Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUERM


I en färsk analys varnar investmentbanken HSBC för att svenska aktier drabbas hårt av den starkare euron mot dollarn om vi går med i EMU. "Den potentiella effekten på svenska marknaden av en stark euro kan bli allvarlig, eftersom tillverkare av industri- och teknologiprodukter svarar för nästan 40 procent av den svenska aktiemarknaden - en siffra liknande Tysklands", sammanfattar banken.
EMU sänker börsen, Dagens Industri, reporter Gustaf Tapper, 24/5 2003


Sverige får ingen genväg till EUs gemensamma valuta.
Kravet om två års medlemskap i EUs växelkursmekanism ERM 2 står fast.

Dagens Industri 2002-01-23


Enligt HUI:s beräkningar riskerar Sverige att bli av med mellan 600 000 och 1 miljon jobb mer om lågkonjunkturen
drabbar oss under upptakten till ett EMU-medlemskap (utan tillgång till stabiliseringspolitiska medel) än under vanliga omständigheter.
- Men jag vill inte anföra det här som ett skäl mot att gå med i EMU, utan snarare som argument för en kraftfullare tillväxtpolitik, säger Stefan Fölster.

HUI varnar för smärtsam EMU-upptakt Källa: SvD 99-03-10


Fast växelkurs lockar inte finansministern
Dagens Industri 2002-01-24

Sverige har en flytande krona och därför inget växelkursmål. Men det förändras om vi ska gå med i EMU, för då måste kronan först visa sin stabilitet genom två års medlemskap i växelkursmekanismen ERM-2, då kronan bara tillåts pendla 2,25 procent i förhållande till euron.

"Det finns en inbyggd motsättning mellan inflationsmål och växelkursmål. När man som Sverige bara har inflationsmål så fluktuerar valutakursen mer. Går vi med i euron får vi även en period med växelkursmål för kronan, vilket kan påverka inflationsmålet negativt", säger Sven Hegelund, statssekreterare på finansdepartementet.

Full text

Början på sidan


Sverige får ingen genväg till EUs gemensamma valuta.
Kravet om två års medlemskap i EUs växelkursmekanism ERM 2 står fast.
Dagens Industri 2002-01-23

Sveriges eventuella ansökan om att ansluta sig till euron kommer behandlas på samma sätt som för de kandidatländer som väntas bli EU- medlemmar 2004. Det säger samstämmiga EU-källor till DI.

Om svenska folket säger ja till euron (vilket allt pekar på just nu), kommer en svensk medlemskapsansökan till valutaunionen att lämnas in i början av 2004 samtidigt som kronan knyts till euron. Men flera av de kandidatländer som i år väntas bli klara med sina medlemskapsförhandlingar kommer sannolikt att redan nästa år lämna in sina ansökningar om att gå med i valutaunionen.

"Därför kan det inte bli tal om någon svensk gräddfil in i EMU. En svensk ansökan kommer att behandlas lika strikt som ansökningarna från de nya medlemsländerna. Länder som Estland, Ungern, Slovenien och Tjeckien har ett bättre ekonomiskt läge än vad de sydeuropeiska länderna hade innan de anslöt sig till EMU. Därför är det inget som säger att Sverige ska komma före de nuvarande kandidatländerna till euron", säger Daniel Gros, chef för CEPS (Center for European Policy Studies) och författare till flera böcker om EMU.

Den ansvarige EU-kommissionären, Pedro Solbes, har visserligen varnat de tio kandidatländer som ligger närmast ett EU-medlemskap att de får räkna med att vänta på sitt EMU-medlemskap. Men om de bara uppfyller konvergenskriterierna, så är det inget som kan stoppa deras inträde i valutaunionen.

Enligt den tidtabell för medlemskap i euron som statsminister Göran Persson nyligen preciserade, så ska en folkomröstning hållas någon gång under nästa år. Tidpunkten kommer, enligt statssekreterare Lars Danielsson, att avgöras under de partiledaröverläggningar som sker direkt efter valet i september.

"Utgångspunkten är att vi ska ansluta oss till euron den 1 januari 2006. Då spelar det ingen roll om folkomröstningen hålls under våren eller hösten nästa år", säger Lars Danielsson.

Om det blir ett ja vid folkomröstningen kommer den svenska kronan att knytas till euron genom växelkursmekanismen ERM 2 ett halvår efter folkomröstningen. Sedan ska det enligt reglerna gå två år innan Sverige kan ersätta kronan med euro.

"Vi vet att det står två år i reglerna. Men samtidigt vet vi att både Finland och Italien bara var med i ERM i 15 månader innan de gick med i valutaunionen. Så de borde inte vara omöjligt att Sverige får liknande villkor", säger Lars Danielsson.

Sverige uppfyller redan med råge alla konvergenskriterier för att vara med i valutaunionen, utom när det gäller kravet på en stabil växelkurs och Riksbankens självständighet. Växelkurskravet anses uppfyllt efter två års medlemskap i ERM 2, medan Riksbankens självständighet kräver grundlagsändringar.

"EG-rätten går före nationell lagstiftning, så vi måste ändra grundlagen. Det gäller bland annat nuvarande skrivning om att Riksbanken har ensamrätt på att utge sedlar och mynt. Men den grundlagsändringen är inget problem och kommer inte att försena den lagda tidtabellen", säger Lars Danielsson.

Vad säger då Bryssel om utsikterna att få med Sverige i euron?

Den första officiella kommentaren är att Sverige redan borde vara med, eftersom vi inte har något undantag från Maastrichttraktatet om att inte delta i den tredje fasen i EMU, när den gemensamma valutan sjösattes den 1 januari 1999.

Den andra officiella kommentaren från EU- kommissionen är att det vore bra både för Sverige och för EU om vi ansluter oss till euron.

"Man är inte full EU-medlem om man inte är med i euron. Och är man inte full medlem så har man inte heller samma inflytande", säger Pedro Solbes.

Den tredje kommentaren är att EU inte ska blanda sig i den svenska debatten om EMU, då man lärt sig av tidigare misstag från folkomröstningar i Danmark. Men EU hoppas att såväl Sverige som Danmark och framför allt Storbritannien kommer med i euron så snabbt som möjligt, eftersom det skulle stärka den gemensamma valutan.

"Ett svenskt inträde spelar inte så stor roll för euron, men om Storbritannien kommer med får det en betydande positiv effekt för euron", säger Daniel Gros.

Innan Sverige går med i ERM 2 ska det fastställas en centralkurs för kronans bindning mot euron. De flesta räknar med att denna centralkurs kommer att ligga i intervallet 8,50-8,90 kronor per euro mot dagens nivå kring 9,20.

"Regeringen ska inte och kommer inte att lägga sig i denna diskussion. Det är marknaden som får avgöra detta", säger Lars Danielsson.

Full textBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan