HSB tillsatte i februari en kommission under Bengt Westerberg för att försöka reda ut vad som hände i den uppmärksammade TV4-affären.

Det finns inte anledning att tro att möjligheterna att bekämpa arbetslösheten skulle vara bättre om vi valde att stå utanför
Kjell-Olof Feldt, Johan Gernandt och Bengt Westerberg
SvD Brännpunkt 97-02-25


Man fråga kan fråga sig vad det finns för skäl att gå med i EMU.
Det finns ekonomiska argument som talar för. Men de väger ganska lätt.

Bengt Westerberg Göteborgs-Posten 9/5 2003

Nej-sidan tycks ha i huvudsak två argument mot ett svensk medlemskap i EMU. Det ena är att vi förlorar ett viktigt instrument i den ekonomiska politiken, nämligen penningpolitiken. Räntan kommer att bestämmas av den Europeiska Centralbanken och anpassas efter situationen i EU som helhet och inte i Sverige… argumentet är i sak ostridigt. Frågan är hur starkt den synpunkten väger.

Det är märkligt att i dag höra personer försvara Sveriges Riksbank som för bara några år sedan var starkt kritiska till både den penningpolitik som fördes och till att banken skulle få en mer oberoende ställning. Flertalet av dess nya vänner har egentligen ingenting till övers för inflationsmål eller en självständig penningpolitik.

Dessutom. Riksbankens kamp mot inflationen under 1990-talet blev framgångsrik, men en förutsättning för framgången var den strama finanspolitiken. Utan den budgetsanering som ägde rum hade räntepolitiken aldrig räckt till. De som nu av misstroende mot det politiska systemet säger att vi måste ha kvar en nationell riksbank överdriver starkt dess möjligheter att skapa balans i ekonomin.

Även om motargumenten är svaga kan man fråga sig vad det finns för skäl att gå med i EMU. Det finns ekonomiska argument som talar för. Men de väger ganska lätt.

Huvudargumentet är politiskt. EMU är en del i det europeiska samarbetsprojektet, det som syftar till en ökad integration i vår världsdel. När EEC en gång bildades vägde fredssträvan tungt. Den är fortfarande viktig. Men nu är ambitionerna långt högre än så. Nu handlar det om utrikespolitik, sysselsättning, miljö och mycket annat.

Många av de problem vi står inför är gränsöverskridande och kräver internationellt samarbete. EU, med sina brister, är det bästa instrumentet vi har. Och om vi vill vara med och påverka är det angeläget att Sverige inte agerar halvhjärtat utan är med fullt ut.

Full text


Början på sidan

Tillbaka till startsidan