Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

Anders Borg

Mer om Anders Borg


In fact, federalism is probably the single greatest threat to the future of the EU.
Anders Borg, Project Syndicate 14 July 2016

Consider the main economic argument offered by federalists: the eurozone needs a common fiscal policy to harmonize policy decisions, such as taxation.
This is wrong for two reasons.

Europeans will continue to gravitate toward populism if they do not see improvements in their standard of living, which will happen only with higher productivity growth. A single fiscal policy would not bring this about – and could make the problem worse.

The second reason is political...
Today, supporters of the EU must face the facts: an ever-closer union is not the European people’s will, even in the member states that would never choose to leave it.

If the European Commission forces the post-Brexit narrative in this direction, the result will be the opposite of what was intended.

Read more here


Why Europe Needs to Save Greece
Anders Borg, Project Syndicate 12april 2015

After Greece was allowed to enter the eurozone, interest-rate convergence, combined with inflated property prices, fueled an increase in household debt and caused the construction sector to overheat, placing the economy on an unsustainable path.

In the years before the beginning of the financial crisis, current-account deficits and bubbly asset prices pushed annual GDP growth up to 4.3%.

For starters, a Greek exit from the euro would be a devastating blow to Greece

The period of fiscal restructuring – during which the deficit was cut from 9.9% of GDP in 2008 to 8.9% in 2012 – already sparked considerable civil unrest. A deeper economic crisis could spark a sharp rise in social and political instability.

Ejecting such a precarious democracy from the eurozone would be deeply irresponsible.

Full text

Greece

Top of page

News


Anders Borg avslöjade sin hittills värsta tid som finansminister
”Vi hade några dagar i början av 2009 när G7 länderna ville stoppa räddningspaketen för Lettland.
Tionde till femtonde juni 2009 höll det bokstavligen på att skita sig. Det var väldigt nära”.
Dagens Industri 2014-07-03

Anders Borg lovar stötta Lettland
DI 2008-12-10


Anders Borg börjat tala om finanspolitiska stimulanser.
Veckans artikel på DN Debatt var så nära en helomvändning man kan komma.
Borg slog fast att centralbankerna inte ensamma kan dra Europa ur krisen.
De regeringar som har chansen måste också ”fokusera på att stötta och aktivera den haltande europeiska ekonomin”, skrev Borg.
Peter Wolodarski, signerat DN 2 juni 2013

Sanningen är ju att Borg, tillsammans med sina partikamrater i Tyskland och Storbritannien, varit pådrivande i de senaste årens massiva åtstramningar.
Om bara budget­underskotten kapades skulle tillväxten komma tillbaka, var budskapet.

Borg bortsåg konsekvent från att det var krisen och bortfallet i efterfrågan som framkallat de flesta underskott, inte tvärtom.

Kaoset i Grekland år 2010 användes av finansministern som en återkommande varning, som om de flesta beslutsfattare inom EU hade liknande problem som politikerna i Aten. Därmed förvandlades ett europeiskt särfall till normen för hela EU, inklusive stabila länder med högt förtroende på marknaden och rekordlåga räntor.

Full text

Peter Wolodarski


- Centralbankerna kan inte ensamma dra Europa ur krisen,
finanspolitiken måste nu ta ett större ansvar.

Anders Borg, DN Debatt 29 maj 2013

26 miljoner människor saknar jobb i EU, det är tid för Europa att ta ansvar.
För att kunna bryta denna utveckling måste hela den ekonomiska politiken – också regeringar, inte bara centralbanker – fokusera på att stötta och aktivera den haltande europeiska ekonomin.

Full text

- Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att
en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund, blog 5 december 2009

Full text


De senaste tre åren har varit unika. Europa har inte varit så dominerat av högerregeringen sedan första världskriget och de investerade alla i en och samma idé. Från George Osborne i London till Anders Borg i Sverige och Wolfgang Schäuble i Tyskland kom samma budskap: Krisen var orsakad av stora budgetunderskott.
I dag har till och med den Internationella Valutafonden IMF dragit slutsatsen att utgångspunkten har varit misslyckad.
Den vetenskapliga studie av Kenneth Rogoff och Carmen Reinhart som många använde för att legitimera politiken med visade sig innehålla felberäkningar i Excel.
Och vi ska inte ens tala om svälten i Grekland, arbetslösheten i Spanien eller den hårt pressade brittiska medelklassens.
Det hasande ljud du hör är borgliga politiska ledare som backar mot dörren.
På lite olika sätt.

Anders Borg tassar försiktigt i nymoderata mockasiner.
I veckan gav han upp sitt moststånd mot stimulans av den europeiska ekonomin och hoppades att ingen skulle märka det.
Vilket ingen i princip gjorde.
Katrine Kielos, Aftonbladet 19 maj 2013

Full text

Katrine Kielos


Finansminister Anders Borg lyckas knappt dölja sitt förakt för euroländernas illa genomtänkta krispolitik
och förslag som syftar till att skapa en politiskt mer sammansvetsad union.

För den som studerar Fredrik Reinfeldts regeringsförklaringar är förändringen uppenbar.
Talet om att Sverige ska höra till kärnan i EU är borta.
I dag skulle Anders Borg säkert instämma i det mesta av det som Persson grubblade över under sitt utdragna eurokval.
Annika Ström Melin, Signerat DN 2 maj 2013


Borg sågar politisk union
Dagens Industri 20 februari 2013

”Jag tror att du överanstränger den demokratiska legitimiteten när du skjuter mer och mer resurser och makt till Bryssel”, säger han till FT.

Borg anser att en större finanspolitisk integration inom EU riskerar att minska trycket på krisländerna förbättra sin konkurrenskraft, eftersom förväntningarna skulle öka på mer räddningspengar från unionens rikare länder, skriver FT.

Borg har tidigare markerat att Sverige, som icke-euromedlem, starkt emotsätter sig upplägget i den bankunion som ses som en steg på vägen mot finanspolitisk integration i EU. Huvudinvändningen är att Sverige skulle riskera att underkastas euroländernas beslut kring bankregler och räddningar av krisbanker.

Full text


Borg starkt kritisk mot finanspolitisk union
Euroområdets tryck mot en närmare finanspolitisk integration kan underminera EU
samtidigt som det inte gör så mycket för att lösa euroområdets skuldkris.
SvD Näringsliv 20 februari 2013

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Det är, numera, en vanlig uppfattning ett euron kan fungera endast med en närmare finanspolitisk integration och en politisk union.
Det betyder att euron endast kan fungera om medlemsstaterna enas om beslut som inte är önskvärda och som "överanstränger den demokratiska legitimiteten".
Men den svenska regeringen kan blockera en sådan fördragsändring, som kräver enhällighet.
Anders Borg säger således nej till euron.


Anders Borg:
”I do think that you’re overstretching the democratic legitimacy when you’re pushing more resources and more powers to Brussels.”
The eurozone’s push toward closer fiscal integration could undermine the EU while doing little to resolve the single currency’s debt crisis, according to Sweden’s finance minister.
In an interview with the Financial Times Anders Borg said he was deeply sceptical about the idea of fiscal union whether it involved common euro bonds, joint tax or a eurozone ministry.
Financial Times 19 February 19 2013

“I would strongly argue that the euro countries should be much more hesitant when they are talking about moving towards a fiscal union. They might create something that solves very little, but undermines the whole fundamental structure of the European Union,” the minister said.

Mr Borg, one of the most respected finance ministers in Europe, launched into an unprompted attack on closer fiscal ties.

“A fiscal union would create a tightly knit currency zone and dilute the decision-making power of the European Union and I believe in the European Union…I do think that you’re overstretching the democratic legitimacy when you’re pushing more resources and more powers to Brussels.”

Full text

Federalism

EMU:s vacklande Ja-sägare

Början på sidan


"minst nio år med lågt resursutnyttjande"
Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är stor och riskerna för en sämre utveckling överväger.
I euro­området råder fortsatt stor osäkerhet om hur den statsfinansiella krisen kommer att utvecklas.
Politisk oro i flera euroländer kan leda till att turbulensen på de finansiella marknaderna återkommer.
Anders Borg, DN Debatt 15 april 2013

I hanteringen av krisen i euroområdet är dessutom många parter inblandade, alltifrån enskilda länders regeringar till institutionella och privata långivare. Att väga samman dessa intressen har visat sig vara svårt och avgörande beslut har många gånger dragit ut på tiden.

Detta har medfört att utvecklingen av krisen i euroområdet varit svår att förutse och att den tidvis orsakat en betydande oro på de finansiella marknaderna.

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Hur kan Anders Borg tro att folken i Euroland kommer att finna sig i att katastrofen fortsätter till 2017?
Dessförinnan kommer väljarna att avsätta sina regeringar. Och förhoppningsvis avskaffa euron om den inte kollapsar av egen kraft.

Början på sidan


– Europa är i djupa och fundamentala problem, som måste läsas med att samhällsmodellen i Sydeuropa görs om,
säger Anders Borg, som räknar med att länder som Italien kräver 10–15 års svåra och smärtsamma reformer.
SvD Näringsliv 20 mars 2013

– Viktigt att ta in hur djup den Europeiska krisen är, sa Anders Borg som påpekade att ECB:s bedömning om tillväxten idag är 0,5 procent.

De tio gånga åren och de tio kommande åren beskrev han som en 20-årig period av stagnation.
– Vi har idag en arbetslöshet på väg mot 12 procent i Eurozonen.

Vad händer om en riktigt allvarlig eurokris tar fart i Europa?

– Det är inte realistiskt att tänka i avgrundsscenariorna.
Viljan att stabilisera det här är alldeles för stark i både Tyskland och Frankrike.
Jag tror att man ska tänka sig ett återhämtningsscenario, med start i USA.

Full text

Interndevalvering


Anders Borg är förvånad över att marknaden inte reagerat mer på det italienska valresultatet.
– De finansiella marknaderna har närmast tittat åt annat håll under de senaste dagarna
Men jag tror man ska vara väldigt försiktig med den optimistiska tolkningen som marknaden gör.
Anders Borg, Ekot 28 februari 2013


EU:s finansministrar väntas i dag tillåta elva medlemsländer att gå vidare med planerna på en finansiell transaktionsskatt
– trots att det ännu inte är utrett hur skatten kan komma att slå mot de länder som absolut inte vill ha den.

Finansminister Anders Borg är kritisk mot både skatten och tillvägagångssättet.
Borg kommer ändå att låta de elva skattevilliga länderna - däribland Tyskland och Frankrike - gå vidare med planerna
SvD Näringsliv 22 januari 2013

Full text


Anders Borg är hjärnan bakom Nya Moderaterna och har i snart sju år styrt regeringens politik.
Det är i slutet av september 1998. Några dagar har gått sedan valet och Göran Persson har blivit återvald som statsminister när det plingar till i datorerna hos den moderata partiledningen.
Mejlet, som mer har karaktären av en promemoria, är en redogörelse på närmare 20 sidor om
varför Moderaterna inte vann valet och hur man egentligen borde göra.

Avsändare är Anders Borg, 30 år och vid den här tiden analytiker på Alfred Bergs obligationsmäklarfirma Transferator.
Dagen Industri 22 februari 2013

Bland mottagarna finns partiledaren Carl Bildt, hans efterträdare Bo Lundgren och partisekreteraren Gunnar Hökmark. Men även personer längre ned i hierarkin får mejlet, de som efter ytterligare ett valnederlag ett par år senare ska ta makten i partiet.

”Det var en lång drapa. Han pekade på de misstag som han menade att borgerligheten och Moderaterna hade begått och vad vi borde göra för att förändra politiken”, berättar Bo Lundgren.

Full text

Början på sidan


Enligt vårpropositionen är riskerna i det svenska banksystemet i vissa avseenden större än i andra länder.
Regeringen ser att förnyad oro skulle kunna spridas till Sverige och påverka den finansiella stabiliteten.
De fyra största bankkoncernerna är nära sammanlänkade och deras gemensamma tillgångar är fyra gånger större än Sveriges BNP.
Dessutom är de svenska bankerna sammanlänkade med den internationella marknaden och svenska hushåll har en hög skuldsättning.
SvD Näringsliv, 15 april 2013


Drömmer jag? Det är våren 2005 och jag läser en intervju med Anders Borg, hjärnan bakom moderatledaren Fredrik Reinfeldts politik.
Stycket som jag läser om och om igen handlar om 90-talet och det han säger gör mig stum. Så här står det:
»Mycket av det som många med mig trodde var välfärdsstatens kris på 1990-talet visade sig vara något som mer hängde ihop med felvärderad växelkurs och dålig makroregim än med grundläggande strukturfel.«
Dan Josefsson ser tillbaka på korståget mot välfärden som skulle härda svenskarna i krisens och arbetslöshetens stålbad.
Ordfront nr 10/2005, 27/92005


– Poängen med en avgift eller kassakrav är att /bankerna/ ska gå ur en del av
sitt väldiga beroende av valuta- och swapmarknader och kanske mer gå över till en traditionell insättningsfinansiering
som ju är mer stabil och mindre riskfylld, säger Anders Borg.
DN/TT 14 december 2012


79 procent av de moderata väljarna är emot euron
SCB 2012-12-12


Swedish Finance Minister Anders Borg said that approval of a banking union would mark "a sad day for Europe".
This deal represents another significant transfer of authority away from national governments to a European institution.
It is yet a further example of how the eurozone crisis is carving out a new Europe less from choice but more by the need to survive.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 13 December 2012

The direction of travel is causing unease - and not just in Britain. Swedish Finance Minister Anders Borg said that approval of a banking union would mark "a sad day for Europe".

His country is not joining the banking union, but Mr Borg said that "there is a move now towards eurobanks, eurotaxes, eurotransfers... We think these are steps in the wrong direction.

"It might be very popular among the eurocrats, but I think there are very few Europeans actually wanting these developments."

Full text


Bankunionen
Finansminister Anders Borg upprepade där att Sverige inte under överskådlig tid tänker gå med i den kommande unionen och varnar för att den kompromiss som mötet hoppas nå inte kommer att leda till en bra union.
- Vi kommer förmodligen fram till en lösning på bankunionen i dag och det är en tråkig dag för Europa.
Det betyder att Europa är mer delat än vad vi var i går.
SvD Näringsliv 12-12-12 via Rolf Englund blog

Full text


Anders Borg tror att Grekland kan komma att tvingas lämna eurozonen
– Skulle man lämna eurosamarbetet är det troligt att man får tillbaka sin konkurrenskraft
och då kanske Grekland kan komma på fötter vart efter.
– Det är en smärtsam och komplicerad väg
men det är svårt att se en alternativ väg som skulle kunna fungera.
Ekot 12 oktober 2012


Europa som vi känner det i dag är inget osänkbart skepp.
Allt fler talar om att vi riskerar ett nytt 1930-tal om inget görs. Men Merkel och Borg har vägrat byta kurs.
Europa verkar fast beslutet att köra in i isberget. I varje fall om Borg får styra.
Aftonbladet-ledare 28 juni 2012


Ingen eurokris i Almedalen?
Regeringen, med stöd av socialdemokraterna, förefaller ha som princip att i Bryssel uppträda som om Sverige vore medlem av eurozonen. Sverige har således utlovat uppemot miljarder kr till IMF avsedda för stöd till euroländer i kris.
Vi borde i stället följa den linje som England driver.
Lars Wohlin och Rolf Englund, 10 juli 2012


Sverige är inledningsvis berett att ställa upp med 10 miljarder dollar, nära 70 miljarder kronor, till IMF,
säger finansminister Anders Borg enligt Reuters.
Maximalt kommer Sverige att bidra med 100 miljarder kronor.
DN/TT 17 april 2012


I samband med IF Metalls krisavtal 2009 fick Anders Borg finna sig i att bli liknad vid Bagdad Bob av Löfven
SvD 6 maj 2012

De två har båda en tendens att stoppa huvudet i sanden, menade Löfven

”Att som regeringen avvisa världens samlade expertis som populistiska vänsterpolitiker tyder på att regeringen tappat kontrollen”, sade han till Dagens Arbete med anledning av den passivitet han tyckte sig uppleva från alliansen rörande finanskrisen.

–Det här visar en sida hos Löfven som nog får många att höja på ögonbrynen. Men sett ur ett socialdemokratiskt perspektiv kan det vara bra. Stefan Löfven riskerar inte att bli en Juholt vad gäller retoriken, han har visat att han kan anpassa språket efter den kontext han befinner sig i. Det är också en kompetens.

SvD 6 maj 2012

Stefan Löfven

Det allmänna stödet för EU förblev intakt, även om stödet för euron störtdök, utropar Sieps som en regeringens Bagdad Bob,
med länk till den riktige Bagdad Bob
Rolf Englund blog

"There is zero danger"
"It is inconceivable that the euro fails"

Klaus Regling, chief of the European Financial Stability Facility (EFSF)
CNBC 25/11 2010


J. Bradford DeLong, professor vid universitetet Berkeley i USA
Anders Borg verkar inte alls förstå den ekonomiska situationen.
SvD/e24 25 april 2012

Kommentaren kom efter att Borg medverkat i tv-programmet Charlie Rose. Borg framhöll i tv-programmet Tysklands ekonomiska reformer under finanskrisen som ett föredöme framför den amerikanska finanspolitiken under samma period.

I stället för att rädda sig självt med ett räddningspaket för att stimulera ekonomin gjorde Tyskland stora strukturella förändringar. Och det är tack vare den stramare politiken som Tyskland i dag har en lägre arbetslöshet än före 2008, medan arbetslösheten i USA har exploderat, sade Borg.

”Åtminstone som jag förstod det var den största delen av Sveriges svar på finanskrisen en aggressiv expansiv penningpolitik som sänkte värdet på kronan med 15 procent precis när nedgången slog till”, skriver DeLong.

”I en liten öppen ekonomi som Sverige kan minsta försvagning i valutan generera stora ökningar i den totala efterfrågan. Det var det som höll ökningen i den svenska arbetslösheten på endast 2 procentenheter (under 2008 och 2009 reds anm.) jämfört med 5 procentenheter här i USA.”

”Men nu säger alltså Borg att det var den tighta finanspolitiken som var Sveriges mirakelkur under krisåren – och att skälet till att Tyskland hade en mindre nedgång än den i USA var att Tyskland hade införlivat en mindre expansiv finanspolitik. Det är för det första inte sant.
De finanspolitiska skillnaderna i Tyskland och USA under krisen var triviala.

För det andra – om det hade varit sant – så skulle en stramare stimulanspolitik i Tyskland boostat förtroendet och genererat nedgångar på räntemarknaden och därmed öppnat för privata investeringar. Men nedgångarna i räntorna i Tyskland och USA under krisen var likvärdiga.”

Full text SvD

Why Oh Why Can't We Have Better European Finance Minister?
Sweden's Andreas Borg Does Not Seem to Understand the Situation Edition
Brad DeLong

Anders Borg som är en duktig ekonom förstår nog hur det är.
Men han är finansminister i en regering som dels är för euron, trots att folket inte är det,
dels krampaktigt håller fast vid det man kallar arbetslinjen.
Rolf Englund 25 april 2012

Brandförsäkringsargumentet


'Berlin Is Running Out of Allies in Euro Crisis'
Budget discipline is out of fashion in Europe.
Chancellor Angela Merkel is looking increasingly lonely in her fight
to save the euro through painful austerity measures
Der Spiegel 24 april 2012


- Den stora risken var att Grekland skulle utlösa en kris i italienska, franska och tyska banker.
Nu finns i praktiken en EU-garanti för de utestående grekiska statsobligationerna.
Anders Borg, TT, SvD papper 22 februari 2012

Anders Borgs ord finns på nätet hos DN Ekonomi

Se SvD-artikeln här

Greece has reached a deal with international lenders that will allow it to unlock a much-needed €10bn tranche of bailout aid.
The €10bn payment will cover a similar amount of sovereign bond repayments coming due in May
FT 18 March 2014

Varoufakis sökte förgäves räddningen i en skuldavskrivning. Schäuble ville rädda tyska och franska banker undan kreditförluster
Rolf Gustavsson SvD 10 februari 2018

Grekland

Början på sidan

Basel
Mitt i natten gav EU:s finansministrar upp om att komma överens om nya kapitaltäckningsregler för banker.
Finansminister Anders Borg (M) var nöjd
Regeringen har redan, med stöd av riksdagen, Finansinspektionen och Riksbanken, sagt att de fyra svenska storbankerna måste öka sitt kapital till 10 procent 2013 och 12 procent 2015. Orsaken till att regeringen vill kunna ställa hårdare krav på svenska banker är att
Sverige har den näst största banksektorn i EU, mätt som andel av BNP.
SvD Näringsliv 3 maj 2012


Kommissionen ser flera bekymmer i den svenska ekonomin.
Det största är att den privata sektorn och hushållens skulder har ökat kraftigt,
något som anses bero allra mest på att bostadspriserna har rasat i höjden de senaste femton åren.

Anders Borg är inte så oroad
SvD/TT 14 februari 2012


When Swedes voted in 2003 on whether or not to join the euro,
most political and business leaders were strongly in favour.
Today even the euro’s supporters are grateful to the 56% of voters who said no.

The Economist print Dec 3rd 2011

Anders Borg, the finance minister, still thinks that in the long run Sweden should join the euro. But he seems happy to be out for now.


Finansministern och reportrarna verkade ha det så mysigt
Detta inte menat som förtal av Gunnar Örn, Johan Schück och allt vad de heter.
Johan Hakelius, Affärsvärlden 27 september 2011

Antagligen klev de upp denna morgon, liksom alla andra morgnar, fast beslutna att i Journalistförbundsk anda tvinga fram Anders Borgs avgång.

Icke desto mindre satt de nu kring finansministern med samma belåtenhet som en patrull scouter kring lägerelden, efter att ha knutit några minnesvärda knopar.

Full text

Början på sidan

Nyheter


– Det är klart att när det har varit så mycket osäkerhet och så mycket problem i euroområdet så
har det ju inte varit en nackdel att stå utanför det.
Sedan är det alltid bra om Sverige sitter med vid borden.
Men euroländerna betalar ju nu ett högt pris för att de här systemen inte har fungerat bra.
DN/TT 21 juli 2012


Andes Borg å ena och å den andra sidan om eurokrisen
Ekot 17 juni 2011


The one person at the summit to speak positively about the euro's prospects isn't even in it – Sweden's pony-tailed finance minister Anders Borg.
He'd like to join, he said, but recognised the likely cost to Sweden of full participation in the bail-out fund – some 6pc of GDP – makes it a political impossibility.
Jeremy Warner, Daily Telegraph, 23 May 2011

I spent part of last week in Munich at the Ifo Institute's annual economic summit. With one notable exception, which I'll come to, it was hard to find anyone who thought the euro's apparently interminable crisis was still capable of positive resolution.
The mood was perhaps best summed up by Ifo president Hans-Werner Sinn who bluntly confessed that Europe was already so far down the path to a transfer union that there was no longer any way out. But if the economics are driving the single currency towards such an end-game, the politics remain as stubbornly resistant as ever.

According to Prof Sinn's numbers, the combined exposure of Germany, France and Italy to European bail-out funds, including known and hidden European Central Bank funding, already amount to nearly €1 trillion.
Europe surely won't allow this already extreme transfer, way in excess of anything that might realistically be contemplated in a fully constituted fiscal union, to go much further.

Full text

Hans Werner Sinn, chef för det ansedda IFO-institutet. I helgen aktualiserade den ansedda ekonomen alternativet att Grekland lämnar eurozonen.
Alternativet, att Grekland försöker bli mer konkurrenskraftigt inom eurozonen, riskerar att leda till inbördeskrig.
Ekot 10 maj 2011

Början på sidan


– Det är självklart för Sverige att delta, säger finansminister Anders Borg
om möjligheten att bistå Irlands regering med ett bilateralt lån på 5—10 miljarder kronor
DN 22/11 2010

Början på sidan


Sverige, Estland och Luxemburg
Den ekonomiska krisen har slagit sönder många länders offentliga finanser.
3 av 27 länder som inte är föremål för EU:s underskottsförfarande
Anders Borg DN Debatt 2010-07-13


The threat that Portugal and Spain might be cut off from credit markets,
triggering a meltdown in Europe’s financial system, was all too real.
The euro zone’s rescue scheme is big and bold but leaves the ECB looking compromised
The Economist online May 11th 2010


Så här i efterhand kan man säga att det var en fördel att det inte uppfattades som så allvarligt som det faktiskt var,
sade finansminister Anders Borg om hur pressad situationen var på finansmarknaderna förra veckan.
ekot 10 maj 2010


- Det är klart att Göran Perssons historiska insats är monumentalt betydelsefull för Sverige. Vi kan ha haft olika synpunkter på hur man borde sanerat vår ekonomi. Men den sanering de gjorde är oerhört viktig för att vi har en god ordning i vår ekonomi.Anders Borg ref. i DN 2010-02-19

Höjda skatter är avgörande för att behålla en stabil ekonomi i framtiden, framhöll Borg. Och att ett normalt skattetryck för Sverige bör ligga på 35 – 45 procent av BNP.

Försöker du ändra er image, Moderaterna ska väl stå för sänkta skatter?

– Nej, det tycker jag inte. När ekonomin så tillåter ska man naturligtvis sänka skatter. Det gör den inte i dag.

Full text

Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den.
Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet
Johnny Munkhammar 29/6 2005


Problemen i Spanien, Grekland och Portugal kommer även att tynga Sverige.
"Bastionerna är bemannade", säger Anders Borg och hävdar att Riksbanken, regeringen och Riksgäldskontoret har full beredskap.
DI 7/5 2010

Han påpekade även att de svenska bankerna har liten exponering mot de aktuella länderna och att de är förhållandevis välkapitaliserade.

Full text

Spanien, Grekland och Portugal


Anders Borg tror inte på en folkomröstning under nästa mandatperiod.
Det saknas både opinion och ett blocköverskridande stöd i riksdagen.
– Och det är såpass mycket som måste komma i ordning i euroområdet.
DN/TT 6/6 2010

Anders Borg säger sig respektera den växande skepsisen mot euron efter våren skuldkris. Och han ser kronan som en viktig komponent i krishanteringen 2008—2009.

– Vi har haft finanspolitik, penningpolitik, växelkurs och marknadsräntor som alla gått i samma riktning.
Det är det som förklarar varför Sverige står sig så starkt nu.

I de euroländer med störst problem i dagsläget ligger priser och löner 20—30 procent högre än vad som är långsiktigt hållbart, enligt Borg.

Full text

Sverige bör nästa mandatperiod besluta att införa euron. Carl B Hamilton, SvD Brännpunkt 2 juni 2010

Om det vore folkomröstning om euron i dag skulle 61 procent rösta nej och 25 procent ja.
DI 2010-06-03


På sikt tycker han att Sverige ändå bör införa euron som valuta
– Jag tycker att vi på sikt bör göra det, av politiska skäl.
Jag har varit väldigt tydlig med att jag inte tycker att det här primärt är en ekonomisk fråga.

Anders Borg, Ekot 20 februari 2010

– Sammantaget tycker jag att man ska väga ihop det politiska och då tycker jag att vi ska gå med. Men de ekonomiska argumenten är, tycker jag, inte avgörande.

Det kan på kort sikt finnas fördelar med att stå utanför och det har vi kanske upplevt nu, säger Anders Borg.

Full text

----

Hur har finanskrisen och Greklands kris påverkat argumenten för eller emot euron?

Fredrik Reinfeldt anger två villkor för att han ska lova en folkomröstning.
– Att vara en liten valuta i närheten av en stor är inget problem i soligt väder. Men när det blåser storm ökar trycket på den mindre valutan.

Början på sidan


Alliansens egentlige ledare
Detta är något så ovanligt som en ren och skär hyllningsledare.
Anders Borg är den minister som kanske bäst hållit måttet. Med glasklar pedagogik har han kunnat argumentera för varje del i regeringens politik. Och han har gjort fullkomlig slarvsylta av Per Nuder i riksdagsdebatterna.
Borg är den klippa de nya moderaterna – och därmed Alliansen – står på.
Expressen-ledare 15/4 2007


- Det kan finnas fördelar för Sverige att inte delta i EMU vid en ekonomisk kris.
Det sa finansminister Anders Borg till Nyhetsbyrån Direkt på lördagen efter ekofinmötet i Berlin.
Han utvecklade sin syn från fredagen, då han sa att Sverige inte bör ha någon brådska att gå med i EMU eftersom det varken finns tydliga ekonomiska eller politiska kostnader.
DI/Direkt 2007-04-22

I Ekots lördagsintervju sa utrikesminister Carl Bildt att Anders Borg har fel i att Sverige inte har förlorat politiskt inflytande i EU. "Sen finns en politisk kostnad som innebär att vi inte fullt ut tillhör kärnan i det europeiska samarbete. Man kan diskutera hur hög den kostnaden är", sa Carl Bildt.

I Berlin svarade Anders Borg att det är han som bör veta bäst eftersom euro-frågor förekommer mer på finansministermöten än på utrikesministermöten.

- Sverige är en likvärdig partner när finansministrarna diskuterar icke euro-frågor, sa han.
Sverige tillhör de mest aktiva länderna.
"När det gäller frågor som är kopplade till ECB är vårt inflytande begränsat. Och så ska det vara. Om vi inte är med ska vi inte fatta beslut som rör deras monetära system. Det vore som om de skulle ha inflytande hur vi skötte penningpolitiken", sa han.

Snabbkurs - de viktigaste argumenten om EMU


– Det har inte varit någon avgörande ekonomisk nackdel för Sverige att stå utanför, det kan inte jag se.
Det är inte heller så att ekonomin växer bara för att valutan heter euro.

Anders Borg, Ekot 21/4 2007

För fem år sedan sa professor Lars Calmfors i en utredning att det inte fanns några ekonomiska vinster med euron. Helt rätt, tycker Anders Borg numera.
– Nu kan jag fem år senare konstatera att på en punkt är det uppenbart att Calmfors-utredningen hade mer rätt än vad jag kanske trodde. Det är att den ekonomiska vinsten av valutaunionen är, för svensk del, har det inte varit någon stor kostnad att stå utanför.
I eurodebatten har många sagt att det är de politiska vinsterna, inte de ekonomiska som är det viktiga med euron. Men inte ens det tycker Anders Borg stämmer i dag.

Full text


– Sen kom det en utredning i slutet på förra året som Lars Calmfors och andra forskare på handelshögskolan hade gjort. Där de tyckte sig se större effekt än vad de hade trott när det gällde handelsutbytet mellan euroländerna ökade snabbare än mellan de länder som inte är med i euron.
Carl Bildt oense med Anders Borg, Ekot 21/4 2007


Finansminister Anders Borg sade till de svenska journalisterna på plats
att regeringen inte har för avsikt att söka medlemskap i valutaunionen EMU.
Dina Pengar/TT 10/10 2006


TABLE WIDTH="70%" BORDER="1" ALIGN="CENTER">

Tyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan


I Ekonomisk Debatt nr 7 2003 argumenterar Anders Borg för att finanspolitiken bör ges en tydligare institutionell ram. Han förundras också över svenska ekonomers keynesfobi
Martin Flodén, Ekonomisk Debatt nr 1/2004

I den debatt som föregick EMU-omröstningen diskuterades finanspolitikens framtida stabiliseringspolitiska roll. Diskussionen utgick vanligen från att finanspolitiken vid en övergång till euron borde överta det ansvar för stabiliseringspolitiken som penningpolitiken för närvarande har.

Trots utgången av EMU-omröstningen lever debatten vidare. I Ekonomisk Debatt nr 7 2003 argumenterar Anders Borg för att finanspolitiken bör ges en tydligare institutionell ram. Han förundras också över svenska ekonomers keynesfobi och anser att finanspolitiken kan användas mer aktivt även i en regim med flytande växelkurser.

Keynes


Moderaternas tidigare budgetalternativ medförde orättvisa skattesänkningar och försvagade statsfinanser.
50 procent av skattesänkningarna tillföll den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Det visar utvärderingar som moderaterna låtit göra av sina egna förslag. För att ge partiets ekonomiska politik en högre trovärdighet sker nu en kursomläggning.
Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och
chefsekonomen Anders Borg DN Debatt 4/3 2004


Den budget som partiet nu presenterar, som ett alternativ till regeringens, håller inte.
Dåvarande riksdagsmannen (m)Tom Heyman, 15/6 2002

De statliga utgifterna är avsevärt större i vårt förslag än i regerningsförslaget och detta, i kombination med krav på omfattande skattesänkningar, leder inte till förbättrade statsfinanser och en minskad statsskuld. Om det moderata budgetalternativet skulle genomföras kommer vi, på samma sätt som den tidigare regeringen, åter att hamna i en situation med gigantiska budgetunderskott. Detta är knappast en ansvarsfull politik.

Sammanfattningsvis finner jag tyvärr att Moderata Samlingspartiet inte längre uppfyller mina krav på ett konsekvent, rakryggat och idéburet konservativt parti. Jag önskar därför i fortsättningen inte vara medlem i partiet.
Göteborg den 15 juni 2002
Tom Heyman

Läs hela brevet här


Skattesänkningar utlovas till de lägst avlönade. Statsfinanserna skall stärkas bland annat genom att ersättningen sänks för arbetslösa - till 70 procent - och förtidspensionärer. Det skriver partiledaren Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och chefsekonomen Anders Borg.


Fromlet tillstår inga samband mellan Tysklands negativa utveckling och euron och det gör inte heller Anders B Borg i sitt genmäle.
Margit Gennser SvD Brännpunkt 29/6 2003


Margit Gennser, ordförande i Medborgare mot EMU, anklagar ECB och euron för lågkonjunkturen i Europa.
Det finns naturligtvis kostnader förknippade med att införa euron, till exempel att ECB:s räntebeslut kommer att baseras på prisutsikterna i hela området snarare än i Sverige, men ...
Anders Borg SvD Brännpunkt 27/6 2003

Sedan 2001 har ECB sänkt styrräntan från 4,75 till 2,5 procent. Samtidigt har inflationen legat några tiondelar över 2 procent och de flesta prognosmakare tror att den kommer att ligga kvar på denna nivå också 2003 och 2004. Om ECB hade, som Gennser påstår, fört en för stram politik skulle inflationen varit påtagligt lägre. Detta väcker frågor om inte Gennser egentligen anser att ECB borde ha övergett sitt prisstabilitetsmål? Det är förvånande att en marknadsliberal som Margit Gennser argumenterar på ett sätt som för tankarna till 1970-talets keynesianser. Har Medborgare mot EMU bildat en allians med Medborgare för högre inflation?

Debatten inför folkomröstningen måste ta sin utgångspunkt i huruvida euron är bra för Sverige.

Euron minskar riskerna för att kraftiga kronrörelser ska skapa osäkerhet och förstärka konjunkturrörelser och underlättar exporten till euroområdet.

Det finns naturligtvis kostnader förknippade med att införa euron, till exempel att ECB:s räntebeslut kommer att baseras på prisutsikterna i hela området snarare än i Sverige, men jag är övertygad om att när alla plus och minus summerats så är det en fördel att delta fullt ut i det europeiska samarbetet.

Full textTyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan