Mona Sahlin

Göran Persson

Göran Greider

NyheterRolf Englund IntCom Home

Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com


Stefan Löfven och socialdemokraterna om EMU

Stefan Löfven, ordförande för Fackliga röster för Europa
Klicka här

Stefan Löfven har visat att han kan anpassa språket efter den kontext han befinner sig i
SvD 6 maj 2012Sverige står utanför euron. Det har svenska folket självt bestämt, och ingen annan råder över den frågan.
Stefan Löfven vid Uppsala universitet, 26 oktober 2017.

Ett väl fungerande eurosamarbete med tillväxt och stabilitet är bra för Sverige.
Hur länderna i eurozonen utvecklar sitt samarbete har betydelse för hela unionen.
Därför måste sammanhållningen bland alla EU:s medlemsstater värnas, och Sverige ska ha inflytande över beslut som påverkar oss.

Regeringen kommer noggrant pröva frågan om att gå med i EU:s bankunion, som nu börjar ta form.
Senast i november 2019 ska en utredning ha gjorts om vad som kan vara bra respektive dåligt med ett sådant svenskt medlemskap.

För mig är det naturligt att hela tiden utvärdera hur vi maximerar Sveriges inflytande i EU.

Full text


Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt just nu.
Ulf Kristersson 16 maj 2018

Början på sidan


Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sade på onsdagen att han och Sverige kommer att stödja Jean-Claude Juncker som kommissionsordförande,
om en kvalificerad majoritet av de andra EU-ledarna ställer sig bakom honom.

Teresa Küchler, SvD 26 juni 2014

Reinfeldt fick stöd för sin linje i nämnden. Men först sedan ordförande Allan Widman (FP) efter flera försök lyckades reda ut vad Socialdemokraterna egentligen tyckte.
Till slut svarade Marie Granlund (S), vice ordförande, att de är fortsatt kritiska till Juncker - men S kräver inte att Reinfeldt röstar nej,
han kan rösta ja om han vill.

Hade Socialdemokraterna anslutit sig till V, MP och SD, så hade Reinfeldt tvingats säga nej till Juncker och gjort Storbritannien sällskap i motståndet.
Teresa Küchler, SvD 26 juni 2014

Statsminister Fredrik Reinfeldt


– De långtgående förslagen i slutsatserna riskerar att leda till nya problem utan att lösa dagens utmaningar, sade Fredrik Reinfeldt (M) under EU-nämndens möte i riksdagen på onsdagseftermiddagen inför toppmötet i Bryssel.
Han menar att planens förslag på en ökad samordning av euroländernas ekonomier och en gemensam eurozonsbudget i så pass olika länder som dem inom valutasamarbetet inte är ”helt länkat i verkligheten”.
– Man gömmer sig bakom krisen för att förverkliga ett federalt Europa, sade Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden
Europaportalen 12 december 2012

Alla riksdagspartier stödde statsministerns kritik. Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, ser en dold agenda i förslagen.

– Man gömmer sig bakom krisen för att förverkliga ett federalt Europa, sade Marie Granlund som inte hellre trodde att förslagen kommer att lösa krisen.

Läs mer här


Karl-Petter, Carl Bildt, Anders Borg och Assar Lindbeck
Det finns inte någon som kan visa vägen hur de ska komma ur den här jättedjupa krisen
Rolf Englund blog 26 oktober 2012


Beträffande euron har den senaste tidens forskningsresultat visat att eurosamarbetets effekter på handeln är överraskande positiva.
Samtidigt har finanskrisen visat på problemen med att nationella ekonomier som går i olika takt har samma valuta.
För svensk del är det viktigt med en öppen och aktiv eurodebatt, men någon ny folkomröstning är inte aktuell på kort- eller medellång sikt.
Socialdemokraterna 2010-06-17

Full text


Det är enormt stora frågor. Att vi i detta läge har en statsminister som främst ser eurokrisen som ett inrikespolitiskt slagträ: ”Titta vilka stora underskott Grekland har! Så går det om man köper Toblerone för alla pengarna!”
Och en socialdemokratisk opposition som darrande gömmer sig under bordet och upprepar frasen
”nej, vi är inte Grekland, vi sanerade Sveriges finanser på 90-talet och Mona Sahlin är inte partiledare längre”.
Det är ett problem.

Euron var ett politiskt, inte ett ekonomiskt projekt.
Tyskland fick sin återförening och Frankrike band upp dem till en tidsplan för en gemensam valuta.
Om Sverige varken vill bli ett B-lag eller en del av
ett kontinentaleuropeiskt förenta stater byggt runt Tyskland – vad gör vi då?

Katrine Kielos, Aftonbladet 16 september 2012


Inte ett ord om euron i Stefan Löfvens sommartal - och var är journalisternas frågor?
Stefan Löfven var ordförande för en av Ja-sidans kampanjorganisationer, "Fackliga röster för Europa", inför folkomröstningen år 2003.
Som andra Ja-sägare föredrar han nu att tiga om euron.
Det är naturligtvis klokt om än inte särskilt hedervärt.
Rolf Englund blog 28 augusti 2012

Full text


Inte ens i Sverige, som står utanför valutaunionen, ger regeringen och Socialdemokraterna en rimlig bild av vad krisen går ut på.

Statsminister Fredrik Reinfeldt fortsätter att peka finger åt södra Europa och sprida villfarelser om att depressionen beror på budgetslarv, när det är depressionen som skapat de senaste årens underskott.

Socialdemokraternas Stefan Löfven, som borde vara djupt bekymrad över att välutvecklade länder i Europa har en arbetslöshet på över 20 procent, är tyvärr inte mycket bättre.

Peter Wolodarski, 1 juli 2012


Vänner,
i Europa går nästan 25 miljoner människor arbetslösa. Det europeiska ledarskapet har agerat alltför sent, och alltför ensidigt fokuserat på besparingar.

Krisen i Europa visar på vikten av ordning i de offentliga finanserna.
Men krisen visar också på vikten av konkurrenskraft.

Här är läxan från Sveriges kris på 90-talet tydlig. Det räcker inte med att sanera budgeten. Man måste även investera i framtida konkurrenskraft.
När vi tog över kaoset efter Bildt-regeringen genomdrev vi smärtsamma, men nödvändiga besparingar. Men vi byggde samtidigt ut högskolan.
Stefan Löfven, Almedalstalet 2012

Full text

För 20 år sedan befann sig Sverige i en svår finanskris
Om inte det stora budgetunderskottet släppts fram under en övergångsperiod hade krisen blivit ännu värre
Regeringen borde ta intryck av den i sin beskrivning av dagens eurokris
Peter Wolodarski, DN 17 juni 2012


Det har varit märkligt tyst om eurokrisen i den svenska politiska debatten.
Den har hittills mest varit en förevändning för regeringen att skryta om svensk budgetdisciplin.
Därför var det glädjande att statsministern ägnade sitt anförande i gårdagens partiledardebatt i riksdagen åt att ställa de frågor som måste diskuteras.
Ska Sverige följa euroländerna in i den mer överstatliga finanspolitik som kommer att behövas?
Vilka ekonomiska åtaganden är vi beredda att göra?
Expressen 14 juni 2012

I övrigt nämndes eurokrisen bara pliktskyldigt under partiledardebatten. Socialdemokraternas representant Mikael Damberg lyckades inte göra sitt partis analys, i den mån den finns, tydligar

Full text

"Det finns ingen anledning till oro"
Det är ett allvarligt ekonomiskt läge i euroområdet,
men varningarna om en kollaps för euron är överdrivna.

Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, DI 25 juni 2012

"Även om man lyckas lösa den mest akuta krisen med de grekiska statsfinanserna och de spanska bankerna, vilket jag tror att man gör, så kommer det att ta lång tid att komma in i en mer normal ekonomisk utveckling. Det har ju byggts upp obalanser i löneprisutvecklingen i Europa under en rad år och det kommer att ta lång tid att komma bort ifrån de strukturella problemen", säger hon.

Full text

Spricker

Startsida


När europakten diskuterades i Sverige så sent som i januari blev självaste Göran Persson så upprörd över risken för ett socialdemokratiskt nej att han nedsteg från Torp och började ge intervjuer.

Att pakten var en del i en högermedicin som höll på att stjälpa hela Europa verkade inte bekymra Persson. Pakten löste kanske inga ekonomiska problem men nödvändig var den ändå, verkade han tycka.
Katrine Kielos, Aftonbladet 24 juni 2012S svänger om euroobligationer
Ett införande av euroobligationer skulle kräva ett närmare finanspolitiskt samarbete, där de länder som garanterar lånen vill ha ökat inflytande över länderna med svaga statsfinanser.
”Och jag kan inte se att det finns någon efterfrågan i Europa på minskat självbestämmande över finanspolitiken”,
säger Magdalena Andersson i DI 31 maj 2012

Full text

Eurobonds


Anders Borg liknad vid Bagdad Bob av Löfven
SvD 6 maj 2012


Förhandlingsspelet runt europakten har dock lämnat ett par rejäla inrikespolitiska avtryck.
Under Håkan Juholts tid sade S blankt nej, under det ledarlösa tillståndet förra tisdagen var det fortfarande nej.
Men när verkställande utskottet svetsat ut sig från plåtskåpet på Sveavägen 68 med Stefan Löfven i högsätet så blev det plötsligt ett ja.
Expressen-ledare, 1 februari 2012


Den positiva inställningen till EU... förblir sannolikt ledstjärnor för honom även som partiordförande
DN, huvudledare, 28 januari 2012

Full text

Stefan Löfven är EU-positiv
Rolf Englund blog, 2012-01-28


Stefan Löfven, ordförande för Fackliga röster för Europa
Vi får tillträde fullt ut till vår viktigaste marknad på samma villkor som våra konkurrenter.
Det är en klar konkurrensnackdel att stå utanför.
Det innebär också ett politiskt inflytande och att vi tar ansvar för byggandet av ett fredligt Europa.
ST, 1 september 2003

Finns det inga nackdelar med euron?
–Vi måste förstås se upp och hålla ordning på vår ekonomi och ha en lönebildning som är i takt med övriga Europa. Och om vi inte tror på politiken och det fackliga arbetet, ja, då ska vi stå utanför.

Om Sverige ansluter sig till EMU och inte längre kan parera svängningarna i ekonomin med hjälp av räntan och valutan,
vilket instrument ska man då använda?

–Det är en myt att vi styr vår ränta och valuta. Vi har en hel folkomröstningskampanj med myter som inte stämmer överens med verkligheten, säger Stefan Löfven och börjar rita kurvor i ett block.
–Vem har beslutat att vår valuta ska röra sig som den gör?, frågar han retoriskt.
–Inte regeringen, inte Riksbanken utan faktiskt kapitalmarknaden.
–Se här, säger han och visar ett diagram i ekonomisk skrift som propagerar för ett EMU-medlemskap.
–Kronan stärktes under en period mellan 1999 och 2000, det är precis samma period som Ericssons aktier rusade

Men återigen, vilka instrument ska vi använda när vi inte kan justera svängningar i ekonomin med räntan eller valutan?
– Vi ska använda finanspolitiken. Politiker kan gasa och bromsa med moms, arbetsgivaravgifter och annat utan att finansmarknaden kan straffa den svenska räntan eller valutan, som inte finns längre.

Full text

Fackliga röster för Europa

Det var ett mycket allvarligt misstag att förespråka en svensk anslutning till EMU
Alla som var för EMU i folkomröstningen har förbrukat sitt förtroende och bör avgå
Rolf Englund,13 april 2012

Full text

Början på sidan

News


För både Moderater och Folkpartister verkar eurokrisen bara handla om att justera några tekniska detaljer,
sedan är det bara att köra vidare som om ingenting hade hänt.
Har de ingenting förstått? Har de ingenting lärt?
Det är ju hela grundvalen för EMU-projektet som skakar.

Peeter-Jaan Kask, ledare Norrländska Socialdemokraten, 8 august 2011

Den som är satt i skuld är icke fri, Göran Persson tillsammans med Peeter-Jaan Kask

*

Euroanhängarna uppträder fortfarande som om de tror att krisen handlar om Grekland.
De vill inte inse att tanken, att ha en gemsam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke.

Allt var fel från början, precis som kommunismen.
- Om bara inte Stalin hade kommit...
- Om bara inte Grekland hade misskött sin ekonomi...

Rolf Englund blog 22 augusti 2011


Fokus nr 4, 2012Utdrag ur ”Partiledaren som klev in i kylan”
Aftonbladet oktober 2014

Full text


Juholt: Ingen folkomröstning om euro före 2018
– Jag kan inte se hur vi ska kunna vinna en folkomröstning, vilket också för mig gör att det här ligger längre i framtiden,
säger statsminister Fredrik Reinfeldt.
Ekot 10 september 2011


Juholt: Ingen folkomröstning om euro före 2018
Frågan om ett svenskt medlemskap i eurosamarbetet kommer inte att bli aktuell under nästa mandatperiod
Ekot 6 september 2011

– Det är inte aktuellt under den här mandatperioden och jag har svårt att se att det skulle bli aktuellt under nästa mandatperiod: så frågan är inte aktuell idag.

Tidigare har partiets ekonomiske talesman sagt att han inte tror att Sverige kommer att byta från krona till euro under överskådlig tid. Juholts besked innebär att det kommer att dröja minst fram till 2018.

– Det kan vara så att en del politiker vill någonting men det måste bygga på ett medborgerligt stöd och en övertygelse om att det här är rätt; att det stärker oss, säger Håkan Juholt

Med det beskedet bestämmer Håkan Juholt vad som ska gälla för Sverige.
Statsminister Fredrik Reinfeldt har tidigare sagt att en ny folkomröstning bara kan hållas om Moderaterna och Socialdemokraterna är överens.

– Långsiktigt tror jag inte att det är bra för ett land att vara beroende av en liten valuta.
Långsiktigt tror jag inte att kronan klarar en upp och nedgång i en böljande ekonomi i en globaliserad ekonomi.

Men euron i sin konstruktion just nu är ifrågasatt. Vi måste ordentligt utvärdera hur euron klarar sig, säger Håkan Juholt.

Full text


S avskriver medlemskap i euron
Mitt under eurons svåraste kris kastar den svenska socialdemokratin i handduken i eurofrågan.
Från att 2003 aktivt stått på jasidan för ett svenskt inträde i eurosamarbetet säger nu partiets ekonomisk-politiska talesperson
Tommy Waidelich (48) att ett svensk euromedlemskap inte är aktuellt under hans livstid.
Det betyder att ett svenskt medlemskap i praktiken är helt avskrivet och det åtta år gamla folkomröstningsresultatet, där nej sidan vann stort, blir permanent.
Europaportalen 22 augusti 2011

Full text


Carl B Hamilton (FP), ordförande för riksdagens EU-nämnd, kräver att Håkan Juholt deklarerar var han står i eurofrågan.
Europaportalen 26 augusti 2011

---

Socialdemokraterna; Sidan uppdaterades senast: 2010-06-17 13:32

Beträffande euron har den senaste tidens forskningsresultat visat att eurosamarbetets effekter på handeln är överraskande positiva. Samtidigt har finanskrisen visat på problemen med att nationella ekonomier som går i olika takt har samma valuta.

För svensk del är det viktigt med en öppen och aktiv eurodebatt, men någon ny folkomröstning är inte aktuell på kort- eller medellång sikt.

Full text


Det är naturligtvis bra, det är till och med fantastiskt bra att
Socialdemokraterna tydligt tar ställning för att Sverige ska stå utanför EMU.
Men, man kan ändå oroas.
Västerbotens Folkblad 24 augusti 2011

I ett pressmeddelande inför det extra inkallade finansutskottet i förra veckan skrev Waidelich att S vill se en ökad samordning inom eurozonen. Mer gemensam finanspolitik och europeeiska statsobligationer – så kallade Eurobonds – är nödvändigt, menar partiets ekonomiskpolitiska talesman.

En något konstig analys med tanke på att han ser fördelarna med att Sverige står utanför samarbetet. Den naturliga slutsatsen vore ju att EMU bör skrotas. Mer federalistisk politik är verkligen inte vad som behövs i Europa nu.

Full text


Tommy Waidelichs utspel väcker frågor om hans politiska omdöme och fingertoppskänsla.
Om det är avsett som information om en stor politikförändring, är det obegripligt
varför han säger det i en bisats ­ i en webbtidning med minst sagt blygsam spridning.
Om det inte är avsett som en omläggning av politiken är det än mer obegripligt.
Karin Pettersson, Aftonbladets politiska chefredaktör, 23 augusti 2011

I mars 2000 höll Socialdemokraterna extrakongress i Sundsvall. På dagordningen fanns en enda fråga – om Socialdemokraterna­ skulle säga ja eller nej till svenskt medlemskap i EU:s valutasamarbete­ EMU.

Ingen vet vad som händer med euron. Det är lätt att vara kritisk till hur samarbetet är konstruerat, och självklart att Sverige bör avvakta hur krisen utvecklas. Det finns all anledning att diskutera vad Europas vänster bör ha för strategi.

Full text


Socialdemokraterna i Stockholms län är positiva till svensk anslutning till EMU på vissa villkor. Det blev resultatet vid ett möte med länets representantskap på torsdagskvällen.

Den extra partikongressen äger rum 10-12 mars, och 23 av de 350 ombuden kommer från Stockholms län, som är landets näst största s-distrikt. Att representantskapet efter debatt gick in för anslutning till euron innebär inte att ombuden vid kongressen måste rösta för den linjen.

- Det är att betrakta som en rekommendation, förklarar ombudsman Kenneth G Forslund.

Länets s-ordförande Tommy Waidelich sade i ett uttalande på fredagen att förordet för EMU-anslutning motiverades med att Sverige blir mindre sårbart för valutaspekulation och får större möjligheter att bedriva en självständig ekonomisk politik.

(RE: En märklig motivering. De flesta ekonomer brukar hävda motsatsen)

Representantskapet ställde sig bakom partistyrelsens villkor att Sverige ska kunna bedriva en aktiv konjunkturpolitik och att löneökningarna i Sverige ska vara i takt med övriga EU, innan en anslutning sker.
Nu tillades dessutom att det ska vara möjligt att bedriva egen skatte- och välfärdspolitik och att EMU inte får hindra utvidgningen av EU.

Källa: SvD/TT 2000-02-19


S avskriver medlemskap i euron. SvD och DN tiger.
Det är väl inte utan att jag känner mig lite nöjd.
Mission Accomplished, skulle man kunna säga.
Rolf Englund blog 24 augusti 2011